twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share
LOBBY

Erizainen Elkargoaren intrusismoa SNS-Osasunbidearen barne araudian

Osasunbidea 2018/05/25

Jakin dugu Osasungintzako Kontseilaria elkartu dela Erizainen Elkargoarekin  347/1993 Foru Dekretuaren aldaketaz solastatzeko; horren bidez ahalbidetuko da edozein enplegatuk hautatu ahal izan dezan unitateetako buruzagitzetara (haren lan maila eta lanpostua edozein dela ere). Bilera hura egin ondoren, Erizainen Elkargoak adierazi zuen aurreikusi diren aldaketen aurkako alegazioak aurkeztuko dituela.

Gogoan izan behar da Erizainen Elkargoa erakunde pribatua dela, zeinak behartzen dituen erizainak, derrigorrean, dirutza ordaintzera, eta horrek ez duela zerikusirik haiek funtzio publikoan betetzen duten zereginarekin. Organikoki administrazio sanitario publikoarena ez den “erakunde” batez ari gara, eta gainera, estatu mailako lobbya ordezkatzen du guztiz ilunak diren jarduerak betez (horren adibidea:   “La Fiscalía investiga la cúpula de los colegios de enfermaría de España.” El País 2017-10-27. Aholkatzen dugu sar zaiteztela infoadm.org webera, haren  “Dossier Organización Colegial…” orrian).

Zergatik elkartu behar du Kontseilariak funtzio publikoarena ez den lobby batekin enplegatu publikoen plantillako barne antolakuntzaz eztabaidatzeko?

Erizainen iritzia jaso nahi badu, zergatik ez da elkartzen orduan lan-zama eta ratio handien dituzten zerbitzu eta unitateetako langileekin? (adibidez, larrialdietakoekin, HVCko 6. Orokorrarekin, Etxeko Ospitaleratzekoekin, Andraizekin,...).

Hobe luke kontseilariak etorri eta lehen eskutik ezagutuko balitu erizainen kezkak, lantokiz lantoki ibilita. Eta Nafarroako Erizainen Elkargoak hobe luke erakunde gisa pairatzen dituen barne arazoak are gehiago zainduko balitu, zeinak, estatu mailan, fiskaltzaren ekimenak eragin dituen.

Oker gabiltza erakunde pribatu eta korporatibo batzuk solaskide baliagarritzat hartzen badira administrazio publikoaren laneko antolakuntza arautzen duen araudia diseinatzerakoan eta burutzerakoan. Administrazioak lehenetsi behar du interes orokorra beste edozein baino lehen... ezta?

Intrusismo del Colegio de Enfermería en la normativa interna del SNS-Osasunbidea

Osasunbidea 2018/05/25

Hemos conocido que el Consejero de Salud se ha reunido con el Colegio de Enfermería para hablar sobre la modificación del DF 347/1993 que va a permitir que cualquier empleado o empleada (independientemente de su categoría laboral y del puesto que ocupe) pueda optar a las jefaturas de las diferentes unidades. Después de esa reunión el Colegio de Enfermería anunció alegaciones contra las modificaciones previstas.

Hay que recordar que el Colegio de Enfermería es un organismo privado que obliga  a las enfermeras a desembolsar de forma obligatoria una gran cantidad de dinero y que nada tiene que ver con la actividad que estas desarrollan en la función pública. Se trata de un “ente” ajeno orgánicamente a la administración sanitaria pública y que representa a un lobby estatal con actividades sumamente opacas? (Ejemplo: “La Fiscalía investiga la cúpula de los colegios de enfermaría de España.” El País 27-10-2017. Recomendamos acceder a “Dossier Organización Colegial…”en página web infoadm.org).

¿Por qué el Consejero tiene que reunirse con un lobby ajeno a la función pública para tratar sobre cuestiones de organización interna de la plantilla de empleadas publicas?

Si le preocupa lo que piensa el personal de Enfermería ¿Por qué no se reúne con las plantillas de los servicios/unidades con más carga de trabajo y ratios enfermera/paciente más bajos? (ejemplo: urgencias, 6ª General de HVC, Hospitalización a Domicilio, Andraize….).

Al Consejero más le valdría bajar a tierra y conocer de primera mano las inquietudes de la plantilla de enfermería dándose una vuelta por los centros de trabajo. Y al Colegio de Enfermería de Navarra cuidarse más de los problemas internos que alberga como ente, que a nivel estatal, ha suscitado actuaciones de la fiscalía.

Mal vamos si entes privados y corporativos son atendidos como interlocutores válidos a la hora de diseñar y ejecutar la normativa que regula la organización del trabajo de la administración pública. Administración que debe anteponer el interés general sobre cualquier otro…o ¿No?


LOGOosasunartikuluak

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.

Personal Técnico Especialista: ¿Jefatura propia para cuándo?

tecext •Kexak •Eztabaida 2016/11/14 | LABOsasunbidea|

Teknikari Adituen kolektiboa (E.T.E, L.T.E, R.T.T.E, A.P.T.E…) osatzen dutenen betiko aldarrikapena izan ohi da beren lan mailako buruzagitzetan antolatzea.

Es una reivindicación histórica del colectivo de Técnicos Especialistas (T.E.R, T.E.L, T.E.R.T, T.E.A.P…) el organizarse bajo jefaturas de su propia categoría laboral.