OSA traslados

E.T.E. Lekualdaketa, lanpostu hutsen esleipena

Osasunbidea 2021/11/15

1739E/2021 EBAZPENA, azaroaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzeaz esleitzen dituena Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko ETE-Erradiodiagnostikoko teknikari espezialisten lanpostu huts batzuk.

T. E. R. Traslado, adjudicación de vacantes

Osasunbidea 2021/11/15

RESOLUCIÓN 1739E/2021, de 4 de noviembre, del director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se adjudican, mediante traslado por concurso de méritos, vacantes de técnico especialista en radiodiagnóstico (T. E. R.) para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

 

OSA olatua

Erradiologiako teknikari espezialista (E.T.E). Behin-betiko zerrenda

Osasunbidea 2021/11/11

584E/2021 EBAZPENA, urriaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan erradiodiagnostikoko
teknikari espezialisten (ETE) 7 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.
–3 lanpostu huts Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan. Lanpostu zenbakiak: 60966, 67714 eta 68247.
–Lanpostu huts bat Tuterako Reina Sofía ospitalean. Lanpostu zenbakia: 70103.
–3 lanpostu huts Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan. Lanpostu zenbakiak: 67775, 68990 eta 9800.
Aditzera ematea oposizioaldiko ariketa 2021eko azaroaren 20an eginen dela, 10:00etan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ikasgelategian.

Técnico especialista en radiodiagnóstico (T.E.R.). Lista definitiva

Osasunbidea 2021/11/11

RESOLUCIÓN 2584E/2021, de 27 de octubre, del director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, de 7 vacantes de técnico especialista en radiodiagnóstico (T.E.R.), del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
–3 vacantes en el Hospital Universitario de Navarra con los números de plaza: 60966, 67714 y 68247.
–1 vacante en el Hospital Reina Sofía de Tudela con el número de plaza: 70103.
–3 vacantes en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra con los números de plaza: 67775, 68990 y 9800.
Señalar el día 20 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, en Aulario de la UPNA, como fecha de comienzo del ejercicio de la fase de oposición.

 

OSA SNS

Izendapen proposamena. E.Z.L.T

Osasunbidea 2021/11/09

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikari (EZLT) izateko 210 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

Propuesta de nombramiento. T.C.A.E

Osasunbidea 2021/11/09

CONVOCATORIA para la provisión, mediante concurso oposición, de 210 plazas del puesto de trabajo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (T.C.A.E.) para el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Propuesta de nombramiento.

 

OSA osasunbideaSNS

Lehen mailako arreta akoplamenduak. Medikuak eta Pediatrak

Osasunbidea 2021/10/29

descargas de archivos.orig 585E/21 ebazpena.
Lanean hasteko epea: 2022ko martxoak 1.

Acoplamientos AP. Medicos y Pediatras

Osasunbidea 2021/10/29

descargas de archivos.orig Resolución 585E/21.
Incorporación: 1 de marzo 2022.

OSA Biloga

A.P.T.E. Behin-betiko zerrenda

Osasunbidea 2021/10/28

2364E/2021 EBAZPENA, urriaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda:
Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan anatomia patologikoaren arloko laborategiko teknikari espezialista (APTE) izateko 6 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

T.E.A.P. Lista definitiva

Osasunbidea 2021/10/28

RESOLUCIÓN 2364E/2021, de 8 de octubre, del director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión,
mediante Concurso Oposición, de 6 vacantes de Técnico Especialista en Anatomía Patológica (T.E.A.P.), del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

OSA fisio.orig

Fisioterapia. Azken emaitza eta lanpostuen hautaketa

Osasunbidea 2021/10/27

Lehiaketa fasea. Behin-betiko emaitza.
Behin-betiko emaitza.
Deialdirako esteka.
Epea: 2021-10-27tik 2021-11-10era.
Lanpostuen ezaugarriak.
Hautaketa egin behar duten izangaiak.
Instrukzioak Zentru-lanpostu hautaketa.

Fisioterapia. Resultado final y elección de plazas

Osasunbidea 2021/10/27

Fase de concurso. Resultado definitivo.
Resultado final.
Enlace a la convocatoria.
Plazo: 27-10-2021 a 10-11-2021.
Características de las plazas.
Aspirantes que deben formular elección.
Instrucciones Elección centro-plaza.

 

OSA olatua

Erizaintza Lekualdaketa. Merituen behin-behineko emaitza

Osasunbidea 2021/10/25

descargas de archivos.orig Behin-behineko emaitza.
Deialdirako esteka.
Arrazoibideetarako epea: 2021/10/26tik 2021/11/02ra.

Enfermería Traslado. Resultado provisional de méritos

Osasunbidea 2021/10/25

descargas de archivos.orig Resultado provisional.
Enlace a la convocatoria.
Plazo de alegaciones: del 26/10/2021 al 02/11/2021.

 

 

BOTON Osasunbidea