Share

 

 

Jos Paulos

"El cambio debe concretarse en la mejora de las condiciones de trabajo de los colectivos más perjudicados por la anterior administración, y en una mejora de la atención a los-as usuarios-as."

José Paulos - Cuidador en Atakondoa

 

LAB impulsa la mejora de las condiciones de trabajo del personal cuidador de educación

Nukleo 2015/09/11

LAB va a impulsar próximamente un plan de trabajo para conseguir mejorar las condiciones de trabajo del colectivo de cuidadores, un colectivo muy discriminado en la actualidad.
El colectivo de cuidadores somos uno de los más discriminados de la Administración, por eso desde LAB nos hemos propuesto impulsar una serie de medidas para estructurar el colectivo, dar fuerza a una plataforma colectiva y dignificar nuestro trabajo.

El personal cuidador en los diferentes centros educativos padecemos los efectos de una nefasta política por parte del Departamento durante las últimas legislaturas. Soportamos una elevadísima eventualidad e inseguridad y una total falta de reconocimiento, salvo contadas excepciones, de nuestra labor.
Por todo ello, consideramos imprescindible unirnos y plantear todas las reivindicaciones que tenemos pendientes. LAB va a iniciar próximamente un plan de trabajo para recabar las opiniones de todo el personal y trasladarlas al Departamento.

LABek Hezkuntzako zaintzaileen lan baldintzen hobekuntza bultzatuko ditu

Núcleo 2015/09/11

LABek hurrengo egunetan lan bat eginen du zaintzaileen lan baldintzak hobetzearren, langile hauek diskriminazioa jasan baitute.
Langile hauek Administrazioan lanean ari garenon artean, agian diskriminazio handienetariko bat jasaten dugunok izanen gara. Horregagik LABen erronka hartu dugu kolektiboarentzako hainbat hobekuntza neurri proposatzeko. Plataforma baten inguruan lan eginen dugu, gure lanari behar duen duintasuna emateko.

Orain arte ikaszentroetan ari garen zaintzaileok Departamentutik, azken legealdietan, gurekiko bultzatu duten politika kaltegarria jasaten dugu. Behin-behinekotasun tasa izugarri bat pairatzen dugu eta egiten dugun lana, salbuespenak salbuespen, ez da askotan aitortzen.
Guzti horrengatik, elkartzea ezinbestekoa dugu, zintzilik ditugun aldarrikapenak planteatzeko. LABek hurrengo egunetan lan plangintza bati ekinen diogu langile guztien iritziak eta eskeak biltzeko, ondoren Departamentuari helarazteko.