LABek 0-3 zikloarekin duen erantzunkizuna bere gain hartzeko eskatzen dio Gobernuari

Irakaskuntza 2020/04/14

Berriro ere agerian geratu da Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuk 0-3 zikloaren ardura eta kudeaketa bere gain ez izateak langileentzat dakartzan ondorioak. 

Nafarroako Gobernuak diru laguntzak sinatutako hitzarmenek jasotzen dituzten baldintzetan mantenduko zituela esan zuen, baina argi dago egoera aldatu egin dela eta baldintzak ere bai. Horregatik eskatzen diogu Nafarroako Gobernuari baldintza berri hauei aurre egiteko erantzuna eman dezala 0-3 zikloaren ardura bere gain hartuz eta langileen soldatak eta lan baldintzak errespetatuz.

 Irak 0 3

LAB pide al Gobierno que asuma su responsabilidad con el ciclo 0-3

Irakaskuntza 2020/04/14

Nuevamente se pone de manifiesto que el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra no asume la responsabilidad y gestión del ciclo 0-3, con las consecuencias que ello conlleva para las plantillas.

El Gobierno navarro dijo que iba a mantener las subvenciones en las condiciones que recogen los convenios firmados pero está claro que la situación ha cambiado y las condiciones también. Por eso pedimos al Gobierno de Navarra que dé una respuesta para hacer frente a estas nuevas condiciones, asuma la responsabilidad del ciclo 0-3 y respete los salarios y las condiciones laborales del conjunto de las plantillas.

 Irak 0 3

 

LABetik 0-3 langileak errespetatzea aldarrikatzen dugu

Irakaskuntza 2020/04/09

Covid-19ak sortu duen egora dela eta, LABetik eskatzen dugu udalek eta 0-3ko enpresek argitu behar dutela zein egoeratan dauden langileak eta edozein kasutan, berain soladatak eta lan baldintzak errespetatu behar direla.

 Irak 0 3

Desde LAB pedimos que se respete el sector 0-3

Irakaskuntza 2020/04/09

Tras la situación surgido por el Covid-19, desde LAB instamos a los ayuntamientos y las empresas del ciclo 0-3 a aclarar en que situación se encuentran las trabajadoras y en cualquier caso que respeten los sueldos y todas las condiciones laborales.

 Irak 0 3

 
LOGO mahai orokorra

LABek Covid-19ko krisi honetan irakasle guztiak ordezkatzeko eta gardentasunez egiteko eskatu dio Hezkuntzari

Irakaskuntza 2020/04/03

Gaur egun bizi dugun egoera ikusita, LABek Hezkuntza Departamentuari eskatu dio egun hauetan baja hartzen duten langile guztiak ordezkatzeko, eta horretarako LET-a berrezartzeko,  gardentasuna ziurtatuz. Eskaera horiek eta beste batzuk egin ditugu gaur goizeko mahai sektorialean, eta honako gai hauen berri eman digute.

LAB pide a Educación que se sustituya a todos los docentes en esta crisis del Covid-19 y que se haga con transparencia

Irakaskuntza 2020/04/03

Ante la situación actual en la que nos encontramos, desde LAB hemos solicitado al Departamento de Educación que se sustituya a todo el personal que estos días cause baja, y que para ello se restablezca la ATP y así asegurar la transparencia.  Estas y otras peticiones hemos realizado en la Mesa sectorial de esta mañana, donde se nos ha informado de las siguientes cuestiones.

(Iritzi artikulua) Gaurko, nahikoa dut

Irakaskuntza 2020/04/02

Gaur, COVID-19k eragindako itxialdiaren 15. egunean, goizeko 8:30ean jaiki naiz. Egun normala balitz, kotxea hartu eta ikastetxeraino gidatzen egongo nintzateke; klaseak, irriak, DBH koordinazio bilera, kafea, tutoreon bilera, patio zaintza, berriz klaseak, hainbat errieta eta amaitzeko tutoretza eta nekea. Gehiegitan, estresa eta presak nagusi ditugu egunerokoan, baina astero, hori guztia konpentsatzen duen keinu, broma, esperientzia edo ikasle baten feedback-a dago. Horra-hor irakaskuntzaren xarma.

 

IRAK Consejo

Espainiar Eskola Kontseiluak asteartean erabakiko du zer jarrera hartu ikasturte honi dagokionez

Irakaskuntza 2020/04/01

Sei orrialde baino ez dituen dokumentu labur horrek biltzen dituen proposamen nagusiak honakook dira: ikasgaietan ez aurrera jarraitu; hirugarren ebaluazioa gaindituta, ikasturtea ere bai; irizpide komunak USEn; berreskurapenak, irailean. (Proposamenak irakurri)

El Consejo Escolar español debatirá el martes qué postura adoptar respecto a lo que queda de curso

Irakaskuntza 2020/04/01

Las propuestas más destacadas que recoge este breve documento de seis páginas son las siguientes: no avanzar en las materias; con la tercera evaluación positiva, se aprueba el curso; criterios comunes para la EBAU; las recuperaciones, en septiembre. (Leer propuestas)

IRAK dpto ed

Hezkuntza Departamentuan abian dauden prozeduren egoera

Irakaskuntza 2020/04/01

LABetik begi onez ikusi dugu Hezkuntza Departamentuak gure eskaera aintzat hartu izana eta komunikazio-bide bat ireki izana mahai sektorialean dauden sindikatuen eta departamentuaren artean. Gure iritziz, horixe da abian dauden prozesuetan gardentasuna eta sindikatuen parte-hartzea bermatzeko modu bakarra. Espero dugu bide hori zabalik mantentzea.

Estado de los procedimientos abiertos en el Departamento de Educación

Irakaskuntza 2020/04/01

Desde LAB nos mostramos reconfortados al comprobar que Educación ha decidido atender a nuestra solicitud de establecer un canal de comunicación entre el propio Departamento y los sindicatos de la mesa sectorial. A nuestro entender es la única manera de garantizar la transparencia y la participación sindical en los procesos que se encuentran en ejecución, y confiamos en que mantengan abierta esta vía.

IRAK atzeratuta

Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako oposizioak 2021eko ekainera atzeratuko dira

Irakaskuntza 2020/03/30

Nafarroako Hezkuntza Departamentuak iragarri berri du 2020ko ekainerako aurreikusita zeuden Bigarren Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako oposizioak 2021eko ekainera atzeratzeko erabakia. COVID-19k sortutako egungo egoeraren ondorioz hartutako erabakia da hau. Erabaki horrek LABetik egindako aldarrikapenak kontuan hartu dituela uste dugu.

Quedan aplazadas las oposiciones de Secundaria y FP a junio de 2021

Irakaskuntza 2020/03/30

El Departamento de Educación de Navarra acaba de anunciar su decisión de aplazar las oposiciones de Educación Secundaria y FP previstas para junio de 2020 a junio de 2021. Esta es una decisión tomada debido a la actual situación generada por el COVID-19. Consideramos que esta decisión ha tenido en cuenta las reivindicaciones hechas desde LAB.

 

Osasun bermerik ez bada eta oposizioak modu egokian prestatu ezin badira, LABek 2020ko oposizioen atzerapena onartuko du

Irakaskuntza 2020/03/27

LABek 2020ko oposizioen atzerapena onartuko du, beti ere Hezkuntza Departamentuak ezin baldin badu bermatu frogara bertaratuko den irakasleriak ez duela inolako osasun arriskurik izango eta administrazioak prozedura guztia patxadaz eta modurik egokienean bideratuko duela.

LAB aceptará un retraso en las oposiciones de 2020 si no hay garantías sanitarias y no se pueden preparar de la forma adecuada

Irakaskuntza 2020/03/27

LAB aceptará un retraso en las oposiciones de 2020 siempre y cuando el Departamento de Educación no pueda garantizar las medidas de seguridad sanitarias y una planificación adecuada por parte de los tribunales y el propio Departamento.

Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren neurri berriak koronabirusa dela-eta

Irakaskuntza 20/03/20

-Funtzionario berrien praktikak.
-Ordezkapenak.
-Gaixotasun bajak eta altak. Amatasun baimenak. Eman beharreko urratsak.
-Aitatasun baimenak. Eman beharreko urratsak.
- No hay noticias sobre las oposiciones.

Nuevas medidas del Departamento de Educación de Navarra ante el coronavirus

Irakaskuntza 20/03/20

-Personal funcionario en prácticas.
-Sustituciones.
-Bajas y altas por enfermedad. Licencias por maternidad.
-Licencias por paternidad.
-No hay noticias sobre las oposiciones.