twitter.orig LOGOsoziokomunitarioa

 

 

facebook.orig
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
SZK menores 2020.6.19 txiki

Nafarroako adingabeen harrera-egoitzan murrizketarik ez

Sin Fronteras 2020/11/06

2019ko abenduaren 16an hasi zen "ARE Gazólaz" harrera-egoitza espezializatuaren ibilbidea. Urgentziazko esleipenaren bidez abiarazi zen; ondoren, Nafarroako Gobernuak lizitatu zuen (ez da esleitu) eta Mugarik Gabeko Nafarroako Elkarteak kudeatzen du.

Ordutik, profesionalen talde osoak egoera zail askori aurre egin behar izan die, eta egoera horiek konpondu dira beren jardun eta jakintza profesionalari esker. Hezkuntza arloko esku-hartzea konplexua izan zen hasiera-hasieratik, egoera gatazkatsua eta hizkuntza-oztopoak zeudelako, eta adingabe gehienek eskatu zuten beste nazionalitate batzuetako gazteekin egoitza-baliabideetan sartzeko.

Gobernuari helarazi zioten baliabidea birmoldatzeko beharra, eskatu zioten segregazionismoa alde batera uzteko eta etiketarik gabeko egoitza bat sustatzeko, adingabeen premia indibidualak aseko zituen egoitza, jatorria edozein dela ere -azken batean, hitz handiustez aipatzen duten adingabearen ongizate goren horri erantzungo diona-; alabaina, Gobernuak ez dio entzuten profesionalen taldeari eta adingabe migratzaileentzako baliabide esklusibo baten beharra azpimarratzen du, teknikarien irizpideei jaramonik egin gabe.

11 hilabetez, profesionalek gogor lan egin dute talde berria osatzeko, adingabe horien laneratzea eta inklusioa lortzeko, jokabide desegokiak izaera prosozialeko beste batzuekin ordezteko trebetasunak landuz; prozesu honetan, guztira, 30 eraso jasan dituzte eta artxibatu egin dira. Hala eta guztiz ere, langile horiek berrikuntzan eta berrasmatzen aritu dira, talde gisa indartu dira eta esku-hartze bikainak egiten jarraitu dute. Alarma-egoeran funtsezko langile izendatu zituzten.

Bada, azaroaren 3an, Olga Chueca Familiak eta Adingabeak zerbitzuko zuzendariordeak jakinarazi zuen funtsezko langile horiek kalera joango direla abenduaren 20an. Egoitza itxi eginen dela abisatu du, argudiatuz jada ez direla iristen adingabe migratzaileak eta iristen direnek ez dutela gatazka-profilik.

Euren inplikazioaren eta ahalegin izugarrien ondoren, hogei profesional inguru lanik gabe utzi nahi dituzte, Gobernuak adingabe migratzaileen ARE hori Iruñeko adingabeen ARE komun bihurtzeko borondaterik erakutsi gabe. Gaur egun, adingabeen multzo handi bat ez da jasotzen ari esku-hartze intentsiborik, AREn plaza nahikorik ez dagoelako eta beren beharrak asetzen ez dituzten beste baliabide batzuetan geratzen delako.

Eta orain, zer gertatuko da Gazolazen bizi diren adingabeekin? Oraindik ez dakigu zer gertatuko zaien, baina itxi egingo dela esaten digute. Beren beharrak asetzeko baliabideak eskuratu ahal izango dituzte? edo balorazio profesionalik gabeko plazak dauden zentroetan sartuko dira? Kasu horretan, aldez aurretik amaitutzat emango al dute beste adingabe batzuen prozesua, plaza gehiago izateko? Adingabe migratzaileak ez badatoz, eta ARE hori ez bada beharrezkoa, zergatik ez da ARE komun bihurtzen? Zergatik kaleratu 20 langile kualifikatu eta prestatu, Nafarroan adingabeentzako harrera-egoitzan langile gutxi badaude? Zergatik ez birkokatu? Hori al da esku-hartze sozialeko profesionalak tratatzeko modua?

Egoera horrek guztiak Gobernuaren murrizketa ikaragarria dakar eta, ondorioz, bigarren maila batean geratuko dira Nafarroako adingabeen beharrak eta esku-hartze sozialaren sektorean lan egiten duten pertsonen beharrak. Sektore hori gaizki tratatua izan da betidanik, eta gaur egun esku-hartze sozialerako hitzarmen duin baten alde ari da borrokan.

No al recorte en la atención residencial a menores en Navarra

Sin Fronteras 2020/11/06

A fecha 16 de Diciembre de 2019, comenzó la andadura del “ARE Gazólaz”, recurso de Acogimiento Residencial Especializado para menores migrantes, que echó a andar mediante adjudicación de urgencia y posteriormente licitado (no se ha llegado a adjudicar) por Gobierno de Navarra y gestionado por la Asociación Navarra Sin Fronteras.

Desde entonces, todo el equipo de profesionales se enfrentó a situaciones complicadas que solventaron desde su buen hacer y saber profesional. La intervención educativa desde el primer momento se torna compleja debido al alto nivel de conflictividad y la barrera idiomática existente, solicitando por parte del grueso de los menores ser incluidos en recursos residenciales con jóvenes de otras nacionalidades.

A pesar de trasladar a Gobierno la necesidad de reconvertir el recurso, dejar de lado el segregacionismo y promover una residencia sin etiquetas, en la que se atendiese a los y las menores en función de sus necesidades individuales y no en función de su procedencia, en definitiva atender a ese bienestar superior del menor del que tanto hablan, Gobierno desoye al equipo de profesionales, subrayando la necesidad de un recurso exclusivo para menores migrantes no atendiendo a los criterios técnicos de las personas trabajadoras.

Durante 11 meses las profesionales han trabajado con intensidad para formar el nuevo equipo, para lograr la inserción e inclusión de estos menores, trabajando habilidades para sustituir aquellas conductas inadecuadas por otras de carácter prosocial, habiendo sufrido en este proceso un total de 30 agresiones que han sido sobreseídas. Pese a todo, se han reinventado, se han hecho fuertes como equipo y han continuado realizando intervenciones impecables. Durante el estado de alarma fueron declaradas personal esencial.

Pues bien, a fecha 3 de noviembre, Olga Chueca subdirectora de Familia y Menores comunica que ese personal esencial se va a la calle el próximo 20 de diciembre. Comunica que se cierra la residencia, justificando que ya no llegan menores migrantes y los que llegan no presentan un perfil de conflicto.

Pretenden que alrededor de una veintena de profesionales, después de su implicación y sobreesfuerzo se queden sin trabajo, sin existir voluntad por parte del Gobierno de reconvertir el ARE de menores migrantes en un ARE común de menores en Pamplona. Actualmente un conjunto importante de menores no está recibiendo la intervención intensiva que necesitan dado que no hay plazas suficientes de ARE, quedando en otros recursos que no cubren sus necesidades.

Y ahora, ¿Qué pasa con aquellos menores que residen en Gazólaz? Todavía no sabemos qué va a pasar con ellos pero ya nos avisan de que se cierra. ¿Van a optar a recursos donde se cubran sus necesidades o van a ser incluidos en aquellos centros donde haya plazas sin atender a la valoración profesional?. En este caso, ¿Van a dar por finalizado de manera anticipada el proceso de otros menores para disponer de plazas?. Si ya no están viniendo menores migrantes y ese ARE no es necesario, ¿por qué no se reconvierte en uno común? ¿Por qué despedir a 20 trabajadoras cualificadas y formadas si existe escasez de plantillas en la atención residencial a menores en Navarra? ¿Por qué no recolocarlas? ¿Es esta la forma de tratar a las profesionales de intervención social?

Toda esta situación supone un recorte brutal del Gobierno, quedando relegadas a un segundo plano las necesidades de los y las menores de Navarra y de las personas que trabajan en el sector de la intervención social, sector maltratado históricamente, que actualmente está en lucha por un Convenio sectorial digno de intervención social.