2021eko Lanbide Heziketako Irakasle Teknikarientzako LEPa: onartuen behin-betiko zerrenda eta behin-behineko baremazioa

Irakaskuntza 2021/05/13

Hezkuntza Departamentuak 130/2021 Ebazpena, maiatzaren 12koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, argitaratu du, zeinaren bidez Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko hautaketa-prozeduran onartutako eta baztertutako izangaien behin betiko zerrendak onartzen dituen.

I. eranskina: onartutako izangaien behin-behineko zerrenda, kidegoaren, espezialitatearen eta hizkuntzaren arabera (ordena alfabetikoa) (espezialitatearen arabera)

II. eranskina: baztertutako izangaien behin-behineko zerrenda, kidego, espezialitate eta hizkuntzaren arabera (ordena alfabetikoa)

Erreklamazio-akta

Halaber, 131/2021 Ebazpena, maiatzaren 12koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Hornitzeko Zerbitzuko zuzendariarena, ere argitaratu du, non Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartzeko hautaketa-prozedurari dagokion merezimenduen behin-behineko balorazioa onartzen duen.

I. eranskina (alfabetikoki) (puntuazioaren arabera)

Merezimenduak zuzentzeko akta

Ofizioz aurkeztutako baremoa

Erreklamazioak aurkezteko epea maiatzaren 14tik 27ra, biak barne, ("Tramitatu" atalean).

Erreklamazioak aurkezteko gida.

Informazio guztia honoko ESTEKAN.

OPE Profesorado Técnico de FP 2021: listado definitivo de admitidos y baremo provisional de méritos

Irakaskuntza 2021/05/13

El Departamento de Educación ha publicado la Resolución 130/2021, de 12 de mayo, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente, por la que se aprueban las relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas del procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Anexo I: Relación provisional de  personas aspirantes admitidas por cuerpo, especialidad e idioma (orden alfabético) (por especialidad)

Anexo II: Relación provisional de personas aspirantes excluidas por cuerpo, especialidad e idioma (orden alfabético)

Acta de subsanación

Asimismo, se ha publicado también la Resolución 131/2021, de 12 de mayo, de la Directora del Servicio de Selección y Provisión de Personal Docente del Departamento de Educación, por la que se aprueba la valoración provisional de méritos correspondiente al procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional.

Anexo I (orden alfabético) (por puntuación)

Acta de subsanación de méritos

Baremo aportado de oficio

Plazo de presentación de reclamaciones del 14 al 27 de mayo, ambos incluidos (apartado "Tramitación").

Guía para subsanar/reclamar.

Toda la información en este ENLACE.

 

BOTON Osasunbidea