Profilen akreditazioko behin betiko zerrendak argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/08/09

178/2022 Ebazpena, abuztuaren 8ekoa, profilen bat akreditatzen duen eta akreditatzen ez duen irakasleen behin-betiko zerrendak onesten dituena, arrazoia zein den esanez, argitaratu da.

Informazio guztia ESTEKA HONETAN.

Publicados listados definitivos de acreditación de perfiles

Irakaskuntza 2022/08/09

Se ha publicado la Resolución 178/2022, de 8 de agosto, por la que se aprueban las relaciones definitivas de personal docente que acredita algún perfil y de aquel que no lo acredita, indicando cuál es el motivo.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Profilen bat akreditatzen duten eta akreditatzen ez duten irakasleen behin behineko zerrendak onetsi dira

Irakaskuntza 2022/06/29

321/2021 Ebazpena, ekainaren 28koa, argitaratu da, profilen bat akreditatzen duten eta akreditatzen ez duten irakasleen behin behineko zerrendak onesten dituena, arrazoia zein den esanez (berezia).

Erreklamazio eta zuzenketarako epea: 2022ko ekainaren 30etik uztailaren 13ra.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

Publicadas relaciones provisionales de personal docente que acredita algún perfil y de aquel que no lo acredita

Irakaskuntza 2022/06/29

Se ha publicado la Resolución 149/2022, de 28 de junio, por la que se aprueban las relaciones provisionales de personal docente que acredita algún perfil y de aquel que no lo acredita, indicando cuál es el motivo (extraordinaria).

Plazo de reclamaciones y subsanaciones: Del 30 de junio al 13 de julio, ambos inclusive.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Ikuskarien Kidegoan sartzeko deialdia onartu da

Irakaskuntza 2022/06/28

130/2022 Ebazpena, maiatzaren 31koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko Hezkuntzako Ikuskarien Kidegoan sartzeko deialdia onartzen duena (NAO, 126. zk., 2022ko ekainaren 27koa) argitaratu da.

Informazio guztia honoko ESTEKAN (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web orrian).

Aprobada la convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores

Irakaskuntza 2022/06/28

Se ha publicado la Resolución 130/2022, de 31 de mayo, de la directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, por la que se aprueba la convocatoria de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (BON nº 126 – 27 de junio de 2022).

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Maisu-maistren Kidegorako oposizio-lehiaketako behin-betiko merezimenduen baremoa argitaratu da

Irakaskuntza 2022/06/23

145/2022 Ebazpena, ekainaren 22koa, Maisu-maistren Kidegorako oposizio-lehiaketako merezimenduen baremoa behin betiko argitaratu duena, argitaratu da.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

Publicación definitiva del baremo de méritos del concurso-oposición al Cuerpo de Maestros

Irakaskuntza 2022/06/23

Se ha publicado la Resolución 145/2022, de 22 de junio, con la publicación definitiva del baremo de méritos del concurso-oposición al Cuerpo de Maestros.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

2022-2023 ikasturterako oposiziora deitu ez diren espezialitateetako aldi baterako kontratatzeko izangaien behin betiko ebazpena argitaratu da

Irakaskuntza 2022/06/22

2022-2023 ikasturterako oposiziora deitu ez diren espezialitateetako aldi baterako kontratatzeko izangaien behin betiko ebazpena argitaratu da.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

Publicada la resolución definitiva de aspirantes a la contratación temporal de personal docente de especialidades no convocadas a oposición para el curso 2022-2023

Irakaskuntza 2022/06/22

Publicada la resolución definitiva de aspirantes a la contratación temporal de personal docente de especialidades no convocadas a oposición para el curso 2022-2023.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Funtzionarioendako LETerako deitutako izangaien eta eskainitako plazen behin betiko zerrendak argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/06/22

Irakasle funtzionarioentzako behin-behineko destinoen, praktiketako destinoen eta zerbitzu-eginkizunen esleipen telematikoko ekitaldietan (LETF) 2022-2023 ikasturterako irakasle funtzionarioen eta eskainitako plazen behin betiko zerrendak argitaratu dira.

LETFean parte hartzeko epea: ekainaren 22ko 9:00etatik ekainaren 23ko 14:00etara.

Prestakuntzarako zerbitzu berezietarako izangaientzako LETFa: ekainaren 24an bakarrik zabalik, 8:00etatik 14:00etara.

Informazio guztia, honoko ESTEKAN (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web orrian).

Publicadas listas definitivas de personal convocado y plazas ofertadas para la ATP de funcionarios/as

Irakaskuntza 2022/06/22

Se han publicado las listas definitivas de personal funcionario docente convocado y plazas ofertadas en los actos de adjudicación telemática de destinos provisionales, en prácticas y en comisión de servicios al personal funcionario docente para el curso 2022-2023 (ATPF).

ATPF: Plazo participación: desde el 22 de junio a las 9:00 h hasta el 23 de junio a las 14:00 h.

ATPF para aspirantes a servicios especiales para la formación: Plazo abierto únicamente el 24 de junio, de 8:00 h a 14:00 h.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

Irakasleen lanpostuetan kontratatzeko izangaien zerrenda orokorrean sartutako eta baztertutakoen behin-behineko zerrendak argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/06/17

2021/2022 ikasturtean irakaskuntzako aldi baterako kontrataziorako onartutako eta kanporatutako izangaien behin-behineko zerrendak argitaratu dira (91/2022 Ebazpena, ekainaren 16koa, Aldi Baterako Langileen Kudeaketa Zerbitzuko zuzendariarena).

Erreklamatzeko epea: 2022ko ekainaren 17tik 19ra, biak barne.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

Publicadas listas provisionales de personas incorporadas y excluidas a lista general de aspirantes a la contratación en puestos docentes

Irakaskuntza 2022/06/17

Se han publicado las relaciones provisionales de incorporados y excluidos a lista general de aspirantes a la contratación temporal docente durante el curso 2021/2022 (Resolución 91/2022, de 16 de junio, de la Directora del Servicio de Gestión de Personal Temporal).

Plazo de reclamación: del 17 al 19 de junio de 2022, ambos inclusive.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 
 

2022/2023 ikasturterako destinoen esleipen egintzak

Irakaskuntza 2022/06/15

Hezkuntza Departamentuak jakinarazi du 20222/2023 ikasturterako unibertsitatez kanpoko irakasleendako destinoak esleitzeko ekaineko egintza telematikoen (LET) egutegia:

- FUNTZIONARIOAK (behin-behineko destinoak, praktiketako destinoak edo zerbitzu-eginkizunetako destinoak esleitzeko): ekainaren 22, 23 eta 24an.

- INTERINOAK (hurrengo kidegoetakoak: Arte Plastikoetako eta Diseinuko Irakasleak; Arte Plastikoetako eta Diseinuko Tailer Maisu-Maistrak; Hizkuntza Eskola Ofizialetako Irakasleak; Bigarren Hezkuntzako Irakasleak, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko Zuzendariak emandako, apirilaren 15eko, 104/2021 Ebazpenean deitu ez diren
espezialitateak eta Bigarren Hezkuntzako Irakasleen kidegoko Ostalaritza eta Turismoa (Euskara), Ibilgailuen Mantentze-lanen Antolaketa eta Prozesuak (Euskara), Nekazaritzako Ekoizpeneko Prozesuak (Euskara) eta Sistema Elektrotekniko eta Automatikoak (Euskara) espezialitatzeak, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko Zuzendariak emandako, apirilaren 15eko, 104/2021 Ebazpenaren arabera Bigarren Hezkuntzako Irakasleen kidegora igotzeko prozedurako
txandan pertsona onarturik ez dagoelako eta txanda irekian deialdirik ez dagoelako).

    - Betetzeko Zailak diren postuen LETa: ekainaren 28an, asteartea
     Parte-hartzearen hasiera: 10:00etan
     Parte-hartzearen amaiera: 17:00etan


    - LET orokorra: ekainaren 29tik uztailaren 1era bitarte
     Parte-hartzearen hasiera: ekainaren 29an, asteazkena,  14:00etan
     Parte-hartzearen amaiera: uztailaren 1ean, ostirala, 10:00etan

Gogorarazten dizugu orain, ekainean, oposizioak egiten ari diren espezialitateen LETak abuztuan izango direla (horren inguruko informazioa jakinaraziko dizuegu bere garaian).

Lanaldi murrizketarik eskatu nahi izanez gero, gogoratu 3 egun balioduneko epean eskatu beharko duzula, destinoen esleipena argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

LETen inguruko informazio guztia baduzu esteka hauetan (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web gunean):

- Funtzionarioak
- Interinoak

Halaber, Bigarren Hezkuntzako destinoak esleitzeko egintza telematikoaren inguruko ohiko galderak biltzen dituen pdf dokumentu bat ere eransten dizugu, lagungarria izango zaizulakoan.

descargas de archivos.orig Bigarren Hezkuntzako esleipenak/Adjudicaciones Secundaria FAQ

Actos de adjudicación para el curso 2022/2023

Irakaskuntza 2022/06/15

El Departamento de Educación ha informado del calendario de los actos de Adjudicación Telemática de Plazas (ATPs) del mes de junio para la adjudicación de destinos al profesorado no universitario para el curso 20222/2023:

- PERSONAL FUNCIONARIO (para la adjudicación de destinos provisionales, en prácticas o en comisión de servicios): 22, 23 y 24 de junio.

 - PERSONAL INTERINO (de los siguientes cuerpos: Profesores de Artes Plásticas y Diseño; Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño; Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas; Profesores de Enseñanza Secundaria de las especialidades no convocadas por Resolución 104/2021 de 15 de abril, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, así como las especialidades de Hostelería y Turismo (euskera), Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos (euskera), Procesos de Producción Agraria (euskera) y Sistemas  Electrotécnicos y Automáticos (euskera) del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria al no haber personas admitidas por el turno de acceso y no existir convocatoria de turno libre en el proceso selectivo aprobado por Resolución 104/2021, de 15 de abril, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, para el curso 2022/2023).

     - ATP Difícil Provisión: martes, 28 de junio:

       Inicio de la participación: 10:00
       Fin de la participación: 17:00

     - ATP General: del 29 de junio al 1 de julio:

      Inicio de la participación: miércoles, 29 de junio a las 14:00
      Fin de la participación: viernes, 1 de julio a las 10:00.

Te recordamos que las ATP de las especialidades que están celebrando sus oposiciones ahora, en junio, tendrán lugar en el mes de agosto (os informaremos al respecto a su debido tiempo).

Si deseas solicitar reducción de jornada, recuerda que deberás hacerlo en el plazo de 3 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la adjudicación de destinos.

Tienes toda la información sobre las ATPs en los siguientes enlaces:

- Personal funcionario

 - Personal interino

Te adjuntamos también un pdf con las preguntas más frecuentes al respecto de la adjudicación telemática de plazas de Secundaria, por si pudiera resultarte de ayuda.

descargas de archivos.orig Bigarren Hezkuntzako esleipenak/Adjudicaciones Secundaria FAQ

 
 

2022/2023 ikasturterako irakasle funtzionarioei destinoak esleitzeko egintza telematikoaren (LETak) egutegia

Irakaskuntza 2022/06/14

Hezkuntza Departamentuak jakinarazi du 2022/2023 ikasturterako unibertsitatez kanpoko irakasle funtzionarioei behin-behineko destinoak, praktiketako destinoak edo zerbitzu-eginkizunetako destinoak esleitzeko egintza telematikoa egingo dela 2022ko ekainaren 22, 23 eta 24an.

Eskainitako lanpostu hutsak, deitutako pertsonen zerrendak eta parte hartzeko jarraibideak ESTEKA HONETAN argitaratu dira (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web orrian).

Halaber, destinoak esleitzeko egintza telematikoaren inguruko ohiko galderak biltzen dituen pdf dokumentu bat ere eransten dizugu, lagungarria izango zaizulakoan.

 descargas de archivos.orig PDF INFOadm 

Calendario de los actos de adjudicación telemática de destinos (ATPs) al personal funcionario docente para el curso 2022/2023

Irakaskuntza 2022/06/14

El Departamento de Educación ha comunicado que el acto de adjudicación telemática de destinos provisionales, en prácticas o en comisión de servicios para el curso 2022/2023 para el personal funcionario docente no universitario se realizará durante los días 22, 23 y 24 de junio de 2022.

Las plazas ofertadas, los listados de las personas convocadas y las instrucciones para la participación se han publicado en el siguiente ENLACE.

 

 

BOTON Osasunbidea