Justicia EU

Europako epaien inguruko LABen balorazioa

Administrazioa 2016/11/08

LAB sindikatuak berriki publikatu diren Europako sententziek sektore publikoan izango duten eraginaren berri jakitera eman nahi du. Behin-behineko langileek jaso behar dituzten kalte ordainetatik harago, prekarietatean eta iruzurrean eraikita egon den kontratazio sistemaren porrota irudikatzen dute sententzia hauek ere, sindikatuaren ustez. Sententziek argi uzten dute zerbitzu publiko batek ezin dituela bere oinarrizko eginkizunak behin-behineko langileekin bete. LABen iritziz, plantilak finkatzeko garaia iritsi da; egiturazkoak diren lanpostu guztiak aitortu eta sektore publikoan ematen den prekarietate egoerekin amaitu behar da. Sindikatuak bere proposamenak jakinaraziko ditu.

Irailean zehar publikatutako Europako sententziek eragin handia izango dute esparru publikoan. Behin-behinekotasunean oinarritzen den iruzurrean eraikitako sistema kolokan jartzen dute langile interino zein behin-behinekoei kalte ordainak onartzen dizkien sententziak. Ukaezina da erabaki honek administrazio ezberdinetan eragina izango duela, astero ehunaka langileek ikusten baitute beraien lan harremana etenda, gaur egun arte, inongo kalte ordainik jaso gabe.

Europako sententziek beraz, banakako eskubide berriak sortu dituzte behin-behineko langile publikoentzat. Sententzia hauek behin-behineko langileek duten langileeek, finkoek jasotzen duten kalte ordain berdina jasotzeko eskubidea argia jasotzen dute eta erreklamazioak egiteko aukera irekitzen die. Egoera honetan dauden langileak erreklamazioa egin beharko luketela pentsatzen du LABek eta horrela sustatuko dugu.

Sententzia sorta hauen eragina hala ere ez da soilik kalte ordainaren onarpenera mugatzen. Urteetan iruzurrean eraikitako sistemari kolpe latza ematen zaio. Ezin dira estrukturalak diren lanpostuak behin-behineko langileekin bete. Baieztapen honen harira, eginkizun berdinerako behin eta berriz behin-behineko kontratuak izaten dituen langileak, lanpostu horretan finkatzeko eskubidea dauka EPEa deitu bitarte. Langile horrek beraz, finko ez mugagabe izaera izango du eta lanpostu horretan gelditzeko eskubidea dauka lanpostua deialdi publikoan ateratzen den arte, edo eta lekualdatze lehiaketa bidez betetzen den arte.

Langile hauek norbanako erreklamazio eskubidea izango dute. Ez dira gutxi baina. Adibideak jarriko bagenitu kopurua beldurgarria dela ohartuko ginateke, eragindako milaka pertsonarekin. Langile bakoitzaren egoeran daukan eragin pertsonalarekin batera, zerbitzu publikoen kalitatean sekulako eragina daukala ukaezina da.

Egintzat eman dezakegu Europako hiru epaiek ondorioak izango dituztela Euskal Herriko administrazioetan. Ezin dugu ahaztu zerbitzu publikoen etaldura sistema iruzurrean dagoela oinarrituta. Harremana amaitzerakoan kalteordaina eskatu ahal izatea edo EPEra arte lanpostuan gelditzea eskatu ahal izatea mugarri berria da funtzio publikoko lan harremanetan.

Milaka langilea ari dira administrazio publikoen ebentualitatearen itsasoan igerian. Urte batean ikastetetxe batean eta hurrengoan beste batean dauden irakasleak, edo Euskal Herriko ospitale desberdinetako kontratuak kateatzen dituzten erizainak. Hauxe da Euskal Herriko administrazioetatik gero eta gehiago zabaltzen den prekarietatea eta zerbitzu publikoen kalitateari ere eragiten dio.

Ezin dugu ahaztu urte hauetan zerbitzu publikoak kudeatzen ibili direnen erantzukizuna. Pertsona hauek beharrezko konplizeak izan dira ebentualitatean oinarritutako iruzurrezko eredu hau ezartzerako orduan. Administrazio publikoa hezurretan uzteko formula perfektua eta zerbitzu publikoak erraztasun handiagoarekin pribatizatzeko. Badakigu epai hauek aukera paregabea ematen dietela administrazioei zerbitzu publikoen aldeko bide propioan aurrera egiteko; epaiak prekarietatea eta lapurretararen amaiera exijitzen du sektore publikoan.

Plantilak finkatzearen garaia heldu dela pentsatzen dugu beraz. Europako sententziak garbi uzten du; zerbitzu publikoa eskaintzen duen administrazio batek ezin du beharrezkoak dituen eginkizunen %25etik gorako lanpostu defizita izan eta garbi esaten du lanpostu defizit hori enplegu publikorako eskaintza batekin bete behar dela. Ziur gaude administrazio hauek aukera itzela ematen dietela administrazioei zerbitzu publikoen defentsarako bide propioan aurre egiteko.

Horregatik zerbitzu publikoetan aro berri bat irekitzen dela uste dugu eta administrazio guztietan sententzia hauen aplikazioaren alde egingo du LABek:

● Kontratuak eteterakoan langileei beraien kalte ordaina ordaintzea eskatuko dugu.

● Administrazio publikoetan behin-behineko kontratazioetan gehiegikeriekin bukatu behar da.

● Orain arte iruzurrean betetzen ari diren lanpostuak finkatzea eskatuko dugu.

● Administrazioa publiko ezberdinek Enplegu Plan Integrala martxan jarri beharko dute, administrazio bakoitzean beharrezkoak diren eginkizunak deialdi publikoen bidez beteak izan daitezen.

● Azkenik, Euskal Herriko instituzioei zerbitzu publikoen defentsarako sententzia hauek eskaintzen dituzten tresna juridikoak erabili ditzaten eskatuko dugu.

Valoración de LAB sobre las sentencias europeas

Administrazioa 2016/11/08

Desde LAB queremos dar a conocer la influencia que tienen las sentencias europeas recientemente publicadas. Más allá de la indemnización que tengan que recibir las y los trabajadores temporales a la finalizazción de contrato, estas sentencias quiebran el sistema de contratación que se ha ido implantando en las administraciones públicas en Euskal Herria, basado en el fraude y la precariedad. En estas sentencias se deja claro que ninguna administración podrá cubrir con personal temporal funciones estructurales del servicio público que proporciona; hoy día son miles las trabajadoras y trabajadores en situación de inseguridad, en puestos de trabajo estructurales.

Las sentencias europeas publicadas a lo largo de septiembre tendrán gran influencia en el sector público. La sentencia que acepta indemnizaciones de trabajadoras contratadas pone en cuestión el actual modelo basado en el fraude en la contratación. Es innegable que esta decisión tendrá gran influencia en las distintas administraciones, ya que son centenares las y los trabajadores que ven finalizada su relación laboral, sin que hayan recibido ninguna indemnización hasta hoy.

Por lo tanto, estas sentencias han creado nuevos derechos individuales para las y los trabajadores públicos. Recogen que las y los trabajadores con contratos temporales tienen el mismo derecho a recibir la misma indemnización que los y las fijas y abre la puerta a la presentación de reclamaciones. Desde LAB apoyaremos que los y las trabajadoras que estén en esta situación presenten la correspondiente reclamación.

Las consecuencias de las sentencias no se limitan únicamente a la aceptación de la indemnización. Se le asesta un duro golpe al sistema basado en el fraude. No se pueden cubrir puestos estructurales con trabajadores y trabajadoras temporales. Al hilo de esa afirmación, el o la trabajadora que tenga sucesivos contratos temporales para las mismas tareas tiene derecho a consolidarse en ese puesto hasta que se convoque la OPE. Ese trabajador o trabajadora tendrá el carácter de fijo no indefinido y hasta que el puesto salga en concurso público o se cubra con concurso de traslado, tendrá derecho a quedarse en el mismo.

Estas y estos trabajadores tendrán derecho a reclamación. Son un colectivo muy numeroso. Si siguiéramos con los ejemplos llegaríamos a cifras aterradoras con miles de personas afectadas. Junto con las consecuencias personales que tienen en la situación de cada trabajador y trabajadora, es innegable la influencia que tiene en la calidad de los servicios públicos.

Podemos dar por hecho que la reciente publicación de las tres sentencias europeas tendrá consecuencias en las administraciones de Euskal Herria. No podemos obviar que el sistema de cobertura de los servicios públicos está basado en el fraude contractual. El hecho de poder reclamar una indemnización a la hora del cese o poder reclamar la permanencia en el puesto de trabajo hasta OPE o concurso de traslados supone un nuevo hito en las relaciones laborales de la función pública.

Son miles las personas que navegan en el mar de la eventualidad en las administraciones públicas. Profesoras que un año están en una escuela y al curso siguiente en otra, o enfermeras que encadenan docenas de contratos en los diferentes hospitales de Euskal Herria. Ésta es la precariedad que cada vez más se extiende por las administraciones de Euskal Herria y afecta, como puede no ser de otra manera, a la calidad de los servicios públicos.

Sin embargo, no podemos obviar la responsabilidad de las personas que durante todos estos años han estado gestionando los servicios públicos. Han sido cómplices necesarias a la hora de instaurar este modelo fraudulento sustentado en la eventualidad. Han encontrado la fórmula perfecta para raquitizar la administración pública y privatizar los servicios públicos con mayor facilidad. Tenemos la certeza de que estas sentencias conceden a las administraciones una oportunidad inmejorable para avanzar en un camino propio hacia la defensa de los servicios públicos. En este aspecto no hay excusas en forma de tasas de reposición o legislación estatal; la sentencia exige el fin de la precariedad y el expolio en el sector público.

Creemos que ha llegado la hora de consolidar plantillas. La sentencia europea lo deja claro; una administración que ofrece un servicio público no puede tener un déficit estructural de más del 25% y señala que ese déficit de empleos debe cubrirse con una oferta pública de empleo.

LAB defenderá la aplicación de estas sentencias en todas las administraciones:

● Exigiremos el pago de indemnizaciones cuando se den ceses contractuales.

● Hay que acabar con el abuso de la contratación temporal en las administraciones públicas.

● Exigiremos que se declaren indefinidos todos aquellos puestos que se han cubierto hasta ahora de manera fraudulenta.

● Las distintas administraciones deberán establecer un Plan Integral de Empleo, para que las funciones necesarias para el desarrollo del servicio público que llevan a cabo sean cubiertas definitivamente mediante oferta pública de empleo.

● Finalmente, exigimos a las administraciones públicas que aprovechen los recursos que estas sentencias proporcionan para la defensa de los servicios públicos.