Hezkuntza Berrikuntza Proiektuen eta Sareen ebazpenak argitaratzekotan daude

Irakaskuntza 2023/05/15

Hezkuntza Berrikuntza Proiektuen eta Sareen deialdiak arautuko dituzten ebazpenak, ikastetxe publiko eta itunduei zuzenduta, NAOn argitaratzekotan daude, eta argitaratu eta hurrengo egunean jarriko dira indarrean.

Hezkuntza Berrikuntza Proiektuei dagokienez,  I. Eranskineko 4. Atalean, "Eskabideak aurkezteko modua eta epeak", Hezkuntza Departamentuaren webgunean eskuragarri dagoen formulariorako sarbidea emango dizuen esteka aurkituko duzue.

Hainbat Sareren sustapena eta garapena bultzatzeko laguntzeen deialdiari dagokionez (Osasunerako Hezkuntza, Garapena eta Herritartasun Globala, Jasangarritasuna eta Ingurumena, Memoria Historikoa eta Bakea eta Bizikidetza), I. Eranskineko 3. Atalean, "Proiektuen bete beharrak", Hezkuntza Departamentuaren webgunean eskuragarri dagoen formulariora sartzeko esteka aurkituko duzue.

Azpimarratu behar da eskaera-inprimaki hori ebazpena argitaratu ondoren bidali behar dela, betiere horretarako ezarritako epe eta baldintzen arabera.

Argitatutakoan ere jakinaraziko dizuegu.

Las resoluciones de Proyectos de Innovación Educativa y Redes se publicarán en breve

Irakaskuntza 2023/05/15

Las resoluciones que regularán la convocatoria de Proyectos de Innovación Educativa y Redes, dirigidas a centros públicos y concertados, se publicarán próximamente en el BON y entrarán en vigor al día siguiente de la publicación.

En relación a los Proyectos de Innovación Educativa, en el Anexo I, apartado Cuarta, "Presentación de solicitudes y plazos", encontraréis el enlace que os facilitará el acceso al formulario disponible en la página web del Departamento de Educación.

En cuanto a la convocatoria de ayudas para impulsar la promoción y desarrollo de las distintas Redes (Educación para la Salud, Desarrollo y Ciudadanía Global, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Memoria Histórica y Paz y Convivencia), en el Anexo I, apartado Tercera, "Requisitos de los proyectos", encontraréis el enlace para acceder al formulario disponible en la página web del Departamento de Educación.

Es importante resaltar que el envío de dicho formulario de solicitud deberá hacerse una vez publicada la Resolución y siempre dentro del plazo y en los términos establecidos para ello.

Os informaremos de su próxima publicación.

 

NHBEZ, behin-betiko kalifikazioak argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/05/09

Hezkuntza Departamentuak NHBEZn aholkularitza-lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko merezimendu-lehiaketaren deialdiko izangaien behin betiko kalifikazioak argitaratu ditu.

Ikus "Emaitzak" atala.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.(euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web orrian).

CREENA, publicadas calificaciones definitivas 

Irakaskuntza 2022/05/09

El Departamento de Educación ha publicado las calificaciones definitivas de las personas aspirantes a la convocatoria de concurso de méritos para la provisión, en comisión de servicios, de puestos de trabajo de asesoría en el CREENA.

Ver apartado “Resultados”.

Toda la información en este ENLACE.

 

Irakaskuntzako lekualdatze-lehiaketa; behin betiko esleipena argitaratu da

Irakaskuntza 2022/05/04

Hezkuntza Departamentuak Estatu mailako lekualdatze-lehiaketaren deialdiko destinoen behin betiko esleipena argitaratu du. Parte-hartzaileak eta behin betiko puntuazioak ere argitaratu dira.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

Concurso de traslados docente; publicada adjudicación definitiva

Irakaskuntza 2022/05/04

El Departamento de Educación ha publicado la adjudicación definitiva de destinos de la convocatoria del concurso de traslados de ámbito estatal. También se han publicado los participantes y las puntuaciones definitivas.

Toda la información en este ENLACE.

 
 

NHEBZko merezimendu-lehiaketaren behin-behineko kalifikazioak argitaratu dira

Irakaskuntza 2023/04/24

Nafarroako Hezkuntza Ekitaterako Baliabide Zentroan (NHEBZ) 2023-2024 ikasturtean aholkularitzako lanpostuak zerbitzu-eginkizunen bidez betetzeko merezimendu-lehiaketaren deialdiko izangaien behin-behineko
kalifikazioak argitaratu dira.

Erreklamazioak aurkezteko epea: apirilaren 25tik 26ra, biak barne.

Informazio guztia ESTEKA HONETAN (euskarazko informazioa ez dago eskuragarri Nafarroako Gobernuko web orrian).

Publicadas las calificaciones provisionales del concurso de méritos del CREENA

Irakaskuntza 2023/04/24

Se han publicado las calificaciones provisionales de las personas aspirantes a la convocatoria de concurso de méritos para la provisión, en régimen de comisión de servicios, de puestos de trabajo de Asesoría en el Centro de Recursos para la Equidad Educativa de Navarra (CREENA) para el curso 2023-2024.

Plazo de reclamaciones: del 25 al 26 de abril, ambos inclusive.

Toda la información en el siguiente ENLACE.

 

Egonkortzeko lehiaketa; zuzenketa egin ez duten pertsonak

Irakaskuntza 2022/04/04

Hezkuntza Departamentuak berrikuntzak argitaratu ditu irakasleen kidegoen salbuespenezko merezimendu-lehiaketaren barruan. Horretarako epea amaitu ondoren merezimenduak zuzendu ez dituzten pertsonen zerrenda argitaratu du.

Ikusi “emaitzak-baremazioa” atala.

Informazio guztia honoko ESTEKA.

 

Concurso estabilización docente; personas que no subsanan

Irakaskuntza 2022/04/04

El Departamento de Educación ha publicado novedades dentro del concurso de méritos excepcional de cuerpos docente. Ha publicado el listado de personas que no han presentado subsanación de méritos una vez finalizado el plazo para ello.

Ver apartado “resultados-baremo”.

Toda la información en este ENLACE.

 

NHBEZ, proiektuen aurkezpenerako datak argitaratu dira

Irakaskuntza 2022/03/22

Hezkuntza Departamentuak NHBEZ-n aholkularitza-lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko merezimendu-lehiaketaren deialdian onartutako izangaien behin betiko zerrendak argitaratu ditu, eta aurkezpen-ekitaldirako deialdia egin zaie martxoaren 24rako.

Proiektua epaimahaiaren aurrean defendatzeko datak ere argitaratu dira. Ikus "Emaitzak" atala

Informazio guztia honoko ESTEKA.

 

CREENA, publicadas fechas de presentación de proyectos

Irakaskuntza 2022/03/22

El Departamento de Educación ha publicado las listas definitivas de personas aspirantes admitidas en la convocatoria de concurso de méritos para la provisión, en régimen de comisión de servicios, de puestos de trabajo de asesoría en el CREENA y se les convoca para el 24 de marzo al acto de presentación.

También se han publicado las fechas para la defensa del proyecto ante el tribunal. Ver apartado “Resultados”.

Toda la información en este ENLACE.

 

EIBZ, behin-behineko kalifikazioak

Irakaskuntza 2022/03/20

Hezkuntza Departamentuak Euskarazko Irakaskuntzarako Baliabideen Zentroan (EIBZ) lanpostuak zerbitzu-eginkizunetan betetzeko merezimendu-lehiaketaren deialdirako izangaien behin-behineko kalifikazioak argitaratu ditu.

Erreklamazioak aurkezteko epea martxoaren 21ean eta 22an izango da.

Ikusi informazio guztia ESTEKA honetan.

 EIBZ, calificaciones provisionales 

Irakaskuntza 2022/03/20

El Departamento de Educación ha publicado las calificaciones provisionales de las personas aspirantes a la convocatoria de concurso de méritos para la provisión, en régimen de comisión de servicios, de puestos de trabajo en el Centro de Recursos para la Enseñanza en Euskera (EIBZ).

El plazo para presentar reclamaciones será los días 21 y 22 de marzo.

Ver toda la información en este ENLACE.

 
 

NHEBZrako merezimendu-lehiaketan onartutako eta ez-onartutakoen behin-behineko zerrenda

Irakaskuntza 2023/03/07

Nafarroako Hezkuntza Ekitaterako Baliabide Zentroan (NHEBZ) zerbitzu eginkizunetan aholkulari lanpostuak betetzeko merezimendu-lehiaketarako deialdian onartu eta onartu ez diren izangaien behin-behineko zerrendak onesten dituen ebazpena argitaratu da.

Erreklamazioak eta zuzenketak egiteko epea: martxoaren 7tik 20ra, biak
barne.

Informazio guztia HEMEN.

Listado provisional de personas admitidas y no admitidas en el concurso de méritos para el CREENA

Irakaskuntza 2023/03/07

Se ha publicado la resolución por la que se aprueban las
listas provisionales de personal aspirantes admitidas y no admitidas en
la convocatoria de  concurso de méritos para la provisión, en régimen
de comisión de servicios, de puestos de trabajo de Asesoría en el
Centro de Recursos para la Equidad Educativa de Navarra (CREENA).

Plazo de reclamaciones y subsanación: del 7 al 20 de marzo, ambos
inclusive.

Toda la información AQUÍ.

 
 

Profilen egiaztatzeko behin-behineko zerrendak onetsi dira

Irakaskuntza 2023/03/06

Profilen bat akreditatzen duen eta akreditatzen ez duen irakasleen behin-behineko zerrendak onesten dituen ebazpena, arrazoia zein den esanez, baita profilen bat ezabatzen duten irakasleen zerrenda ere, argitaratu da.

Erreklamazio eta zuzenketarako epea: 2023ko martxoaren 3tik 23ra, biak
barne.

Informazio guztia HEMEN.

Aprobadas las relaciones provisionales de acreditación de perfiles

Irakaskuntza 2023/03/06

Se ha publicado la resolución por la que se aprueban las relaciones provisionales de personal docente que acredita algún perfil y de aquel que no lo acredita, indicando cuál es el motivo, así como la relación de personal que suprime algún perfil.

Plazo de reclamaciones y subsanaciones: Del 6 al 17 de marzo de 2023,
ambos inclusive.

Toda la información AQUÍ.

 

 

BOTON Osasunbidea