Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 
Share

Prentsa aurrekoaLAB sindikatuko Isabel Artiedak eta Txomin Gonzalezek Administrazioaren langileok 2010 eta 2017 urteen artean  jasan duten dirusarien galeraz eginiko ikerlana aurkeztu dute.

Los representantes de LAB, Isabel Artieda y Txomin González han presentado esta mañana el estudio sobre la pérdida salarial del personal de la Administración entre los años 2010 y 2017.

1000 milioi

Nafarroako Gobernuaren langileok 1.000 milioi euro galdu ditugu soldatetan

Justizia 2017/09/19 2009. urteaz geroztik Nafarroako Gobernuaren langileok 1.000 milioi euro galdu ditugu soldatetan. Murrizketei ekin zietenean, salbuespenezko eta aldi bateko neurriez ari zirela erran zuten, eta egoera ekonomikoa aldatuko zenean itzuliko zituztela. Gaur egun, gobernuak harropuzten dira ekonomia bide onean ari delako eta Barne Produktu Gordina %3a baino gehiago hazten ari delako. Eskatzen ari gara behin betikoz ekin dakiola gure eros ahalmenaren berreskuratzeari.      

Los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra hemos perdido 1.000 millones € en nuestros salarios

Justicia 2017/09/19 Desde el año 2009 el conjunto de trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra hemos perdido 1.000 millones de euros en salarios. Cuando se iniciaron los recortes dijeron que se trataba de medidas excepcionales y de carácter temporal y que cuando cambiara la coyuntura económica se reverterían. Hoy, los gobiernos presumen de que la economía va bien y que el PIB crece por encima del 3%. Exigimos que se aborde de una vez la recuperación de nuestro poder adquisitivo.          

recortes salarios

Azken urteotan eta krisialdiaren aitzakiapean, PSOE/PP-ren (UPN Nafarroan) gobernuek hainbat neurri ezarri zuten, beti ere, administrazio publikoetako langileen soldatak eta lan eskubideak  murrizteko helburuan. 

Bi Errege Dekretu Lege onartu izana funtsezko tresna bilakatu zen. Horietako bat, 8/2010 ED-a alegia, Zapateroren PSOEk betearazi zuen 2010eko ekainaren batean. Haren bidez, soldatak %5ean murriztu zizkiguten. Zapaterok krisialdia aitzakia gisa erabili zuen, eta aldi baterako izaeraz hornitu zuen. Zergatien azalpenean jasotzen zen: “neurri honek bere biziko garrantzia dauka pertsonal-gastuak arrazionalak eta eraginkorrak izan daitezen, baita murritz daitezen eta denok dugun xedea gauza dadin, egungo aparteko abagune ekonomikoak bere horretan iraunen duen bitartean.” Horrez gain, PSOEk Gobernua utzi zuenean, aurrekontu orokorretako Legean ezarri soldata-izoztea oparitu zigun. 

Bestea, Rajoyk zuzendutako PP-ren gobernuak onartu zuen; bankaren erreskatea ordaindu ahal izateko soldata murrizteko neurriak inplementatu zituen. Honela, 2012ko uztailean, behin onartu zela 20/2012 EDL, haren bidez, abenduko aparteko ordainsari ebatsi zitzaigun, haren agintaldiak iraun zituen lau urtean soldatak izoztu zizkiguten, urteko lanaldia areagotu ziguten, plantillak berritu ahal izatea eta beste eskubide eta lan baldintzak mugatzen zitzaizkigun (LEP). Rajoyk ere murrizketak aldi batez emanen zirela zioen, eta zergatien azalpenean jasotzen zen: "neurri hauetako batzuk aldi batez emanen dira, eta ezartzekotan, ez-ohiko baldintzak aldi batera suertatuko direnean bakarrik ezarriko dira; haren indarraldia ekonomia pairatzen ari den egungo egoera zailaren menpe egonen da”. 

Baina errealitatea bertzelakoa da. BPG 12 hiruhilekoz hazi ondoren, azkenak %3tik gora, itzulerak 2012. urteko aparteko ordainsarira mugatu dira, ez dira 2010. urtean ostu zuten %5era ere iritsi, ez eta soldatak KPIrekin eguneratu ere. 

Nafarroan, gobernu aldaketari esker, abenduko aparteko ordainsari osoa itzuli zaigu; hala ere, beste murrizketei eusten zaie. Ez dugu ahazten administrazio publikoetako ezegonkortasuna eta behin-behinekotasuna ikaragarri handitu dela zerbitzu publikoetan hutsuneak, eraginkortasun eza eta kalitatearen galera eraginez.

Ez da neurririk bideratu ere langileek berreskura dezaten azken urteotan galduriko eros ahalmena, ez eta berma dadin soldatak KPIaren arabera egunera daitezela. Geroa Bairen egungo gobernuak, estatu mailako araudietan babestuz, ez du ontzat eman aurreko gobernuek ostu ziguten dirua itzul dakigun. Are gehiago, aldaketaren Gobernua agintzen ari dela, eros ahalmena galtzen ari gara oraindik. Ekonomia munta handiez ari gara. Alde batetik, “krisialdiko” urte hauetan kobratu ez dugun dirutza guztiaz, eta bestetik, ondoren azalduko dugun murrizketa aurreko gure soldaten beharrezko eros ahalmena berreskuratzeaz.  

Kontsumorako Prezioen Indizeak erabiliz, azken zazpi urtean pilatutako galera soldata murriztapenaren  %13,4koa litzateke: 2010. urtean batez besteko murrizketa %5ekoa izan zen, gehi soldata-izoztuen batura (%8,4). Argitze aldera, urteko 20.000 eurotako soldata batean, ezarri murrizketok 2.680 € urteko egiten diote kalte eros ahalmenari. 

Baina antzeman, gure soldaten errenta ostu izanaren egiazko garrantzia benetan antzematen da murrizketei eta soldata izozteari ekin zitzaionetik, langile atalean erabili ez den ekonomia munta guztia zenbatzen denean, erabili dena bankuekiko zorrak eta kapitalaren beste beharrak ordaintzeko. Nafarroako kontuetako datu ofizialak erabiliz, ohartuko gara zenbat eta zenbat diru isuri den gure poltsikoetatik. 

Nafarroako 2009. urteko kontuen arabera, pertsonal-gastuak 1.176,31 milioi eurotakoa izan zen. Urte hartako datuak erabiliko ditugu KPIaren eguneraketak kalkulatzeko oinarritzat, 2010. urtean jadanik hasi zirelako soldata-murrizketak eta izozteak.


En estos últimos años, y con la justificación de la crisis, los gobiernos del PSOE/PP (UPN en Navarra) impusieron una serie de medidas dirigidas a recortar los salarios y los derechos laborales del personal de las administraciones públicas. 

La aprobación de dos Real Decretos Ley fueron las herramientas clave. Uno lo ejecutó el PSOE de Zapatero el 1 de junio de 2010, el RDL 8/2010, que recortó nuestros salarios un 5%. Zapatero lo justificaba con la crisis y le daba un carácter provisional. En la exposición de motivos recogía; “esta medida es trascendental para el logro de los objetivos comunes de racionalización y eficacia de los gastos de personal así como de su reducción mientras persistan las circunstancias económicas extraordinarias actuales,” además, el PSOE, para despedirse del Gobierno, nos obsequió con la congelación salarial implantada en la Ley de presupuestos generales.  

El otro lo aprobó el gobierno del PP, dirigido por Rajoy, implementando medidas de reducción salarial para poder pagar el rescate de la banca. Así en julio de 2012 aprobaba el RDL 20/2012, mediante el que nos robaban la paga extra de diciembre, congelaban los salarios durante los 4 años de su mandato, nos incrementaban la jornada anual, restringían la renovación de plantillas (OPEs) y otros derechos y condiciones laborales. Rajoy también le daba un sesgo temporal a los recortes y en la exposición de motivos recogía: “parte de estas medidas tienen carácter temporal o está prevista su aplicación sólo cuando concurran circunstancias excepcionales, quedando supeditada su vigencia a la subsistencia de la difícil coyuntura económica actual. “ 

La realidad es que tras 12 trimestres consecutivos de crecimiento del PIB, los últimos por encima del 3%, las devoluciones se han limitado a la paga extra del año 2012, pero no han llegado al 5% sustraído en el año 2010, ni han actualizado los salarios con el IPC.  

En Navarra, gracias al cambio de gobierno, se nos ha devuelto la paga extra de diciembre entera, pero se nos mantienen otros recortes. No olvidamos que la temporalidad y precariedad en las administraciones públicas se ha disparado provocando deficiencias en los servicios públicos, falta de eficacia y pérdida de calidad.

Tampoco se han tomado medidas para que el personal recupere el poder adquisitivo perdido en estos años y que garantizasen la actualización de los salarios con el IPC. Escudándose en las normativas estatales el actual gobierno de Geroa Bai no ha tenido a bien empezar a devolvernos el dinero que los anteriores gobiernos nos robaron. Es más, bajo el Gobierno del cambio seguimos perdiendo poder adquisitivo. Estamos hablando de  cantidades eco-nómicas importantes. Por un lado todo el dinero que hemos dejado de cobrar durante estos años de “crisis” y por otro la necesaria recuperación del poder adquisitivo de nuestros salarios anteriores a los recortes, y que ahora vamos a exponer.  

Si utilizamos los índices de precios al consumo (IPC) en estos 7 años la pérdida salarial acumulada supone una reducción salarial del 13,4%: 5% de reducción media del 2010 y la suma de las congelaciones salariales (8,4%). Para hacernos una idea, en un sueldo de 20.000 euros anuales estos recortes suponen una pérdida en su poder adquisitivo de 2.680 euros anuales.  

Pero donde se visualiza la  verdadera dimensión de la sustracción de rentas de nuestros salarios, que luego se han utilizado para pagar las deudas bancarias y otras necesidades del capital, es cuantificando todo el monto económico dejado de utilizar para el capítulo de personal desde el inicio de los recortes y congelaciones salariales. Utilizando los datos oficiales de las cuentas de Navarra vamos a descubrir cuánto dinero ha volado de nuestros bolsillos. 

Según las cuentas de Navarra de 2009, los gastos de personal ascendieron a 1.176,31 millones de euros. Este es el año que vamos a usar como base del cálculo para las actualizaciones con el IPC, ya que en el 2010 ya se empezaron con los recortes salariales y congelaciones.


TABLA EUS SALARIO TABLA ERD SALARIO

Nafar Gobernuko langile bakoitzaren galera  urte osoko soldata bat da!!!

Langileoi ia 1.000 milioi euro ebatsi dizkigute. Gaur egun, gure soldatak krisialdiari ekin zitzaionean baino askoz ere apalagoak dira. Adibidez: 2009. urtean 36.000 € irabazten zuenak, gaur egun, 35.000 € irabazten ditu; eta kopuru horri gehitzen badiogu KPI-a, urteotan 34.000 euro galdu ditu.  Ia urte bateko soldataz ari gara!

LAB sindikatuak ez dio egungo Nafarroako Gobernuari leporatzen administrazioetako langileok pairatu izan dugun lapurreta: ez litzateke zuzena izanen. Baina, hala ere, ez da zuzena ere azken urteotan galdu dugun eros ahalmena berreskuratzeari ez ekitea.   

LABek indar betez eskatuko du behin betikoz amai dadin bidegabekeria honekin; eta gure gobernariek diotenez, krisialdia iraganekoa kontua bada (krisialdia aurreko BPGa berreskuratu da), eta hazkunde ekonomikoa %3a baino handiagoak diren tasetan egonkortzen bada, ez dago aitzakiarik ebatsitakoa ez itzultzeko.

¡¡¡ La pérdida de cada trabajador/a del Gobierno de Navarra equivale al salario de un año !!!

Nos han robado casi 1.000 millones de euros al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Hoy en día nuestros salarios son bastante más bajos que al inicio de la crisis. Ejemplo: Una persona que en 2009 ganaba 36.000€, gana ahora 35.000 y, si sumamos el IPC, ha perdido en estos años 34.000€.  ¡Casi el salario de un año!

Desde el sindicato LAB no queremos responsabilizar al actual Gobierno de Navarra del latrocinio al que hemos sido sometidos los trabajadores/as de las adminitraciones: no sería justo.  

Pero tampoco es justo que no se comience a recuperar el poder adquisitivo perdido en estos años.  LAB va a exigir con todas sus fuerzas que se termine con esta injusticia y si tal y como dicen nuestros gobernantes la crisis ya es historia (se ha recuperado el PIB anterior a la crisis) y el crecimiento económico se consolida en tasas superiores al 3%, no existen excusas para no devolver lo robado.

Share

30 ju

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo

Administrazioa 2017/06/30

LABek, gaurko egunez, giza-katea egin du Nafarroako Gobernuaren egoitza eta Gobernuaren Ordezkaritza lotuz, behin-behinekotasun tasa handiekin amaitu eta kalitateko enplegua sortuko dituzten neurriak eskatzeko.
Ekitaldi amaieran irakurri den adierazpenean nabarmendu dira iragankortasun portzentaje handiak (administrazioan, %30a baino gehiago) eta gobernuek kalitateko enplegua sortzeko agertu duten gogo eza.
PPk eta PSOEk, Estatutik, neurriak gaitu dituzte behin-behinekotasuna orokortu nahian: birjarpen-tasa, gastu-muga, defizit publikoaren muga, autogobernuan murrizketak,... Neurriok estatu mailako legeak eta Europako zuzentarauak urratzen dituzte. Nafarroan, Geroa Bairen Gobernuak, otzan agertuz, Madrilen sortu ildoak onartzen ditu.
Gobernuak eta UGT, CCOO eta CSIF sindikatuek “enplegua sortzeko akordio” izenekoa sinatu izanak Administrazio Publikoek egin ditzaketen Lan Eskaintza Publikoei egin murrizketei eusten eta prekarietatean sakontzen lagundu du.

LAB exige medidas para acabar con la precariedad y estabilizar el empleo 

Administrazioa 2017/06/30

LAB ha realizado hoy una cadena humana que ha unido las sedes del Gobierno de Navarra y la Delegación del Gobierno para exigir medidas que terminen con las altas tasas de temporalidad y se cree empleo de calidad.
Al finalizar el acto se ha leído un comunicado en el que se han destacado los altos porcentajes de temporalidad (más del 30% en la Administración) y la nula voluntad de los gobiernos para crear empleo de calidad.
PP y PSOE, desde el Estado, han ido habilitando medidas para generalizar la temporalidad: tasa de reposición, techo de gasto, límite del déficit público, recortes en el autogobierno… Estas medidas se saltan las leyes estatales y directivas Europeas. En Navarra, el Gobierno de Geroa Bai acepta sumiso las directrices de Madrid.
La firma del llamado “Acuerdo para la creación de empleo” por parte del Gobierno y los sindicatos UGT, CCOO y CSIF, permite mantener la restricción sobre las OPEs que puedan realizar las Administraciones Públicas y profundizan en la precariedad.

Share

erregistro zibila

 

Erregistro Zibilaren isilpeko pribatizazioa

Justizia 2017/06/29

LABek arbuiatzen du, Espainiako estatuan, 2011. urteaz geroztik, hainbat lege aldatu eta/edo onartu ondoren, egiten ari diren isilpeko pribatizazioa.(Artikulua irakurri)


Privatización encubierta del Registro Civil

Justizia 2017/06/29

Desde LAB mostramos nuestro rechazo a la privatización encubierta que se está llevando a cabo desde el año 2011 en el Estado Español, con la modificación y/o aprobación de numerosas leyes. (Leer artículo)

Share

no cambio

Mahai Orokorra. Eros ahalmena galtzen dugu, berriz ere

Administrazioa 2017/06/28

Mesa General. Seguimos perdiendo poder adquisitivo

Administrazioa 2017/06/28

Share

Batzarra-bilkura Ekainak 30 Diputazioa 11:00

Batzar orduak eskatuak (10:30-12:30)

Asamblea-Concentración 30 de junio Diputación 11:00

Pedidas horas de asamblea (10:30-12:30)

LEP, Birjartze tasa eta behin-behinekotasuna

Cuentagotas1Administrazioa 2017/06/27

Foru Administrazioan lan egiten dugun 24.000 pertsonetatik 7.200-eri behin-behineko kontratuak ezartzen zaizkie. (Osasunbidean dagoen behin-behinekotasuna %42koa da).

OPE, Tasa de reposición y temporalidad

Cuentagotas2Administrazioa 2017/06/27

De las más de 24.000 personas que trabajamos en la Administración Foral 7.200 son contratadas temporales. (En Osasunbidea la temporalidad asciende al 42%).

 

Share
IREKI

IREKIren mobilizaziora deitzen du LABek, “langileon bultzadaz, euskal preso eta iheslariak etxeratze bidean jartzeko”

LAB 2017/06/16 2016ko urriaren 15ean sortu zen Donostian IREKI. Euskal Herriko txoko guztietatik joandako 40 langilerekin. Helburua, “langileen bultzadaz, euskal preso eta iheslariak etxeratze bidean jartzea” zela adierazi zuten. Orduan abiatu zen urte osoko dinamika, ekainaren 17ko mobilizazio nazionala izango duena kolofoi bezala.

LAB hace un llamamiento para participar en la movilización de IREKI, “para poner de camino a casa a las y los presos y exiliados con el impulso de trabajadores y trabajadoras”

LAB 2017/06/16 IREKI se creó el 15 de octubre de 2016 en Donostia, con 40 trabajadores y trabajadoras provenientes de diferentes puntos de Euskal Herria. Señalaron que su objetivo era “poner de camino a casa a las y los presos y exiliados con el impulso de trabajadores y trabajadoras”. Entonces pusieron en marcha una dinámica que se ha prolongado todo el año y que tendrá como colofón la movilización nacional del 17 de junio.

Share

administracin democrtica

Administrazioa demokratizatzeko aukera galdua

Justizia 2017/05/24

Nafarroako Gobernuak onartu duen Buruzagitza Hornitzeko Dekretu berria Administrazioaren egituren demokratizazioari ekiteko aukera galdua da.

Una oportunidad perdida para democratizar la Administración

Justizia 2017/05/24

El nuevo Decreto de Provisión de Jefaturas aprobado por el Gobierno de Navarra es una oportunidad perdida para afrontar la democratización de las estructuras de la Administración.

 

 

Share

euskera.orig

LAB ez dago batere konforme euskararen dekretuaren azken bertsioarekin

Administrazioa 2017/05/11 LAB sindikatuak bere harridura eta erabateko desadostasuna adierazi ditu administrazioan euskararen erabilera arautzeko dekretuaren behin betiko idazkian txertatutako azken aldaketekin.

LAB totalmente disconforme con la última versión del decreto del euskara

Administrazioa 2017/05/11 El sindicato LAB ha mostrado su sorpresa y total desacuerdo con los cambios introducidos en el texto definitivo del decreto que regulará el uso del euskara en la administración.


Share

La Justicia en manos de los Registradores.

Justizia 2017/05/05. El pasado 28 de abril publicaron en el BOE de hoy el “Convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, en materia de acceso a la información registral por parte de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos”.

Por si a alguien aun le quedaba alguna duda sobre las auténticas intenciones del PP, hoy tenemos una nueva demostración de cómo sigue avanzando en su proyecto de privatizar la Justicia.

Una veces de manera más evidente y otras más encubierta, se trata de entregar a los colegas del presidente del gobierno competencias hasta la fecha exclusivas de la Administración de Justicia.

Justizia Erregistratzaileen esku.

Justizia 2017/05/05. Pasa den apirilaren 28an hauxe argitaratu zen EAOn: “Convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España, en materia de acceso a la información registral por parte de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos”.

PPren benetako asmoei buruz zalantzatan dabilenarentzat ere gaurko agiria gardena baino gardenagoa da: justizia pribatizatze bidean aurrera doaz.

Batzuetan ageriago eta bestetzuetan gordeago, kontua da orain arte Justizia Administrazioari bakarrik dagozkion eskunduntzak gobernuburuaren lankideei ematea.