Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 

ADM coronavirus

Koronabirusaren aurkako neurriak Foru Administrazioan

Administrazioa 2020/03/12

descargas de archivos.orig PDF Foru Agindua Koronabirusaren aurkako neurriak

Neurriak aplikatuko dira unean uneko egoeraren arabera.

Nafarroako Gobernuak neurri sorta bat prestatu du Nafarroako Foru Administrazioan ezartzeko, COVID-19 birusaren ondoriozko egoerari aurre egiteko asmoz. Neurri horiek unean uneko egoeraren arabera ezarriko dira.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emandako foru agindu baten bidez, neurri sorta bat onartu da COVID-19 birusaren ondoriozko egoerari aurre egiteko. Gobernuak sindikatuei jakinarazitako neurrietako batzuk berehala aplikatuko dira; esate baterako, fitxaketa ordenagailuaren bidez egitea eta ez hatz-markaren bidez, edo premiazkoak diren kontratazioak baizik ez egitea. NAPIko eta Segurtasun Eskolako ikastaroak ere atzeratu dira, online egiten direnak izan ezik.

Administrazioan sartzeko probei dagokienez (hala oposizio bidezkoak, nola kontratazio zerrendak osatzekoak), kasuak banan-banan aztertuko dira. Atzeratzen ez badira, prebentzio neurri bereziak ezarriko dira (izangaiei multzoka deitzea, gela gehiago jartzea, mahaien eta pertsonen arteko distantzia handitzea eta abar).

Langileak isolatzeko erabakia hartzen bada, Gobernuak esan du lansarien %100 kobratuko dela. Ikastetxeak ixten badira, erraztasunak emanen dira Nafarroako Foru Administrazioan lan egiten duten gurasoek lanaldia malguagoa izan dezaten edo baimenak har ditzaten.

Planean aurreikusten den beste neurri bat da telelana ezartzea etxetik lan egin dezaketen langile guztientzat. Neurri hau mailaz maila ezarriko da, beharren arabera.

Foru agindu osoa goiko estekan jeitsi daiteke.

Osasunbidearen komunikatua irakurri

Medidas en la Administración Foral frente al coronavirus

Administrazioa 2020/03/12

descargas de archivos.orig PDF Orden Foral Medidas frente al coronavirus

Las medidas se podrán poner en marcha si la evolución de la situación lo requiere.

El Gobierno de Navarra ha habilitado un paquete de medidas en la Administración Foral para hacer frente a las situaciones derivadas del COVID-19. Estas medidas se irán implementando si la evolución de la situación así lo requiere.

El consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior ha firmado una Orden Foral que habilita un paquete de medidas para el caso de que la evolución de la situación generada por el COVID-19 lo exija. Alguna de las medidas anunciadas por el Gobierno a los sindicatos se van a tomar de inmediato, como el fichaje a través del ordenador en lugar de la huella dactilar o la reducción de contrataciones que no sean prioritarias. Los cursos del INAP y la Escuela de Seguridad quedan asimismo postpuestos, excepto los que se realicen online.

En cuanto a las pruebas tanto de oposición como de listas de contratación, se valorará de manera individualizada cada una de ellas. Si no se postponen, se hablitarán medidas preventivas (llamamiento escalonado, habilitación de más aulas, más separación entre mesas y personas, etc)

Ante las posibles situaciones de aislamiento de personal, el Gobierno asegura que se seguirá percibiendo el 100% de sus retribuciones. En el caso de que se llegara a cerrar centros educativos se facilitará la flexibilización de la jornada laboral o el disfrute de permisos de los progenitores que trabajen en la Administración Foral.

Otra de las medidas recogidas en el Plan es la habilitación del teletrabajo para todas las personas que puedan trabajar desde casa. Esta medida se iría implementando de manera escalonada y conforme sea necesaria.

La Orden Foral completa puede descargarse en el enlace superior.

Leer comunicado de Osasunbidea

ADM M8 2020

descargas de archivos.orig PDF Boletín M8 eskuorria  descargas de archivos.orig PDF M8 Kartela descargas de archivos.orig PDF Cartel M8

Kapitalismoak gure bizitzak erasotzen dituela salatuko dugu Martxoaren 8an

Gure bizitzen erasotzailea, ametsen hiltzailea, energia eta ilusioen lapurra, poztasunen erailea, miseriara eta bizi prekarietatera kondenatzailea, horixe da kapitalismo heteropatriarkala. Gaur, Euskal Herrian, eskuineko gobernuek gure bizitzen inguruan erabakitzen dute eta, egiten dituzten politika neoliberalekin, pertsonen ongizatea ez bilatzeaz gain, gure ondoez eta premiekin egiten dute negozioa. Zaintza honen adibide argia da.

El 8 de Marzo denunciaremos que el capitalismo ataca nuestras vidas

El capitalismo heteropatriarcal ataca nuestras vidas, asesina nuestros sueños, nos roba la energía e ilusión, mata nuestras alegrías y nos condena a la miseria y precariedad vital. Hoy, en Euskal Herria, las políticas neoliberales que llevan a cabo los gobiernos de derechas que deciden sobre nuestras vidas no sólo no procuran el bienestar de las personas, sino que de nuestro malestar y de nuestras necesidades hacen negocio. Los cuidados son un claro ejemplo de ello.

 
LOGO mahai orokorra

Zuzendari berri, jokaera zahar 

Justizia 2019/12/19

Zuzendaritza berriak bere izaera kontinuista erakutsi digu, aurreko zuzendaritzaren ildotik: itxaropen gutxi sindikatutik planteatzen ditugun erronka berrietarako. Hitz onak, jarrera ona, baina zalantzaz beteriko etorkizuna negoziaziorako eta gure lan-baldintzak hobetzeko.

Nuevo director, viejo proceder 

Justizia 2019/12/19

La nueva dirección nos ha mostrado su carácter continuista con la línea de la anterior dirección. Pocas esperanzas para los nuevos retos que planteamos desde nuestro sindicato. Buenas palabras, buen talante, pero futuro incierto para la negociación y mejora de nuestras condiciones laborales.

ADMope

Izapidetze kidegorako azterketa Iruñean eginen da

Administrazioa 2019/11/27

Izapidetze kidegorako azterketa ere Iruñean eginen da, abenduaren 15ean. Inskribatzerakoan egoitza gisa Nafarroa aukeratu zuten guztiek Iruñean eginen dute azterketa, inolako eskaera-idazkirik aurkeztu behar izan gabe.

Sede examen de tramitación Pamplona

Administrazioa 2019/11/27

El examen de tramitación del 15 de diciembre se realizará también en Pamplona. Todo el que puso en la inscripción sede Navarra realizará el examen en Pamplona, sin presentar escrito previo.

JUS denbora1

Hamaika lagunek lortu dute, LABi esker, soldatarik gabeko baimenaz oso-osorik baliatzeko eskubidea

Justizia 2019/11/27

Hainbat elkarrizketaren ondoren, LABek lortu du Justizia Zuzendaritza Nagusiak soldatarik gabeko baimena eskatu duten langileei aitortzea eta ematea dagokien ordu-poltsaren zati proportzionala.

Once personas recuperan, gracias a LAB, el derecho a disfrutar íntegramente el permiso sin sueldo

Justizia 2019/11/27

Después de varias conversaciones, LAB ha conseguido que la Dirección General de Justicia reconozca y dé la parte proporcional de la bolsa de horas que les corresponde a las y los trabajadores que han solicitado un permiso sin sueldo.

Reunión con el nuevo Director General de Justicia

Este martes nos reunimos con el nuevo Director General de Justicia, Sr. Sainz de Rozas. En un principio y hablando siempre desde la cautela, nos transmitió buenas vibraciones, sobre todo en las formas, y dejó clara su disposición a dialogar con los sindicatos.

Bilera Justiziako zuzendari nagusi berriarekin

Asteartean Sainz de Rozas Justiziako zuzendari nagusi berriarekin bildu ginen. Hasierako zuhurtziaz hitz eginez, bibrazio onak eman zizkigun, batez ere formetan, eta argi utzi zuen sindikatuekin hitz egiteko borondatea.

Zuzendari Nagusi berriarekin biltzeko zain gaude, baina etxeko lanak eginda ditugu

Justizia 2019/09/12

Dakizuen bezala, aldaketa asko izan dira Nafarroako Gobernuaren organigraman, eta izendapen ugari ere bai. Justizian ere aldaketa franko izan dira. Orain Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuari atxikita gaude. Ez dakigu nondik datorren bi arlo horiek elkartzea, zerikusi handirik ez dutelako, baina tira! Kontseilari berria Eduardo Santos Itoiz da.

Estamos a la espera de que nos reciba el nuevo Director General, pero con los deberes hechos

Justizia 2019/09/12

Como ya sabéis, ha habido muchos cambios en el Gobierno de Navarra en lo que respecta a nuevos nombramientos en el organigrama. Justicia no ha estado ajeno a estos cambios. Ahora estamos adscritos al Departamento de Políticas Migratorias y Justicia, no sabemos qué tiene que ver una cosa con la otra pero bueno, tira… El nuevo titular de este departamento es Eduardo Santos Itoiz.

ADM025

Nafarroako Gobernuko langileak Ministroen Kontseiluaren zain %0,25 gehiago kobratzeko

Administrazioa 2019/06/19

Nafarroak BPGren % 2,5 gainditu du, ezarritako defizit helburua betez.

La plantilla del Gobierno de Navarra, a la espera del consejo de Ministros para cobrar el 0,25% adicional

Administrazioa 2019/06/19

Navarra ha superado el 2,5% de PIB, cumpliendo así con el objetivo de déficit establecido.

 

JUS informe

Emakumearen aurkako indarkeriaren arloan nazioarteko legediak finkatzen dituen gutxienekoak betetzetik oso urrun gaude

Justizia 2019/05/06

Iazko azaroan, LABek aurkeztu zuen txostenean garbi gelditu zen emakumearen aurkako indarkeriaren arloko epaitegiak oso egoera kaskarrean daudela Nafarroan. Behin analisia eginda, orain, konponbideak aurkezteko unea da.

Estamos lejos de poder cumplir los mínimos que plantea la legislación internacional en materia de violencia contra la mujer

Justizia 2019/05/06

El pasado mes de noviembre LAB presentó un informe en el que quedaba patente la deficiente situación en que se encuentran los Juzgados de Violencia contra la Mujer en Navarra. Tras el análisis, ahora es el momento de plantear soluciones.