twitter BARRAOSASUNBIDEA

facebook
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Share

concentra cci

Osasunbideko langileen elkarteratze-batzarrak

Osasunbidea 2016/05/19

Gaur maiatzaren 19an LAB sindikatuak Osasunbideko langileei elkarteratze-batzarretara dei egin die Osasunbidea Eraldatuz/Prekarietaterik Ez lelopean.
5 elkarteratze-batzar egin dira Nafarroako Ospitale Konplejuan, Ubarminen, Garcia Ocoyen Ospitalean, Sofia Erregina Ospitalean, eta Psikogeriatrikoan. Bertan doxenaka langilek parte hartu dute. NOKekoan hainbat zerbitzu/eremuko langilek (garbiketakoak, larrialdikoak, zaindariak, ospitalizaziokoak, laborategikoak, x izpietakoak, oinarrizko arretakoak) euren lantokietako arazoak azaldu dizkiete gainontzeko lankideei. Bukatzeko lankide batek kontratatutako langileen egoera latza laburbildu du (egun bateko edo orduetako kontratuak, lan jardunaldi partzialak, soldata txikiagoa, kotizazioen galerak, baja edo amatasun eskubideen galera..)
Baiezkorrak gara izandako erantzunarekin eta gure ustetan Osasunbideko arduradunek ezin dute beste aldera begira egun honetan egin diren eskakizunei: EPE zabalagoa eta lanpostu finko gehiago; kontratazio duin, egonkorra eta gardena; lan zamen berbanaketa; langilegoaren kudeaketa eta antolaketa eraginkorra; nagusi lanpostuak merituz eta ahalmenez betetzea; edo osasun publikoarekin konprometitutako zuzendaritzak.

Concentraciones-asambleas de la plantilla del SNS Osasunbidea

Osasunbidea 2016/05/19

Este 19 de mayo de 2016 el sindicato LAB ha realizado un llamamiento a concentraciones-asambleas a la plantilla del SNS Osasunbidea bajo el lema de: Transformar Osasunbidea. Precariedad No/ Osasunbidea Eraldatuz. Prekarietaterik Ez.
Se han realizado 5 concentraciones-asambleas en el Complejo Hospitalario de Navarra, Clínica Ubarmin, Hospital García Orcoyen, Hospital Reina Sofía y Psicogeriátrico. En ellas han participado decenas de trabajadores/as. En concreto en la del CHN  trabajadores/as de distintos servicios/ámbitos (limpiezas, urgencias, hospitalización, celadores, laboratorios, rayos x, atención primaria) han expuesto al resto de la asamblea las carencias y problemas que arrastran en ellos. Para finalizar una compañera ha descrito la penosa situación del personal contratado temporal (contratos por horas o días, jornadas parciales, menor salario, perdidas de cotizaciones, perdidas de derecho a la baja y licencias maternal, etc..)
Valoramos positivamente la respuesta de la plantilla al llamamiento y entendemos que los responsables de Osasunbidea no pueden hacer oídos sordos a las demandas de mejora de las condiciones laborales que se ha realizado: mayor fijeza y más plazas de OPE; contratación digna, estable y trasparente; redistribución de cargas de trabajo; gestión y organización de la plantilla eficiente y ecuánime; provisión de jefaturas por mérito y capacidad; o direcciones/jefaturas comprometidas con la sanidad pública.


LOGOosasunartikuluak

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

 med

Osasun publikoko medikuak: ezegonkortasunean lan egiten

Kexak •Crítica  2017/02/28| Jatorrizko artikuloa 20minutos|

Osasun publikoko hiru medikuetatik batek kontratu ezegonkor bat dauka eta erdiak jabetzako lanposturik gabe lan egiten du.
Osasun sistema nazionalean lan egiten duten medikuen % 50,7 soilik jabetzako lanpostu bat dauka. Osasun publikoko denborazkotasuna, erretiro eta profesionalen "hiesari" batuta, arazo larri bat izango da datozen urteotan, ez bait da zerbitzu publikoetako osasun-estaldura eskeintzeko gai izango.

Médicos de la Sanidad Pública: trabajando en precario

Kexak •Crítica  2017/02/28 | Artículo original  20minutos|

Uno de cada tres médicos de la sanidad pública tiene un contrato precario y la mitad trabaja sin plaza en propiedad.
Solo el 50,7% de los médicos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tiene su plaza en propiedad. La temporalidad de la sanidad pública, unida a las jubilaciones y a la “fuga” de profesionales va a suponer, en los próximos años, un gran problema para dar cobertura sanitaria en los servicios públicos.

 

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

hospital basurtoint

Langileen gaixotasunak eta lan instripuak kudeatzeko zerbitzua pribatizatu nahi du Basurtuko Ospitaleak

Osasunbidea 2016/12/11
Basurtuko sindikatuek ez dute zerbitzu honen desegitea eta langileak ordezkatzeko asmoa onartuko, eta bide guztiak, juridikoak zein sindikalak, erabiliko dituzte aurka egiteko", erantsi du enpresa batzordeak.

El Hospital de Basurto decide privatizar el servicio que gestiona las bajas de la plantilla

Osasunbidea 2016/12/11
Los sindicatos del hospital, en representación de la plantilla, no van a avalar el desmantelamiento de este servicio y se van a oponer por todos los medios jurídicos y sindicales al mismo.

Urgencias del CHN: ¿Renovación de jefaturas para cuándo?


urgext•Kexak •Eztabaida 2016/11/14 |LABOsasunbidea|

Oraindik ez da behar bertzekoa egin Nafarroako Ospitaletegietako Larrialdietako zerbitzu zentralizatuaren gabeziak zuzentzeko.

Seguimos sin que se den los pasos necesarios para corregir las carencias del servicio centralizado de Urgencias del CHN.

Personal Técnico Especialista: ¿Jefatura propia para cuándo?

tecext •Kexak •Eztabaida 2016/11/14 | LABOsasunbidea|

Teknikari Adituen kolektiboa (E.T.E, L.T.E, R.T.T.E, A.P.T.E…) osatzen dutenen betiko aldarrikapena izan ohi da beren lan mailako buruzagitzetan antolatzea.

Es una reivindicación histórica del colectivo de Técnicos Especialistas (T.E.R, T.E.L, T.E.R.T, T.E.A.P…) el organizarse bajo jefaturas de su propia categoría laboral.