OSA ACOPG

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Zerbitzu orokorrak Akoplamenduak

Zerbitzu Zentralen akoplamenduak. Erizaintza. Behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/01/12

Ebazpena.
Behin betiko zerrenda.
Erreklamatzeko epea: urtarrilaren 17ra arte.

Akoplamenduak Zerbitzu Zentralak. Lanpostu hutsen aukeratzea
Osasunbidea 2022/10/31

Ohar informatiboa.
Eskainitako lanpostuak eta ondorioak.
Ebazpena.
Epea: azaroaren 10era arte.

ZZ.OO. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/17

Osasunbidea 2022/09/28

Eskaeren eskaintza: URRIAK 7 arte barne.

Acoplamientos Servicios centrales

Acoplamientos Servicios Centrales. Enfermería. Lista provisional
Osasunbidea 2022/01/12

Resolución.
Lista definitiva.
Plazo reclamación: hasta el 17 de enero.

Acoplamientos Servicios Centrales. Elección de vacantes
Osasunbidea 2022/10/31

Nota informativa.
Plazas ofertadas y resultas.
Resolución.
Plazo: hasta el 10 de noviembre.

SS.CC. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/17

Osasunbidea 2022/09/28

Presentación de solicitudes: 7 DE OCTUBRE inclusive.

 

BOTON Osasunbidea