OSA Lizarradef

Lizarra akoplamenduak. Behin-behineko zerrenda

Osasunbidea 2021/05/31

158E/2021 EBAZPENA, maiatzak 28koa, Lizarrako Osasun Arloko Langile-Zerbitzuko buruarena, zeinarengatik izangai onartu eta ez-gaien mailetako behin-behineko zerrenda onartzen den.
Helegiteak: hilabete bat argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Acoplamientos Lizarra. Lista provisional

Osasunbidea 2021/05/31

RESOLUCIÓN 158E/2021, de 28 de mayo, de el jefe del Servicio de Profesionales
del Área de Salud de Estella/Lizarra, por la que se aprueba la lista provisional por categorías de aspirantes admitidos y excluidos.
Recursos: un mes a contar desde el día siguiente a su publicación.

 

BOTON Osasunbidea