Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 
Share

amarillismo

Prentsa hori judizial

Justicia 2017/11/27

“La manadaren” epaiketa hasi zenetik, egiaztatu dugu egunero ezagutarazten diguten berriak hautatzeko irizpidea oso sentsazionalista dela, eta hedabidetan agertzen diren artikulurik horienak lehenesten dituztela.

Aspaldidanik, goizero, Justizia Administrazioan lan egiten dugunok, gure posta korporatiboan bi mezu jaso ohi ditugu, bata Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren prentsa-laburpena, PDF formatukoa estatuko prentsaren gaurkotasun judizialarekin eta bestea, bi atal dituena: alde batetik NJANren prentsa-dosierra, PDF formatukoa ere eta bertako prentsaren gaurkotasun judizialarekin eta beste alde batetik tokiko gaurkotasun albiste juridikoak jasotzen dituzten hainbat egunkari digitalen lotura zuzenekin. Lotura hauek zuzenki eramaten gaituzte prentsa digitalera albisteak irakurtzeko.

Berri hauek Komunikazio-bulegoak bidali eta hautatzen ditu, ez dakigu hautapen horretan zein irizpidea erabiltzen duten, baina argi dugu aldatuz doala gaurkotasuna bat izan ala beste bat izan.

Nabaritu dugu, “la manada” epaitzeari ekin zitzaionetik, egunero prentsa digitaleko albisteetara lotura duten hautapen bonbardaketa jaso egin dugula. Hautatutako lotura horietako gehienek Nafarroan dagoen egunkari sentsazionalistenetakora garamatzate, informazioa era morboso eta horienak dituen horretara.

Goizero posta bidez, Iruñean egiten ari den epaiketa etengabe hutsaltzen duten berri pila jaso ohi dugu, errealitatearekin zerikusirik ez daukaten zertzeladak, ustez eta aburuez josiak, zeinek informazio bera desitxuratzen eta mozorrotzen duten. Horrek ez dio ezertan laguntzen bortxakeria matxistaren aurkako borrokari. Gainera, nabarmentzen da aipatu hedabideen ezagutza urria bortxakeria sexistari eta Iruñean egiten ari den prozedura judizialari buruzko informazioaz jarduteko.

Eta gisa horretako informazioa doan eta derrigorrean jaso ohi dugu Justiziako langile guztiok, albiste hautapen horretan gainera, gaur egun dagoen prentsa digital askotarikoa egonda ere, ez da inon ikusten aniztasun informatiborik. Ez dago oreka informatiborik eta gehienbat egunkari digital bakar batean du ardatz. Haietan ez da lehenesten ere berriaren egiazkotasuna, ez eta erasorik gabeko eta desberdintasunik egonen ez den gizartea sustatu behar dela ere.

Ez zaie mesederik egiten bortxakeria matxista pairatzen duten emakumeei “ustezko bortxatzea”, “ustezko bortxatze delitua”, “ustezko biktima” esamoldeak erabiltzen direnean, eta hauetan bortxakeria salaketak, haien bizipenak zalantzan jartzen direnean, eta azkenean, biktima beraiek publikoki eta jendartean epaitzen direnean.

LABetik galdegiten dugu NJANren Komunikazio-bulegoak egiten dituen albiste hautapenean erabiltzen dituen irizpideak arduratsuagoak, objetiboagoak eta feministagoak izan daitezen..

Prensa amarilla judicial

Justicia 2017/11/27

Desde que empezó el juicio de “la manada” hemos visto cómo el criterio de selección de las noticias que nos envían a diario, es muy sensacionalista, dando preferencia a los artículos más amarillos que aparecen en la prensa.

Desde hace muchos años todas las mañanas, quienes trabajamos en la Administración de Justicia, recibimos en nuestro correo corporativo dos correos, uno con el resumen de prensa del CGPJ, formato PDF con actualidad judicial de prensa estatal y otro con dos apartados: por una parte, un dosier de prensa del TSJN, también con formato PDF y con actualidad judicial de prensa local, y por otra parte, enlaces directos a periódicos digitales con las noticias  jurídicas de actualidad local. Estos enlaces nos llevan directamente a la prensa digital para poder leer la noticia.

Estas noticias son enviadas y seleccionadas desde el Gabinete de Comunicación y no sabemos cuál es el criterio que utilizan en dicha selección, que además, varía según la información que esté de actualidad.

Desde que se inició el juicio de “la manada” nos hemos visto bombardeados a diario por una selección de enlaces a noticias de prensa digital. La mayoría de los enlaces seleccionados nos dirigen a uno de los periódicos digitales más sensacionalistas de Nafarroa y que ofrece la información desde un punto de vista más morbosa y amarilla.

Todas las mañanas recibimos a través de este correo un motón de noticias que constantemente desvirtúan el juicio que se está produciendo en Iruñea, disfrazando la información con detalles, suposiciones y conjeturas que nada tienen que ver con la realidad y que para nada ayuda en la lucha contra la violencia machista. Además se pone en evidencia el poco conocimiento que tienen dichos medios informativos sobre el tratamiento de la información sobre la violencia sexista y sobre el procedimiento judicial que se está llevando a cabo en Iruñea.

Y todo este tipo de información la recibimos gratuita y obligatoriamente todos los trabajadores y trabajadoras de Justicia, una selección de noticias en la que ni tan siquiera nos ofrecen diversidad informativa de entre la gran variedad de prensa digital que existe actualmente. No se da un equilibrio informativo y se centra sobre todo en un único periódico digital. Y menos aún, realizan una selección de noticias en las que se prime la veracidad de la noticia ni el fomento de una sociedad libre de agresiones y libre de desigualdades.

Flaco favor se está haciendo a las mujeres que padecen violencia machista cuando se incluyen expresiones como “presunta violación”, “presunto delito de violación”, “presunta víctima” y en las que se cuestionan las denuncias de violencia, sus vivencias y al final son las propias víctimas quienes son juzgadas pública y socialmente.


Desde LAB pedimos que el criterio que prevalezca en la selección de noticias del Gabinete de Comunicación del TSJN sea un criterio más responsable, más objetivo y más feminista.
Share

KONTZENTRA ESTATUARI

descargas de archivos.orig PDF LABen proposamen sindikala Administrazio Publikoetan, 2018-2019. urteetarako

descargas de archivos.orig PDF Propuesta sindikal de LAB en las Administraciones Públicas para los años 2018-2019

Eskubideak berreskuratzeko LABek PPren Gobernuari aurre egitea eskatzen du

Administrazioa 2017/11/02

LAB Administrazioaren delegatuek elkarretaratzea egin dute gaurkoan Diputazioaren Palazioaren aurrean galdegiteko Nafarroako Gobernuari aurre egin diezaion Madrilgo Gobernuari. LABen iritziz Madrildik datozen ildoei dagoen sumisio markoarekin ezinezkoa da azken urteotan zerbitzu publikoetan izan dugun narriadura itzuli. Horregatik Gobernuari agiria helarazi diogu hainbat neurri ekonomiko eta araudi aldaketekin negoziatzeko, beti ere Nafarroako autogobernua defendatzeko asmoz.

Para recuperar derechos LAB propone plantar cara al Gobierno del PP

Administrazioa 2017/11/02

Delegados y delegadas de LAB en la Administración se han concentrado hoy frente al palacio de Diputación para emplazar al Gobierno de Navarra a que plante cara al Gobierno de Madrid. Desde LAB consideramos que con el actual marco de sumisión a las directrices que vienen de Madrid es imposible revertir el deterioro que hemos sufrido en los servicios públicos de los últimos años. Por ello hemos entregado al Gobierno un documento en el que planteamos una serie de cuestiones económicas y reglamentarias para negociar desde la perspectiva de la defensa del autogobierno de Navarra.

Share
no conforme

Behin -behineko kontratua dutenei
premiazko oharra

Justizia 2017/10/26

LABek kontratu amaieretako jakinarazpenetan aldaketa garrantzitsuak eman direla jakin du. Zehaztearren, orain, jakinarazpen hauetan honakoa jasotzen da: “Kontratua amaituko zaionean, likidazio edo KITAPEN kontzeptuan ondoren adierazi kopuruak ordainduko zaizkio...”.
Eta jarraian aipatzen dira kobratzeke dauden lan egindako egunak, oporren eta aparteko sariaren zatiki proportzionala, baina hala ere, ez da iraizpen edota kontratu amaitzeari egoki dakiokeen aipamena egiten.

Etorkizunean iraizpenaren aurkako edota kontratu amaitzearen harira egin erreklamazioetan  sor litezkeen lege arazoak saihesteko, LABek aholkatzen dizue, kontratu amaierako jakinarazpena sinatuko bazenute, ondoan idatzi dezazuela eskuz, EZ NATOR BAT esaldia.

Aviso urgente
para personal contratado temporal

Justizia 2017/10/26

LAB ha tenido conocimiento de cambios importantes en las notificaciones de las finalizaciones de contratos. En concreto ahora se recoge en estas notificaciones lo siguiente “A la finalización de su contrato se le abonará en concepto de liquidación o FINIQUITO del mismo las siguientes cantidades…”.
Y se nombran los días trabajados pendientes de cobro, la parte proporcional de vacaciones y de la paga extraordinaria, pero no se hace referencia a la posible indemnización por despido o finalización de contrato.

Para evitar que surjan problemas legales en futuras reclamaciones por despido o fin de contrato desde LAB os aconsejamos que siempre que firméis una notificación de fin contrato, añadáis a mano al lado de la firma la frase de NO CONFORME.

Share

Prentsa aurrekoa

LAB sindikatuko Isabel Artiedak eta Txomin Gonzalezek Administrazioaren langileok 2010 eta 2017 urteen artean  jasan duten dirusarien galeraz eginiko ikerlana aurkeztu dute.

Los representantes de LAB, Isabel Artieda y Txomin González han presentado esta mañana el estudio sobre la pérdida salarial del personal de la Administración entre los años 2010 y 2017.

1000 milioi

Nafarroako Gobernuaren langileok 1.000 milioi euro galdu ditugu soldatetan

Justizia 2017/09/19 2009. urteaz geroztik Nafarroako Gobernuaren langileok 1.000 milioi euro galdu ditugu soldatetan. Murrizketei ekin zietenean, salbuespenezko eta aldi bateko neurriez ari zirela erran zuten, eta egoera ekonomikoa aldatuko zenean itzuliko zituztela. Gaur egun, gobernuak harropuzten dira ekonomia bide onean ari delako eta Barne Produktu Gordina %3a baino gehiago hazten ari delako. Eskatzen ari gara behin betikoz ekin dakiola gure eros ahalmenaren berreskuratzeari.      

Los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra hemos perdido 1.000 millones € en nuestros salarios

Justicia 2017/09/19 Desde el año 2009 el conjunto de trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra hemos perdido 1.000 millones de euros en salarios. Cuando se iniciaron los recortes dijeron que se trataba de medidas excepcionales y de carácter temporal y que cuando cambiara la coyuntura económica se reverterían. Hoy, los gobiernos presumen de que la economía va bien y que el PIB crece por encima del 3%. Exigimos que se aborde de una vez la recuperación de nuestro poder adquisitivo.          

Share

30 ju

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo

Administrazioa 2017/06/30

LABek, gaurko egunez, giza-katea egin du Nafarroako Gobernuaren egoitza eta Gobernuaren Ordezkaritza lotuz, behin-behinekotasun tasa handiekin amaitu eta kalitateko enplegua sortuko dituzten neurriak eskatzeko.
Ekitaldi amaieran irakurri den adierazpenean nabarmendu dira iragankortasun portzentaje handiak (administrazioan, %30a baino gehiago) eta gobernuek kalitateko enplegua sortzeko agertu duten gogo eza.
PPk eta PSOEk, Estatutik, neurriak gaitu dituzte behin-behinekotasuna orokortu nahian: birjarpen-tasa, gastu-muga, defizit publikoaren muga, autogobernuan murrizketak,... Neurriok estatu mailako legeak eta Europako zuzentarauak urratzen dituzte. Nafarroan, Geroa Bairen Gobernuak, otzan agertuz, Madrilen sortu ildoak onartzen ditu.
Gobernuak eta UGT, CCOO eta CSIF sindikatuek “enplegua sortzeko akordio” izenekoa sinatu izanak Administrazio Publikoek egin ditzaketen Lan Eskaintza Publikoei egin murrizketei eusten eta prekarietatean sakontzen lagundu du.

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo 

Administrazioa 2017/06/30

LAB ha realizado hoy una cadena humana que ha unido las sedes del Gobierno de Navarra y la Delegación del Gobierno para exigir medidas que terminen con las altas tasas de temporalidad y se cree empleo de calidad.
Al finalizar el acto se ha leído un comunicado en el que se han destacado los altos porcentajes de temporalidad (más del 30% en la Administración) y la nula voluntad de los gobiernos para crear empleo de calidad.
PP y PSOE, desde el Estado, han ido habilitando medidas para generalizar la temporalidad: tasa de reposición, techo de gasto, límite del déficit público, recortes en el autogobierno… Estas medidas se saltan las leyes estatales y directivas Europeas. En Navarra, el Gobierno de Geroa Bai acepta sumiso las directrices de Madrid.
La firma del llamado “Acuerdo para la creación de empleo” por parte del Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, permite mantener la restricción sobre las OPEs que puedan realizar las Administraciones Públicas y profundizan en la precariedad.

Share

erregistro zibila

 

Erregistro Zibilaren isilpeko pribatizazioa

Justizia 2017/06/29

LABek arbuiatzen du, Espainiako estatuan, 2011. urteaz geroztik, hainbat lege aldatu eta/edo onartu ondoren, egiten ari diren isilpeko pribatizazioa.(Artikulua irakurri)


Privatización encubierta del Registro Civil

Justizia 2017/06/29

Desde LAB mostramos nuestro rechazo a la privatización encubierta que se está llevando a cabo desde el año 2011 en el Estado Español, con la modificación y/o aprobación de numerosas leyes. (Leer artículo)

Share

no cambio

Mahai Orokorra. Eros ahalmena galtzen dugu, berriz ere

Administrazioa 2017/06/28

Mesa General. Seguimos perdiendo poder adquisitivo

Administrazioa 2017/06/28

Share

Batzarra-bilkura Ekainak 30 Diputazioa 11:00

Batzar orduak eskatuak (10:30-12:30)

Asamblea-Concentración 30 de junio Diputación 11:00

Pedidas horas de asamblea (10:30-12:30)

LEP, Birjartze tasa eta behin-behinekotasuna

Cuentagotas1Administrazioa 2017/06/27

Foru Administrazioan lan egiten dugun 24.000 pertsonetatik 7.200-eri behin-behineko kontratuak ezartzen zaizkie. (Osasunbidean dagoen behin-behinekotasuna %42koa da).

OPE, Tasa de reposición y temporalidad

Cuentagotas2Administrazioa 2017/06/27

De las más de 24.000 personas que trabajamos en la Administración Foral 7.200 son contratadas temporales. (En Osasunbidea la temporalidad asciende al 42%).

 

Share
IREKI

IREKIren mobilizaziora deitzen du LABek, “langileon bultzadaz, euskal preso eta iheslariak etxeratze bidean jartzeko”

LAB 2017/06/16 2016ko urriaren 15ean sortu zen Donostian IREKI. Euskal Herriko txoko guztietatik joandako 40 langilerekin. Helburua, “langileen bultzadaz, euskal preso eta iheslariak etxeratze bidean jartzea” zela adierazi zuten. Orduan abiatu zen urte osoko dinamika, ekainaren 17ko mobilizazio nazionala izango duena kolofoi bezala.

LAB hace un llamamiento para participar en la movilización de IREKI, “para poner de camino a casa a las y los presos y exiliados con el impulso de trabajadores y trabajadoras”

LAB 2017/06/16 IREKI se creó el 15 de octubre de 2016 en Donostia, con 40 trabajadores y trabajadoras provenientes de diferentes puntos de Euskal Herria. Señalaron que su objetivo era “poner de camino a casa a las y los presos y exiliados con el impulso de trabajadores y trabajadoras”. Entonces pusieron en marcha una dinámica que se ha prolongado todo el año y que tendrá como colofón la movilización nacional del 17 de junio.