OSA traslados

Erizaina. Lekualdaketarako lehiaketa. Behin-betiko emaitza eta hautaketa

Osasunbidea 2021/12/24

Deialdirako esteka.
Merituen behin-betiko emaitza argitaratuta.

Behin-betiko emaitza (puntuazio ordena).
Behin-betiko emaitza (alfabeto ordena).
Lanpostu hautaketari buruzko informazioa argitaratuta.
Hasierako lanpostuen ezaugarriak eta ondorio posibleak.
Hautatze-epea: 2021-12-24tik 2022-01-07ra.

Enfermero/a. Concurso de traslado. Resultado definitivo y elección

Osasunbidea 2021/12/24

Enlace a la convocatoria.
Publicado el resultado definitivo de méritos.
Resultado definitivo (por orden de puntuación).
Resultado definitivo (orden alfabético).
Publicada información relativa a la elección de plazas.
Características plazas iniciales y posibles resultas.
Plazo de elección: de plazas del 24-12-2021 a 07-01-2022.

 

 

BOTON Osasunbidea