OSA HRS

Tuterako akoplamenduak

Osasunbidea 2021/05/03

descargas de archivos.orig PDF I. Eranskina: A B C eta D mailetako plazen deskribapena (Zuzenketa 2021/5/5)
descargas de archivos.orig PDF 198E-2021 Ebazpena.
descargas de archivos.orig PDF II. Eranskina: parte hartzeko eskabidea.
Eskabideak Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dira.
Epea: 2021eko maiatzaren 1etik maiatzaren 15era (biak barne).

Acoplamientos Tudela

Osasunbidea 2021/05/03

descargas de archivos.orig PDF Anexo I: Descripción de plazas niveles A B C y D (correción 5/5/21).
descargas de archivos.orig PDF Resolución 198E-2021.
descargas de archivos.orig PDF Anexo II: Solicitud de participación.
Solicitudes deberán presentarse a través del Registro General Electrónico.
Plazo: desde el 1 de mayo hasta el 15 de mayo de 2021 (ambos inclusive).

 

BOTON Osasunbidea