OSA oposicion ter teap

A.P.T.E eta E.T.E. Izangai onartu eta ez gaien behin-behineko zerrenda

Osasunbidea 2021/09/15

1802E/2021 EBAZPENA, irailaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan erradiodiagnostikoko teknikari espezialisten (ETE) 7 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

1799E/2021 EBAZPENA, irailaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan anatomia patologikoaren arloko laborategiko teknikari espezialista (APTE) izateko 6 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia.

 

T.E.A.P. y T.E.R. Lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas

Osasunbidea 2021/09/15

RESOLUCIÓN 1802E/2021, de 2 de septiembre, del director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 7 vacantes de Técnico Especialista en Radiodiagnóstico (T.E.R.), del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

RESOLUCIÓN 1799E/2021, de 2 de septiembre, del director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 6 vacantes de Técnico Especialista en Anatomía Patológica (T.E.A.P.), del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

 

 

 

 

 

BOTON Osasunbidea