OSA olatua

Erradiologiako teknikari espezialista (E.T.E). Behin-betiko zerrenda

Osasunbidea 2021/11/11

584E/2021 EBAZPENA, urriaren 27koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan erradiodiagnostikoko
teknikari espezialisten (ETE) 7 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.
–3 lanpostu huts Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan. Lanpostu zenbakiak: 60966, 67714 eta 68247.
–Lanpostu huts bat Tuterako Reina Sofía ospitalean. Lanpostu zenbakia: 70103.
–3 lanpostu huts Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan. Lanpostu zenbakiak: 67775, 68990 eta 9800.
Aditzera ematea oposizioaldiko ariketa 2021eko azaroaren 20an eginen dela, 10:00etan, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ikasgelategian.

Técnico especialista en radiodiagnóstico (T.E.R.). Lista definitiva

Osasunbidea 2021/11/11

RESOLUCIÓN 2584E/2021, de 27 de octubre, del director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea,por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante concurso oposición, de 7 vacantes de técnico especialista en radiodiagnóstico (T.E.R.), del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
–3 vacantes en el Hospital Universitario de Navarra con los números de plaza: 60966, 67714 y 68247.
–1 vacante en el Hospital Reina Sofía de Tudela con el número de plaza: 70103.
–3 vacantes en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra con los números de plaza: 67775, 68990 y 9800.
Señalar el día 20 de noviembre de 2021, a las 10:00 horas, en Aulario de la UPNA, como fecha de comienzo del ejercicio de la fase de oposición.

 

 

BOTON Osasunbidea