ADM SSGG.orig

Txantiloi organikoa 2021eko abenduaren 31n argitaratua

Osasunbidea 2022/07/27

179/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 13koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa eta langile finkoen eta izendapen libreko zuzendaritza karguetan aritzen diren behin-behineko langileen zerrenda argitaratzea xedatzen duena. Plantilla eta zerrenda 2021eko abenduaren 31koak dira.
descargas de archivos.orig PDF FO.

Publicada plantilla orgánica a 31 de diciembre de 2021

Osasunbidea 2022/07/27

ORDEN FORAL 179/2022, de 13 de junio, del consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, por la que se dispone la publicación de la plantilla orgánica y de la relación del personal fijo y eventual que desempeña cargos directivos de libre designación en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y en sus organismos autónomos, a 31 de diciembre de 2021.
descargas de archivos.orig PDF OF.

 

 

BOTON Osasunbidea