Share
CSPSA basura

IZEA Berotik hotzera

tokiantoki 2018/03/07

Urtea agurtu genuen, INFOaren amaieran esanez "urtea bero samar hasiko zela". Egoeraz ozen egiten genuen gogoeta hura, kontuan hartzen genuen Zuzendaritzaren eta Sindikatuen ordezkaritzaren arteko aurkako jarrera, egoera jelatu bilakatu da, 2018ko lehen hilabete hauetan gertatu dena ikusita. Zuzendaritzak lanpostuak kanpo deialdi bidez esperientzia negoziatzearen, bat etortzearen eta adostearen harira egon daitekeen edozein zantzu GERARAZTEKO hartu duen erabakiarekin egin dugu topo. Beraz, erabaki horren ondorioz LANPOSTUEN deialdiak GELDIARAZI DIRA. Sindikatuen ordezkaritzak agindu zuen esperientziari buruzko gaiari proposamena aurkeztuko ziola, eta hitza bete zuen. Aitzitik, zuzendaritzak ez du gogoan hartu ere. Prozesu hau gerarazteko aitzakia segurtasun juridikoa behar dutela izan da, arinkerietan aritu dira ere, kartzelara joan nahi ez dutela esatean. Nahita nahasten dituzte birjarpen tasaz UPNek jarri helegitea eta hark izaera publikoko enpresetan ezartzen dituen bete beharreko lanpostuak, gizarte aldarrikapen proposamenarekin, zeinak jotzen duen esperientziak ez duen oztopo izan behar IZEAra sartu ahal izateko. Aldi hau erabil zitekeen negoziazioan aurrera egiteko, bat etortzeko eta adosteko, baina ez da halakorik gertatu. Zuzendaritzak ez du lehentasuntzat, eta gurea sindikatua izanik, kezkatzen gaitu Lan Harremanak kasurik ez egiteko, aintzakotzat ez hartzeko, hortaz, gutxiesteko jarrera batean kokatu izana.

Eta horren erakuskari

HHTZ-ren palarien taldeak, ezinezkoa denez lantokiko buruarekin 2018ko egutegiari buruzko akordiorik lotzea, enpresa batzordearen bitartekaritza eskatu zuen, azaroa aldean. Hamaika aitzakia erabili ondoren, akziodunek arazoak luzatzen saiatu ondoren, unadura, asperdura eta ernegazioa bilatuz, hiru hilabete igaro behar izan dira gauzatu dadin, palarien taldea, enpresa batzordea eta zuzendaritzaren ordezkaritza mintza daitezen gai honetaz. Palariak makinetan ibiltzeaz gain, antolatu zituzten egutegian betetzen diren zerbitzuaren premiak, baita legeak agindu atsedenaldiak eta lanaldiak, horrela, egutegia askoz ere adeitsua eta atsegina da haien bizitzekin. 

Egutegi hura ahalik eta bizkorren onartu behar zen. Hori gutxi balitz, isurtze-buruaren oniritzia behar zen ere. Baina ez, harrigarria bada ere, ez zen itunik lotu: Zentro-buruak agertu zuen zorrozkeriagatik ez zen gauzatu, taldearen interesak baino, bere burua zaindu zuelako. Erabili zituen argudioak lantokiaren irizpideak dira. Aurrerantzean babestuko ditu zuzendaritzak gisa horretako jarrerak? Ez dago baina agintea duen inor zentzugabekeria horiek gerarazteko?

EUAk

Eta Gongoran gertatzen dena beste taldeei estrapola dakieke, adibidez EUAetako ofizialei eta hauen lan-egutegiari, non arazoak ere badiren. Arazoak ez dira konpontzen, luzatzen dira baizik. Martxoan, hamaika bider ausnartu ondoren, bilera bat aurreikusia dago egutegiaz hitz egiteko. Hori da bizkortasuna hori! Zuzendaritzako jaun-andreak, zer iritziko zeniokete ur-araztegien mantentze-lanak, edo bestela, palariek zabortegian dauden hondakinetan egin beharreko lana edota zerbitzu-zuzenak ematearekin zerikusia duen edozein jarduera atzeratzeari? Egutegiak eta langileek euren buruak antolatzeko gaitasuna hitzarmenean onartzen den eskubidea izateaz gain, pertsona gisa zor zaigun begirune arazoa bada ere.

SCPSA Del calor al frío

tokiantoki 2018/03/07

Nos despedíamos del año con INFO que en su parte final decía "el año va a comenzar calentito". Esto que era una reflexión en alto, teniendo en cuenta las posiciones antagónicas entre Dirección y la Representación Sindical, ha pasado al frío gélido viendo lo que durante estos dos primeros meses del 2018 ha estado sucediendo. Nos encontramos con la decisión de Dirección de PARALIZAR cualquier atisbo de negociar, consensuar y acordar nada con relación a la experiencia en las convocatorias externas de puestos de trabajo. En consecuencia esta decisión está llevando aparejada la PARALIZACIÓN de las convocatorias de PUESTOS DE TRABAJO. La representación sindical asumió el compromiso de presentar una propuesta con este tema de la experiencia y así lo hizo. Por el contrario, Dirección no ha entrado ni siquiera a considerarla. Su escusa para paralizar este proceso es que necesitan seguridad jurídica, llegando incluso a frivolizar diciendo que no quieren ir a la cárcel. Deliberadamente mezclan el recurso de UPN sobre la tasa de reposición y los puestos a cubrir que ésta establece en las empresas de carácter público, con el planteamiento de reivindicación social que supone que la experiencia no sea un muro para poder acceder a SCPSA.  Este tiempo bien pudiera haberse aprovechado para avanzar en negociar, consensuar y acordar, pero no. Esto no es una prioridad para esta Dirección, y como Sindicato nos preocupa que las Relaciones Laborales se sitúen en esta actitud de no hacer caso, de no tomar en consideración, en definitiva en ningunear.

Y para muestra un botón

El Colectivo de Palistas de CTRU, ante la imposibilidad de llegar a ningún acuerdo con el jefe del centro con el calendario para el año 2018, solicitó la mediación del comité de empresa allá por el mes de noviembre.  Después de mil y una escusas, de un accionar que busca que los temas se dilaten en el tiempo, buscando el hastío, el aburrimiento y la desesperación, han sido precisos tres meses para que esto se dé, que el colectivo de palistas, el comité de empresa y una representación de Dirección se sentaran para hablar de este tema. Los palistas además de andar con las máquinas prepararon un calendario que cubre las necesidades del Servicio que se presta, respeta los descansos legales y de jornada y es mucho más gentil y amable con su vida. 

Este calendario debiera de haberse aprobado sin mayor dilación. Por si fuera poco también contaba con el visto bueno del jefe de vertido. Pero no, sorprendentemente no hay acuerdo, y este no se produce por la inflexibilidad del jefe de centro que busca más su interés personal que el del colectivo. Las razones que esgrime son criterios del centro. ¿Va Dirección a seguir dando amparo a este tipo de actitudes? ¿Es que no hay nadie que tenga mando como para parar estos despropósitos?

ETAPs

Y lo que sucede en Góngora es extrapolable a otros colectivos como es el de Oficiales de las ETAPs y su calendario en donde también hay problemas. Problemas que no se solucionan y se dilatan en el tiempo. En marzo, después de dar mil vueltas, está previsto una reunión para hablar del calendario. ¡¡Qué celeridad!! Señores/as de Dirección ¿Cómo os sentaría que se dilatase en el tiempo el mantenimiento en las plantas potabilizadoras, o el trabajo de los palistas con los residuos en el vertedero, o cualquier actividad que tenga que ver con dar servicios directos? Los calendarios y la capacidad de autoorganización de los/as trabajadores/as no ya solo es un derecho reconocido en convenio sino una cuestión de respeto como personas.