OSA acoplamientosAP

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Akoplamenduak Lehen mailako arreta. Hainbat maila

Acoplamientos Atención primaria. Varias categorías

Akoplamenduak. Erizaintza N.O.U. Behin-behineko esleipena
Osasunbidea 2023/03/14

AP
Eranskina.

Erreklamazio-epea: martxoaren 14tik 20ra.

Acoplamientos. Enfermería AP. Adjudicación provisional
Osasunbidea 2023/03/14

AP
Anexo.

Periodo de reclamación: Del 14 al 20 de marzo.

Lehen mailako arretako akoplamenduak. Erizaintzako behin-behineko zerrenda

Osasunbidea 2023/01/19

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Erreklamazioak aurkezteko epea: otsailaren 3ra arte.

Acoplamientos Atención primaria. Lista provisional Enfermería

Osasunbidea 2023/01/19

Resolución.
Lista provisional.
Plazo de reclamaciones: hasta e 3 de febrero.

Akoplamenduak Lehen Mailako Arreta. Behin betiko esleipena. 
Osasunbidea 2023/01/19

Ebazpena.

Acoplamientos Atención Primaria. Adjudicación definitiva
Osasunbidea 2023/01/19

Resolución. 

Lehen mailako arretako akoplamenduak. Erizaintza. Deialdia
Osasunbidea 2023/01/10

Ebazpena.
Hasierako lanpostuak.
Eskaera.
Inskripzio telematikoaren jarraibideak.
Epea: Urtarrilaren 11tik 19ra.

Acoplamientos Atención Primaria. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2023/01/10

Resolución.
Plazas Iniciales.
Solicitud.
Instrucciones inscripción telemática.
Plazo: Del 11 al 19 de enero.

Akoplamenduak Lehen Mailako Arreta. Behin-behineko esleipena
Osasunbidea 2022/11/21

Acoplamientos Atención Primaria. Adjudicación provisional
Osasunbidea 2022/11/21

Akoplamendual Lehen mailako arreta. Onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.

Osasunbidea 2022/11/21

Eskaera Telematikoa.
Jarraibideak.
Eskaerak Azaroaren 21etik 30ra aurkeztu daitezke, biak barne.

Acoplamiento Atención Primaria. Listados definitivos. Elección de vacantes
Osasunbidea 2022/11/21

Solicitud telemática.
Instrucciones.
Plazo de elección:del 21 al 30 de noviembre de 2022.

Lehen mailako arreta akoplamenduak. Behin-behineko emaitza
Osasunbidea 2022/10/26

Epea: urriak 27tik azaroak 3ra (biak barne).

Acoplamientos Atención Primaria. Lista provisional
Osasunbidea 2022/10/26

Plazo: del 27 de octubre al 3 de noviembre (incluidos).

Deialdia
Osasunbidea 2022/10/04

Eskaerak urriaren 5etik 14ra aurkeztu daitezke, biak barne`.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/10/04

Las solicitudes se podrán presentar, del 5 al 14 de octubre, ambos inclusive.