OSA traslados

LEKUALDAKETAK

TRASLADOS

Lekualdatze-lehiaketa. C eta D deialdiak
Osasunbidea 2022/03/26

C mailako deialdia.
D mailako deialdia.
Izapideetarako esteka.
Izena emateko epea martxoaren 25etik apirilaren 3ra.

Concurso de traslados. Nivel C y nivel D.
Osasunbidea 2022/03/26

Nivel C
Nivel D
Enlace a los trámites.
Plazo de inscripción del 25 de marzo al 3 de abril.

Lekualdatze-lehiaketa. A eta B deialdiak. Zeladoreen eta EZLTren behin-behineko zerrendak
Osasunbidea 2022/03/22

A mailako deialdia.
B mailako deialdia.
Plazo: del 17 al 27 de marzo.
Behin-behineko zerrendako zeladorea.
EZLTren behin-behineko zerrenda.
Zuzentzeko epea: 2023/03/22tik 2023/03/24ra.

Concurso traslados. Convocatoria A y B. Listas provisionales Celador y T.C.A.E
Osasunbidea 2022/03/22

Convocatoria Nivel A.
Convocatoria Nivel B.
Plazo: del 17 al 27 de marzo.
Celador/a lista provisional.
T.C.A.E lista provisional.
Plazo de subsanación: del 22/03/2023 a 24/03/2023.

 

OSA acoplamientosAP

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Akoplamenduak Lehen mailako arreta. Hainbat maila

Acoplamientos Atención primaria. Varias categorías

Akoplamenduak. Erizaintza N.O.U. Behin-behineko esleipena
Osasunbidea 2023/03/14

AP
Eranskina.

Erreklamazio-epea: martxoaren 14tik 20ra.

Acoplamientos. Enfermería AP. Adjudicación provisional
Osasunbidea 2023/03/14

AP
Anexo.

Periodo de reclamación: Del 14 al 20 de marzo.

Lehen mailako arretako akoplamenduak. Erizaintzako behin-behineko zerrenda

Osasunbidea 2023/01/19

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Erreklamazioak aurkezteko epea: otsailaren 3ra arte.

Acoplamientos Atención primaria. Lista provisional Enfermería

Osasunbidea 2023/01/19

Resolución.
Lista provisional.
Plazo de reclamaciones: hasta e 3 de febrero.

Akoplamenduak Lehen Mailako Arreta. Behin betiko esleipena. 
Osasunbidea 2023/01/19

Ebazpena.

Acoplamientos Atención Primaria. Adjudicación definitiva
Osasunbidea 2023/01/19

Resolución. 

Lehen mailako arretako akoplamenduak. Erizaintza. Deialdia
Osasunbidea 2023/01/10

Ebazpena.
Hasierako lanpostuak.
Eskaera.
Inskripzio telematikoaren jarraibideak.
Epea: Urtarrilaren 11tik 19ra.

Acoplamientos Atención Primaria. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2023/01/10

Resolución.
Plazas Iniciales.
Solicitud.
Instrucciones inscripción telemática.
Plazo: Del 11 al 19 de enero.

Akoplamenduak Lehen Mailako Arreta. Behin-behineko esleipena
Osasunbidea 2022/11/21

Acoplamientos Atención Primaria. Adjudicación provisional
Osasunbidea 2022/11/21

Akoplamendual Lehen mailako arreta. Onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.

Osasunbidea 2022/11/21

Eskaera Telematikoa.
Jarraibideak.
Eskaerak Azaroaren 21etik 30ra aurkeztu daitezke, biak barne.

Acoplamiento Atención Primaria. Listados definitivos. Elección de vacantes
Osasunbidea 2022/11/21

Solicitud telemática.
Instrucciones.
Plazo de elección:del 21 al 30 de noviembre de 2022.

Lehen mailako arreta akoplamenduak. Behin-behineko emaitza
Osasunbidea 2022/10/26

Epea: urriak 27tik azaroak 3ra (biak barne).

Acoplamientos Atención Primaria. Lista provisional
Osasunbidea 2022/10/26

Plazo: del 27 de octubre al 3 de noviembre (incluidos).

Deialdia
Osasunbidea 2022/10/04

Eskaerak urriaren 5etik 14ra aurkeztu daitezke, biak barne`.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/10/04

Las solicitudes se podrán presentar, del 5 al 14 de octubre, ambos inclusive.

 

OSA osasunbideaSNS.orig

Egonkortzeko ezohiko LEOari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Meritu lehiaketako deialdiak

Convocatorias de concurso de méritos

Merezimendu-lehiaketa. Behin-behineko emaitzak. Hainbat maila

Osasunbidea 2023/02/28

Concurso de méritos. Resultados provisionales.Varias categorías

Osasunbidea 2023/02/28

 

OSA acoplamientos

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

N.O.U Akoplamendua 

H.U.N. Acoplamiento

Erizaintzako N.O.U. Akoplamenduak. Lanpostu hutsen hautatzea
Osasunbidea 2023/02/26

Ebazpena.
Behin betiko zerrenda/emaitza posibleak.
Hasierako lanpostuak.
Hautatzeko epea: otsailak 27 - martxoak 7.

Acoplamientos HUN. Enfermería. Elección de vacantes
Osasunbidea 2023/02/26

Resolución.
Lista definitiva/posibles resultas.
Puestos iniciales.
Plazo de elección:27 febrero - 7 de marzo.

HUN akoplamenduak. EZLT. Behin betiko esleipena.
Osasunbidea 2023/02/01
Ebazpena.
Esleipen-zerrenda.
Sartze data: otsailak 21.
Acoplamientos HUN. TCAE. Adjudicación definitiva.
Osasunbidea 2023/02/01
Resolución.
Lista adjudicación.
Fecha de incorporación: 21 de febrero.

Erizaintza Akoplamendua N.O.U. Behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2023/01/20

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.

Acoplamiento H.U.N. Enfermería. Listas provisionales de admitidos/as.
Osasunbidea 2023/01/20

Resolución.
Lista provisional.

N.O.U. E.Z.L.T. Behin-behineko esleipena.
Osasunbidea 2023/1/5

Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.

Acoplamiento H.U.N. T.C.A.E. Adjudicación provisional. 
Osasunbidea 2023/1/20

Resolución
Adjudicación Provisional

N.O.U. E.Z.L.T. Behin betiko zerrenda eta lanpostuen hautaketa
Osasunbidea 2023/1/5

Ebazpena.
Behin betiko zerrenda.
Lanpostuak.
Bide telematikoz eskatzea.
Jarraibideak.
Epea: urtarrilaren 17ra arte.

N.O.U Behin betiko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/22

-Administrariak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.
-C mailako teknikariak.
Ebazpena.
E.T.E. esleipena
L.T.E. esleipena.
O.D.T.E esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.
-Fisioterapeutak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze data: otsailak 21.
- Zeladoreak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: Martxoak 7.
-Zerbitzu orokorrak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze data: Martxoak 7.
-Osasun-kudeaketako teknikaria.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.

Erizaintza Akoplamendua N.O.U. Deialdia
Osasunbidea 2022/12/16

Ebazpena.
Hasierako lanpostuak.
Prozedura.
Eskaera.

Epea: abenduaren 28ra arte.

N.O.U. Akoplamenduak. Behin-behineko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/12

Administrariak.
Ebazpena.

Behin-behineko esleipena.
Zerbitzu orokorrak.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Zeladorea.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Fisioterapeuta.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Emagina.
Ebazpena.

Behin-behineko esleipena.
Teknikariak (D.T.E O.D.T.E., L.T.E. eta E.T.E.).
Ebazpena.
O.D.T.E. Behin-behineko esleipena
L.T.E. Adjudicación provisional.
E.T.E. Adjudicación provisional.
Técnico de Gestión Sanitaria.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.

NOU akoplamenduak: onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.
Osasunbidea 2022/11/23

Hautatzeko epea: abenduaren 5ra arte. 

 

NOU Akoplamendua: Administrazioko langileak. Behin betiko zerrendak eta lanpostu hutsak hautatzea.
Osasunbidea 2022/11/22

Bide telematikoz eskatzea.
Jarraibideak.
Hautatzeko epea: abenduaren 2ra arte.

NOU akoplamenduak: onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.
Osasunbidea 2022/11/23

Hautatzeko epea: abenduaren 2era arte.

Akoplamendua N.O.U. Onartuen behin-behineko zerrendak. B.F.E. Hematologia. Logopeda.

Osasunbidea 2022/11/21

Alegazioak: azaroaren 28ra arte.

Behin-behineko zerrenda O.K.T. eta Emagina
Osasunbidea 2022/11/10

Epea: azaroaren 17ra arte.

Akoplamendua N.O.U. B.F.E. Hematologia. Logopeda. Deialdia
Osasunbidea 2022/11/7

B.F.E Hematologia

Logopeda

Epea: azaroaren 16ra arte.

N.O.U akoplamendua. O.D.T.E akatsen zuzenketa
Osasunbidea 2022/11/3

Emaginak eta Kudeaketa Sanitarioko teknikaria akoplamendua. N.O.U. Deialdia
Osasunbidea 2022/10/27

N.O.U. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/14

Erreklamazioak: Urriakl 21 arte.

Deialdia
Osasunbidea 2022/09/27

NOUeko barne akoplamenduak, hainbat maila:
-Administraria.
Deialdia.
Eskaera.

Lanpostuako.
Procedimiento.
-Sukaldaria.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

-Zerbitzu Orokorrak.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Telefonista.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Zeladorea.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Osasun Mentaleko Erizain Espezialista
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Fisioterapeuta.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

-E.Z.L.T
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Teknikari espezialista
Deialdia.
Eskaera.
Procedimiento
-A.P.T.E. Lanpostuak.
-D.T.ELanpostuak.
-O.D.T.E Lanpostuak.

-L.T.E. Lanpostuak
-E.T.E.Lanpostuak.
-E.T.T.E. Lanpostuakstos.


-Terapeuta Okupazionala
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

Eskaeren eskaintza: URRIAK 6 arte barne.

 

Acoplamiento H.U.N. T.C.A.E. Lista definitiva y elección de plazas
Osasunbidea 2023/1/5

Resolución
Lista definitiva.
Plazas.
Solicitud vía telemática.
Instrucciones.
Plazo: hasta el 17 de enero.

Acoplamiento H.U.N. Adjudicación definitiva. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/22

-Administrativos/as.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de febrero.
-Técnicos nivel C.
Resolución.
Adjudicación T.E.R.
Adjudicación T.E.L.
Adjudicación T.E.D.S.
Fecha de incorporación: 7 de febrero
-Fisioterapeutas.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 21 de febrero.
- Celadores.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de Marzo.
-Servicios Generales.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de marzo.
-Técnico de Gestión Sanitaria.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de febrero.

Acoplamiento H.U.N. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/16

Resolución.
Plazas iniciales.
Procedimiento.
Solicitud.

Plazo: hasta el 28 de diciembre.

Acoplamientos H.U.N. Adjudicación provisional. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/12

Personal administrativo.
Resolución.

Adjudicación provisional.
Servicios Generales.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Celador/a.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Fisioterapeuta.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Matrona.
Resolución.

Adjudicación provisional.
Técnicos (T.E.D., T.E.D.S., T.E.L. y T.E.R.).
Resolución.
T.E.D.S. Adjudicación provisional.
T.E.L. Adjudicación provisional.
T.E.R. Adjudicación provisional.
Técnico de Gestión Sanitaria.
Resolución.
Adjudicación provisional.

Acoplamientos HUN: listas definitivas de admitidos. Elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/23

Plazo de elección: hasta el 5 diciembre.

 

Acoplamiento H.U.N: Personal administrativo. Listas definitivas y elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/22

Solicitud vía telemática.
Instrucciones.
Plazo de elección: hasta el 2 diciembre.

Acoplamientos HUN: listas definitivas de admitidos. Elección de vacantes.

Osasunbidea 2022/11/23

Plazo de elección: hasta el 2 de diciembre.

Acoplamientos HUN. Listas provisionales de admitidos/as. F.E.A hematología. Logopeda.
Osasunbidea 2022/11/21

Alegaciones: hasta el 28 de noviembre.

Acoplamiento H.U.N. Lista provisional T.G.S y Matrona
Osasunbidea 2022/11/10

Plazo: hasta el 17 noviembre.

Acoplamiento H.U.N. F.E.A Hematología. Logopeda. Convocatoria
Osasunbidea 2022/11/7

F.E.A Hematología

Logopeda

Plazo: hasta el 16 de noviembre.

Acoplamiento HUN. Corrección errores T.E.D.S
Osasunbidea 2022/11/3

Acoplamiento Matronas y Técnico Gestión Sanitaria. Convocatoria
Osasunbidea 2022/10/27

H.U.N. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/14

Reclamaciones: hasta el 21 de octubre.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/09/27
Acoplamiento interno en el HUN de las siguientes categorías:
-Administrativo/a.
Convocatoria.
Solicitud.

Puestos.
Procedimiento.
-Cocinero/a.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Servicios Generales.
Convocatoria.

Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Telefonista.
Convocatoria.

Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Celador.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Enfermero Especialista Salud Mental.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Fisioterapeuta.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-T.C.A.E.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Técnicos Especialistas

Convocatoria
Solicitud
Procedimiento
-Puestos T.E.A.P.
-Puestos T.E.D.
-Puestos T.E.D.S.

-Puestos T.E.L.
-Puestos T.E.R.
-Puestos T.E.R.T.
-Terapeuta Ocupacional.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.

Presentación de solicitudes: 6 DE OCTUBRE inclusive.

 

 

 

OSA ACOP LIZARRA

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Lizarra akoplamenduak. Hainbat maila

Acoplamientos Estella. Varias categorias

Lizarra. Erizaintzako akoplamenduak. Lanpostuen hautatzea
Osasunbidea 2022/02/23

65E/2023 EBAZPENA, otsailaren 20koa.
Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda.
Eskainitako lanpostuak.
Balizko erresultak.
Hautatzeko epea: otsailaren 28ra arte.

Estella. Acoplamientos Enfermería. Elección de plazas
Osasunbidea 2022/02/23

RESOLUCIÓN 65E/2023, de 20 de febrero.
Lista definitiva de admitidos y excluidos.
Puestos ofertados.
Posibles resultas.
Plazo de elección: hasta el 28 de febrero.

Lizarrako akoplamenduak. Erizaintza. Onartuen behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/01/11

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.

Acoplamientos Estella. Enfermería. Listado provisional admitidos/as
Osasunbidea 2022/01/11

Resolución.
Listado provisional.

Akoplamenduak Lizarra. Onartuen behin-betiko zerrenda.
Lanpostu hutsen hautaketa

Osasunbidea 2022/11/08

Plazo: azaroaren 17ra arte.

Lista Definitiva de Admitidos. Elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/08

Plazo: hasta el 17 de noviembre.

Emagina deialdia
Osasunbidea 2022/11/3

Epea: azaroaren 14ra arte.

Matrona convocatoria
Osasunbidea 2022/11/3

Plazo: hasta el 14 de noviembre.

Lizarra. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/20

Osasunbidea 2022/10/04

Eskaerak urriaren 5etik 14ra aurkeztu daitezke, biak barne.

Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/20

Osasunbidea 2022/10/04

Las solicitudes se podrán presentar, del 5 al 14 de octubre, ambos inclusive.

 

OSA ENFE

Erizaintzako lehiaketa-oposizioaren azken emaitza. Plazen hautatzea. Lanpostuen ezaugarriak. Euskararen eskakizuna duten plaza garrantzitsuei buruzko oharra.

Osasunbidea 2023/01/17
Hautaprobak gainditu ondoren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartzen direnak, euskara edo erkidegoko hizkuntzaren bat jakitea nahitaezkoa den plazetan, ondoren bakarrik parte hartu ahal izango dute, lanpostu hutsak betetzeko, baldin eta lanpostu horietan aritzeko hizkuntza hori jakitea nahitaezkoa bada.
347/1993 FD, 11. art.

Características de las plazas.
Lizarra lanpostuak.
Tutera lanpostuak.

NOU lanpostuak.
LMA lanpostuak.

Osasunbidea 2023/01/23
Azken emaitza.
Plazen ezaugarriak.
Aukera egin behar duten izangaiak.
Zentro-plaza hautatzeko jarraibideak.
Deialdirako esteka.
Plazak aukeratzeko epea: 2023-01-18tik 2023-01-31ra.

Resultado final Concurso-oposición enfermería. Elección de plazas. Descripción de plazas. Nota importante plazas con requisito de Euskera.

Osasunbidea 2023/01/17
Quienes ingresen en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, tras la superación de las correspondientes pruebas selectivas, en plazas para las que sea preceptivo el conocimiento del vascuence o de algún idioma comunitario, solamente podrán participar posteriormente en la provisión de las vacantes para las que el conocimiento de dicho idioma sea preceptivo para su desempeño.
D.F 347/1993 art 11.

Características de las plazas.
Plazas Lizarra.
Plazas Tudela.
Plazas H.U.N.

Plazas Atención Primaria.

Osasunbidea 2023/01/23
Resultado final.
Características de las plazas.
Aspirantes que deben formular elección.
Instrucciones Elección centro-plaza.
Enlace a la convocatoria.
Plazo de elección de plazas: 18-01-2023 a 31-01-2023.

OSA ADM Concurso oposicin

Osasunbidea. Oposizio-lehiaketa

Concurso-oposición. Osasunbidea

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Oposizio-lehiaketa. Onartutako behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/3/11

Erreklamazioak: 2023/03/10etik 2023/03/23ra.

Concurso-Oposición. Lista provisional admitidos/as. Varias categorías
Osasunbidea 2022/3/11

Reclamaciones: del 10/03/2023 al 23/03/2023.

 

 

BOTON Osasunbidea