ADM bomberos

Suhiltzaileak beti izango gara zuen,
EZ GARA SOLDADUAK

2020/04/15

Euskal Herriko, Galizako eta Països Catalanseko sindikatuen eta suhiltzaileen erakundeen komunikatua, Espainiako armadak babes zibileko eta larrialdietako lanetan esku hartu izana salatzeko. Daukan interesagatik, erakunde horiek sinatutako testu osoa eskaintzen dizuegu, euskaraz, katalanez, galizieraz eta gaztelaniaz.

Los bomberos seremos siempre vuestros,
NO SOMOS SOLDADOS

2020/04/15

Comunicado de sindicatos y entidades de bomberos de Euskal Herria, Galiza y Països Catalans en el que denuncian la injerencia del ejército español en tareas de protección civil y emergencias. Por su interés, ofrecemos el texto íntegro suscrito por estas organizaciones en euskara, catalán, gallego y castellano.

 
ADM nosomosoldados

Suhiltzaileak. Ez gara soldaduak, ez, eta ez dugu soldadu izan nahi

Administrazioa 2020/04/07

Nafarroako Suhiltzaileen Zerbitzuko LABetik gure gaitzespen sutsuena adierazi nahi dugu Espainiako armadako unitateak guri dagozkigun babes zibileko zereginetan sartu direlako. Gure zerbitzua prestatuta dago militarrei agintzen ari zaizkien lanak egiteko, behar den materiala daukagu, horretarako prestatuta gaude, eta 280 suhiltzaile baino gehiago daude beren lan-ordutegitik kanpo lan egiteko prest. Zeren zain dago Nafarroako Gobernua bere baliabide guztiak aktibatzeko?

Bomberos. No, no somos soldados, ni queremos serlo

Administrazioa 2020/04/07

Desde LAB del Servicio de Bomberos-Nafarroako Suhiltzaileak queremos mostrar nuestra más enérgica repulsa por la intromisión de unidades del ejército español en tareas de protección civil que nos corresponde hacer a nosotros. Nuestro servicio está preparado para realizar las tareas que se están encomendando a personal militar, tenemos el material necesario, estamos formados para ello y existe una lista de más de 280 bomberos dispuestos a trabajar fuera de su horario laboral. ¿A qué espera el Gobierno de Navarra para activar todos sus recursos?

 

ADM demanda

LABek eta ELAk salaketa jarri diote Nafarroako Gobernuari, langileen bizitza eta osasuna arriskuan jartzeagatik

Administrazioa 2020/04/06

descargas de archivos.orig PDF Ohar nazional bateratua

Adierazi dute martxoaren 31n argitaratutako ohar argigarriek, funtsezkoak ez diren zerbitzuak ematea ahalbidetzen dutenek, langileen osasunerako eta bizitzarako eskubideak urratzen dituztela, eta 24 orduko epean geldiarazteko eskatu diote Gobernuari. Ohar horiek eragin zuzena dute Nafarroako enpresa publikoetako eta udaletako plantilletan.

LAB y ELA demandan al Gobierno de Navarra por poner en peligro la vida y la salud de las personas trabajadoras

Administrazioa 2020/04/06

descargas de archivos.orig PDF Nota nacional conjunta

Señalan que las notas aclaratorias publicadas el 31 de marzo y que posibilitan la prestación de servicios no esenciales, vulneran los derechos a la salud y a la vida de los y las empleadas, y solicitan al Ejecutivo las paralicen en un plazo de 24 horas. Estas notas afectan directamente a las plantillas de empresas públicas y ayuntamientos de Navarra.

ADM episanadp

Erabateko deskoordinazioa PAGNAko egoitza-zentroetan

Administrazioa 2020/04/03

PAGNAren zentroetan erabateko deskoordinazioa dago. Zentro bakoitzak nahi bezala egiten eta desegiten du, eta babes-neurri desberdinak aplikatzen ditu. Informazio falta da ohikoena hiru zentroetan, eta, dagoen apurra, gaizki transmititzen da. San Josen langileentzako babes ekipamendu egokiak daude, baina ez El Vergelen, ez Santo Domingon, ez da baliabide egokirik jarri.

Absoluta descoordinación en los centros residenciales de ANADP

Administrazioa 2020/04/03

En los centros de la ANADP hay una total descoordinación. Cada centro hace y deshace a su antojo y aplica medidas de protección diferentes. La falta de información es común en los tres centros y, la poca que hay, se transmite mal. En San José hay EPIS adecuados para el personal pero ni en el Vergel ni en Santo Domingo se ha dotado de medios adecuados.

 

Lanpostuetan jarduera presentziala eteten duen foru agindua, funtsezko zerbitzu publikoetan izan ezik

Administrazioa 2020/03/30

descargas de archivos.orig PDF FA 54-2020 Lanpostuetan jarduera presentziala eteten duen foru agindua, funtsezko zerbitzu publikoetan izan ezik.
Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak gaur sinatuko du agindu hori.

Orden Foral que suspende la actividad presencial en los puestos de trabajo excepto los servicios públicos esenciales

Administrazioa 2020/03/30

descargas de archivos.orig PDF OF 54-2020 Orden Foral que suspende la actividad presencial en los puestos de trabajo excepto los servicios públicos esenciales.
El Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior firmará esta OF a lo largo de día de hoy

 
ADM funtzezko

LABek funtsezko zerbitzuak bermatzeko behar diren langileak zehaztu ditzatela eskatzen du

Administrazioa 2020/03/30

Idazki hau Administrazioko zuzendaritza nagusi guztiei bidali zaie.

Covid-19ak eragindako osasun-krisia hasi zenetik, gaixotasuna ez zabaltzeko zenbait jarraibide ezarri dira lantokietan. Senari kasu egitearekin batera, langileen osasunerako egokiena eta seguruena da lantokietan ez egotea, eta, funtsezko zerbitzuen kasuan, kutsatzeak saihesteko neurriak bermatzea.

LAB exige que se determine el personal necesario para garantizar los servicios esenciales

Administrazioa 2020/03/30

Este escrito ha sido remitido a todas las Direcciones Generales de la Administración

Desde el inicio de la crisis sanitaria por Covid-19 se han ido decretando una serie de instrucciones de trabajo para evitar la propagación de la enfermedad. Junto con el sentido común, la actuación más garantista para la salud del personal es la no exposición en los centros de trabajo y, en el caso de los servicios esenciales, garantizar las medidas para evitar los contagios.

 

 

ADM anadp riesgos laborales

PAGNAk ez du laneko arriskuen araudia betetzen

Administrazioa 2020/03/27

descargas de archivos.orig PDF INFOadm IMPRIME Y DIFUNDE

51/2020 Foru Aginduak, 1/2020 Foru Lege Dekretua garatzen duenak, funtsezko zerbitzu publikoak zeintzuk diren ezartzen du. Horien artean aipatzen ditu osasun eta laguntza arloko langileak eta gizarte zerbitzuetako langileak.

La ANADP incumple la normativa de riesgos laborales

Administrazioa 2020/03/27

descargas de archivos.orig PDF INFOadm IMPRIME Y DIFUNDE

La Orden Foral 51/2020, que desarrolla el Decreto-ley Foral 1/2020, establece cuáles son los servicios públicos esenciales. Entre los que cita el personal sanitario y asistencial y el personal de los servicios sociales.


 
ADM grado europa 1

Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak erabaki du Administrazioak abusua egiten duela aldi baterako kontratazioaz

Epaileen esku utzi du kasu bakoitzean hartu beharreko neurriak zehaztea.

Administrazioa 2020/03/28

Europako Auzitegi horrek pasa den martxoaren 19an argitaratu zuen Espainiako Estatuko administrazio publikoetako aldi baterako langileen finkotasunari buruzko epaia. Administrazioetan dagoen behin-behinekotasun tasa handia kontuan hartuta, epai horrek milaka euskal langileri eragiten die.

El TJUE determina que la Administración abusa de la contratación temporal

Deja en manos del juez determinar en cada caso las medidas a tomar

Administrazioa 2020/03/28

El TJUE publicó este pasado 19 de marzo la Sentencia sobre la fijeza del personal temporal de las Administraciones Públicas del Estado Español. Teniendo en cuenta la alta tasa de temporalidad que existe en las Administraciones, esta sentencia afecta a miles de trabajadoras y trabajadores vascas.