adi egon

Iruñeko Udala


Oposizio-lehiaketa(egonkortze prozesua): onartuen eta ez-onartuen zerrendak, argitaratuta

Iruñeko Udala 2023/04/27

Argitaratu dituzte egonkortze prozesuko oposizio-lehiaketen onartuen eta ez-onartuen zerrendak.

Kontsulta ditzakezu hemen


Concurso-oposición (estabilización): publicadas listas de personas admitidas y excluidas

Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea 27/04/2023

Han sido publicadas las listas de personas admitidas y excluidas de los concursos-oposición correspondientes al proceso de estabilización. 

Puedes consultarlo en este enlace

adi egon

Iruñeko Udala

Egonkortze prozesuko merezimendu-lehiaketen deialdietan onartu eta baztertu diren izangaien zerrendak

Iruñeko Udala 2023/03/16

Atzo, martxoak, 15, Udalaren webgunean (enplegu publikoa) argitara eman ziren egonkortze prozesuko merezimendu-lehiaketen deialdietan onartu eta baztertu diren izangaien zerrendak. Zerrendak hemen kontsultatzen ahal dituzue. Baztertuek 10 egun balioduneko epea dute akatsak zuzentzeko, argitalpenaren egunetik kontatuta.

Nahasmendu handia eragin du zerrendetan “E” marka agertzeak, zeinak euskara-tituluaren jabe izatea adierazten baitu. Marka hori agertzen da euskara, ez betebehar gisa, ezta merezimendu gisa ere baloratzen ez den deialdietan ere. Langileriaren Alorretik esan digute barne-antolamenduko kontu bat dela. Hortaz, zuen izenaren ondoan “E” hori agertzen ez bada, ez da beharrezkoa akreditazio hori aurkeztea akatsak zuzentzeko epean, salbu eta euskarazko profila izan dezaketen lanpostuetara aurkezten bazarete (kontuan hartu halako lanpostuak sortzen ahalko direla lekualdatze-lehiaketaren ondoren) edo gizarte-langileen edo gizarte-integrazioko teknikarien lanpostuetara aurkezten bazarete.

Listas de personas admitidas y excluidas en las convocatorias, por concurso de méritos, de las plazas de estabilización

Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea 16/03/2023

Ayer 15 de marzo se publicaron en la página web del Ayuntamiento – empleo público- las listas de personas admitidas y excluidas en las convocatorias, por concurso de méritos, de las plazas de estabilización. Podéis consultar los listados aquí. Las personas excluidas tenéis un plazo de 10 días hábiles, contados desde la fecha de publicación, para la subsanación de errores.

Un aspecto que ha generado confusión es la presencia de la “E”, que acredita estar en posesión de la titulación de euskera, incluso en convocatorias en las que no se va a tener en cuenta ni como requisito de acceso, porque no hay plazas con ese perfil, ni como mérito. Nos aclaran desde Personal que ha sido una cuestión de organización interna. Así que, si aparecéis sin la “E”, no es necesario que presentéis esta acreditación en el plazo para subsanación, salvo que participéis en una convocatoria en la que pueda haber plazas con perfil en euskera (tened en cuenta que en algunos puestos puede haberlas tras el concurso de traslados), o en puestos de Trabajador/a Social o Técnica/o de Integración Social.

adi egon

Iruñeko Udala

Nafarroako Administrazio Publikoetako langileen Estatutuaren aldaketak

Iruñeko Udala 2023/09/03

Otsailaren 28an, Nafarroako Gobernuaren Mahai Orokorrean Estatutua aldatzea erabaki zen, hemen kontsulta ditzakezun hainbat aldaketa egiteko. Datozen egunetan Parlamentuko Osoko Bilkurak bozkatu egingo du eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean. Indarrean sartu ondoren, Udalak sindikatuekin negoziazio-mahaia deitu beharko du, udal langileei aplikatzeko. Aldaketa horiek Udaleko langileoi nola eragiten diguten zehaztutakoan emango dizkizuegu xehetasunak.

Bada aldaketa bat, beste Administrazio batean lanpostu finko baten jabetza hartzeko zain zaudeten pertsonok lehenbailehen jakin behar duzuena: aldaketak indarrean sartzen diren egunetik aurrera lanpostu horretan borondatezko eszedentzia eskatu ahal izango duzue, baldin eta lanpostuaz jabetzeko unean Udalean lanean ari bazarete, dela langile finko gisa, dela aldi baterako langile gisa. Kasu honetan ez dago plaza-erreserbarik (18 hilabeteko erreserba badago funtzionario batek, lanean ari den lanpostuan, borondatezko eszedentziarik eskatzen duenerako). Lanpostu-erreserbarik ez egoteak eszedentzia eskatu duen pertsonari ekarriko lioke, eszedentzian dagoen lanpostu horretara bueltatu nahi izanez gero, hutsik dagoen edozein plazatara joan behar izatea, eta plaza hutsik egon ezean, bat libre geratu arte itxaron behar izatea. Gainera, behin lanean hasitakoan nahitaez parte hartu beharko luke deitutako lehendabiziko lekualdatze-lehiaketan

Gai honi buruz zalantzarik baduzue, idatzi Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. helbidera.

Modificaciones del Estatuto del Personal de las Administraciones Públicas

Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea 09/03/2023

El 28 de febrero se acordó en la Mesa General de Gobierno de Navarra la modificación del Estatuto para introducir varias modificaciones que puedes consultar aquí. En los próximos días se someterá a votación por el Pleno del Parlamento y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Tras la entrada en vigor, el Ayuntamiento tendrá que convocar mesa de negociación con los sindicatos para tratar su aplicación al personal municipal. Os informaremos en detalle una vez se concrete cómo nos afectan estas modificaciones al personal del Ayuntamiento.

Una modificación que es urgente que conozcáis las personas que estáis pendientes de tomar posesión de una plaza fija en otra Administración, es que, desde la entrada en vigor de las modificaciones, podréis solicitar la excedencia voluntaria en esa plaza, si os encontráis prestando servicios en el Ayuntamiento, ya sea como personal fijo o temporal, en el momento de la toma de posesión. En este caso no hay reserva de plaza (la reserva de plaza de 18 meses es para los casos de excedencia voluntaria en la plaza en la que la persona funcionaria se encuentre trabajando). La no reserva de plaza implica que, en el momento en que os queráis incorporar, os asignarán cualquier plaza de las que se encuentren vacantes o, si no hubiera ninguna, esperar hasta que se genere alguna, y posteriormente participar en el primer concurso de traslados que se convoque.

Si tenéis cualquier duda sobre este asunto, podéis escribirnos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

adi egon

Iruñeko Udala


Gaur, batzar orduak (11:00-13:00/17:00-19:30) mobilizazioetara joateko

Iruñeko Udala 2023/02/15

Gogoan izan, gaur, otsailak 15, Iruñeko Udaleko langileok batzar-orduak izanen ditugula mobilizazioetara joateko. Era berean, ateratzeko orduan kontuan izan fitxeroan "código" tekla sakatu, batzarretara ateratzeko kodigoa sartu (16) eta fitxatu behar duzuela. Bueltan fitxatu besterik ez da egin behar.

Mugi zaitez kalitatezko zerbitzu publikoen alde eta lan-baldintza duinen defentsan:

Otsailak 15, asteazkena,

11:30. Elkarretaratzea Jauregiaren aurrean (Karlos III.a 2).
17:30. Manifestazioa, autobus geltokitik abiatuko da, eta Foruen monumentuan bukatu.


Hoy, horas de asamblea (11:00-13:00/17:00-19:30) para ir a las movilizaciones

Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea 15/02/2023

Recordad que hoy, 15 de febrero, las personas que componemos la plantilla municipal disponemos de horas de asamblea para acudir a las movilizaciones. Así mismo, tened en cuenta que a la hora de salir debéis pulsar en el fichero la tecla "código", introducir el código 16 y fichar. A la vuelta solo fichar.

Movilízate por unos servicios públicos de calidad y por unas condiciones de trabajo dignas:

Miércoles, 15 de febrero 

11:30. Concentración frente a Palacio (Carlos III, 2).
17:30. Manifestación con salida desde la antigua estación de autobuses y final en el monumento a los fueros.

 adi egon

Iruñeko Udala

Udal langileen seme-alaben ikasketetarako laguntzak

Iruñeko Udala 2023/02/14

Otsailaren 28ra bitarte (egun hori barne) egonen da zabalik langileen seme-alaben ikasketetarako 2021-2022ko ikasturteko laguntzak eskatzeko epea., Eskaera hori Udalaren Erregistroaren bidez aurkeztu beharko da. Hona hemen eskabidearen inprimakia, aurkeztu beharreko agirien xehetasunekin (PDF eskaera-orria)

Ayuda de estudios para hijos/as del personal municipal 

Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea 14/02/2023

Abierto plazo de solicitud para ayuda de estudios de hijos/as del personal municipal, curso 2021-2022, hasta el día 28 de febrero inclusive. Dicha solicitud deberá ser presentada a través del Registro del Ayuntamiento. Asimismo, se adjunta impreso de solicitud con detalle de documentación a presentar. (PDF solicitud)

Abierto plazo de solicitud para la Ayuda Familiar para 18-23 años

adi egon

Iruñeko Udala

18-23 urte bitarteko seme-alaben laguntza eskatzeko epea zabaldu dute

Abierto plazo de solicitud para la Ayuda Familiar para 18-23 años

adi egon

Iruñeko Udala


Meritu-lehiaketa eta oposizio-lehiaketen deialdiak argitaratu dituzte

Iruñeko Udala 2022/12/20

Atzoko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman zituzten deialdiak Iruñeko Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzura aritzeko aldi baterako enplegua egonkortzeko eta finkatzeko ezohiko prozesuari dagozkion lanpostu hutsak merezimendu-lehiaketaren eta oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko.

Hauxe lotura:https://bon.navarra.es/eu/buletina/-/sumario/2022/254

 


Publicadas las convocatorias de concursos de méritos y concurso oposición

Ayuntamiento de Pamplona/Iruña 20/12/2022

En el Boletín Oficial de Navarra de ayer se  publicaron las convocatorias para la provisión, mediante concurso de méritos y concurso oposición, de vacantes de puestos correspondientes al proceso extraordinario de estabilización y consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de Pamplona y sus organismos autónomos.

Este es el enlace: https://bon.navarra.es/es/boletin/-/sumario/2022/254

adi egon

Iruñeko Udala

Graduko osagarriaren atzeraeraginari buruzko oharra

Iruñeko Udala 2022/08/01

Nafarroako Administrazio Auzitegiak graduko osagarria aitortu dio Udaleko langile bati, eta langile guztiei garai batean onartu zitzaien atzeraeragin handiagoarekin aitortu ere. Izan ere, langile horrek 2019ko urtarrilaren 1a baino lehen egin zuen eskaera eta Udalak ez zion erantzun.

Horrelako kasuetan (langileak gradua eta atzeraeragina 2019ko urtarrilaren 1a baino lehen eskatu zituen eta eskaera oraindik erantzun gabe dago), isiltasun administrazioa gertatzen da, eta horrek esan nahi du oraindik ere irekita dagoela Nafarroako Administrazio Auzitegian gora jotzeko errekurtsoa aurkezteko epea.

Graduaren eta atzeraeraginaren eskaera 2019ko urtarrilaren 1a baino lehenagokoa denez, atzeraeraginaren 4 urteak 2015eko urtarrilaren 1a baino lehenagotik ordaindu behar dira (gogoan izan egun horretatik aurrera ordaindu zuela ofizioz Administrazioak –gure kasuan Udalak–). Kasu honetan, langileak 2016ko urtarrilaren 14an aurkeztu zuenez eskaera, atzeraeragina 2012ko urtarrilaren 14ra arte eraman behar da. Horregatik, Udalak, Nafarroako Administrazio Auzitegiaren ebazpen hori betez, 2012ko urtarrilaren 14tik 2015eko urtarrilaren 1era bitarteko gradua ere ordaindu beharko dio langile horri.

Hortaz, egoera berean bazaude, ez izan zalantzarik eta jarri gora jotzeko errekurtsoa Nafarroako Administrazio Auzitegian lehenbailehen.

Informazio gehiago behar baduzu edo gai honen inguruan zalantzaren baduzu, jar zaitez harremanetan zure ordezkariekin.

Nota sobre retroactividad del complemento de grado

Ayuntamiento de Pamplona/Iruña 01/08/2022

El TAN ha reconocido a un trabajador del ayuntamiento el complemento de grado con una retroactividad más amplia de lo abonado en su día a todo el personal, al haber realizado dicho trabajador una solicitud con anterioridad al 01/01/2019 y no haber sido contestada por el ayuntamiento.

En casos como el de este trabajador, en los que se solicitó el grado con su retroactividad correspondiente en una fecha anterior al 01/01/2019, y dicha solicitud permanece a día de hoy sin contestar, se produce el llamado silencio administrativo, que conlleva que el plazo para presentar recurso de alzada ante el TAN todavía sigue abierto.

El hecho de que la solicitud de grado con efectos retroactivos sea anterior al 01/01/2019 supone que los 4 años de retroactividad se extenderían más allá del 01/01/2015, que es el periodo que en su día abonó la administración (en nuestro caso el ayuntamiento) de oficio. En el caso de la resolución del TAN a la que hacemos referencia, el trabajador presentó su solicitud el 14/01/2016 por lo que la retroactividad se extiende hasta el 14/01/2012. Por eso ahora el ayuntamiento, en cumplimiento de dicha resolución, deberá abonar a dicho trabajador el grado correspondiente al periodo comprendido entre el 14/01/2012 y el 01/01/2015.

Por eso, si estás en dicha situación, no dudes en interponer el recurso de alzada correspondiente ante el TAN lo antes posible.

Si necesitas más información o tienes cualquier duda sobre este tema, ponte en contacto con tus delegado/as

adi egon

Iruñeko Udala


Egonkortze prozesuei buruzko informazioa

Iruñeko Udala 2022/07/28

Uztailaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratutako Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpen batean zehaztu egin dira enplegua egonkortzeko 2022ko LEP berezian sartutako lanpostu bakoitzari aplikatuko zaion hautapen sistema (merezimendu lehiaketa edo oposizio-lehiaketa), bai eta 2020ko eta 2021eko LEPetako lanpostuenak ere, egonkortzeko prozesu hauetan sartzen direnak. Ebazpen horretan, 2022ko LEParen iragarkian egindako akats baten zuzenketa ere aipatzen da (uztailaren 5eko Aldizkari Ofizialean argitaratu zen), haren bidez lanpostu bat gehiago sartu baita LEP berezian.

Horren guztiaren gaineko zalantzaren bat baduzue, helbide elektroniko honetara idazten ahal diguzue: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Bide batez, jakinarazi nahi dizuegu gaur den egunean Udalak oraindik ez duela ezer erabaki hautapen prozesu horietan erabiliko diren balorazio-irizpideei buruz. Irizpideak negoziatzeko bilera batera noiz deituko diguten zain gaude. Espero dezagun lehenbailehen deitzea, denbora gutxi gelditzen delako.


Información sobre procesos de estabilización

Ayuntamiento de Pamplona/Iruña 28/07/2022

Con fecha 22 de julio se publicó en el BON la resolución de Recursos Humanos en la que se especifica el sistema selectivo, concurso de méritos o concurso-oposición, que se aplicará a cada una de las plazas de la OPE extraordinaria de estabilización de 2022, así como a las plazas de OPES anteriores, de 2020 y 2021, que también se incluirán en estos procesos de estabilización. La resolución hace alusión también a una corrección de errores de la OPE 2022, por la que se incluye una plaza más, y que se publicó en el BON del 5 de julio.

Si tenéis alguna duda al respecto que nos queráis consultar, podéis escribirnos a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Aprovechamos para informaros que hasta el momento el Ayuntamiento no se ha pronunciado sobre los criterios que sobre los criterios que se utilizarán para valorar los méritos en estos procesos selectivos. Seguimos a la espera de que se nos convoque a negociación, esperamos que más pronto que tarde, ya que los plazos apremian.