OSA acoplamientos

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

N.O.U Akoplamendua 

H.U.N. Acoplamiento

Erizaintzako N.O.U. Akoplamenduak. Lanpostu hutsen hautatzea
Osasunbidea 2023/02/26

Ebazpena.
Behin betiko zerrenda/emaitza posibleak.
Hasierako lanpostuak.
Hautatzeko epea: otsailak 27 - martxoak 7.

Acoplamientos HUN. Enfermería. Elección de vacantes
Osasunbidea 2023/02/26

Resolución.
Lista definitiva/posibles resultas.
Puestos iniciales.
Plazo de elección:27 febrero - 7 de marzo.

HUN akoplamenduak. EZLT. Behin betiko esleipena.
Osasunbidea 2023/02/01
Ebazpena.
Esleipen-zerrenda.
Sartze data: otsailak 21.
Acoplamientos HUN. TCAE. Adjudicación definitiva.
Osasunbidea 2023/02/01
Resolución.
Lista adjudicación.
Fecha de incorporación: 21 de febrero.

Erizaintza Akoplamendua N.O.U. Behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2023/01/20

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.

Acoplamiento H.U.N. Enfermería. Listas provisionales de admitidos/as.
Osasunbidea 2023/01/20

Resolución.
Lista provisional.

N.O.U. E.Z.L.T. Behin-behineko esleipena.
Osasunbidea 2023/1/5

Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.

Acoplamiento H.U.N. T.C.A.E. Adjudicación provisional. 
Osasunbidea 2023/1/20

Resolución
Adjudicación Provisional

N.O.U. E.Z.L.T. Behin betiko zerrenda eta lanpostuen hautaketa
Osasunbidea 2023/1/5

Ebazpena.
Behin betiko zerrenda.
Lanpostuak.
Bide telematikoz eskatzea.
Jarraibideak.
Epea: urtarrilaren 17ra arte.

N.O.U Behin betiko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/22

-Administrariak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.
-C mailako teknikariak.
Ebazpena.
E.T.E. esleipena
L.T.E. esleipena.
O.D.T.E esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.
-Fisioterapeutak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze data: otsailak 21.
- Zeladoreak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: Martxoak 7.
-Zerbitzu orokorrak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze data: Martxoak 7.
-Osasun-kudeaketako teknikaria.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.

Erizaintza Akoplamendua N.O.U. Deialdia
Osasunbidea 2022/12/16

Ebazpena.
Hasierako lanpostuak.
Prozedura.
Eskaera.

Epea: abenduaren 28ra arte.

N.O.U. Akoplamenduak. Behin-behineko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/12

Administrariak.
Ebazpena.

Behin-behineko esleipena.
Zerbitzu orokorrak.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Zeladorea.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Fisioterapeuta.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Emagina.
Ebazpena.

Behin-behineko esleipena.
Teknikariak (D.T.E O.D.T.E., L.T.E. eta E.T.E.).
Ebazpena.
O.D.T.E. Behin-behineko esleipena
L.T.E. Adjudicación provisional.
E.T.E. Adjudicación provisional.
Técnico de Gestión Sanitaria.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.

NOU akoplamenduak: onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.
Osasunbidea 2022/11/23

Hautatzeko epea: abenduaren 5ra arte. 

 

NOU Akoplamendua: Administrazioko langileak. Behin betiko zerrendak eta lanpostu hutsak hautatzea.
Osasunbidea 2022/11/22

Bide telematikoz eskatzea.
Jarraibideak.
Hautatzeko epea: abenduaren 2ra arte.

NOU akoplamenduak: onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.
Osasunbidea 2022/11/23

Hautatzeko epea: abenduaren 2era arte.

Akoplamendua N.O.U. Onartuen behin-behineko zerrendak. B.F.E. Hematologia. Logopeda.

Osasunbidea 2022/11/21

Alegazioak: azaroaren 28ra arte.

Behin-behineko zerrenda O.K.T. eta Emagina
Osasunbidea 2022/11/10

Epea: azaroaren 17ra arte.

Akoplamendua N.O.U. B.F.E. Hematologia. Logopeda. Deialdia
Osasunbidea 2022/11/7

B.F.E Hematologia

Logopeda

Epea: azaroaren 16ra arte.

N.O.U akoplamendua. O.D.T.E akatsen zuzenketa
Osasunbidea 2022/11/3

Emaginak eta Kudeaketa Sanitarioko teknikaria akoplamendua. N.O.U. Deialdia
Osasunbidea 2022/10/27

N.O.U. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/14

Erreklamazioak: Urriakl 21 arte.

Deialdia
Osasunbidea 2022/09/27

NOUeko barne akoplamenduak, hainbat maila:
-Administraria.
Deialdia.
Eskaera.

Lanpostuako.
Procedimiento.
-Sukaldaria.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

-Zerbitzu Orokorrak.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Telefonista.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Zeladorea.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Osasun Mentaleko Erizain Espezialista
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Fisioterapeuta.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

-E.Z.L.T
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Teknikari espezialista
Deialdia.
Eskaera.
Procedimiento
-A.P.T.E. Lanpostuak.
-D.T.ELanpostuak.
-O.D.T.E Lanpostuak.

-L.T.E. Lanpostuak
-E.T.E.Lanpostuak.
-E.T.T.E. Lanpostuakstos.


-Terapeuta Okupazionala
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

Eskaeren eskaintza: URRIAK 6 arte barne.

 

Acoplamiento H.U.N. T.C.A.E. Lista definitiva y elección de plazas
Osasunbidea 2023/1/5

Resolución
Lista definitiva.
Plazas.
Solicitud vía telemática.
Instrucciones.
Plazo: hasta el 17 de enero.

Acoplamiento H.U.N. Adjudicación definitiva. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/22

-Administrativos/as.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de febrero.
-Técnicos nivel C.
Resolución.
Adjudicación T.E.R.
Adjudicación T.E.L.
Adjudicación T.E.D.S.
Fecha de incorporación: 7 de febrero
-Fisioterapeutas.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 21 de febrero.
- Celadores.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de Marzo.
-Servicios Generales.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de marzo.
-Técnico de Gestión Sanitaria.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de febrero.

Acoplamiento H.U.N. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/16

Resolución.
Plazas iniciales.
Procedimiento.
Solicitud.

Plazo: hasta el 28 de diciembre.

Acoplamientos H.U.N. Adjudicación provisional. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/12

Personal administrativo.
Resolución.

Adjudicación provisional.
Servicios Generales.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Celador/a.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Fisioterapeuta.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Matrona.
Resolución.

Adjudicación provisional.
Técnicos (T.E.D., T.E.D.S., T.E.L. y T.E.R.).
Resolución.
T.E.D.S. Adjudicación provisional.
T.E.L. Adjudicación provisional.
T.E.R. Adjudicación provisional.
Técnico de Gestión Sanitaria.
Resolución.
Adjudicación provisional.

Acoplamientos HUN: listas definitivas de admitidos. Elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/23

Plazo de elección: hasta el 5 diciembre.

 

Acoplamiento H.U.N: Personal administrativo. Listas definitivas y elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/22

Solicitud vía telemática.
Instrucciones.
Plazo de elección: hasta el 2 diciembre.

Acoplamientos HUN: listas definitivas de admitidos. Elección de vacantes.

Osasunbidea 2022/11/23

Plazo de elección: hasta el 2 de diciembre.

Acoplamientos HUN. Listas provisionales de admitidos/as. F.E.A hematología. Logopeda.
Osasunbidea 2022/11/21

Alegaciones: hasta el 28 de noviembre.

Acoplamiento H.U.N. Lista provisional T.G.S y Matrona
Osasunbidea 2022/11/10

Plazo: hasta el 17 noviembre.

Acoplamiento H.U.N. F.E.A Hematología. Logopeda. Convocatoria
Osasunbidea 2022/11/7

F.E.A Hematología

Logopeda

Plazo: hasta el 16 de noviembre.

Acoplamiento HUN. Corrección errores T.E.D.S
Osasunbidea 2022/11/3

Acoplamiento Matronas y Técnico Gestión Sanitaria. Convocatoria
Osasunbidea 2022/10/27

H.U.N. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/14

Reclamaciones: hasta el 21 de octubre.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/09/27
Acoplamiento interno en el HUN de las siguientes categorías:
-Administrativo/a.
Convocatoria.
Solicitud.

Puestos.
Procedimiento.
-Cocinero/a.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Servicios Generales.
Convocatoria.

Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Telefonista.
Convocatoria.

Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Celador.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Enfermero Especialista Salud Mental.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Fisioterapeuta.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-T.C.A.E.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Técnicos Especialistas

Convocatoria
Solicitud
Procedimiento
-Puestos T.E.A.P.
-Puestos T.E.D.
-Puestos T.E.D.S.

-Puestos T.E.L.
-Puestos T.E.R.
-Puestos T.E.R.T.
-Terapeuta Ocupacional.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.

Presentación de solicitudes: 6 DE OCTUBRE inclusive.