OSA osasunbideaSNS.orig

Barrutiko Fakultatibo Espezialista. Izangai onartu eta ez onartuen behin-betiko zerrenda

Osasunbidea 2021/9/1

42 mediku-espezialitateen behin-betiko zerrendak eta azterketarako data Nafarroako Aldizkari ofizialean argitaratuak.
NAO esteka.
Kronograma esteka.

Facultativo Especialista de Área. Lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas

Osasunbidea 2021/9/1

Publicadas en el boletín oficial de Navarra las resoluciones con las listas definitivas de 42 especialidades médicas, así como la fecha de examen.
Enlace al BON.
Enlace a cronograma.

 

 

BOTON Osasunbidea