twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

admint

Osasunbidearen Pertsonal Administraria: Noiz aitortuko zaie lana?

Osasunbidea 2016/11/16

Azken urteotan langile talde batzuk izan dira, non hauek, gehien bat, C, D eta E mailetan kokatu diren, eta Osasunbidearen kudeatzaileek inolako begirunerik gabe hartu dituzten. Horren adierazgarri garbia laguntzaile administrarienak dugu, zeinek gaixoentzat eta oro har, jendearentzat eginkizun garrantzitsua betetzeaz gain, eskatu zaien prestakuntza, gaikuntza eta betekizunak D mailako pertsonalari, hots, laneko “laguntzaileei” eskatzen zaiena gaindika gailentzen den. Ia hauen jarduera osoa teknikari lanetan ematen da, eta antolakuntzari eta kudeatzeari loturiko eginkizunak betetzeaz gain, nolabaiteko konplexutasun teknikoa duten aplikazio eta programa informatikoak erabili behar izaten dituzten. Bertze hainbertze erran genezake zaintzaileez, erizaintzako laguntzaileez edota hainbat teknikariez.
LABek animatzen zaituzte urte hauetan zehar bazter utzi zaituzten langile horiek, eginen ditugun aldarrikatze dinamiketan parte hartzera.

Personal Administrativo de Osasunbidea: ¿Reconocimiento de su trabajo para cuándo?

Osasunbidea 2016/11/16

En los últimos años ha existido unos colectivos de personal, encuadrado en su mayoría en el nivel C, D y E, a los que se ha tratado sin ninguna consideración por parte de los gestores de Osasunbidea. Tenemos el ejemplo del personal auxiliar administrativo que, además de realizar una importante labor de cara al paciente y público en general, se le ha exigido una formación, capacitación y funciones que superan con creces las de un personal de nivel D, es decir de labores “auxiliares”. Casi toda su actividad se centra en funciones de técnico, al realizar labores organizativas y de gestión, además de tener que manejar aplicaciones y programas informáticos de diversa complejidad. Otro tanto podíamos decir del personal celador, auxiliar de enfermería o técnicos varios.
Desde LAB animamos a todo el personal ignorado durante estos años a participar en las dinámicas de reivindicación que llevemos adelante.


LOGOosasunartikuluak

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.

Personal Técnico Especialista: ¿Jefatura propia para cuándo?

tecext •Kexak •Eztabaida 2016/11/14 | LABOsasunbidea|

Teknikari Adituen kolektiboa (E.T.E, L.T.E, R.T.T.E, A.P.T.E…) osatzen dutenen betiko aldarrikapena izan ohi da beren lan mailako buruzagitzetan antolatzea.

Es una reivindicación histórica del colectivo de Técnicos Especialistas (T.E.R, T.E.L, T.E.R.T, T.E.A.P…) el organizarse bajo jefaturas de su propia categoría laboral.