Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 
Share
ADM025

Nafarroako Gobernuko langileak Ministroen Kontseiluaren zain %0,25 gehiago kobratzeko

Administrazioa 2019/06/19

Nafarroak BPGren % 2,5 gainditu du, ezarritako defizit helburua betez. Beraz, enplegatu publikoek euren oinarrizko soldataren %0,25 gehiago jasotzeko eskubidea dute. Neurri hori dagoeneko onartuta du Nafarroako Gobernuak, eta Ministroen Kontseiluak oniritzia ematea besterik ez da behar une honetan. Ekainaren 28a baino lehen onartzen bada, langileok uztaileko nominan jasoko dugu; hala ez bada, onartzen denean jasoko dugu, baina uztailaren 1etik hasita izanen du atzeraeragina.

La plantilla del Gobierno de Navarra, a la espera del consejo de Ministros para cobrar el 0,25% adicional

Administrazioa 2019/06/19

Navarra ha superado el 2,5% de PIB, cumpliendo así con el objetivo de déficit establecido. Así pues, las empleadas y empleados públicos tienen derecho a percibir un 0,25% adicional de su sueldo base. Esta medida está ya aprobada por el Gobierno navarro, y solo falta que el Consejo de Ministros le dé el visto bueno. Si eso sucede antes del 28 de junio, las empleadas y empleados lo percibiremos en la nómina de julio. Si no es así, lo percibiremos cuando se apruebe, pero con carácter retroactivo al 1 de julio.

 
Share

JUS informe

Emakumearen aurkako indarkeriaren arloan nazioarteko legediak finkatzen dituen gutxienekoak betetzetik oso urrun gaude

Justizia 2019/05/06

Iazko azaroan, LABek aurkeztu zuen txostenean garbi gelditu zen emakumearen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak oso egoera kaskarrean daudela Nafarroan. Behin analisia eginda, orain, konponbideak aurkezteko unea da: hona hemen, LABen iritziz, hartu beharko liratekeen neurriak epaitegi horien egoera hobetzeko.

Estamos lejos de poder cumplir los mínimos que plantea la legislación internacional en materia de violencia contra la mujer

Justizia 2019/05/06

El pasado mes de noviembre LAB presentó un informe en el que quedaba patente la deficiente situación en que se encuentran los Juzgados de Violencia contra la Mujer en Navarra. Tras el análisis, ahora es el momento de plantear soluciones, y a continuación reflejamos las medidas que en LAB vemos necesarias para mejorar la actual situación estos juzgados.

 
Share
ADM LAB BILDU

EH Bildurekin elkartu da LAB, lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu duen lege proposamena aurkezteko

Administrazioa 2019/04/15

Aste honetan, LABeko ordezkaritza bat EH Bildu-Nafarroako kideekin elkartu da lanbide karrerari/garapenari buruz prestatu dugun lege proposamena aurkezteko. Proposamen hori martxoaren hasieran sartu genuen Parlamentuko Erregistroan, eta orduan iragarri bezala, talde parlamentario guztiei banan-banan aurkezteko asmoa dugu. Horretarako lehenbiziko bilera EH Bildurekin izan da.


LAB inicia con EH Bildu una ronda de reuniones para presentar su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional

Administrazioa 2019/04/15

Representantes de LAB se han reunido esta semana con miembros de EH Bildu-Nafarroa para presentarles su propuesta de ley de Carrera/Desarrollo Profesional. Desde LAB ya anunciamos una ronda de contactos con los grupos parlamentarios a principios de marzo, cuando inscribimos la propuesta en el registro del Parlamento. Con EH Bildu, hemos dado inicio a esa ronda.


 
Share
ADMfirma

Joan al zaizu sindikaturen bat bere hautagaitza "sostengatzeko" sinadura eske?

Ba al zenekien sindikatuek ez dutela behar sostengua adierazten duen sinadurarik hauteskundeetara aurkezteko? Zure sinadura ematen baduzu, sindikatu horretako hautagai izango zara.

Administrazioa 2019/04/11

• Ba al dakizu maiatzaren 22an hauteskunde sindikalak ditugula Nafarroako Administrazio Publikoan?
• Joan al zaizu sindikaturen bat bere hautagaitza "sostengatzeko" sinadura eske?

¿Algún sindicato te ha pedido tu firma para “apoyar” su candidatura?

¿Sabías que... ningún sindicato necesita firmas de "apoyo" para poder presentarse a las elecciones? Dando tu firma te conviertes en candidato-a de ese sindicato.

Administrazioa 2019/04/11

• ¿Sabes que el 22 de mayo hay elecciones sindicales en la Administración pública de Navarra?
• ¿Algún sindicato te ha pedido tu firma para “apoyar” su candidatura?

 
Share
ADM carrera1

LABek konpromisoa eskatu du Administrazio Publikoetako langile guztientzako lanbide karrerari buruzko legeaz eztabaidatzeko

Administrazioa 2019/03/05

LAB sindikatuak Lanbide Karrerari/Lanbide Garapenari buruzko lege proposamen bat aurkeztu du Nafarroako Gobernuaren erregistroan eta Parlamentuaren erregistroan. Proposamen horretan, lanbide karrera/garapena Nafarroako Administrazio Publikoetako langile guztioi ezartzeko sistema zehaztu du. Horrekin batera, konpromisoa eskatu die talde parlamentarioei maiatzaren 26tik aurrera hasiko den legealdian proposamena eztabaidatzeko.

LAB solicita compromiso para debatir una ley de Carrera Profesional para todo el personal de la administraciones públicas

Administrazioa 2019/03/05

LAB ha presentado una propuesta de ley de Carrera/Desarrollo profesional en los registros tanto del Gobierno de Navarra como del Parlamento foral. El sindicato ha elaborado una propuesta que plantea la aplicación de un sistema de Carrera/Desarrollo Profesional para todo el personal dependiente de las administraciones públicas navarras. Con ella, ha solicitado a los grupos parlamentarios que actualmente componen la Cámara su compromiso para debatir dicha propuesta en la legislatura que se iniciará tras el 26 de mayo.

Share

adi egon

Justizia


Nuevo calendario laboral 2019

A traves de este mensaje os adjuntamos la nueva resolución del calendario laboral de 2019 y que quedaría como sigue:

Jornada semanal: 36 horas y 40 minutos.

Jornada diaria todo el año excepto julio y agosto: 7 horas y 20 minutos.

Jornada diaria de verano: 6 horas y 20 minutos.

Vacaciones: 22 días.

Asuntos particulares: 9 días, tres de los cuales pueden cogerse por horas (22 horas).

Asuntos particulares años 2017 y 2018: 6 días. Solo para aquellas personas que les corresponda.

Bolsa de horas: 6 horas y 40 minutos, excepto para territorio Pamplona.

Por cada día de vacación o asunto propio disfrutado en horario de verano se generará 1 hora de bolsa de horas.

Pausa diaria: Máximo 30 minutos.

24 y 31 de diciembre fiesta excepto los servicios de guardia.

Jornada efectiva anual: 1592 horas.

 

Además os adjutamos el enlace de librillo informativo de vacaciones, licencias y permisos.

 


2019ko lan egutegi berria

Mezu honen bidez, helarazi nahi dizugu 2019. urteko lan egutegiari buruzko azken ebazpena; honela dio:

Asteko lanaldia: 36 ordu eta 40 minutu.

Eguneko lanaldia, uztailean eta abuztuan izan ezik: 7 ordu eta 20 minutu.

Eguneko lanaldia udan: 6 ordu eta 20 minutu.

Oporrak: 22 egun.

Norberaren aferetarako egunak: 9 egun, eta horietatik hiru egun orduka hartu daitezke (22 ordu).

2017. eta 2018. urteetako afera pertsonaletarako egunak: 6 egun, hala dagokionarentzat.

Ordu-poltsa: 6 ordu eta 40 minutu, Iruñerrian ari direnak izan ezik.

Udako ordutegian erabilitako opor egun zein afera pertsonaletarako egun bakoitzeko ordu 1 sortuko da ordu-poltsan.

Atsedenaldia, egunean: 30 minutu gehienez.

Abenduaren 24a eta 31: jaieguna guardiako zerbitzuentzat izan ezik

Urteko lanordu kopurua: 1.592 ordu.

 

Horrez gain, atxikita duzue opor, lizentzia eta baimenen gaineko liburuxkaren esteka.

 

Share

adi egon

Justizia


Calendario Laboral

A través de este mensaje os adjuntamos el calendario laboral de 2019.


Egutegi laborala

Mezu honen bidez atxikitzen dizuet 2019ko egunkari laborala.

Share

adi egon


Sobre el Plan de Actuación

Hemos conseguido que se apruebe el complemento de productividad previsto para el año 2019, ahora queda consolidarlo...

Los Presupuestos Generales de Navarra del 2019 ya han sido aprobados y con ellos, la enmienda que hace posible que la última parte del incremento salarial acordado en Mesa Sectorial de 4 de noviembre de 2016, por fin, se haga efectiva; Se ha conseguido que se incremente la partida del complemento de producción en 190.000,-€. Este incremento se verá reflejado en nuestra nómina de Febrero de 2019.
En cambio, la enmienda al articulado con la cual hubiéramos conseguido la consolidación del complemento de productividad al Plan de Actuación ya existente, NO ha salido adelante.
De esta forma se hubiera completado en su totalidad el acuerdo prometido: incremento salarial más consolidación de cantidades, por la Sra. Aldabe y la Sra. Beamount.
Esto hace que el año que viene tengamos que seguir negociando con Gobierno de Navarra y con los grupos políticos que formen el Parlamento de Navarra.

 

  • descargas de archivos PGN 2019

Share
ADMplataforma

LABek 2019-2020 urteetarako plataforma sindikala aurkeztu du

Justizia 2018/12/18

Pasa den ostiralean, LABek 2019-2020 urteetarako prestatu duen plataforma sindikala aurkeztu zuen. Bertan, sindikatuaren aldarrikapen historikoak jasotzeaz gainera, langileen lan eta soldata baldintzak berreskuratzeko neurri sorta bat proposatzen du.

LABek Langileen Estatutu berri bat prestatzeko akordio batera iristea proposatu dio Gobernuari, non alderdi hauek jasoko baitira: hiru lanbide maila baino ez ezartzea (A, B eta C), erretiro partziala, eskubide eta soldata berdinak bermatzea langile guztientzat, hots, finkoentzat eta kontratatuentzat, Administrazioan sartzeko sistema berri bat ezartzea eta kalte-ordain bat ematea kontratua bukatzeagatik.

Azken urteotan galdutako erosahalmena berreskuratzearen inguruko guztia da plataformaren beste alderdi aipagarrietako bat. Erosahalmena berreskuratzeko, beste neurri batzuen artean, langile guztientzako lanbide karrera ezartzea proposatzen du LABek.
Agirian, bestelako aldarrikapen batzuk ere agertzen dira: langileriaren arloko zenbait neurri, hizkuntza normalizazioa, pribatizatutako zerbitzuak berreskuratzea, laneko osasuna eta modernizazioa, Administrazioaren arrazionalizazioa, etab.

LABen plataforma sindikalerako esteka descargas de archivos.orig PDF INFOadm

LAB presenta su plataforma sindical para los años 2019-2020

Justicia 2018/12/18

El pasado viernes, LAB entregó al Gobierno de Navarra su plataforma sindical para los años 2019-2020. En la misma, además de mantener reivindicaciones históricas del sindicato, se plantea una serie de medidas para recuperar las condiciones laborales y salariales del personal.

El sindicato LAB plantea al Gobierno llegar a un acuerdo para la elaboración de un nuevo Estatuto en el que se recojan cuestiones como reducir a tres los niveles profesionales: A, B y C, la jubilación parcial, que se garanticen los mismos derechos y salarios para todo el personal, sea fijo o contratado, un nuevo sistema de ingreso y la indemnización por fin de contrato.

Otro de los aspectos destacables de la plataforma es todo lo que afecta a la recuperación del poder adquisitivo perdido en los últimos años. Para recuperarlo, LAB plantea, entre otras medidas la implantación de la carrera profesional para todo el personal.
El documento recoge otros puntos relativos a la política de personal, normalización lingüística, reversión de las privatizaciones, salud laboral y modernización, racionalización de la Administración, etc.

Enlace a la plataforma sindical de LAB descargas de archivos.orig PDF INFOadm