OSA ACOP LIZARRA

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Lizarra akoplamenduak. Hainbat maila

Acoplamientos Estella. Varias categorias

Lizarra. Erizaintzako akoplamenduak. Lanpostuen hautatzea
Osasunbidea 2022/02/23

65E/2023 EBAZPENA, otsailaren 20koa.
Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda.
Eskainitako lanpostuak.
Balizko erresultak.
Hautatzeko epea: otsailaren 28ra arte.

Estella. Acoplamientos Enfermería. Elección de plazas
Osasunbidea 2022/02/23

RESOLUCIÓN 65E/2023, de 20 de febrero.
Lista definitiva de admitidos y excluidos.
Puestos ofertados.
Posibles resultas.
Plazo de elección: hasta el 28 de febrero.

Lizarrako akoplamenduak. Erizaintza. Onartuen behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/01/11

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.

Acoplamientos Estella. Enfermería. Listado provisional admitidos/as
Osasunbidea 2022/01/11

Resolución.
Listado provisional.

Akoplamenduak Lizarra. Onartuen behin-betiko zerrenda.
Lanpostu hutsen hautaketa

Osasunbidea 2022/11/08

Plazo: azaroaren 17ra arte.

Lista Definitiva de Admitidos. Elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/08

Plazo: hasta el 17 de noviembre.

Emagina deialdia
Osasunbidea 2022/11/3

Epea: azaroaren 14ra arte.

Matrona convocatoria
Osasunbidea 2022/11/3

Plazo: hasta el 14 de noviembre.

Lizarra. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/20

Osasunbidea 2022/10/04

Eskaerak urriaren 5etik 14ra aurkeztu daitezke, biak barne.

Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/20

Osasunbidea 2022/10/04

Las solicitudes se podrán presentar, del 5 al 14 de octubre, ambos inclusive.

 

 

BOTON Osasunbidea