Betetzeko zailak diren plazetan berrikuntzak

Irakaskuntza 2022/01/17

Unibertsitateaz kanpoko irakasleen kidegoei dagozkien lanpostuen hornikuntza arautzen duen 37/2014 Foru Dekretuaren aldaketa indarrean sartzen denetik, orain arte betetzeko zailak ziren lanpostu asko desagertuko dira, baina egun lanpostu horiek betetzen dituzten pertsonak mantendu egingo dira, baldin eta ikastetxean beharrizana desagertzen ez bada edo funtzionario batek betetzen ez badu; eta lehen hiru urteetan beste lanpostu bat aukeratzeko lehentasunezko eskubidea izango du eta, hori gabe, hurrengo hiru urteetan.

Novedades en las plazas de difícil provisión

Irakaskuntza 2022/01/17

A partir de la entrada en vigor de la modificación del Decreto Foral 37/2014, que regula la provisión de puestos de trabajo correspondientes a los cuerpos de personal docente no universitario, desaparecerán muchos de los puestos de difícil provisión existentes hasta ahora, pero a las personas que ocupan esos puestos actualmente se les mantendrán, siempre y cuando no desaparezca la necesidad en el centro o se ocupe por una persona funcionaria, con derecho preferente a elegir otra plaza en los tres primeros años y, sin él, en los tres siguientes.

 

 

BOTON Osasunbidea