twitter.orig LOGOsoziokomunitarioa

 

 

facebook.orig
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
SZK 2020.3.13 kpi txiki

Hezitzaileek doan lan egiten al dugu Nafarroan?

Esku-Hartze Soziala 2020/06/01

descargas de archivos.orig Elkarretaratzearen kartela 2010etik KPIa, %11,8 igo da, eta, gainera, gure soldatak izozturik daude orduz geroztik. Horrek zifretan zer esan nahi du? Nola eragiten digu? Zein da jasaten ari garen erosteko ahalmenaren galera? Zer egin dezakegu?

¿Trabajamos gratis las educadoras en Navarra?

Intervención social 2020/06/01

descargas de archivos.orig Cartel concentración Desde 2010 el IPC, ha subido un 11,8% y además, nuestros salarios están congelados desde entonces ¿que significa eso en cifras? ¿como nos afecta? ¿que perdida de poder adquisitivo hemos padecido y padecemos? ¿Qué podemos hacer?

SZK 2020.5.22 ehs txiki

Errekonozimendurik onena: Esku-hartze sozialeko hitzarmena sinatzea

Soziokomunitario 2020/05/23

descargas de archivos.orig PDF INFOadm inprimatu eta zabaldu ANEISi eskatzen diogu bakar-jokoan tranparik ez egiteko. Sektoreko bi mila langileek behar dutena da lan baldintza duinagoak; horregatik, errekonozimendurik onena da Nafarroako Esku-hartze Sozialeko lehen Hitzarmen Sektoriala sinatzeko akordioa.

El mejor reconocimiento: la firma del convenio de Intervención Social

Soziokomunitario 2020/05/23

descargas de archivos.orig PDF INFOadm imprime y difunde Solicitamos a ANEIS que no se hagan trampas al solitario. Las dos mil trabajadoras del sector necesitan urgentemente dignificar sus condiciones laborales y el mejor reconocimiento es, sin duda, lograr un acuerdo para firmar el primer Convenio Sectorial de Intervención Social de Navarra.

SZK covid 2020.5.18 txikia

Normaltasun berria? Bai, segurtasunez! Bai, prekarietaterik gabe! Bai, pribatizaziorik gabe!

Soziokomunitario 2020.05.18

Historikoki Administrazioak ez ditu aintzat hartu pribatizatutako zerbitzuen lan arazoak eta lan-osasuneko arazoak. Halere, osasun-krisi honetan, neurriak ezartzeko eginkizuna bere gain dauka, baina sindikatuak eta Segurtasun eta Osasun Batzordeak bazter utzi ditu, eta gainera ez du bermatu profesionalen eta erabiltzaileen babesa.

¿Nueva normalidad? Sí ¡Con seguridad! Sí ¡Sin precariedad! Sí ¡Sin privatizar!

Soziokomunitario 2020.05.18

La Administración se ha desentendido históricamente de las problemáticas laborales y de salud laboral de los servicios privatizados. Sin embargo, en esta crisis sanitaria se arroga la función de establecer medidas, pero puenteando y ninguneando a los sindicatos y a los Comités de Seguridad y Salud, para luego ni siquiera garantizar la protección eficaz de profesionales y personas usuarias.

SZK neurriak 2020.5.18 txiki

Pertsonen osasuna lehenengoa da, zaintza zaindu, bizitza zaindu!

Sozikomunitario 2020/05/18

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Lanera itzultzeak langileen eta erabiltzaileen osasuna bermatu behar ditu. Horretarako, enpresak behar diren neurri guztiak ezarri behar ditu beren-beregi egindako Laneko Arriskuen Planean.

Lo primero es la salud de las personas, cuidar el cuidado, cuidar la vida!

Sozikomunitario 2020/05/18

descargas de archivos.orig PDF INFOadm La reincorporación debe de garantizar la salud de las personas trabajadoras y usuarias. A tal efecto la empresa debe de implantar cuantas medidas sean necesarias en un Plan de Riesgos Laborales específico.

SZK 10 porciento

Adinekoen egoitzetako erabiltzaileen % 10 hil da Covid-19aren krisialdian

Soziokomunitarioa 2020/05/06

Nafarroako Gobernuaren web orriaren gardentasun-atariak ematen dituen datuek ez dute zalantzarako tarterik uzten: Covid-19ak eragindako osasun-krisia hasi zenetik, agur esan behar izan diegu Nafarroako adinekoen egoitzetako erabiltzaileen % 10i. Hala ere, erakunde publikoak saiatuko dira pandemia horren arrisku-pertzepzioa arintzen.

Fallece el 10% de las personas usuarias de las residencias de mayores durante la crisis de la Covid-19 

Soziokomunitarioa 2020/05/06

Los datos que aporta el portal de transparencia de la página web del Gobierno de Navarra no dejan lugar a dudas: desde el inicio de la crisis sanitaria producida por el Covid-19, hemos tenido que decir adiós al 10% de las personas usuarias de las residencias de mayores en Navarra. Y aún así, desde las instituciones públicas se nos intentá minimizar la percepción de riesgo de esta pandemia.

 
SZK menni 2020.3.9 txiki

Hitzarmen duin bat eskatzen dugu Aita Menni klinikarako, xantaiarik eta manipulaziorik gabe

Padre Menni 2020/05/06
Publikoki salatzen dugu, osasun-krisiaren kudeaketan murgilduak gaudenean, Aita Menniren Zuzendaritzak aukera baliatzen duela langileak manipulatzeko eta hitzarmenaren negoziazioaren blokeorekin xantaia egiteko.

Exigimos un convenio digno en la clínica Padre Menni sin chantajes ni manipulaciones

Padre Menni 2020/05/06
Denunciamos públicamente que inmersos en gestión de la crisis sanitaria, la Dirección de Padre Menni aprovecha la ocasión para manipular a la plantilla y chantajearla con el bloqueo de la negociación del convenio.
SZK EHS 2020.5.5 txiki

Esku-hartze soziala VS koronabirusa

Esku-Hartze Soziala 2020/05/05

descargas de archivos.orig PDF INFOadm inprimatu eta zabaldu Hitzarmenaren gaineko proposamen berri bat bidali diogu ANEISi, eta eskatzen diogu, langileok egin dugun bezala, patronala ere egoerak eskatzen duen mailan egon dadila eta ekintzekin erantzun dezala.

Intervención social VS coronavirus

Intervención social 2020/05/05

descargas de archivos.orig PDF INFOadm imprime y difunde Hemos trasladado una nueva propuesta de convenio a ANEIS, y les pedimos que, al igual que la plantilla, también la patronal esté a la altura y responda con hechos.

SZK etxeko langileak 29.4.2020 txiki

Etxeko langileentzako babesa koronabirusaren aurrean

Etxeko langileak 2020/04/29

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Etxeko langile guztien lan eskubideak aldarrikatzen ditugu. Haien osasuna eta lan baldintza duinak bermatzeko.

Protección para las empleadas del hogar frente al coronavirus

Trabajadoras del hogar 2020/04/29

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Reivindicamos los derechos laborales de todas las Trabajadoras del Hogar. Para garantizar su salud y unas condiciones dignas.

SZK xilema 23.4.2020 txiki

Justifikaziorik gabeko kaleratzerik ez Xileman!

Xilema 2020/04/24

Esnatze goibela izan dugu gaurkoan Xileman, beste errugabe bat kaleratu dutelako berria jaso baitugu.

¡STOP despidos injustificados en Xilema!

Xilema 2020/04/24

En el día de hoy hemos amanecido nuevamente con la triste noticia de un nuevo despido disciplinario en Xilema, otra cabeza de turco más.