OSA acoplamientos

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

N.O.U Akoplamendua 

H.U.N. Acoplamiento

HUN akoplamenduak. EZLT. Behin betiko esleipena.
Osasunbidea 2023/02/01
Ebazpena.
Esleipen-zerrenda.
Sartze data: otsailak 21.
Acoplamientos HUN. TCAE. Adjudicación definitiva.
Osasunbidea 2023/02/01
Resolución.
Lista adjudicación.
Fecha de incorporación: 21 de febrero.

Erizaintza Akoplamendua N.O.U. Behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2023/01/20

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.

Acoplamiento H.U.N. Enfermería. Listas provisionales de admitidos/as.
Osasunbidea 2023/01/20

Resolución.
Lista provisional.

N.O.U. E.Z.L.T. Behin-behineko esleipena.
Osasunbidea 2023/1/5

Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.

Acoplamiento H.U.N. T.C.A.E. Adjudicación provisional. 
Osasunbidea 2023/1/20

Resolución
Adjudicación Provisional

N.O.U. E.Z.L.T. Behin betiko zerrenda eta lanpostuen hautaketa
Osasunbidea 2023/1/5

Ebazpena.
Behin betiko zerrenda.
Lanpostuak.
Bide telematikoz eskatzea.
Jarraibideak.
Epea: urtarrilaren 17ra arte.

N.O.U Behin betiko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/22

-Administrariak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.
-C mailako teknikariak.
Ebazpena.
E.T.E. esleipena
L.T.E. esleipena.
O.D.T.E esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.
-Fisioterapeutak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze data: otsailak 21.
- Zeladoreak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: Martxoak 7.
-Zerbitzu orokorrak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze data: Martxoak 7.
-Osasun-kudeaketako teknikaria.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.

Erizaintza Akoplamendua N.O.U. Deialdia
Osasunbidea 2022/12/16

Ebazpena.
Hasierako lanpostuak.
Prozedura.
Eskaera.

Epea: abenduaren 28ra arte.

N.O.U. Akoplamenduak. Behin-behineko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/12

Administrariak.
Ebazpena.

Behin-behineko esleipena.
Zerbitzu orokorrak.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Zeladorea.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Fisioterapeuta.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Emagina.
Ebazpena.

Behin-behineko esleipena.
Teknikariak (D.T.E O.D.T.E., L.T.E. eta E.T.E.).
Ebazpena.
O.D.T.E. Behin-behineko esleipena
L.T.E. Adjudicación provisional.
E.T.E. Adjudicación provisional.
Técnico de Gestión Sanitaria.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.

NOU akoplamenduak: onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.
Osasunbidea 2022/11/23

Hautatzeko epea: abenduaren 5ra arte. 

 

NOU Akoplamendua: Administrazioko langileak. Behin betiko zerrendak eta lanpostu hutsak hautatzea.
Osasunbidea 2022/11/22

Bide telematikoz eskatzea.
Jarraibideak.
Hautatzeko epea: abenduaren 2ra arte.

NOU akoplamenduak: onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.
Osasunbidea 2022/11/23

Hautatzeko epea: abenduaren 2era arte.

Akoplamendua N.O.U. Onartuen behin-behineko zerrendak. B.F.E. Hematologia. Logopeda.

Osasunbidea 2022/11/21

Alegazioak: azaroaren 28ra arte.

Behin-behineko zerrenda O.K.T. eta Emagina
Osasunbidea 2022/11/10

Epea: azaroaren 17ra arte.

Akoplamendua N.O.U. B.F.E. Hematologia. Logopeda. Deialdia
Osasunbidea 2022/11/7

B.F.E Hematologia

Logopeda

Epea: azaroaren 16ra arte.

N.O.U akoplamendua. O.D.T.E akatsen zuzenketa
Osasunbidea 2022/11/3

Emaginak eta Kudeaketa Sanitarioko teknikaria akoplamendua. N.O.U. Deialdia
Osasunbidea 2022/10/27

N.O.U. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/14

Erreklamazioak: Urriakl 21 arte.

Deialdia
Osasunbidea 2022/09/27

NOUeko barne akoplamenduak, hainbat maila:
-Administraria.
Deialdia.
Eskaera.

Lanpostuako.
Procedimiento.
-Sukaldaria.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

-Zerbitzu Orokorrak.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Telefonista.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Zeladorea.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Osasun Mentaleko Erizain Espezialista
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Fisioterapeuta.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

-E.Z.L.T
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Teknikari espezialista
Deialdia.
Eskaera.
Procedimiento
-A.P.T.E. Lanpostuak.
-D.T.ELanpostuak.
-O.D.T.E Lanpostuak.

-L.T.E. Lanpostuak
-E.T.E.Lanpostuak.
-E.T.T.E. Lanpostuakstos.


-Terapeuta Okupazionala
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

Eskaeren eskaintza: URRIAK 6 arte barne.

 

Acoplamiento H.U.N. T.C.A.E. Lista definitiva y elección de plazas
Osasunbidea 2023/1/5

Resolución
Lista definitiva.
Plazas.
Solicitud vía telemática.
Instrucciones.
Plazo: hasta el 17 de enero.

Acoplamiento H.U.N. Adjudicación definitiva. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/22

-Administrativos/as.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de febrero.
-Técnicos nivel C.
Resolución.
Adjudicación T.E.R.
Adjudicación T.E.L.
Adjudicación T.E.D.S.
Fecha de incorporación: 7 de febrero
-Fisioterapeutas.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 21 de febrero.
- Celadores.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de Marzo.
-Servicios Generales.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de marzo.
-Técnico de Gestión Sanitaria.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de febrero.

Acoplamiento H.U.N. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/16

Resolución.
Plazas iniciales.
Procedimiento.
Solicitud.

Plazo: hasta el 28 de diciembre.

Acoplamientos H.U.N. Adjudicación provisional. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/12

Personal administrativo.
Resolución.

Adjudicación provisional.
Servicios Generales.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Celador/a.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Fisioterapeuta.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Matrona.
Resolución.

Adjudicación provisional.
Técnicos (T.E.D., T.E.D.S., T.E.L. y T.E.R.).
Resolución.
T.E.D.S. Adjudicación provisional.
T.E.L. Adjudicación provisional.
T.E.R. Adjudicación provisional.
Técnico de Gestión Sanitaria.
Resolución.
Adjudicación provisional.

Acoplamientos HUN: listas definitivas de admitidos. Elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/23

Plazo de elección: hasta el 5 diciembre.

 

Acoplamiento H.U.N: Personal administrativo. Listas definitivas y elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/22

Solicitud vía telemática.
Instrucciones.
Plazo de elección: hasta el 2 diciembre.

Acoplamientos HUN: listas definitivas de admitidos. Elección de vacantes.

Osasunbidea 2022/11/23

Plazo de elección: hasta el 2 de diciembre.

Acoplamientos HUN. Listas provisionales de admitidos/as. F.E.A hematología. Logopeda.
Osasunbidea 2022/11/21

Alegaciones: hasta el 28 de noviembre.

Acoplamiento H.U.N. Lista provisional T.G.S y Matrona
Osasunbidea 2022/11/10

Plazo: hasta el 17 noviembre.

Acoplamiento H.U.N. F.E.A Hematología. Logopeda. Convocatoria
Osasunbidea 2022/11/7

F.E.A Hematología

Logopeda

Plazo: hasta el 16 de noviembre.

Acoplamiento HUN. Corrección errores T.E.D.S
Osasunbidea 2022/11/3

Acoplamiento Matronas y Técnico Gestión Sanitaria. Convocatoria
Osasunbidea 2022/10/27

H.U.N. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/14

Reclamaciones: hasta el 21 de octubre.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/09/27
Acoplamiento interno en el HUN de las siguientes categorías:
-Administrativo/a.
Convocatoria.
Solicitud.

Puestos.
Procedimiento.
-Cocinero/a.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Servicios Generales.
Convocatoria.

Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Telefonista.
Convocatoria.

Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Celador.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Enfermero Especialista Salud Mental.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Fisioterapeuta.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-T.C.A.E.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Técnicos Especialistas

Convocatoria
Solicitud
Procedimiento
-Puestos T.E.A.P.
-Puestos T.E.D.
-Puestos T.E.D.S.

-Puestos T.E.L.
-Puestos T.E.R.
-Puestos T.E.R.T.
-Terapeuta Ocupacional.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.

Presentación de solicitudes: 6 DE OCTUBRE inclusive.

 

 

OSA osasunbideaSNS.orig

Egonkortzeko ezohiko LEOari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Meritu lehiaketako deialdiak

Convocatorias de concurso de méritos

Merezimendu-lehiaketa. Onartuen behin-behineko zerrenda. Hainbat maila

Osasunbidea 2023/01/25
Zeladorea
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Fisioterapeuta
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Erizaintza.
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Familiako medikuntza (L.M.A.E- L.Z.B- L.Z.N- Laguntza).
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Pediatría.
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
EZLT
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
L.T.E.
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
O.D.T.E
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
E.T.E
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
E.T.T.E
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Erdi-mailako teknikaria - Osasun-hezitzailea.
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
A.P.T.E
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Alegazioak aurkezteko epea: otsailaren 8ra arte.

Concurso de méritos. Lista provisional de admitidos/as. Varias categorías

Osasunbidea 2023/01/25
Celador
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Fisioterapeuta
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Enfermería.
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Medicina familia (E.A.P.- SEU- SNU- Apoyo).
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Pediatría.
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
TCAE
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
T.E.L
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
T.E.D.S
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
T.E.R
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
T.E.R.T.
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Técnico Grado Medio- Educador Sanitario.
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
T.E.A.P
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Plazo alegaciones: Hasta el 8 de febrero.

Merezimendu-lehiaketa. Onartuen behin-behineko zerrenda. Hainbat maila

Osasunbidea 2023/01/23

Informatika-sistemetako ofizial teknikoa.
Deialdirako esteka.
Zerbitzu orokorren arduraduna.
Deialdirako esteka.
Biltegiko laguntzailea. Gidaria.
Deialdirako esteka.
Administrariak.
Deialdirako esteka.
Sukaldaria.
Deialdirako esteka.
Zerbitzu orokorrak.
Deialdirako esteka.
Adimen-urritasuneko zerbitzu orokor mugatuak.
Deialdirako esteka.
Laborategiko teknikari laguntzailea.
Deialdirako esteka.
1. mailako ofiziala eta mantentze-lanetako ofiziala.
Deialdirako esteka.
Mantentze-lanetako laguntzailea.
Deialdirako esteka.
Gidaria.
Deialdirako esteka.
Hainbat ofiziotako langileak.
Deialdirako esteka.
Telefonista.
Deialdirako esteka.
Alegazioak aurkezteko epea: otsailaren 6ra arte.

Concurso de méritos. Lista provisional de admitidos/as. Varias categorías

Osasunbidea 2023/01/23

Oficial técnico de sistemas informáticos.
Enlace a la convocatoria.
Encargado de servicios generales.
Enlace a la convocatoria.
Ayudante de almacén. Conductor.
Enlace a la convocatoria.
Administrativos/as.
Enlace a la convocatoria.
Cocinero/a.
Enlace a la convocatoria.
Servicios generales.
Enlace a la convocatoria.
Servicios generales restringido de discapacidad intelectual.
Enlace a la convocatoria.
Auxiliar Técnico de laboratorio.
Enlace a la convocatoria.
Oficial de 1ª y oficial de mantenimiento.
Enlace a la convocatoria.
Auxiliar de mantenimiento.
Enlace a la convocatoria.
Conductor/a.
Enlace a la convocatoria.
Personal de oficios varios.
Enlace a la convocatoria.
Telefonista.
Enlace a la convocatoria.
Plazo alegaciones: hasta el 6 de febrero.

 

OSA ENFE

Erizaintzako lehiaketa-oposizioaren azken emaitza. Plazen hautatzea. Lanpostuen ezaugarriak. Euskararen eskakizuna duten plaza garrantzitsuei buruzko oharra.

Osasunbidea 2023/01/17
Hautaprobak gainditu ondoren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartzen direnak, euskara edo erkidegoko hizkuntzaren bat jakitea nahitaezkoa den plazetan, ondoren bakarrik parte hartu ahal izango dute, lanpostu hutsak betetzeko, baldin eta lanpostu horietan aritzeko hizkuntza hori jakitea nahitaezkoa bada.
347/1993 FD, 11. art.

Características de las plazas.
Lizarra lanpostuak.
Tutera lanpostuak.

NOU lanpostuak.
LMA lanpostuak.

Osasunbidea 2023/01/23
Azken emaitza.
Plazen ezaugarriak.
Aukera egin behar duten izangaiak.
Zentro-plaza hautatzeko jarraibideak.
Deialdirako esteka.
Plazak aukeratzeko epea: 2023-01-18tik 2023-01-31ra.

Resultado final Concurso-oposición enfermería. Elección de plazas. Descripción de plazas. Nota importante plazas con requisito de Euskera.

Osasunbidea 2023/01/17
Quienes ingresen en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras la superación de las correspondientes pruebas selectivas, en plazas para las que sea preceptivo el conocimiento del vascuence o de algún idioma comunitario, solamente podrán participar posteriormente en la provisión de las vacantes para las que el conocimiento de dicho idioma sea preceptivo para su desempeño.
D.F 347/1993 art 11.

Características de las plazas.
Plazas Lizarra.
Plazas Tudela.
Plazas H.U.N.

Plazas Atención Primaria.

Osasunbidea 2023/01/23
Resultado final.
Características de las plazas.
Aspirantes que deben formular elección.
Instrucciones Elección centro-plaza.
Enlace a la convocatoria.
Plazo de elección de plazas: 18-01-2023 a 31-01-2023.

OSA acoplamientosAP

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Akoplamenduak Lehen mailako arreta. Hainbat maila

Acoplamientos Atención primaria. Varias categorías

Lehen mailako arretako akoplamenduak. Erizaintzako behin-behineko zerrenda

Osasunbidea 2023/01/19

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Erreklamazioak aurkezteko epea: otsailaren 3ra arte.

Acoplamientos Atención primaria. Lista provisional Enfermería

Osasunbidea 2023/01/19

Resolución.
Lista provisional.
Plazo de reclamaciones: hasta e 3 de febrero.

Akoplamenduak Lehen Mailako Arreta. Behin betiko esleipena. 
Osasunbidea 2023/01/19

Ebazpena.

Acoplamientos Atención Primaria. Adjudicación definitiva
Osasunbidea 2023/01/19

Resolución. 

Lehen mailako arretako akoplamenduak. Erizaintza. Deialdia
Osasunbidea 2023/01/10

Ebazpena.
Hasierako lanpostuak.
Eskaera.
Inskripzio telematikoaren jarraibideak.
Epea: Urtarrilaren 11tik 19ra.

Acoplamientos Atención Primaria. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2023/01/10

Resolución.
Plazas Iniciales.
Solicitud.
Instrucciones inscripción telemática.
Plazo: Del 11 al 19 de enero.

Akoplamenduak Lehen Mailako Arreta. Behin-behineko esleipena
Osasunbidea 2022/11/21

Acoplamientos Atención Primaria. Adjudicación provisional
Osasunbidea 2022/11/21

Akoplamendual Lehen mailako arreta. Onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.

Osasunbidea 2022/11/21

Eskaera Telematikoa.
Jarraibideak.
Eskaerak Azaroaren 21etik 30ra aurkeztu daitezke, biak barne.

Acoplamiento Atención Primaria. Listados definitivos. Elección de vacantes
Osasunbidea 2022/11/21

Solicitud telemática.
Instrucciones.
Plazo de elección:del 21 al 30 de noviembre de 2022.

Lehen mailako arreta akoplamenduak. Behin-behineko emaitza
Osasunbidea 2022/10/26

Epea: urriak 27tik azaroak 3ra (biak barne).

Acoplamientos Atención Primaria. Lista provisional
Osasunbidea 2022/10/26

Plazo: del 27 de octubre al 3 de noviembre (incluidos).

Deialdia
Osasunbidea 2022/10/04

Eskaerak urriaren 5etik 14ra aurkeztu daitezke, biak barne`.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/10/04

Las solicitudes se podrán presentar, del 5 al 14 de octubre, ambos inclusive.

 

 

OSA ACOP LIZARRA

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Lizarra akoplamenduak. Hainbat maila

Acoplamientos Estella. Varias categorias

Lizarrako akoplamenduak. Erizaintza. Onartuen behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/01/11

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.

Acoplamientos Estella. Enfermería. Listado provisional admitidos/as
Osasunbidea 2022/01/11

Resolución.
Listado provisional.

Akoplamenduak Lizarra. Onartuen behin-betiko zerrenda.
Lanpostu hutsen hautaketa

Osasunbidea 2022/11/08

Plazo: azaroaren 17ra arte.

Lista Definitiva de Admitidos. Elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/08

Plazo: hasta el 17 de noviembre.

Emagina deialdia
Osasunbidea 2022/11/3

Epea: azaroaren 14ra arte.

Matrona convocatoria
Osasunbidea 2022/11/3

Plazo: hasta el 14 de noviembre.

Lizarra. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/20

Osasunbidea 2022/10/04

Eskaerak urriaren 5etik 14ra aurkeztu daitezke, biak barne.

Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/20

Osasunbidea 2022/10/04

Las solicitudes se podrán presentar, del 5 al 14 de octubre, ambos inclusive.

 

OSA SMOM

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Osasun Mental akoplamenduak

Osasun mentaleko akoplamendua. Erizaintza. Onartuen behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/12/31
Eginbidea.
Ebazpena.
Lanpostuak.
Behin-behineko zerrenda.
Alegazioak: urtarrilaren 5era arte.

Osasun mentaleko akoplamendua. Erizaintza. Deialdia
Osasunbidea 2022/12/19
Ebazpena.
Jarraibideak.
Eskaera.
Hasierako lanpostuak.
Epea: abenduaren 28ra arte.

Osasun mentaleko akoplamendua. Behin betiko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/13
Terapeuta okupazionala.
E.Z.L.T.
Psikologo klinikoa.
B.F.E. Psikiatra.
Erizain espezialista.
Administraria.

Osasun mentaleko akoplamenduak. Lanpostuak hautatzeare emaitzas
Osasunbidea 2022/11/23
Informazio-oharra.
Administrazioko langileen esleipena.
Erizain Espezialistaren esleipena.
Psikiatriako BFEen esleipena.
Psikologo klinikoaren esleipena.
EZLTren esleipena.
Terapeuta Okupazionalaren esleipena.

Alegazioak: azaroaren 30era arte.

Akoplamenduak. Behin betiko zerrenda eta lanpostuen aukeraketa
Osasunbidea 2022/10/11
Argibideak.
Ebazpena.
Lanpostu eta emaitzen zerrenda.
Epea: azaroaren 18ra arte.

OM. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/14
Behin-behineko emaitza hainbat maila.
Ebazpena.

Erreklamazioak: Urriakl 21 arte.

Deialdia
Osasunbidea 2022/09/28
Ebazpena.
Deialdia.
Eskaera.
Zerbitzu Orokorrak lanpostuak.
Administrariak lanpostuak.
Osasun Mentaleko Erizain Espezialistak lanpostuak.
Psikologo klinikoak lanpostuak.
Psikiatrak lanpostuak.
E.Z.L.T. lanpostuak.
Terapeuta Okupazionala lanpostuak.
Gizarte lana lanpostuak.

Eskaeren eskaintza: URRIAK 7 arte barne.

Acoplamientos Salud Mental

Acoplamiento Salud Mental. Enfermería. Lista provisional admitidos/as
Osasunbidea 2022/12/31
Diligencia.
Resolución.
Plazas.
Lista provisional.
Alegaciones: hasta el 5 enero.

Acoplamientos Salud Mental. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/19
Resolución.
Instrucciones.
Solicitud.
Plazas Iniciales.
Plazo: 28 de diciembre de 2022.

Acoplamiento Salud Mental. Adjudicación definitiva. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/13
Terapeuta ocupacional.
T.C.A.E.
Psicólogo/a Clínico/a.
F.E.A Psiquiatra.
Enfermera/o Especialista.
Administrativa/o.

Acoplamientos Salud mental. Resultado elección de plazas
Osasunbidea 2022/11/23
Nota informativa.
Adjudicación Personal Administrativo.
Adjudicación Enfermera Especialista.
Adjudicación F.E.A Psiquiatra.
Adjudicación Psicólogo/a Clínico/a.
Adjudicación T.C.A.E.
Adjudicación Terapeuta Ocupacional.

Alegaciones: hasta el 30 de noviembre.

Acoplamientos. Lista Definitiva y elección de plazas
Osasunbidea 2022/10/11
Instrucciones.
Resolución.
Lista de puestos y resultas.
Plazo: hasta el 18 noviembre.

SM. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/14
Lista provisional varias categorías.
Resolución.

Reclamaciones: hasta el 21 de octubre.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/09/28
Resolución.
Convocatoria.
Solicitud.
Plazas Servicios Generales.
Plazas Administrativo/a.
Plazas Enfermero/a Especialista Salud Mental.
Plazas Psicólogo/a Clínico.
Plazas Psiquiatra.
Plazas T.C.A.E.
Plazas Terapeuta Ocupacional.
Plazas Trabajador/a Social.

Presentación de solicitudes: 7 DE OCTUBRE inclusive.

OSA ADM Concurso oposicin

Osasunbidea. Oposizio-lehiaketa

Concurso-oposición. Osasunbidea

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Oposizio-lehiaketa. Erizaintza. Deialdia
Osasunbidea 2022/12/21

Buletinerako esteka.
Deialdirako esteka.
Epea: 2022/12/22tik 2023/01/05era.

Concurso-Oposición. Medicina preventiva. Medicina del trabajo. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/19

Medicina Preventiva.
Enlace al BON.

Enlace a la convocatoria.
Medicina del trabajo.
Enlace al BON.
Enlace a la convocatoria.
Plazo de inscripción del 20/12/2022 al 03/01/2023.

Concurso-Oposición. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/21

Enlace al boletín.
Enlace a la convocatoria.
Plazo: del 22/12/2022 al 05/01/2023.

Concurso-Oposición. Medicina preventiva. Medicina del trabajo. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/19

Medicina Preventiva.
Enlace al BON.

Enlace a la convocatoria.
Medicina del trabajo.
Enlace al BON.
Enlace a la convocatoria.
Plazo de inscripción del 20/12/2022 al 03/01/2023.

Argitaratu dituzte D mailako lanpostuei dagozkien egonkortze prozesuak.

Administrazioa 2022/11/28

2022ko azaroaren 28ko 236. NAOn argitaratu dituzte foru Administrazioko D mailako lanpostuak egonkortzeko oposizio-lehiaketak.

Nafarroako Gobernuaren baitan lanpostuak egonkortzeko prozesuak aurrera darrai eta astelehen honetan Nafarroako Aldizkari Ofizialak D mailako lanpostuei dagozkien deialdiak argitaratu ditu (esteka). Deialdi bakoitzerako eskaera bat aurkeztu beharko da, eta horiek burutzeko hamabost egun naturaleko epea (deialdia NAOn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita) izango dute interesa dutenek; hau da, datorren abenduaren 13a artekoa.

Hauek dira deialdietan jaso diren lanpostuak:

Hautaketa prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, ondoko ESTEKAN sakatuz eta “Enplegu publikoko deialdiak” atalean sartuz.

Publicados los concursos de estabilización relativos las plazas de nivel D.

Administrazioa 2022/11/28

El BON nº 236 de este 28 de noviembre de 2022 publica las convocatorias de concurso-oposición para estabilizar los puestos de la Administración foral relativos al nivel D.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra sigue adelante y este lunes el BON publica los concursos-oposición relativos a las plazas de nivel D (enlace). La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 13 de diciembre.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".

Argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostuei eta Administrazioaren gainerako C mailakoei dagozkien egonkortze prozesuak.
Osasunbidea 2022/11/21

2022ko azaroaren 21eko 230. NAOn argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostu gehienak egonkortzeko deialdiak, bai eta Administrazioaren gainerako C mailako lanpostuak egonkortzekoak ere. Era berean, NUPeko deialdi bat ere bada.
Izena emateko epea zabalik dago 2022/11/22tik 2022/12/07ra.

Osasunbidea

Funtzio Publikoa

Publicados los concursos de estabilización relativos a las plazas de Osasunbidea y a las de nivel C del resto de la Administración.
Osasunbidea 2022/11/21

El BON n.º 230 de este 21 de noviembre de 2022 publica las convocatorias para estabilizar la gran mayoría de plazas de Osasunbidea, así como las plazas de nivel C correspondientes al resto de la Administración y una de la UPNA.
Abierto el plazo de inscripción del 22/11/2022 al 07/12/2022.

Osasunbidea

Función Pública

Argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostuei eta Administrazioaren gainerako C mailakoei dagozkien egonkortze prozesuak.
Osasunbidea 2022/11/21

2022ko azaroaren 21eko 230. NAOn argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostu gehienak egonkortzeko deialdiak, bai eta Administrazioaren gainerako C mailako lanpostuak egonkortzekoak ere. Era berean, NUPeko deialdi bat ere bada.
Izena emateko epea zabalik dago 2022/11/22tik 2022/12/07ra.

Osasunbidea

Funtzio Publikoa

Publicados los concursos de estabilización relativos a las plazas de Osasunbidea y a las de nivel C del resto de la Administración.
Osasunbidea 2022/11/21

El BON n.º 230 de este 21 de noviembre de 2022 publica las convocatorias para estabilizar la gran mayoría de plazas de Osasunbidea, así como las plazas de nivel C correspondientes al resto de la Administración y una de la UPNA.
Abierto el plazo de inscripción del 22/11/2022 al 07/12/2022.

Osasunbidea

Función Pública

Egonkortze-LEParen baitako A, B eta C mailetako lanpostu gehiagoren oposizio-lehiaketak argitaratu dira
Osasunbidea 2022/11/14

2022ko azaroaren 14ko 224. NAOn argitaratu dira Nafarroako Foru Administrazioko A, B eta C mailetako hainbat lanpostu oposizio-lehiaketa bidez (NOPLOIkoak salbu, zeinak mrezimendu lehiaketa bidez izango baitira) egonkortzeko deialdiak.

Egonkortze- LEPak aurrera darrai, eta astelehen honetan hautapen prozesu gehiago argitaratu dituzte (esteka), A, B eta C mailetako lanpostuak lortzeko oposizio-lehiaketak hain zuzen ere. Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak hamabost egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; hau da, datorren azaroaren 30a baino lehen. Argitaratutako prozesuak lanpostu hauei dagozkie, besteak beste:

Hautaketa prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, ondoko ESTEKAN sakatuz eta “Enplegu publikoko deialdiak” atalean sartuz.

Publicados más concursos oposición de plazas de niveles A, B y C de la OPE de estabilización
Osasunbidea 2022/11/14

El BON n.º 224 de este 14 de noviembre de 2022 publica las convocatorias para estabilizar, mediante concurso oposición (a excepción de la del ISPLN, que serán mediante concurso de méritos), varias plazas de los niveles A, B y C de la Administración Foral de Navarra.

La OPE de estabilización sigue su curso y este lunes han sido publicados nuevos procesos de ingreso (enlace). Se trata de concursos oposición de plazas de los niveles A, B y C. La presentación de solicitudes de participación en cada convocatoria deberá realizarse en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, es decir, antes del próximo 30 de noviembre. Los procesos publicados corresponden a los siguientes puestos entre otros:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".

 

OSA ACOPTUT

Tutera akoplamenduak

Acoplamientos Tudela

Tuterako akoplamenduak. Behin betiko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/22

Ebazpena.
Behin betiko esleipena.
Lanean hasteko epea: 2023ko otsailaren 14a.

Akoplamenduak. Behin behineko emaitza: Administrariak, Fisioterapeutak, L.T.E, Zeladoreak. Medikuntzak: lehen mailako arreta, , L.Z.N, Larrialdiak.
Osasunbidea 2022/11/24

Alegazioa epeA: azaroaren 30era arte.

Behin-betiko zerrenda eta lanpostu hutsen hautaketa. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/11/11

Epea: azaroak 21 arte.

Tutera akoplamendua. Inkorporazioa
Osasunbidea 2022/11/03

Administrariak eta gainerako C teknikariak: 2023ko otsailaren 7a.
LMAko Medikuak, Pediatrak; Psikologoak eta Psikiatrak: 2023ko otsailaren 14an.
EZLT eta Fisioterapeutak: 2023ko otsailaren 21ean.
Zeladoreak eta Zerbitzu orokorrak: 2023ko Martxoak 7.

Emaginak akoplamendua.Tutera. Deialdia
Osasunbidea 2022/10/27
Ebazpena.
Eskaera.
Lanpostuak.
Aurkezpen epea: urriak 27tik azaroak 7ra

Tutera. Medikuntza. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/18
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Erreklamazioak: 2022ko urriaren 18tik urriaren 24ra (biak barne).

Tutera. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/13
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Erreklamazioak: 2022ko urriaren 13tik urriaren 19ra (biak barne).
Erreklamazioen esteka.

Deialdia
Osasunbidea 2022/09/29
Ebazpena.
Osasun langileak ez direnen akoplamenduak.
Osasun langileen akoplamenduak.
Akoplamenduak eskaera.

Eskaeren eskaintza: URRIAK 7 arte barne.

Acoplamientos Tudela. Adjudicación definitiva. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/22

Resolución.
Adjudicación definitiva.
Incorporación: 14 de febrero del 2023.

Acoplamientos. Resultado provisional: Administrativo/a, Fisioterapeuta, T.E.L, Celadores. Médicos: EAP, SNU, Urgencias
Osasunbidea 2022/11/24

Plazo Alegaciones: Desde el 24 al 30 de Noviembre.

Lista definitiva y elección de vacantes. Varias categorías
Osasunbidea 2022/11/11

Plazo: Hasta el 21 de noviembre.

Acoplamiento Tudela. Incorporación
Osasunbidea 2022/11/03

Administrativos y resto técnicos C: 7 de febrero 2023.
Médicos EAP, Pediatras; Psicólogos y Psiquiatras: 14 de febrero 2023.
TCAES Y Fisioterapeutas: 21 de febrero 2023.
Celadores y SSGG: 7 de marzo 2023.

Acoplamiento Matronas. Tudela. Convocatoria
Osasunbidea 2022/10/27
Resolución.
Solicitud.
Plazas.
Plazo presentación: del 27 hasta el 7 de noviembre.

Tudela. Medicina. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as
Osasunbidea 2022/10/18
Resolución.
Lista provisional.
Reclamaciones: desde el 18 de octubre hasta el 24 de octubre de 2022 (ambos inclusive).

Tudela. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as
Osasunbidea 2022/10/13
Resolución.
Lista provisional.
Reclamaciones: desde el 13 de octubre hasta el 19 de octubre de 2022 (ambos inclusive).
Enlace de Reclamaciones.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/09/29
Resolución.
Acoplamientos personal no sanitario.
Acoplamiento personal sanitario.
Acoplamientos solicitud.

Presentación de solicitudes: 7 DE OCTUBRE inclusive.

 

OSA traslados

LEKUALDAKETAK

TRASLADOS

Lekualdaketa. Laneko Erizain espezialista
Osasunbidea 2022/10/24

2179E/2022 EBAZPENA, urriaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita Laneko Erizaintzako erizain espezialisten lau lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia, Nafarroako Foru Komunitateko Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan aritzeko.

Epea: azaroaren 24ra arte.

Traslado. Especialista en Enfermería del Trabajo
Osasunbidea 2022/11/14

RESOLUCIÓN 2179E/2022, de 26 de octubre, del director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de cuatro vacantes de enfermero especialista en Enfermería del Trabajo para los organismos autónomos del Departamento de Salud de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Plazo: hasta el 24 de noviembre.

Fakultatibo Espezialista lekualdaketa. Hainbat maila Egonkortze LEP
Osasunbidea 2022/10/24

Gaurko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urriaren 24koan, argitaratu dira enplegua egonkortzeko LEP bereziaren deialdi berriak. Oraingoan, Osasunbideko fakultatibo espezialisten 23 lanpostu hutsi dagozkio:

Digestio Aparatuko barrutiko fakultatibo espezialista, 4 lanpostu.
Hematologia eta Hemoterapiako barrutiko fakultatibo espezialista, 4 lanpostu.
Medikuntza Fisikoko eta Errehabilitazioko barrutiko fakultatibo espezialista, 2 lanpostu.
Barne Medikuntzako barrutiko fakultatibo espezialista, 13 lanpostu.
Deialdirako esteca.
Izen-ematea zabalik izanen da urriaren 25etik azaroaren 3a bitarte.

Traslado Facultativo Especialista. Varias especialidades
Osasunbidea 2022/10/24

En el BON de hoy, 24 de octubre, se publican nuevas convocatorias por concurso de traslados de la OPE extraordinaria de estabilización. Esta vez corresponden a un total de 23 plazas vacantes de Facultativo Especialista de Área de Osasunbidea:

4 plazas de Facultativo Especialista de Área en Aparato Digestivo.
4 plazas de Facultativo Especialista de Área en Hematología y Hemoterapia.
2 plazas de Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación.
13 plazas de Facultativo Especialista de Área en Medicina Interna.
Enlace a la convocatoria.
El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 25 de octubre hasta el 3 de noviembre.

Lekualdaketak. Osasun hezitzailea, Mediku espezialista, Logopeda, Osasun Hezitzailea
Osasunbidea 2022/10/10

Eskaerak aurkezteko epea: 2022-11-10etik 2022-10-20ra arte.

Educador/a sanitario/a, Facultativo especialista, Logopeda, Técnico en Farmacia
Osasunbidea 2022/10/10

Plazo de solicitud: Del 11-10-2022 al 20-10-2022.

 

 

BOTON Osasunbidea