Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.  BARRAJUSTIZIA

 

 

 
 

Registro Civil: Continuamos en la cuerda floja

Justizia 2017/03/07 Siguen las malas noticias. La verdad es que, desde las primeras acciones privatizadoras del registro civil, todo ha ido de mal en peor.

Hace bien poco, como también lo hicieron en su día, la mayoría aseguraba que ya estaba solucionado el tema  del registro civil, “lo hemos conseguido” alardeaban. A pesar de que eran buenas noticias, en LAB no nos creíamos nada.

Erregistro Zibila: Hari-harian segitzen dugu

Justizia 2017/03/07 Albiste eskasek ez dute etenik. Hasiera-hasieratik -erregistro zibilaren pribatizatzeko lehendabiziko saioekin- gero eta okerrago ibili gara.

Arestitxoan gehienek ziurtzat jotzen zuten erregistro zibilarena konponduta zegoela; “lortu dugu” esaten zuten harro, aurretik ere egin zuten moduan. Berri onak izan arren, LABen ez genuen konfiantzarik.

ekaitza

Erasoetatik babes gaitezen Hemen eta orain Babes sozialerako euskal sistema publikoa

descargas de archivos PDF Esku orria

Justizia 2017/02/16

Gobernu espainolaren politikak gure pentsioak arriskuan jartzen ditu. Gobernuak eta bankuek ahalegin guztiak egin dituzte banaketa solidarioan oinarritutako sistematik, kapitalizazio sistemara salto egiteko. Honen guztiaren atzean helburu bakarra dago: langileek pilatutako aurrezkietatik irabazia ateratzea.

Defendámonos de los ataques Aquí y ahora Sistema público propio de protección social

descargas de archivos PDF Hoja

Justicia 2017/02/16

Las políticas del Gobierno español ponen en riesgo nuestras pensiones. Gobierno y gran banca han hecho todo lo que ha sido necesario para pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización con el único fin de sacar beneficio del ahorro acumulado por las y los trabajadores.

paz

Bake epaitegiak: benetan ahaztuak

justizia 2017/02/15

LABeko justizia ordezkariok Nafarroako bake epaitegi guztietan egon gara, aipatu zentroen egoera eta hango langileen lan baldintzak zertan diren ezagutzeko.

Langile guztiek ez dihardute baldintza beretan. Epaitegi batzuk baldintza onetan daude, baina gehienetan, guztiz hobe daiteke egoera. Ikuskatu ditugun zentro guztietan langileek bat datoz beren buruak bigarren mailako langiletzat jotzean. Baztertuak eta ahantziak sentitzen dira. Artikulu osoa irakurri

Juzgados de paz: los grandes olvidados

justizia 2017/02/15

Las delegadas de LAB en Justicia hemos recorrido todos los juzgados de paz de Navarra para conocer la situación de estos centros de trabajo y las condiciones en que su personal tiene que desarrollar su trabajo.   

No todo el personal se encuentra en las mismas condiciones. Hay juzgados que se encuentran en buenas condiciones pero en la mayoría la situación es muy mejorable. Tanto en unos como en los otros, el personal coincide en que los consideran trabajadores y trabajadoras de segunda. Se sienten marginadas y olvidados. Leer artículo completo

LABek Hizkuntza Politikarako Plan Estrategikoa onartzea aurrerapauso bat dela dio, argi-ilunak ikusten baditu ere

Nafarroa 2017/02/01

LAB sindikatuak Nafarroako Gobernuak onartu duen Hizkuntza Politikarako  Plan Estrategikoa norabide egokian emandako aurrerapausotzat jotzen du. Hala ere, zalantzak adierazi ditu Planak hainbat puntutan adierazten duen konkrezio mailari buruz. Aldi berean argi ikusten du nafar guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko ezinbestekoa dela “Vascuenceren Legea” aldatzea. Sindikatuak egindako 34 ekarpenetatik %75a onartuak izan dira.

LAB, a pesar de los claroscuros, considera positiva la aprobación del Plan Estratégico de Política Lingüística

Nafarroa 2017/02/01

El sindicato LAB considera que el Plan Estratégico de Política Lingüística aprobado por el Gobierno de Navarra es un paso positivo en la buena dirección. A pesar de ello, ha mostrado sus dudas sobre el nivel de concreción de algunos aspectos del Plan. Además ve imprescindible cambiar la “Ley del Vascuence” para poder garantizar los derechos lingüísticos de todos los navarros y navarras. El 75% de las 34 aportaciones realizadas por el sindicato han sido admitidas.

 

Eros ahalmena galduko dugu aurrerantzean ere

2016. urtean %0,8a galdu dugu berriro

Administrazioa 2017/01/24


Nahiz eta 2016. urtean gure soldatak %1ean handitu ziren, azkenean, berriro galdu dugu eros-ahalmena, inflazioa %1,8koa izan zelako. LABek legegintzaldiko egitasmoa aldarrikatzen dirau, orain arte galdutako guztia berreskuratu ahal izan dezagun.


Seguimos perdiendo poder adquisitivo

En 2016 hemos vuelto a perder un 0,8%

Administrazioa 2017/01/24

Pese a que en 2016 nuestros salarios subieron un 1%, finalmente hemos vuelto a perder poder adquisitivo porque la inflación fue de 1,8%. Desde LAB seguimos reclamando un plan de legislatura para recuperar todo lo que hemos perdido.
monopoli LAB anima al personal mutualista a elegir la Seguridad Social para su atención sanitaria.

LABek langile mutualistak animatzen ditu Gizarte Segurantza hauta dezaten osasun-arreta jasotzerakoan.

Mutualitateek ezberdintasuna, iruzurra eta gainkostuak eragiten dituzte

Justizia 2017/01/18
Mutualismoaz ari garenean, funtzionarioari eskaintzen zaion osasun-laguntza anakroniko batez ari gara, zeinak altxor publikoari gainkostua eragiteaz gain, osasungintza pribatizatzea sustatzen duen.

 

Las mutualidades generan desigualdad, fraude y sobrecoste

Justizia 2017/01/18

El mutualismo es una situación anacrónica de atención sanitaria al funcionariado que supone un sobrecoste para las arcas públicas, además de potenciar la privatización de la sanidad.

   2016-12-20ko Mahai orokorra.

Zor diguten aparteko ordainsariaz. 

2012tik zor diguten aparteko ordainsariaren %49,73 datorren uratarrilaren lehenengo bost egunetan kobratuko dugu.

 

 

   Mesa General 20-12-2016.

Sobre el cobro de la extra. 

El pago del 49,73% de la paga de 2012 que se nos adeuda se cobrará en los primeros cinco días de enero.