OSA ACOPTUT

Tutera akoplamenduak

Acoplamientos Tudela

Tuterako akoplamenduak. Behin betiko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/22

Ebazpena.
Behin betiko esleipena.
Lanean hasteko epea: 2023ko otsailaren 14a.

Akoplamenduak. Behin behineko emaitza: Administrariak, Fisioterapeutak, L.T.E, Zeladoreak. Medikuntzak: lehen mailako arreta, , L.Z.N, Larrialdiak.
Osasunbidea 2022/11/24

Alegazioa epeA: azaroaren 30era arte.

Behin-betiko zerrenda eta lanpostu hutsen hautaketa. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/11/11

Epea: azaroak 21 arte.

Tutera akoplamendua. Inkorporazioa
Osasunbidea 2022/11/03

Administrariak eta gainerako C teknikariak: 2023ko otsailaren 7a.
LMAko Medikuak, Pediatrak; Psikologoak eta Psikiatrak: 2023ko otsailaren 14an.
EZLT eta Fisioterapeutak: 2023ko otsailaren 21ean.
Zeladoreak eta Zerbitzu orokorrak: 2023ko Martxoak 7.

Emaginak akoplamendua.Tutera. Deialdia
Osasunbidea 2022/10/27
Ebazpena.
Eskaera.
Lanpostuak.
Aurkezpen epea: urriak 27tik azaroak 7ra

Tutera. Medikuntza. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/18
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Erreklamazioak: 2022ko urriaren 18tik urriaren 24ra (biak barne).

Tutera. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/13
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Erreklamazioak: 2022ko urriaren 13tik urriaren 19ra (biak barne).
Erreklamazioen esteka.

Deialdia
Osasunbidea 2022/09/29
Ebazpena.
Osasun langileak ez direnen akoplamenduak.
Osasun langileen akoplamenduak.
Akoplamenduak eskaera.

Eskaeren eskaintza: URRIAK 7 arte barne.

Acoplamientos Tudela. Adjudicación definitiva. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/22

Resolución.
Adjudicación definitiva.
Incorporación: 14 de febrero del 2023.

Acoplamientos. Resultado provisional: Administrativo/a, Fisioterapeuta, T.E.L, Celadores. Médicos: EAP, SNU, Urgencias
Osasunbidea 2022/11/24

Plazo Alegaciones: Desde el 24 al 30 de Noviembre.

Lista definitiva y elección de vacantes. Varias categorías
Osasunbidea 2022/11/11

Plazo: Hasta el 21 de noviembre.

Acoplamiento Tudela. Incorporación
Osasunbidea 2022/11/03

Administrativos y resto técnicos C: 7 de febrero 2023.
Médicos EAP, Pediatras; Psicólogos y Psiquiatras: 14 de febrero 2023.
TCAES Y Fisioterapeutas: 21 de febrero 2023.
Celadores y SSGG: 7 de marzo 2023.

Acoplamiento Matronas. Tudela. Convocatoria
Osasunbidea 2022/10/27
Resolución.
Solicitud.
Plazas.
Plazo presentación: del 27 hasta el 7 de noviembre.

Tudela. Medicina. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as
Osasunbidea 2022/10/18
Resolución.
Lista provisional.
Reclamaciones: desde el 18 de octubre hasta el 24 de octubre de 2022 (ambos inclusive).

Tudela. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as
Osasunbidea 2022/10/13
Resolución.
Lista provisional.
Reclamaciones: desde el 13 de octubre hasta el 19 de octubre de 2022 (ambos inclusive).
Enlace de Reclamaciones.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/09/29
Resolución.
Acoplamientos personal no sanitario.
Acoplamiento personal sanitario.
Acoplamientos solicitud.

Presentación de solicitudes: 7 DE OCTUBRE inclusive.

 

 

BOTON Osasunbidea