OSA Biloga

Biologo Klinikoa. Behin-betiko zerrenda. Oposaketa-lehiaketa

Osasunbidea 2021/02/18

  • 221E/2021 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osa-sun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Nafarroako Odol eta Ehun Bankuan bio-logo klinikoaren lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

  • 204E/2021 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Nafarroako Ospitaleguneko Obstetrizia eta Ginekologia Zerbitzuan biologo klinikoaren bi lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.


  • 202E/2021 EBAZPENA, otsailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osa-sun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, zeinaren bidez onesten baita honako deialdi honetan onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoko Genetika Medikoaren Zerbitzuan biolo-go klinikoaren lanpostu huts bat oposizio-lehiaketa bidez be-tetzeko.

Bióloga/o Clínica/o. Lista definitiva. Concurso Oposición

Osasunbidea 2021/02/18

  • RESOLUCIÓN 221E/2021, de 8 de febrero, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 1 vacante de Biólogo Clínico para el Banco de Sangre y Tejidos de Navarra, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

  • RESOLUCIÓN 204E/2021, de 8 de febrero, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 2 vacantes de Biólogo Clínico para el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Complejo Hospitalario de Navarra, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

  • RESOLUCIÓN 202E/2021, de 8 de febrero, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes admitidas y excluidas a la convocatoria para la provisión, mediante Concurso Oposición, de 1 vacante de Biólogo Clínico para el Servicio de Genética Médica, del Organismo Autónomo Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
 

 

BOTON Osasunbidea