OSA traslados

Osasun Kudeaketako Teknikaria.Oposaketa

Osasunbidea 2021/05/17
8 lanpostu (A maila) Osasun Kudeaketako Teknikari posturako.
Zortzi lanpostu hutsak txanda hauetan banatuko dira:

–3 lanpostu txanda irekian.
–4 lanpostu igoera txandan.
–Lanpostu 1, erreserba txandan, %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten pertsonentzat.

1274/2021 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana,
zeinaren bidez deialdi bat onesten baita osasun kudeaketako teknikarien zortzi lanpostu oposizio bidez betetzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuan aritzeko.
descargas de archivos.orig Lanpostuen deskribapena.
Epea: maiatzaren 18tik ekainaren 16ra.
Deialdirako esteka.

Técnico de Gestión Sanitaria. Oposición

Osasunbidea 2021/05/17

8 plazas (nivel A) del puesto de trabajo de Técnico de Gestión Sanitaria.
Las ocho plazas vacantes se distribuirán en los siguientes turnos:
–3 plazas en el turno libre.
–4 plazas en el turno de promoción.
–1 plaza en el turno de reserva para personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por 100.

RESOLUCIÓN 1274/2021, de 30 de abril, de la Directora General de Función Pública, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de ocho plazas del puesto de trabajo de Técnico de Gestión Sanitaria, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.
descargas de archivos.orig Descripción de plazas.
Plazo: del 18 de mayo al 16 de junio.
Enlace a la convocatoria.

 

BOTON Osasunbidea