OSA mto

Izendapen proposamena. 1. mailako Ofiziala eta Mantentze-Ofiziala

Osasunbidea 2022/10/14

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko lehen mailako ofiziala
eta mantentze-lanetako ofiziala izateko berrogeita hamahiru lanpostu oposizio bidez betetzeko.
Izendapen proposamena.

Propuesta de nombramiento. Oficial 1.ª y oficial de mantenimiento

Osasunbidea 2022/10/14

CONVOCATORIA para la provisión, mediante oposición, de cincuenta y tres plazas del puesto de trabajo de oficial 1.ª y oficial de mantenimiento al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
Propuesta de nombramiento.