twitter  BARRAIRAKASKUNTZA

 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
 

UPNAemergencias.orig

NUP. Laneko Ikuskatzailetzak LAB sindikatuari eman dio arrazoia

NUP 2017/11/08

Pasa den ekainean LABek salaketa bat jarri zuen (Salaketa ikusi) Lan Ikuskatzailetzan, NUPek ez duelako betetzen Lan Osasuna eta Laneko arriskuen prebentzioaren inguruko araudia.

UPNA. Inspección de Trabajo da la razón a LAB

UPNA 2017/11/08

El pasado mes de junio, LAB interpuso una denuncia  (Ver denuncia) ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento en la UPNA de la normativa referida a salud laboral y prevención de riesgos.

UPNAemergencias.orig

NUP. Laneko Ikuskatzailetzak LAB sindikatuari eman dio arrazoia

NUP 2017/11/08

Pasa den ekainean LABek salaketa bat jarri zuen (Salaketa ikusi) Lan Ikuskatzailetzan, NUPek ez duelako betetzen Lan Osasuna eta Laneko arriskuen prebentzioaren inguruko araudia.

Hurrengo egunean egunkari batek berria (Ikusi) publikatu zuen eta Unibertsitateko Kudeatzailearen hitzak gehitu zituen.

Azaroaren 2an Lan Ikuskatzailetzaren erantzuna jaso genuen (PDF Ikusi), bertan arrazoia ematen digu eta NUPeri eskatzen dio bete dezala Laneko Arrisku Prebentziorako Legeak bere 20. artikuluan dioena, hots,  liburutegian taldeak izendatu ditzala eta larrialdi simulakroak egin.

Beraz, hurrengo batean Kudeatzaileak gezurtatu nahi badu LABek egindako salaketa bat, zuhurrago egotea gomendatzen diogu, baita bere erantzuna errealitatetik gertuago egotea ere.

UPNA. Inspección de Trabajo da la razón a LAB

UPNA 2017/11/08

El pasado mes de junio, LAB interpuso una denuncia  (Ver denuncia) ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento en la UPNA de la normativa referida a salud laboral y prevención de riesgos.

Al día siguiente, un periódico publicó la noticia (Ver) añadiendo las declaraciones del Gerente de la Universidad.

El 2 de noviembre recibimos la contestación de Inspección de Trabajo (Ver PDF) dándonos la razón y requiriendo a la universidad a que cumpla con el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales debiendo designar equipos y realizar simulacro en la biblioteca.

Por tanto, recomendamos al Gerente que la próxima vez que desee desmentir una denuncia de LAB sea más cauto y su respuesta se acerque más a la realidad.