twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

TABLA sanitarios URGENCIAS EU NAavarra

Nafarroako Ospitaletegiko larrialdiak:
neurrigabeko zerbitzua

Osasunbidea 2017/02/08

Ospitaletegiko larrialdietako langileek behin eta berriz salatu dute larrialdi bateratua zabaldu zenetik pairatzen ari diren babesgabetasun egoera. Zuzendaritzak entzungor egiten die profesionalen eta gaixoen beharrei, langileek ekarri informazioak doilorkeriatzat jotzen du, eta haren jarduteko era zalantzan para lezakeen oro subertsibotzat hartzen du.

Hitz batez zehaztu bageneza larrialdi zerbitzuan bizi dugun egoera, hitz hori proportziogabetasuna litzateke. Ospitaletegiko larrialdi zerbitzua neurritik kanpo dago, ez Boteroren koadro baten antzera, zentsurik ez duen pandemonium baten antzera baizik:

• Neurritik kanpo dago hura kokatzen den eraikuntzaren neurria bera: haren azalera erabilgarria 14.000 metro karratu baino handiagoa izanik, egungo larrialdiak osta-osta hartzen ditu 3.500 metro karratu. Gainerako eraikuntzaren edukia beste proiektu batzuez hornitu nahi duten bitartean, 250 larrialdi artatzeko diseinatu zen gune horrek, egunero, 400 pertsona baino gehiago hartzen ditu.

• Neurritik kanpo dago haren kostua: UPNren zigilu nahasezinarekin, 21 milioi euro baino gehiagoko balio duen obra lizitatu zen; proiektua neurriz kanpo dago, zerbitzuak bateratu baino, egungoa baino askoz ere kalitate asistentziala eta operatiboa handiagoa eskaintzen zuen larrialdiari egokitu behar zitzaionean.

• Baliabideak neurritik kanpo izanak pazienteak egokiro zaintzeak bideraezin egiten du. Erabilera anitzeko gelak, emaitzen zain dauden pertsonak baldintza egokietan barne hartzekoak eskasak izanik, ikuskatzerik gabeko bitartekoekin eta iceberg handi honek sortzen dituen ospitaleratze eta froga pila egin beharrak bereganatzeko ezintasuna adierazten du.

• Guneak neurritik kanpo daude. Horrek dakar, zaintza egiteko kabinak baino mediku eta aditu gehiago izatea; horrek kabina “beroaren” ondorioa eragiten du. Ez da garbiketa, prestaketa,... egiteko gutxiengo baldintzarik ematen gaixo baten eta beste baten artean.

• Behin-behinekoen kopurua neurritik kanpo: gure kudeatzaileak aldarrikatu duten mugikortasun eskubidearen gezurrezko premisa horren eraginez profesionalek ihes egin behar izan dute, anabasa horrenbestekoa izanik, lana egitea ezinezkoa suertatzen zitzaielako. Horrek zuzendaritzari uzten dio esaneko pertsonala den eta une oro lanerako gertu dagoena edukitzen, jakina, behar besteko prestakuntzarik gabea.

• Burutza neurritik kanpo: bateraketan erabili zen argudioetako bat burutzak urritzearena izan zen. Ez urritzeaz gain, kopuruari eutsi diote edo bestela, handitu dira. Honekin bilatu duten xede nagusia larrialdietan ematen diren egiazko arazoek jendarteko iritziari, politikariei eta hedabideetara ez iristea izan da. Horrela, dena bare-bare dagoen itxura izan dezan.

• Eta batez ere, langile kopurua neurritik kanpo dago. Aldez edo moldez behin eta berriz esan zaie kudeatzaileei langile kopurua eznahikoa dela eta kontratazioa beharren arabera babestu dutela. Zalantzan dugu Europako proportzioak eta estandarrak ez dutenik ezagutzen. Zalantzan dugu gehiegi medikalizatzen den sistema ez dela eraginkorra ez dakitenik. Dena den, datuak halakoxeak dira:

Urgencias del Complejo Hospitalario Navarra:
un servicio desproporcionado

Osasunbidea 2017/02/08

La plantilla de urgencias del Complejo Hospitalario ha denunciado por activa y por pasiva la situación de desamparo que llevan sufriendo desde la apertura de la urgencia unificada. La dirección, haciendo oídos sordos a las necesidades de profesionales y pacientes, tacha de infamias las informaciones aportadas por la plantilla, y de subversivo a todo aquel o aquella que cuestione su forma de proceder.

Si hay una palabra que define la situación que se está viviendo en el servicio de urgencias es, desproporción. El servicio de urgencias del Complejo Hospitalario es un servicio desproporcionado, no como un cuadro de Botero, sino más bien como un pandemónium carente de sentido:

• Desproporción en cuanto a las dimensiones del edificio que las alberga: con una superficie útil de más de 14.000 metros cuadrados, las urgencias actuales apenas ocupan 3.500 metros cuadrados. Mientras se intenta dar contenido al resto del edificio con otros proyectos, una urgencia que fue diseñada para 250 urgencias, soporta diariamente hasta 400.

• Desproporción en su coste: con el sello inconfundible de UPN, se licitó una obra por un montante superior a los 21 millones de euros, un proyecto sobredimensionado, cuando lo realmente necesario no era una unificación sino la adecuación de las urgencias existentes, que proporcionaban una calidad asistencial y operativa muy superior a la actual.

• Desproporción de medios, que hace inviable la correcta atención de los y las pacientes. Con unas salas polivalentes insuficientes para albergar en condiciones a las personas que esperan resultados, unos medios materiales sin ninguna supervisión y la incapacidad de un complejo para asumir la cantidad de ingresos y pruebas que genera este gran iceberg.

• Desproporción de espacios, que hace que haya más facultativos y especialistas que cabinas para prestar atención, generándose el fenómeno de cabina “caliente”. Sin las condiciones mínimas entre un paciente y otro, de limpieza, preparación…

• Desproporción de número de eventuales: que bajo la falsa premisa de derecho a la movilidad pregonada por nuestras gestoras, ha derivado en la huida de profesionales ante la imposibilidad de realizar su trabajo en condiciones entre tanto caos y que permite a la dirección tener un personal sumiso y disponible en todo momento, eso sí, sin formación.

• Desproporción de jefaturas: uno de los argumentos esgrimidos en la unificación era la disminución de jefaturas. No sólo no han disminuido, sino que se han mantenido o aumentado, con el único propósito de que los problemas reales de la urgencia no trasciendan a la opinión pública, a los políticos, ni a los medios de comunicación. Y que todo aparente ser una “balsa de aceite”.

• Y sobre todo, desproporción de personal. Por activa y por pasiva se ha repetido a los gestores que el personal es insuficiente y han defendido la contratación según necesidades. Dudamos que no conozcan las proporciones y los estándares europeos. Dudamos que no sepan que un sistema excesivamente medicalizado es ineficaz. Sin embargo, los datos son los que son:

 TABLA CHNavarra

Osagile kopuruak, gainerako profesionalekiko, gaixoak egokiro zaintzea ezinezko egiten du, behargabeko atzerapenak eta eraginkortasunik eza sortuz.

Ez da zilegia esatea barne mediku egoiliarrak prestatzen ari diren langileak direla, eta ez direla plantillako langileak, hauek ez dutelako lana urritzen, areagotu egiten dutelako baizik. Datuok larrialdietako langileek eman dituzte, eta jakina, gure kudeatzaileek badute haien berri (agian beren xedeei hobekiago egokitzen diren beste batzuk dituzte). Ez da aintzat hartu zerbitzutik igarotzen diren adituen kopuru handia eta medikua ez den taldearen arreta eskatzen dutenak, ez eta triaje lanpostutan dihardutelako sorospen jarduera betetzen ez duen erizaintzako pertsonala ere, ez eta ikuskapenak lanak betetzen dituzten Erizaintzako Zaintza Osagarrien Teknikariak ere, ez eta ia-ia txanda osoan ospitaleratzeak egiteko joan etorrian distantzia handiak egiten dituzten zelariak ere. Profesionalen kopuruak proportzionatua izan behar du, eta ez da horrela suertatzen. Gure kudeatzailek badakite, eta konpondu baino, ezkutatzen dute eta leporatzen diete larrialdietako profesionalak ez direla oso langileak, liskartsuak direla.

La cantidad de médicos en relación con el resto de profesionales hace inviable la correcta atención de los pacientes, generando demoras innecesarias e ineficiencia.

No es de recibo decir que los médicos internos residentes son personal en formación y no de plantilla, ya que éstos no disminuyen el trabajo, sino que lo aumentan. Estos datos han sido proporcionada por los/as trabajadores de urgencias, y por supuesto nuestros gestores los conocen (igual tienen otros que se adecuen más a sus objetivos). No se han tenido en cuenta la cantidad de especialistas que pasan por el servicio y que requieren la atención del equipo no médico. Ni del personal de enfermería que no realiza la actividad asistencial por estar en puestos de triage, ni de los T.C.A.E. que hacen funciones propias de la supervisión, ni del personal celador que está prácticamente todo el turno haciendo ingresos por las distancias insalvables. El número de profesionales debe estar proporcionado y no lo está. Nuestras gestoras lo saben y no solo no lo solucionan, sino que lo ocultan y tildan de poco trabajadoras y folloneros a los y las profesionales de urgencias.