ADM BON NAO

Nafarroako Aldizkari Ofizialaren arduradunek ez dute Euskararen Legea betetzen

Administrazioa 2021/03/21

Euskararen Legeak agindu arren Nafarroako Aldizkari Ofiziala euskaraz eta gaztelaniaz argitaratu behar dela, Aldizkariaren arduradunek eta, horrenbestez, Nafarroako Gobernuak ez dute legea betetzen, kapitulu batzuk baino ez baitituzte euskaratzen.

Abenduaren 15eko 15/1986 Euskarari buruzko Legeak 7. artikuluan xedatzen du Nafarroako Aldizkari Ofiziala gaztelaniaz eta euskaraz argitaratuko dela, aldi bereko edizio bananduetan. Agindu hori eman zenetik ia 35 urte igaro ondoren, legeak dioena bete gabe segitzen du Nafarroako Gobernuak. Izan ere, Aldizkariak dituen 6 kapituluetatik 3 baizik ez dira euskaratzen. Gainerako 3 kapituluak gaztelaniaz argitaratzen dira euskarazko edizioan ere.

Hori gutxi balitz bezala, gaur egungo arduradunek, kapitulu gehiago euskaratzera jo beharrean, gero eta iragarki gutxiago euskaratzea erabaki dute. Adibiderik garbiena Justizia ataleko jakinarazpen ediktuekin gertatutakoa da. 2017ko ekainean, egun batetik bestera, Justizia ataleko iragarki horiek –ordura arte euskaraz ere argitaratzen zirenak– gaztelania hutsez argitaratzen hasi ziren, aurreko urteetan arlo horretako iragarki-ereduak eta hizkuntza-estiloa bateratzeko egindako lan guztia alferrik galduz. Gaur den egunean, egoera ez da aldatu.

Ez da hori Nafarroako Aldizkari Ofizialaren arduradunek euskarekiko erakusten duten gutxiespen jarrera bakarra. 2016ko hauteskundeetatik sortutako gobernu berriaren egitura organikoan, Koordinazio Elebidunaren Bulegoa sortu zen Nafarroako Aldizkari Ofizialaren Atalaren barruan, “bere gain hartzen dituena, berez itzulpen lanak izan gabe, Nafarroako Aldizkari Ofiziala euskaraz argitaratzeko ezinbestekoak diren eginkizunak”. Ezinbesteko eginkizun horien artean, Euskarabideko itzultzaileekiko koordinazioa eta euskarazko edizioaren azken zuzenketa eta berrikuspena egitea dago: euskarazko argitalpenaren behar bezalako kalitatea bermatzeko ezinbesteko lana, are gehiago kontuan hartzen badugu Nafarroako Aldizkari Ofizialaren Atalean lan egiten duten 15 langile ingurutik bat ere ez dela euskalduna.

Koordinazio Elebidunaren bulegoburu berria 2018ko abenduan hasi zen lanean, eta 2019ko urriaren hasieran utzi zuen kargua, berak eskatuta. Geroztik, euskarazko edizioaren kalitatea bermatzeko hain garrantzitsua den lan hori ez du inork egiten, burutza bete gabe dago oraindik, eta ez dirudi ahalegin handia egiten ari direnik beste bulegoburu bat bilatzeko. Bitartean, Aldizkariko langile erdaldunek ahal dutena egiten dute ezagutzen ez duten hizkuntza batean idatzita dauden testuak editatzeko.

Hori guztia kontuan hartuta, LABek Nafarroako Aldizkari Ofizialaren arduradunei exijitzen die, batetik, bete dezatela behingoz Euskararen Legeak agintzen duena eta Aldizkari Ofizial guzti-guztia argitara dezatela euskaraz, Justizia ataleko iragarkietatik hasita; eta bestetik, bete dezatela lehenbailehen Koordinazio Elebidunaren Bulegoko burutza, aldizkariaren euskarazko edizioaren endekapen prozesuari galga jartzen hasteko lehenengo urrats gisa.

#Euskarafobia

Los responsables del Boletín Oficial de Navarra incumplen la Ley del Euskera

Administrazioa 2021/03/21

A pesar de que la vigente Ley del Euskera dispone que el Boletín Oficial de Navarra debe publicarse en euskera y castellano, los responsables de la publicación y, por extensión, el propio Gobierno de Navarra incumplen la norma, ya que sólo se publican en euskera una parte de los anuncios que se insertan en el mismo.

La Ley 15/1986, de 15 de diciembre, del Euskera, establece en su artículo 7 que el Boletín Oficial de Navarra se publicará en castellano y euskera en ediciones separadas y simultáneas. Casi 35 años después de la aprobación de la ley, el Gobierno de Navarra sigue incumpliéndola, ya que sólo 3 de los 6 capítulos que contiene la publicación se traducen al euskera. Los 3 capítulos restantes se publican solo en castellano en ambas versiones.

No contentos con ello, en los últimos años, en lugar de avanzar hacia una publicación totalmente bilingüe, se ha dado marcha atrás y se ha reducido el número de anuncios que se publican en euskera. El ejemplo más evidente es lo ocurrido con los edictos de notificaciones de la Administración de Justicia. En junio de 2017, dichos edictos que hasta entonces se publicaban en ambos idiomas comenzaron a publicarse íntegramente en castellano, sin causa justificada, y a día de hoy la situación no se ha revertido.

No es ese el único ejemplo del desinterés que muestran hacia el euskera los responsables del Boletín. En la estructura orgánica del nuevo Gobierno surgido tras las elecciones de 2016, se creó el Negociado de Coordinación Bilingüe dentro de la Sección del Boletín Oficial de Navarra, para asumir las funciones que “sin ser propiamente de traducción, son necesarias para llevar a cabo la publicación en euskera del Boletín Oficial de Navarra". Entre dichas funciones “necesarias” se encuentra la coordinación con los traductores de Euskarabidea y la corrección y revisión final de la edición del Boletín en euskera: una tarea imprescindible para garantizar la calidad de la publicación en este idioma, máxime si tenemos en cuenta que ninguno de los cerca de 15 trabajadores/as que trabajan en la Sección del Boletín Oficial de Navarra domina el euskera.

El jefe del citado Negociado de Coordinación Bilingüe comenzó a trabajar en diciembre de 2018 y cesó, a petición propia, a principios de octubre de 2019. Desde entonces, nadie se encarga de realizar ese trabajo tan importante para garantizar la calidad de la edición en euskera. A fecha de hoy, la jefatura sigue vacante y no parece que se esté haciendo un gran esfuerzo para buscar una persona que ocupe el cargo. Mientras tanto, los trabajadores del Boletín hacen lo que buenamente pueden para registrar y editar los textos escritos en un idioma que desconocen.

Por todo ello, LAB exige a los responsables del Boletín Oficial de Navarra que cumplan de una vez por todas con lo que establece la Ley del Euskera y publiquen íntegramente el Boletín Oficial también en euskera, y que, igualmente, procedan a cubrir a la mayor brevedad la jefatura del Negociado de Coordinación Bilingüe, como primer paso para poner freno al proceso de abandono que viene sufriendo la edición en euskera del Boletín en los últimos años.

#Euskarafobia