Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 
fotodeberinex.jpg

Ezinbesteko betebeharrerako baimena

Justizia 2020/10/30

descargas de archivos.orig PDF Eskabide eredua

Jakinarazten dizuegu infoadm/Justiziaren web-orrian dagoela Justiziako zuzendari nagusiaren 289/2020 Ebazpena. Ebazpen horren bidez, onartzen da Justizia Administrazioko langileen ezinbesteko betebeharrerako baimena, 14 urtetik beherako pertsonak beren kargu izan eta lana ez-presentzialean ezin badute egin. Ebazpen horren indarraldia 2020ko ekainaren 19an iraungitzekoa zen. LABek, gainera, eskatu zuen ezinbesteko betebeharrerako baimena 14 urtetik gorako pertsonak dituzten langileentzat, horiek bigarren mailako ahaidetasuna dutenean, ezkontza-ahaidetasuna dutenean edo desgaitasunen bat dutenean, betiere familiaren etxean bizi badira eta zentroak itxi badizkiete -adinekoen zentroak edo ikastetxeak-. Eskaera hori ez zaio erantsi ebazpenari. LABen ustez, Justizia Zuzendaritzak arduragabe jokatu du eta, horrela, erakutsi du ez dituela babesten Covid-19ak eragin dituen egoera sozio-laboralak. Are okerrago, kontuan hartuta neurri horren helburua dela babes legala ematea egunetik egunera handitzen ari den konfinamendu kopuruari.

Resolución deber inexcusable

Justizia 2020/10/30

descargas de archivos.orig PDF Modelo de solicitud

Os informamos que en la pagina web de infoadm/justicia está colgada la Resolución 289/2020 del Director General de Justicia, por la que se aprueba el deber inexcusable para el personal de la Administración de Justicia que tenga a su cargo personas menores de 14 años y no pudiera desarrollar su trabajo de forma no presencial, cuya vigencia se extinguiría en todo caso el 19 de junio de 2020. Desde LAB, además, se solicitó el deber inexcusable para el personal que tuviera personas mayores de 14 años hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, dependientes o con discapacidad, siempre que convivan en el domicilio familiar y se vean afectadas por el cierre de centros educativos o de mayores. Dicha solicitud no ha sido añadida a la Resolución. Desde LAB consideramos que es un gesto de irresponsabilidad por parte de la Dirección de Justicia y que no ampara las situaciones socio-laborales provocadas por la covid. Más sí cabe, teniendo en cuenta que el fin de esta medida es dar amparo legal al creciente número de confinamientos que se están dando.

 
fotomeritos.jpg

Kudeaketa irekia: lehiaketaldia

Justizia 2020/10/29


Hasi da Kudeaketa Prozesal eta Administratiboko kidegoan sartzeko prozesuaren lehiaketaldia txanda irekiko izangaientzat, deialdiaren I-B eranskinean ezarritakoa. Epea 2020ko urriaren 28ko 00:00etan hasi da, eta 2020ko azaroaren 26ko 00:00etan bukatuko da.

Informazio gehiago esteka honetan.

Euskadiko eta Nafarroako autonomia erkidegoetarako egiaztagiriak helbide honetara igorriko dira: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Gestión libre: Fase concurso

Justizia 2020/10/29

 

Se da inicio a la fase de concurso establecida en el Anexo I-B de la convocatoria de las oposiciones al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, turno libre. El plazo empieza a las 00:00 horas del día 28 de octubre de 2020 y finalizará a las 00:00 horas del día 26 de noviembre de 2020.

Mas información en este enlace.

Las certificaciones acreditativas en el ámbito territorial País Vasco y Navarra se remitirán a la siguiente dirección: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 
JUS Boletin 

Aurrera doaz Izapidetze lehiaketa eta lekualdatze lehiaketa

Justizia 2020/10/19

Lehiaketa horiei buruzko informazioaz gainera, euskara ikastaroetan izena emateko bigarren epea ireki dela ere jakinarazten dizuegu.

El concurso de Tramitación y los traslados siguen adelante.

Justizia 2020/10/19

Junto con las nuevas informaciones acaecidas en relación a estos concursos, también os trasladamos la apertura del segundo plazo de inscripción en los cursos de euskera.

 JUS gripe

Gripearen aurkako 2020-2021 txertaketa-kanpaina

Justizia 2020/10/07

Gripearen aurkako 2020-2021 txertaketa-kanpaina gaur egungo Covid-19 pandemiaren esparruan eginen da. Txertaketa-kanpaina honi buruzko albiste nahasiak saihesteko, MUGEJUk mutualistei gogorarazi nahi die sistemak bermatzen duela 2018tik indarrean dagoen egutegi komuna betetzea.

Aurten, Osasun Ministerioak eta autonomia-erkidegoek modu zentralizatuan erosi dituzte txertoak. Gripearen kanpainan beharrezkoak diren txerto-dosien hornidura (laster hasiko da kanpaina) ziurtatuta dago bai sistema publikoko mutualistentzat, bai erakunde itundukoentzat. Txerto horiek, aurreko kanpainan bezala, txertaketa-zentro publiko edo itunduetan jarriko dira, mutualistaren estalduraren arabera. Farmazia-bulegoen bidezko eskurapena mugatua izango da, txertoen hornidura mugatua baita.

Campaña de vacunación de la gripe 2020-2021

Justizia 2020/10/07

La campaña de vacunación de la gripe 2020-2021 se va a desarrollar en el marco de la actual pandemia de Covid-19. Para evitar noticias confusas sobre la presente campaña de vacunación, MUGEJU recuerda a los mutualistas que el sistema garantiza el cumplimiento del calendario común vigente desde 2018.

Este año, la compra de vacunas se ha realizado de manera centralizada desde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. El suministro de las dosis necesarias de vacunas en la campaña de gripe, que comenzará próximamente, está asegurado tanto para los mutualistas de opción pública como para los de entidad concertada. El acceso a estas vacunas será, como en la campaña anterior, a través de los centros de vacunación, públicos o concertados, según la cobertura del mutualista. El acceso a través de oficinas de farmacia estará limitado al haber un suministro restringido.

JUS ope gestor

Kudeaketa prozesaleko hirugarren ariketaren emaitzak argitaratu dira

Administrazioa 2020/10/05

Joan den ostiralean, urriaren 2ko Akordioaren bitartez onetsita, Kudeaketa Prozesal eta Administratiboaren Kidegora sartzeko txanda libreko oposizioaren hirugarren ariketaren emaitzak argitaratu ziren Justizia Ministerioaren webgunean. Informazio guztia eskura duzue Justizia Ministeritzarako esteka honetan.

Publicadas las notas del tercer ejercicio de Gestión procesal

Justizia 2020/10/05

Este pasado vienes se publicaron en la página web del Ministerio de Justicia las notas del tercer ejercicio de la oposición de acceso al Cuerpo de Gestión Procesal de turno libre, aprobadas mediante el Acuerdo del 2 de octubre. Puedes acceder a toda la información a través del siguiente link a la página del Ministerio de Justicia.

JUS ope

Tramitazio libreko hirugarren ariketaren emaitzak argitaratu dira

Justizia 2020/09/28

Astelehen honetan, txanda libreko Izapide Prozesal eta Administratiboaren Kidegora sartzeko oposizioaren hirugarren ariketaren emaitzak argitaratu dira Justizia Ministerioaren webgunean. Emaitzak puntuazio irizpideekin batera aurkezten dira, eta gainera, azterketa egin zeneko lekuaren arabera egin daiteke bilaketa.

Informazio guztia duzue eskura honako Justizia Ministeritzarako esteka honetan.

Publicadas las notas del tercer ejercicio de Tramitación libre

Justizia 2020/09/28

Este lunes se han publicado en la página web del Ministerio de Justicia las notas del tercer ejercicio de la oposición de acceso al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativo de turno libre. Las puntuaciones van acompañadas de los criterios de puntuación y se muestran desgranadas por sedes.

Puedes acceder a toda la información mediante el siguiente link a la página del Ministerio de Justicia.

 JUS promocion interna

Barne-sustapeneko izapideen behin betiko zerrendak

Justizia 2020/09/19

Gaur argitaratu da Estatuko Aldizkari Ofizialean izapidetze prozesaleko kidegoan barne-sustapenaren bidez onartutakoen zerrenda.

Honekin batera, erantsi ditugu hautaketa-prozesu honetarako eskainitako plazak.

Listas definitivas tramitación promoción interna

Justizia 2020/09/19

Hoy se han publicado en el BOE la relación de aprobadas/os por promoción interna al cuerpo Tramitación procesal.

Asimismo adjuntamos las plazas ofertadas para este proceso selectivo.

JUS balanzaresultas

2020 Lekualdatze lehiaketarako resultak

Justizia 2020/08/31

Justizia Ministerioaren webgunean argitaratutako 2020ko ohiko lekualdatze lehiaketarako Ministerioaren eta transferitutako autonomia-erkidegoen RESULTAK.

Leiaketa irailaren 1eko BOEn argitaratuko da.

Epea: Irailaren 2ko 00:00etatik irailaren 15eko 24:00ra arte.

Resultas concurso de traslados 2020 Justicia

Justizia 2020/08/31

Publicadas en la web del Ministerio de Justicia las RESULTAS del ámbito Ministerio y comunidades autónomas transferidas para el concurso de traslados ordinario 2.020.

El concurso se publicará en el BOE del 1 de septiembre.

Plazo: Desde las 00:00 horas del 2 de septiembre hasta las 24:00 horas del 15 de septiembre.

 

OSAsentenciajusticia

Lan egutegi berria eta haren ezaugarriak

Administrazioa 2020/06/23

descargas de archivos.orig PDF 2020ko udako lan egutegi berritua
descargas de archivos.orig
PDF Justizia Zuzendaritza Nagusiaren 115 Ebazpena

Oraingoan, LABek ez du lan egutegia adostu gainerako sindikatuekin. Izan ere, erakutsitako jokamoldea eta egutegiaren edukia ikusita, iruditu zitzaigun ez zegoela zer negoziaturik.

El nuevo calendario laboral y sus particularidades

Administrazioa 2020/06/23

descargas de archivos.orig PDF Nuevo calendario laboral verano 2020
descargas de archivos.orig
PDF Resolución 155 DG Justicia

Esta vez, LAB no ha consensuado el Calendario Laboral con el resto de los sindicatos porque entendimos que no había nada que negociar; ni por las formas ni por el contenido.