ADM Basozainak klima aldaketa

Basozaintza

Ingurumen hondamendien aurrean, prebentzio planak eta baliabide gehiago

Administrazioa 2023/01/08

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Basozaintza 

BIDEOA IKUSI

Baliteke jadanik ahaztuak izatea iazko udan jasan genituen sute izugarriak, edo ez oroitzea jada azken uholdeez edo inoiz ezagutu gabeko lehorterik latzenaz, baina argi baino argiago dago klima-aldaketa Nafarroara iritsi dela eta geratzeko asmoz etorri dela. Egoera honetara eraman gaituen eredu harrapari kapitalista zuzentzeko modua aurkitzen dugun bitartean, prebentzioa da ingurumen hondamendien aurka borrokatzeko daukagun tresnarik onena. Eta hondamendi natural gehiago gerta ez daitezen, orain da prebentzio lanak egiteko garaia; orain da baliabideak areagotzeko garaia.


Klima-aldaketaren ondorioz ingurumen hondamendi bat jasaten dugun bakoitzean (suteak, uholdeak, lehorteak), gure politikarien adierazpenak aguantatu behar izaten ditugu, hau eta bestea agintzen baitute ondorioak geldiarazteko. Errealitateak erakusten digu gezurretan ari direla: hitz hutsak dira, laster ahazten direnak. Eta horrela hurrengora arte.

Mundu osoan inposatu den eredu ekonomiko harraparia gure planeta suntsitzen ari da eta horren ondorioak denok ordaintzen ari gara. Gure gizartea ez dago dinamika horretatik kanpo. Hemen eta orain milioiak inbertitzen jarraitzen dugu AHTa edo Nafarroako Ubidea bezalako azpiegitura handietan, abeltzaintza estentsiboa alde batera uzten dugu eta intentsiboa eta industrializatua bultzatzen da, despopulazioa gero eta eremu zabalagoetan hedatzen ari da eta biztanleria hirietan pilatzera daraman eredu kontsumista inposatzen da. Petrolioa erretzen eta kutsatzen jarraitzen dugu.

Hori guztia larriagotu egiten da gure erakundeek eredu-aldaketarik planteatzen ez dutelako eta jasaten ari garen ondorioei irmoki aurre egiteko gai ez direlako. Adibiderik argiena udan ikusi genuen, Nafarroa alde guztietatik erre zenean.

Klima-aldaketaren ondorioei aurre egiteko, basozaintza indartu beharra dago

Argi dagoena zera da: politikariek hondamendien ondoren adierazpen solemneak egin arren, suteen prebentzioan inbertitzea, Nafarroan, gainditu gabeko ikasgaia da oraindik. Suhiltzaileen plantilla ez da nahikoa, eta basozainei dagokienez, duela 40 urte baino langile gutxiago gaude.

Egungo eta etorkizuneko erronkei heltzeko, prebentzioa eta baliabide gehiago

Gai hori serioski hartzeko garaia da: ezinbestekoa da Baso-suteen prebentziorako planak prestatzen hastea, non XXI. mendera egokitutako neurri teknikoak ezartzea eta langile gehiago kontratatzea aurreikusi beharko den. Izan ere, Nafarroa da hektarea bakoitzeko basozain kopuru txikiena duen autonomia erkidegoa (Europako jarraibideak betetzeko, plantillako basozainen kopurua hirukoiztu beharko litzateke).

Behar-beharrezkoa da egungo eredu harraparia aldatzea, eredu jasangarri eta orekatuagoa lortzeko

Lurraldearen eta bere erabileren antolamendua eta kudeaketa birplanteatu beharra dago, gure geografiaren puntu kritikoak aztertuz eta klimaren eta ingurumenaren krisi globalak mahai gainean jarri dizkigun beharren arabera kudeatuz lurraldearen antolamendua. Presakoa da Nafarroan Baso Suteen Prebentzio Integralerako Taldeak abian jartzea.

Guarderío Forestal

Frente a los desastres medioambientales, planes de prevención y más recursos

Administrazioa 2023/01/08

descargas de archivos.orig PDF INFOadm Guarderío Forestal

VER VIDEO

Puede que hayamos olvidado ya los terribles incendios que padecimos el verano pasado, o que no nos acordemos de las últimas inundaciones o de la peor sequía que hemos conocido, pero la realidad es que el cambio climático ha llegado a Navarra y viene para quedarse. Mientras encontramos la manera de corregir el modelo depredador capitalista que nos ha llevado a esta situación, la mejor herramienta que tenemos para luchar contra los desastres medioambientales es la prevención. Y es ahora cuando estamos en la época de realizar las labores de prevención para evitar nuevos desastres naturales; es ahora cuando hay que implementar los recursos.


Cada vez que sufrimos un desastre medioambiental debido a las consecuencias del cambio climático (incendios, inundaciones, sequías…) tenemos que aguantar las declaraciones de nuestros políticos prometiendo esto o aquello para frenar las consecuencias. La realidad nos demuestra que mienten: son declaraciones de cara a la galería que pronto se olvidan. Y así hasta la próxima.

Estamos pagando las consecuencias de un modelo económico depredador que se ha impuesto a nivel global y que está llevando a nuestro planeta hacia su destrucción. Nuestra sociedad no es ajena a todo esto. Aquí y ahora seguimos invirtiendo millones en grandes infraestructuras como el TAV o el Canal, abandonamos la ganadería extensiva y se potencia la intensiva e industrializada, aumenta la despoblación en zonas cada vez más amplias y se impone un modelo consumista que concentra la población en las ciudades. Seguimos quemando petróleo y contaminando.

Todo esto se agrava cuando nuestras instituciones no solo no se plantean un cambio de modelo, sino que se muestran incapaces de afrontar de una manera decidida las consecuencias que estamos sufriendo. El ejemplo más claro lo vimos en verano cuando Navarra ardía por los cuatro costados.

Frente a las consecuencias del cambio climático hay que reforzar el guarderío forestal

Lo cierto es que, pese a las declaraciones solemnes de los políticos tras el desastre, en Navarra la inversión en prevención de incendios sigue siendo una asignatura pendiente. Seguimos con una plantilla de bomberos insuficiente, y en cuanto al guarderío, estamos menos plantilla que hace 40 años.

Prevención y más recursos para afrontar los retos actuales y futuros

Es hora de tomarse en serio este tema a través de la redacción de Planes de Prevención de Incendios Forestales que incluyan medidas técnicas del siglo XXI y la incorporación de más efectivos, ya que a nivel estatal Navarra se encuentra a la cola en la ratio de guardas por hectárea (para cumplir con las directrices europeas se debería triplicar el número de guardas en plantilla).

Es necesario cambiar el modelo económico depredador actual por un modelo más sostenible y equilibrado

Es necesaria una mirada hacia la gestión y ordenación del territorio y sus usos, analizando puntos críticos de nuestra geografía y realizando una gestión y ordenación territorial acorde a las necesidades que nos ha puesto encima de la mesa la crisis climática y medioambiental global. Urge poner en marcha un EPRIF en Navarra. (Equipos de Prevención Integral de Incendios Forestales).

 

ADM c o nivel B

B mailako plaza gehiago egonkortzeko sartze-prozedurak argitaratu dira

Administrazioa 2022/12/22

Zehazki, oposizio-lehiaketako bi prozesu dira: NUPeko Informatika Zerbitzuan lan egingo duen OL-ko kudeaketari lanpostu bati (B mailakoa) eta 41 erizain-lanposturi dagozkienak.

Nafarroako Gobernuan eta haren erakunde autonomoetan enplegua egonkortzeko prozesuak aurrera jarraitzen du, eta aste honetan beste bi deialdi argitaratu dituzte (biak oposizio-lehiaketaren bidez) B mailako lanpostuak egonkortzeko: OL-ko kudeatzailearen lanpostu bat eta erizaintzako 41.

Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskabideak modu independentean aurkeztu beharko dira, eta interesdunek hamabost egun naturaleko epea izango dute, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; hau da, urtarrilaren 5era artekoa erizaintzako plazetarako izena eman nahi dutenek, eta urtarrilaren 6ra artekoa OL-ko kudeatzailearen plaza lortu nahi dutenek.

Hona hemen prozesu horietarako estekak:

Nafarroako Unibertsitate Publikoko hautapen prozesu honetan parte hartu nahi dutenek eskaera telematikoa Nafarroako Unibertsitate Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dute.

Publicados los procedimientos de ingreso para estabilizar más plazas de nivel B

Administrazioa 2022/12/22

Se trata concretamente de sendos procesos de concurso-oposición referentes a una plaza de gestor P.B. (nivel B) ubicado en el servicio de informática de la UPNA y de 41 plazas de enfermería.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos sigue adelante y esta semana han publicado dos nuevas convocatorias (ambas son mediante el sistema de concurso-oposición) para estabilizar plazas de nivel B: una plaza de gestor P.B. y 41 de enfermería.

La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 5 de enero las personas que quieran inscribirse para las plazas de enfermería, y hasta el 6 de enero quienes opten a la plaza de gestor P.B.

He aquí los enlaces a dichos procesos:

Quienes deseen tomar parte en el presentes proceso selectivo de la Universidad Pública de Navarra deberán presentar su solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica de la Universidad Pública de Navarra.

 

0 3 Hemengoak

LABek onartezintzat jotzen du Navarra Sumak Iruñeko udal haur eskoletan menu jasangarrien programa baztertu izana

Administrazioa 2022/12/22

Azken asteetan, gertatzeko aukera ikusita, LAB “Hemengoak” proiektuaren alde mobilizatu da. Proiektu horrek familien %70aren, langileen %91ren eta eskoletako zuzendaritzen %100aren babesa jaso du.

LABek, Udal Haur Eskoletako langileek eta bertako familiek azken asteetan salatu duten bezala, Navarra Sumaren gobernuak datorren martxoan “Hemengoak / De aquí” proiektua bertan behera utziko duela baieztatu du. 2019tik indarrean den eta sektore guztiengandik harrera ezinhobea jaso duen proiektu horren helburua da zentroetan menu jasangarriak eta ekologikoak eskaintzea.

Proiektua, zuzendariek adierazten duten moduan, 0-3 eskoletako talde teknikoak “modu parte-hartzailean” egindako “gogoeta-lan handi baten ondoren” sortu zen, “elikadura, zentzu guztietan, bere ikastetxeen ildo pedagogikoan modu koherentean sartzeko helburuarekin”. Proiektuaren filosofia haurrei kalitatezko produktuak eskaintzea da, jasangarriak, ekologikoak, freskoak, sasoikoak, hurbilekoak eta ekoizleei zuzenean eskuratuak, horrek Nafarroako produkzioan eragina izan dezan.

Hasierako kontratuak 2019tik 2021eko martxoaren 31ra arteko iraupena zuen, eta ondoren bi luzapen izan ditu, 2023ko martxoaren 31n amaitzen direnak. Hasieran, egunean 950 menu banatzen ziren 10 zentrotan, eta gaur egun 1.350 bazkaltiarrengana iristen da.

Navarra Sumak sukaldeetarako prestatu duen pleguak baztertu egiten du -nahiz eta Kontratuei buruzko Foru Legeak onartu- kontratua lotetan zatitzea, aitzakiatzat hartuta eredu hori “kudeaketa eta kontrol konplexukoa” dela, eta “garraio-gastuak biderkatzen dituela” esleipen bakarreko beste ereduekin alderatuta. Hau da, Nafarroako ekoizle txikien eta ETEen alde egin ordez, “hornitzaile bakarra” izatea lehenesten du Navarra Sumak.

EH Bilduk programa ezabatzearen aurka bozkatu du eta, gainera, erabaki hori atzera botatzeko ekimen juridiko guztiak baloratuko dituela iragarri du, izan ere, alderdiaren esanetan “Europa, estatu, foru eta herri mailan enpresa handien aurrean ETEak lehenesten dituen kontratazio-araudi guztiaren aurka egiten du”. Gainera, “oso larritzat” jo du erabakia; “hemen elikagai freskoak, sasoikoak, ekologikoak eta hurbilekoak merkaturatzen dituzten enpresa txikien interesak urratzeaz gain, familia gehienen eta Haur Eskoletako langileen eskaerei ezikusiarena egiten baitie”.

Azken asteetan, Navarra Sumak astakeria hori egingo ote zuen beldurrez, LAB mobilizatu egin da zentro horietako langile eta familiekin batera; seme-alabak haur-eskoletara eramaten dituzten familien %70ek “Hemengoak” proiektuaren alde sinatu dute (668), eta baita zentro horietako langileen %91k (239 langiletatik 219k), eta udal haur eskoletako zuzendaritzen %100ak ere. Onartezina da hezkuntza-komunitate osoaren eta programa hau hornitzen duten familia-enpresa guztien gainetik pasatzea, are gutxiago atzean interes ilunak daudela susmatzen denean.

LAB considera inadmisible que Na+ tumbe el programa de menús sostenibles en las escuelas infantiles municipales de Pamplona

Administrazioa 2022/12/22

En las últimas semanas, viendo la posibilidad de que sucediese, LAB se ha movilizado a favor de “Hemengoak”, proyecto que ha recibido el apoyo del 70% de las familias, el 91% de las trabajadoras y el 100% de las direcciones de las escuelas.

Tal y como han venido denunciándolo tanto LAB, como las trabajadoras y familias de las Escuelas Infantiles municipales de Pamplona, el gobierno de Navarra Suma ha confirmado que el próximo mes de marzo pondrá fin al proyecto “Hemengoak / De aquí”, cuyo objetivo es proporcionar menús sostenibles y ecológicos en los centros infantiles; un proyecto que lleva funcionando desde 2019 y siempre ha contado con una gran acogida de todos los sectores.

El proyecto surgió, como señalan las directoras de las EEII, “de manera participativa, tras una gran reflexión y un enorme trabajo” del equipo técnico de las escuelas 0-3 con el objetivo de “incluir la alimentación, en todos sus aspectos, de manera coherente en la línea pedagógica” de sus centros. La filosofía del proyecto se basa en ofrecer a los niños y niñas productos de calidad, sostenibles, ecológicos, frescos, de temporada, de proximidad, y directamente adquiridos a los productores, de tal manera que repercuta en la producción navarra.

El contrato inicial tenía una duración que iba desde el 2019 hasta el 31 de marzo de 2021, y posteriormente ha contado con dos prórrogas que concluyen el próximo 31 de marzo de 2023. Al principio se suministraban 950 menús diarios en 10 centros, y en la actualidad llegan a 1.350 comensales.

El pliego que Navarra Suma ha preparado para las cocinas elimina -a pesar de que la Ley Foral de Contratos lo recoge- la división del contrato en lotes, bajo el pretexto de que este modelo es “de compleja gestión y control”, y “multiplica los gastos de transporte” con respecto a otros modelos con adjudicatario único. Es decir, en lugar de apostar por los pequeños productores y pymes navarros, plantea que haya “un único proveedor”.

EH Bildu ha votado en contra de la eliminación del programa y ha anunciado, además, que valorará todas las iniciativas jurídicas posibles para paralizar esta decisión, ya que, aseguran, “atenta contra toda la normativa de contratación que, a nivel europeo, estatal, foral y local, prima a las pymes frente a las grandes empresas”. Además tilda la decisión de “muy grave” ya que “además de vulnerar los intereses de las pequeñas empresas que aquí comercializan alimentos frescos, de temporada, ecológicos y de proximidad, también cercena las demandas de la mayor parte de las familias y de las trabajadoras de escuelas infantiles”.

En las últimas semanas y ante el temor de que Navarra Suma pudiera llevar a cabo esta tropelía, desde LAB nos hemos movilizado junto a las trabajadoras y las familias de estos centros para tratar de evitarlo; el 70% de las familias que llevan a sus hijos e hijas a Escuelas Infantiles han firmado a favor de Hemengoak (668); el 91% de las trabajadoras de estos centros (219 de 239) también lo han hecho, así como el 100% de las direcciones de las 12 escuelas de titularidad municipal. Es inadmisible que se pase por encima de toda la comunidad educativa y de todas las empresas familiares que suministran a este programa, menos aun cuando existe la sospecha de que detrás existen oscuros intereses.

 

0 3 Hemengoak

LABek onartezintzat jotzen du Navarra Sumak Iruñeko udal haur eskoletan menu jasangarrien programa baztertu izana

Administrazioa 2022/12/22

Azken asteetan, gertatzeko aukera ikusita, LAB “Hemengoak” proiektuaren alde mobilizatu da. Proiektu horrek familien %70aren, langileen %91ren eta eskoletako zuzendaritzen %100aren babesa jaso du.

LABek, Udal Haur Eskoletako langileek eta bertako familiek azken asteetan salatu duten bezala, Navarra Sumaren gobernuak datorren martxoan “Hemengoak / De aquí” proiektua bertan behera utziko duela baieztatu du. 2019tik indarrean den eta sektore guztiengandik harrera ezinhobea jaso duen proiektu horren helburua da zentroetan menu jasangarriak eta ekologikoak eskaintzea.

Proiektua, zuzendariek adierazten duten moduan, 0-3 eskoletako talde teknikoak “modu parte-hartzailean” egindako “gogoeta-lan handi baten ondoren” sortu zen, “elikadura, zentzu guztietan, bere ikastetxeen ildo pedagogikoan modu koherentean sartzeko helburuarekin”. Proiektuaren filosofia haurrei kalitatezko produktuak eskaintzea da, jasangarriak, ekologikoak, freskoak, sasoikoak, hurbilekoak eta ekoizleei zuzenean eskuratuak, horrek Nafarroako produkzioan eragina izan dezan.

Hasierako kontratuak 2019tik 2021eko martxoaren 31ra arteko iraupena zuen, eta ondoren bi luzapen izan ditu, 2023ko martxoaren 31n amaitzen direnak. Hasieran, egunean 950 menu banatzen ziren 10 zentrotan, eta gaur egun 1.350 bazkaltiarrengana iristen da.

Navarra Sumak sukaldeetarako prestatu duen pleguak baztertu egiten du -nahiz eta Kontratuei buruzko Foru Legeak onartu- kontratua lotetan zatitzea, aitzakiatzat hartuta eredu hori “kudeaketa eta kontrol konplexukoa” dela, eta “garraio-gastuak biderkatzen dituela” esleipen bakarreko beste ereduekin alderatuta. Hau da, Nafarroako ekoizle txikien eta ETEen alde egin ordez, “hornitzaile bakarra” izatea lehenesten du Navarra Sumak.

EH Bilduk programa ezabatzearen aurka bozkatu du eta, gainera, erabaki hori atzera botatzeko ekimen juridiko guztiak baloratuko dituela iragarri du, izan ere, alderdiaren esanetan “Europa, estatu, foru eta herri mailan enpresa handien aurrean ETEak lehenesten dituen kontratazio-araudi guztiaren aurka egiten du”. Gainera, “oso larritzat” jo du erabakia; “hemen elikagai freskoak, sasoikoak, ekologikoak eta hurbilekoak merkaturatzen dituzten enpresa txikien interesak urratzeaz gain, familia gehienen eta Haur Eskoletako langileen eskaerei ezikusiarena egiten baitie”.

Azken asteetan, Navarra Sumak astakeria hori egingo ote zuen beldurrez, LAB mobilizatu egin da zentro horietako langile eta familiekin batera; seme-alabak haur-eskoletara eramaten dituzten familien %70ek “Hemengoak” proiektuaren alde sinatu dute (668), eta baita zentro horietako langileen %91k (239 langiletatik 219k), eta udal haur eskoletako zuzendaritzen %100ak ere. Onartezina da hezkuntza-komunitate osoaren eta programa hau hornitzen duten familia-enpresa guztien gainetik pasatzea, are gutxiago atzean interes ilunak daudela susmatzen denean.

 

IRAK kontzentra PAI

LABek PAI dekretuari EZETZ esatera animatu du, herritarren parte-hartzearen bidez

Irakaskuntza 2022/12/21

PAI hezkuntza eredu bihurtuko duen Foru Dekretuaren proiektuak beste urrats bat eman du, Nafarroako Gobernuaren gardentasun atarian kontsulta daiteke jada. LABen izugarria eta onartezina iruditzen zaigu PAIa hizkuntza-eredu bihurtzea, gure nortasunari erasotzen diolako eta, gainera, onura pedagogiko frogaturik gabeko programa delako.

Horregatik, gure haserrea eta gaitzespena adierazten jarraituko dugu, eta EZ esango diogu PAI Dekretuari, eta BAI, berriz, Nafarroako ikasle guztiek beren hizkuntzan ikasteko aukera emango dien murgiltze eredu linguistiko bati. Horregatik, LABetik animatzen zaituztegu PAI ereduari EZETZ esatera, ESTEKA honetan gaitutako herritarren parte-hartzearen bidez.

Parte hartzeko epea urtarrilaren 17an amaituko da.

LAB anima a decir NO al decreto PAI a través de la participación ciudadana

Irakaskuntza 2022/12/21

El Proyecto de Decreto Foral que convertirá el PAI en modelo educativo ha dado un paso más, ya se puede consultar en el portal de transparencia del Gobierno de Navarra. En LAB nos parece terrible e inadmisible que el PAI se convierta en modelo lingüístico, ya que atenta contra nuestra identidad y además es un programa sin beneficio pedagógico probado.

Por ello seguiremos mostrando nuestro enfado, rechazo y diremos NO al Decreto PAI, y SÍ a un modelo de inmersión lingüística que permita a todo el alumnado navarro estudiar en su lengua propia. Por ello, desde LAB os animamos a decir NO al modelo PAI a través de la participación ciudadana habilitada en el siguiente ENLACE.

El plazo de participación terminará el 17 de enero.

 
IRAK Convenio propio 03

0-3. Nafarroako lan hitzarmen sektorial propioa orain!

Haur Eskolak 2022/12/20

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Zergatik?

1- Lan baldintzak

2- Publifikazioaren bidean

3- Zertan dago LAB?

0-3 sektoreko langileok, beste edozein sektoreetako langileak bezala, Nafarroa Garaiko gure Lan Hitzarmen sektoriala behar dugu. Lan hitzarmen sektorialak langile guztien lan baldintza minimoak, hala nola soldatak, ratioak, lanaldia, baimenak, etab. bermatuko ditu Nafarroako haur eskola guztietan.

Hitzarmen sektorialak sektorea duintzeko tresna iraunkorra izango da eta langileoi uneoro gure lan baldintzak negoziatzeko eta hobetzeko aukera emango digu.

Nafarroako hitzarmen sektoriala lortuz, etorkizuneko 0-3 kalitatezkoa, publikoa, euskalduna eta unibertsala helburu dugun eskola eredurako aurrerapauso handia emango dugu, orain soilik eskola gutxi batzuetan dituzten lan baldintzak (Nafarroako Gobernukoak, udal gutxi batzuk) orokortuko direlako eta, modu honetan, zoru duin bat finkatuko dugulako gure helburu estrategikoen bidean.

Era berean, Nafarroako Gobernuari jarraituko diogu exijitzen 0-3 zikloaren izaera hezitzailea berma dezala, horretarako Hezkuntza Departamentuak ziklo osoaren ikuspegi integrala aitortuz eta finantziazioa bere gain hartuz. Honekin batera deszentralizazio plan bat behar da eskola guztien autonomia eta tokiko gertutasuna errespetatuko dituena.

Lan hitzarmena lortzeko bidean prozesuan interesa zuten sektoreko hainbat entitaterekin bilerak burutu ditugu eta negoziazioa ahalbideratuko duen patronala osatzea eskatu diegu. Behin patronala osatuta, LAB sektorean ordezkaritza gehien duen sindikatua izanik, Mahaia Osatzeko data jarriko dugu eta, bertan, orain arte langileekin batera jorratu dugun negoziaziorako aldarrikapen taula, ofizialki, mahaigaineratuko dugu.

Edozein zalantza, proposamen... lan hitzarmenaren inguruan edo eta zure lan baldintzen inguruan, konfiantza osoz eta inolako konpromisorik gabe, gurekin harremanetan jarri ahal zara.

0-3. ¡Convenio sectorial propio para Navarra ya!

Escuelas Infantiles 2022/12/20

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

¿Por qué?

1- Por las condiciones de trabajo

2- En camino hacia la publificación

3-¿En qué está LAB?

Las trabajadoras del sector 0-3, como las trabajadoras de cualquier otro sector, necesitamos nuestro Convenio Laboral Sectorial de Navarra. El convenio sectorial garantizará las condiciones mínimas de trabajo de todas las trabajadores, tal como salarios, ratios, jornada, permisos, etc. en todas las escuelas infantiles de Navarra.

El convenio sectorial será un instrumento permanente de dignificación del sector y nos permitirá a las trabajadoras negociar y mejorar en todo momento nuestras condiciones laborales.

Con la consecución del convenio sectorial de Navarra, daremos un paso de gigante hacia un modelo de escuela futura de 0-3 de calidad, pública, euskaldun y universal, condiciones laborales que actualmente están instauradas solo en unas pocas escuelas (las del Gobierno de Navarra y unos pocos ayuntamientos) y, de esta manera, fijaremos un suelo digno en la senda de nuestros objetivos estratégicos.

Asimismo, seguiremos exigiendo al Gobierno de Navarra que garantice el carácter educativo del ciclo 0-3, reconociendo para ello el Departamento de Educación una visión integral de todo el ciclo y asumiendo su financiación. Junto a esto se necesita un plan de descentralización que respete la autonomía de todas las escuelas y la cercanía local.

En el camino hacia la consecución de un convenio laboral hemos mantenido reuniones con diversas entidades del sector interesadas en el proceso y les hemos pedido que formen una patronal que posibilite la negociación. Una vez constituida la patronal, LAB -como el sindicato con más representación en el sector- pondrá fecha a la Constitución de la Mesa, en la que se planteará oficialmente la tabla reivindicativa de negociación que hasta ahora hemos abordado junto a las trabajadoras.

Cualquier duda, propuesta... sobre el convenio laboral o sobre tus condiciones laborales, con total confianza y sin ningún compromiso, puedes ponerte en contacto con nosotras.

 LAB Iruñea Arga Ibaia kalea, 12-14-behea, 948 22 11 30 Tfno 638 711 132 Haur Eskolak 03 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
OSA ADM Concurso oposicin

Osasunbidea. Oposizio-lehiaketa

Concurso-oposición. Osasunbidea

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Oposizio-lehiaketa. Erizaintza. Deialdia
Osasunbidea 2022/12/21

Buletinerako esteka.
Deialdirako esteka.
Epea: 2022/12/22tik 2023/01/05era.

Concurso-Oposición. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/21

Enlace al boletín.
Enlace a la convocatoria.
Plazo: del 22/12/2022 al 05/01/2023.

Concurso-Oposición. Medicina preventiva. Medicina del trabajo. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/19

Medicina Preventiva.
Enlace al BON.

Enlace a la convocatoria.
Medicina del trabajo.
Enlace al BON.
Enlace a la convocatoria.
Plazo de inscripción del 20/12/2022 al 03/01/2023.

Concurso-Oposición. Medicina preventiva. Medicina del trabajo. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/19

Medicina Preventiva.
Enlace al BON.

Enlace a la convocatoria.
Medicina del trabajo.
Enlace al BON.
Enlace a la convocatoria.
Plazo de inscripción del 20/12/2022 al 03/01/2023.

Argitaratu dituzte D mailako lanpostuei dagozkien egonkortze prozesuak.

Administrazioa 2022/11/28

2022ko azaroaren 28ko 236. NAOn argitaratu dituzte foru Administrazioko D mailako lanpostuak egonkortzeko oposizio-lehiaketak.

Nafarroako Gobernuaren baitan lanpostuak egonkortzeko prozesuak aurrera darrai eta astelehen honetan Nafarroako Aldizkari Ofizialak D mailako lanpostuei dagozkien deialdiak argitaratu ditu (esteka). Deialdi bakoitzerako eskaera bat aurkeztu beharko da, eta horiek burutzeko hamabost egun naturaleko epea (deialdia NAOn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita) izango dute interesa dutenek; hau da, datorren abenduaren 13a artekoa.

Hauek dira deialdietan jaso diren lanpostuak:

Hautaketa prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, ondoko ESTEKAN sakatuz eta “Enplegu publikoko deialdiak” atalean sartuz.

Publicados los concursos de estabilización relativos las plazas de nivel D.

Administrazioa 2022/11/28

El BON nº 236 de este 28 de noviembre de 2022 publica las convocatorias de concurso-oposición para estabilizar los puestos de la Administración foral relativos al nivel D.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra sigue adelante y este lunes el BON publica los concursos-oposición relativos a las plazas de nivel D (enlace). La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 13 de diciembre.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".

Argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostuei eta Administrazioaren gainerako C mailakoei dagozkien egonkortze prozesuak.
Osasunbidea 2022/11/21

2022ko azaroaren 21eko 230. NAOn argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostu gehienak egonkortzeko deialdiak, bai eta Administrazioaren gainerako C mailako lanpostuak egonkortzekoak ere. Era berean, NUPeko deialdi bat ere bada.
Izena emateko epea zabalik dago 2022/11/22tik 2022/12/07ra.

Osasunbidea

Funtzio Publikoa

Publicados los concursos de estabilización relativos a las plazas de Osasunbidea y a las de nivel C del resto de la Administración.
Osasunbidea 2022/11/21

El BON n.º 230 de este 21 de noviembre de 2022 publica las convocatorias para estabilizar la gran mayoría de plazas de Osasunbidea, así como las plazas de nivel C correspondientes al resto de la Administración y una de la UPNA.
Abierto el plazo de inscripción del 22/11/2022 al 07/12/2022.

Osasunbidea

Función Pública

Argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostuei eta Administrazioaren gainerako C mailakoei dagozkien egonkortze prozesuak.
Osasunbidea 2022/11/21

2022ko azaroaren 21eko 230. NAOn argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostu gehienak egonkortzeko deialdiak, bai eta Administrazioaren gainerako C mailako lanpostuak egonkortzekoak ere. Era berean, NUPeko deialdi bat ere bada.
Izena emateko epea zabalik dago 2022/11/22tik 2022/12/07ra.

Osasunbidea

Funtzio Publikoa

Publicados los concursos de estabilización relativos a las plazas de Osasunbidea y a las de nivel C del resto de la Administración.
Osasunbidea 2022/11/21

El BON n.º 230 de este 21 de noviembre de 2022 publica las convocatorias para estabilizar la gran mayoría de plazas de Osasunbidea, así como las plazas de nivel C correspondientes al resto de la Administración y una de la UPNA.
Abierto el plazo de inscripción del 22/11/2022 al 07/12/2022.

Osasunbidea

Función Pública

Egonkortze-LEParen baitako A, B eta C mailetako lanpostu gehiagoren oposizio-lehiaketak argitaratu dira
Osasunbidea 2022/11/14

2022ko azaroaren 14ko 224. NAOn argitaratu dira Nafarroako Foru Administrazioko A, B eta C mailetako hainbat lanpostu oposizio-lehiaketa bidez (NOPLOIkoak salbu, zeinak mrezimendu lehiaketa bidez izango baitira) egonkortzeko deialdiak.

Egonkortze- LEPak aurrera darrai, eta astelehen honetan hautapen prozesu gehiago argitaratu dituzte (esteka), A, B eta C mailetako lanpostuak lortzeko oposizio-lehiaketak hain zuzen ere. Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak hamabost egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; hau da, datorren azaroaren 30a baino lehen. Argitaratutako prozesuak lanpostu hauei dagozkie, besteak beste:

Hautaketa prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, ondoko ESTEKAN sakatuz eta “Enplegu publikoko deialdiak” atalean sartuz.

Publicados más concursos oposición de plazas de niveles A, B y C de la OPE de estabilización
Osasunbidea 2022/11/14

El BON n.º 224 de este 14 de noviembre de 2022 publica las convocatorias para estabilizar, mediante concurso oposición (a excepción de la del ISPLN, que serán mediante concurso de méritos), varias plazas de los niveles A, B y C de la Administración Foral de Navarra.

La OPE de estabilización sigue su curso y este lunes han sido publicados nuevos procesos de ingreso (enlace). Se trata de concursos oposición de plazas de los niveles A, B y C. La presentación de solicitudes de participación en cada convocatoria deberá realizarse en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, es decir, antes del próximo 30 de noviembre. Los procesos publicados corresponden a los siguientes puestos entre otros:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".

 

ADM estab enferm

Argitaratu dituzte erizain lanpostuei dagozkien egonkortze prozesuak

Administrazioa 2022/12/19

2022ko abenduaren 19ko 252. NAOn argitaratu dituzte foru Administrazioko 482 erizain lanpostuak egonkortzeko prozesuak. Horrez gain, logopeda, prebentzio medikuntzakoa, neurofisiologia eta laneko medikuntzakoak ere argitaratu dira.

Nafarroako Gobernuaren baitan lanpostuak egonkortzeko prozesuak aurrera darrai eta astelehen honetan Nafarroako Aldizkari Ofizialak erizain lanpostuei dagozkien deialdiak argitaratu ditu (esteka). Deialdi bakoitzerako eskaera bat aurkeztu beharko da, eta horiek burutzeko hamabost egun naturaleko epea (deialdia NAOn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita) izango dute interesa dutenek; hau da, 2023ko urtarrilaren 3a artekoa.

Hauek dira deialdietan jaso diren lanpostuak:

Hautaketa prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, ondoko ESTEKAN sakatuz eta “Enplegu publikoko deialdiak” atalean sartuz.

Publicados los concursos de estabilización relativos las plazas de enfermería

Administrazioa 2022/12/19

El BON nº 252 de este 19 de diciembre de 2022 publica los procesos para estabilizar 482 puestos de enfermería, así como los de logopeda, medicina preventiva, de neurofisiología y de medicina del trabajo.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra sigue adelante y este lunes el BON publica las convocatorias relativas a las plazas de enfermería (enlace). La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el 3 de enero de 2023.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".

 
ADM Red Residencias

Adinekoen arretarako egoitzetan negozioa egiteari ez!

PAGNA 2022/12/18

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

Nafarroan adinekoen arretarako dauden 71 egoitzetatik bi baino ez dira publikoak eta Nafarroako Gobernuaren mendekoak: El Vergel Iruñean eta Santo Domingo Lizarran. Gainerakoak enpresa pribatuen esku daude, eta, logikoa denez, interesatzen zaien gauza bakarra da etekinak lortzea, egoiliarrek jasotzen duten arretaren kontura eta langileen lan-baldintzen kontura.

Beharrezkoa da asistentzia-eredua berrikustea eta Nafarroan egoitza publikoen sare bat sortzea.

 

LABen denbora daramagu salatzen Nafarroako asistentzia-eredua. Egoiliarren arreta ez litzateke enpresen esku egon behar; aitzitik, arlo publikoak kudeatu beharko luke, egoitza publikoen sare baten bidez. Immorala da pertsona horiei ematen zaien arretarekin negozioa egitea, langileen lan-baldintzen kalitatearen kontura. Norbaitek ulertuko al luke Nafarroa osoan bi ikastetxe publiko egotea eta gainerakoak itunpekoak edo pribatuak izatea?

Memoria hauskorra da, eta laster ahazten da pandemiaren lehen bi hilabeteetan zentro pribatuetan bizi ziren pertsonen % 10 hil zela; bi egoitza publikoetan, berriz, kopurua askoz txikiagoa izan zen.

Egoitza publikoetan egoiliarren arreta hobea den arren, Nafarroako Gobernuak arlo publikoa desegiteko eta enpresa pribatuei dena emateko politikarekin jarraitzen du. Duela gutxi arte, egoitza publikoak kudeaketa-eredu ziren, baina azken urteotan, sistema publikoa indartu beharrean, onartzen ari dira lan-baldintzek okerrera egitea; ratioak Europako estandarren gainetik ditugu, eta, logikoa denez, arretaren kalitatea jaitsi egin da.

Egoitza-ereduaz gain, adinekoentzako asistentzia-eredu osoa ere berrikusi behar da. Ezin da mugatu pertsona horiek zentro geriatrikoetan sartzera. Zahartze aktiboaren alde lan egin behar dugu, eta asistentzia- eta laguntza-politika integralak ezarri maila guztietan.

Adinduentzako arretak izan beharko luke Administrazioak eman behar dituen gizarte-zerbitzuen zutabe nagusienetakoa. Horregatik, LABek eskatzen du egoitzen sare publiko bat sortzea, gure adinekoen osasunaren eta bizitzaren kontura negozioa egiteari uzteko.

Basta de hacer negocio con la atención a la tercera edad

ANADP 2022/12/18

descargas de archivos.orig PDF INFOadm

De las 71 residencias de atención a la tercera edad que existen en Navarra solo dos son públicas y dependientes del Gobierno de Navarra: El Vergel en Pamplona y Santo Domingo en Estella. El resto están en manos de empresas privadas a quienes, como es lógico, lo único que les interesa es lograr beneficios a costa de las condiciones laborales y la atención que reciben las personas residentes.

Es necesario revisar el modelo asistencial y crear una red de residencias públicas en Navarra.

 

Desde LAB llevamos tiempo denunciando el modelo asistencial en Navarra. La atención a las personas residentes no debería estar en manos de empresas sino que debería ser gestionado desde lo público a través de una red de residencias públicas. Es inmoral que se haga negocio con la asistencia de estas personas y a costa de la calidad de las condiciones laborales de las trabajadoras. ¿Alguien entendería que en todo Navarra solo hubiera dos centros escolares públicos y el resto fueran concertados o privados?

La memoria es frágil y pronto se olvida que en los dos primeros meses de la pandemia falleció el 10% de las personas residentes en los centros de titularidad privada mientras en las dos únicas residencias públicas, el número fue muchísimo menor.

Pese a la evidencia de que en las residencias públicas la atención de las y los residentes es mejor, el Gobierno de Navarra continúa con la política de desmantelamiento de lo público y su entrega a empresas privadas. Hasta no hace mucho tiempo, las residencias públicas eran un modelo de gestión pero en los últimos años, en lugar de reforzar el sistema público, están dejando que las condiciones laborales se deterioren, los ratios están lejos de los estándares europeos y, lógicamente, la calidad ha disminuido.

Además del modelo de residencias, hay que revisar también todo el modelo asistencial de atención a las personas de edad avanzada. No se puede limitar a internar a estas personas en centros geriátricos. Hay que trabajar en favor de un envejecimiento activo e implementar políticas integrales de asistencia y acompañamiento a todos los niveles.

La atención a las personas de la tercera edad debería abordarse como un pilar dentro de los servicios sociales que debe prestar la Administración. Por ello, desde LAB reclamamos la creación de una red pública de residencias y que se deje de hacer negocio a costa de la salud y la vida de nuestras personas mayores.

 

ADM concentra eusk 14.12

LABek elkarretaratzea egin du Nafarroako Gobernuan departamentuetako hizkuntza-planak ezartzea exijitzeko

Administrazioa 2022/12/14

Aurreko legegintzaldian esan zuten 2019-2023 aldian jarriko zirela martxan, baina hauteskundeetarako bost hilabete eskas falta direnean, oraindik ez dago horren inguruko berririk. Horregatik, LABeko ordezkariek talde parlamentariei euren konpromisoa eskatu diete, gutun baten bidez, Gobernua behartu dezaten horiek abian jartzera.

Abenduaren 15ean 36 urte beteko dira Euskararen Foru Legea onartu zenetik, hasieran Vascuencearen Foru Legea deitu zen hura abian jarri zenetik. LAB sindikatuak data hori aprobetxatu nahi du PSN-Geroa Bairen Gobernuari eskatzeko martxan jar ditzala aurreko legegintzaldian egin zituen hizkuntza-planak.

Gogoratu behar da Geroa Bairen Gobernuak lege hori garatzen duen Euskararen Dekretuan egin zituen aldaketa epelen ondoren, 2015-2019 aldian Uxue Barcosen Gobernuak bertako departamentu bakoitzerako hizkuntza-planak egin zituela. Plan horiek jasotzen dute, besteak beste, euskara dakiten langileekin bete behar diren plazen kopurua zein den (lanpostu bakoitzean zer maila behar den ere zehazten dute), herritarrak Nafarroak berezko dituen bi hizkuntzatan artatuko direla bermatzeko.

Iritsi ziren 2019ko maiatzeko hauteskundeak. Nafarroako Gobernua sostengatzen duten bi alderdiek planak legegintzaldiaren hasieran bertan martxan jarriko zituztela agindu bazuten ere, gaur egun, hurrengo hauteskundeetarako bost hilabete eskas falta direnean, ez da urrats txiki bat ere egin norabide horretan.

Aurkeztu ziguten lehenbiziko zirriborrotik hasita, LABek beti agertu du planek nahigabea eta deseingainua sortzen dutela, ez baitute jasotzen, gure ustez, Nafarroako herritarrak bi hizkuntzetan artatuko direla bermatzea ahalbidetzen duen gutxienekoa. Baina, aldi berean, badakigu hizkuntza-planak ezartzen ez badira, ezin izango dugula aurrera egiten jarraitu euskara Administrazioan eta gizartean merezi duen lekua hartzera eramango duen bidean. LABen argi dugu euskarak ofiziala izan behar duela lurralde osoan, eta, horretarako, urrats sendoak eta ausartak eman behar dira araudi berri baterantz; euskara ospe txarreko egoeratik aterako duen araudia eta, behingoz, amaiera emango diona atzerriko hizkuntzei -ingelesari, frantsesari eta alemanari- euskarari berari baino balio handiagoa ematen dien zonifikazioari.

Hori dela eta, gaur, Euskararen Legea martxan jarri dela ospatzeko bezperan, eta Nafarroako Gobernu berria osatzeko hauteskundeetarako bost hilabete eskas falta direla, idatzi bat eman diegu talde parlamentarioei, eta bertan eskatzen diegu Gobernuko departamentuetarako prestatutako hizkuntza-planak ahalik eta lasterren abian jartzeko konpromisoa har dezatela.

Concentración de LAB para exigir que pongan en marcha los planes lingüísticos departamentales en el Gobierno de Navarra

Administrazioa 2022/12/14

En la legislatura pasada se afirmó que se pondrían en marcha durante el periodo 2019-2023, pero a escasos cinco meses de los comicios, todavía no hay noticias al respecto. Por eso delegadas de LAB han pedido a los grupos parlamentarios el compromiso, mediante una nota, para forzar al Gobierno a que los aplique.

El 15 de diciembre se cumplen 36 años desde que se puso en marcha la Ley Foral del Euskera, aquella que al principio fue denominada Ley Foral del Vascuence. Desde LAB queremos aprovechar esa fecha para instar al Gobierno de PSN-Geroa Bai que ponga en marcha ya los planes lingüísticos que ya elaboró en la legislatura pasada.

Cabe recordar que tras las tibias modificaciones que el Gobierno de Geroa Bai realizó en el Decreto del Euskera que desarrolla dicha ley, durante el periodo 2015-2019 el Gobierno de Uxue Barcos elaboró planes lingüísticos para cada departamento del mismo. Estos recogen, entre otros aspectos, el número de plazas que deben cubrirse con personal con conocimiento de euskera (especifican también qué nivel se requiere en cada puesto) para garantizar que las y los ciudadanos puedan ser atendidos en cualquiera de las lenguas propias de Navarra.

Sin embargo, llegaron las elecciones de mayo de 2019. A pesar de que los dos partidos que sustentan el Gobierno de Navarra prometieron poner los planes en marcha en el mismo inicio de la legislatura, nos encontramos con que a día de hoy, a falta de escasos cinco meses para una nueva cita electoral, no se ha dado ni un mísero paso en esa dirección.

Desde el primer borrador que nos fue presentado, LAB se ha mostrado siempre decepcionado con los planes, ya que no recogen el mínimo que, a nuestro entender, permite garantizar que la ciudadanía navarra sea atendida también en ambas lenguas propias de Navarra. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que sin el desarrollo de los planes no podremos seguir avanzando en el camino que llevará al euskera a ocupar el lugar que se merece tanto en la Administración como en la sociedad. En LAB tenemos claro que el euskera debe ser oficial en todo el territorio, y eso pasa por seguir dando pasos firmes y valientes hacia una nueva normativa que saque al euskera de la situación de desprestigio en la que se encuentra y ponga fin, de una vez por todas, a la zonificación que otorga incluso mayor valor a idiomas extranjeros como el inglés, el francés y el alemán.

Por eso este miércoles, víspera de la conmemoración de la puesta en marcha de la Ley del Euskera y a falta de cinco escasos meses para las elecciones que conformarán un nuevo Gobierno de Navarra, hemos entregado un escrito a todos los grupos parlamentarios solicitándoles que se comprometan en el menor tiempo posible a poner en marcha los planes lingüísticos elaborados para los diferentes departamentos del Gobierno.

 

ADM Hizkuntza planak

Abenduaren 14an, eska dezagun euskara planak martxan jartzea

Administrazioa 2022/12/12

LABek elkarretaratzea egingo du 12:00etan Nafarroako Parlamentuaren aurrean, Gobernuari eskatzeko abian jar ditzala departamentuetako euskara planak, hori egingo zuela agindu baitzuen.

Abenduaren 15ean 36 urte beteko dira Euskararen Legea indarrean sartu zenetik. Dekretuan hainbat aldaketa egin ondoren, joan den legealdian euskara plan batzuk egin ziren Nafarroako Gobernuko departamentu guztietarako, eta, LABen iritzian, plan horiek ez ziren nahikoak herritarrei arreta euskaraz emateko.

Maiatzeko hauteskunde haien ondoren gobernu berri bat osatu zen, eta legealdi honetan plan horiek martxan jartzeko konpromisoa hartu zuen. Bada, legealdia bukatzeko 5 hilabete falta direnean, zain jarraitzen dugu. LABen badakigu ez dutela guk nahi adinako hobekuntzarik ekarriko, baina urrats hori ematea ezinbestekoa dela uste dugu.

Horregatik, datorren asteazkenean, abenduak 14, 12:00etan, Nafarroako Parlamentua osatzen duten talde politikoei idazki bat emango diegu, legegintzaldia amaitu baino lehen planak martxan jartzeko eskatuz. Edo, bestela, maiatzetik aurrera gobernu berria osatzen dutenei pauso hori emateko benetako konpromisoa eskatuko diegu. Aldi berean, kontzentrazioa egingo dugu kanpoaldean. Hitzordua 12:00etan izanen da Nafarroako Parlamentuaren aurrean. Zuen zain gaude.

Egin ezazu bat gurekin.
Zurekin, BAGARA!

El 14 de diciembre, exijamos la puesta en marcha de los planes de euskera

Administrazioa 2022/12/12

LAB va a realizar una concentración, a las 12:00 ante el Parlamento de Navarra, para exigir al Gobierno que ponga en marcha, tal y como se comprometió, los planes de euskera departamentales.

El 15 de diciembre se cumplen 36 años de la entrada en vigor de la Ley del Euskera. Tras varios cambios en la misma e incluso en el Decreto, en la legislatura pasada se elaboraron unos planes de euskera para todos los departamentos del Gobierno de Navarra, unos planes que en opinión de LAB eran totalmente insuficientes para garantizar la atención en euskera a la ciudadanía.

De las elecciones de mayo salió un nuevo Gobierno que se comprometió a poner dichos planes en marcha durante esta legislatura. Pues bien, a falta de 5 meses para que se ponga fin a la misma, seguimos esperando. En LAB somos conscientes de que no van a traer la mejora que deseamos, pero creemos imprescindible dar ese paso.

Por eso, el próximo miércoles 14 de diciembre, a las 12:00, entregaremos a los grupos políticos que conforman el Parlamento navarro un escrito en el que les exijiremos poner los planes en marcha antes del fin de la legislatura. O, en su defecto, un compromiso real para que lo hagan quienes conformen el nuevo gobierno a partir de mayo. Al mismo tiempo, realizaremos una concentración en el exterior. La cita será a las 12:00 ante el Parlamento de Navarra. Os esperamos.

Egin ezazu bat gurekin.
Zurekin, BAGARA!

 

ADM.estabil UPNA ISPLN

Hezkuntza-laguntzako espezialista lanpostuak egonkortzeko prozedurak argitaratu dira

Administrazioa 2022/12/12

Guztira 110 lanpostu dira, horietatik 76 merezimendu-lehiaketara aterako dira eta 34 oposizio-lehiaketara. Funtzio Publikoaren zerbitzuko logopeda lanpostu bat egonkortzeko prozesua ere argitaratu da.

Nafarroako Gobernuan eta haren erakunde autonomoetan enplegua egonkortzeko prozesuak aurrera jarraitzen du eta astelehen honetan Nafarroako Aldizkari Ofizialean (esteka) HLE eta pedagogoen sarrera prozesuak argitaratu dira.

Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak modu independentean aurkeztu beharko dira, eta interesdunek hamabost egun natural dituzte, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; hau da, abenduaren 27ra arte.

Argitaratutako prozesuak lanpostu hauei dagozkie:

Hautapen prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek eskaera telematikoki aurkeztu beharko dute, ESTEKA honen gainean klik eginez eta "Enplegu publikorako deialdiak" atalean sartuz.

Publicados los procedimientos para estabilizar al personal especialista de apoyo educativo

Administrazioa 2022/12/12

Son en total 110 puestos, de los cuales 76 saldrán a concurso de méritos y 34 a concurso-oposición. También se ha publicado el concurso-oposición para estabilizar una plaza de logopeda al servicio de Función Pública.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos sigue adelante y este lunes el BON (enlace) publica los procesos de ingreso del personal EAE y pedagogo.

La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 27 de diciembre.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".

 

ADM.estabil UPNA ISPLN

Hezkuntza-laguntzako espezialista lanpostuak egonkortzeko prozedurak argitaratu dira

Administrazioa 2022/12/12

Guztira 110 lanpostu dira, horietatik 76 merezimendu-lehiaketara aterako dira eta 34 oposizio-lehiaketara. Funtzio Publikoaren zerbitzuko logopeda lanpostu bat egonkortzeko prozesua ere argitaratu da.

Nafarroako Gobernuan eta haren erakunde autonomoetan enplegua egonkortzeko prozesuak aurrera jarraitzen du eta astelehen honetan Nafarroako Aldizkari Ofizialean (esteka) HLE eta pedagogoen sarrera prozesuak argitaratu dira.

Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak modu independentean aurkeztu beharko dira, eta interesdunek hamabost egun natural dituzte, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; hau da, abenduaren 27ra arte.

Argitaratutako prozesuak lanpostu hauei dagozkie:

Hautapen prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek eskaera telematikoki aurkeztu beharko dute, ESTEKA honen gainean klik eginez eta "Enplegu publikorako deialdiak" atalean sartuz.

Publicados los procedimientos para estabilizar al personal especialista de apoyo educativo

Administrazioa 2022/12/12

Son en total 110 puestos, de los cuales 76 saldrán a concurso de méritos y 34 a concurso-oposición. También se ha publicado el concurso-oposición para estabilizar una plaza de logopeda al servicio de Función Pública.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos sigue adelante y este lunes el BON (enlace) publica los procesos de ingreso del personal EAE y pedagogo.

La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 27 de diciembre.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".

 

ADM.estabil UPNA ISPLN

Hezkuntza-laguntzako espezialista lanpostuak egonkortzeko prozedurak argitaratu dira

Administrazioa 2022/12/12

Guztira 110 lanpostu dira, horietatik 76 merezimendu-lehiaketara aterako dira eta 34 oposizio-lehiaketara. Funtzio Publikoaren zerbitzuko logopeda lanpostu bat egonkortzeko prozesua ere argitaratu da.

Nafarroako Gobernuan eta haren erakunde autonomoetan enplegua egonkortzeko prozesuak aurrera jarraitzen du eta astelehen honetan Nafarroako Aldizkari Ofizialean (esteka) HLE eta pedagogoen sarrera prozesuak argitaratu dira.

Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak modu independentean aurkeztu beharko dira, eta interesdunek hamabost egun natural dituzte, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; hau da, abenduaren 27ra arte.

Argitaratutako prozesuak lanpostu hauei dagozkie:

Hautapen prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek eskaera telematikoki aurkeztu beharko dute, ESTEKA honen gainean klik eginez eta "Enplegu publikorako deialdiak" atalean sartuz.

Publicados los procedimientos para estabilizar al personal especialista de apoyo educativo

Administrazioa 2022/12/12

Son en total 110 puestos, de los cuales 76 saldrán a concurso de méritos y 34 a concurso-oposición. También se ha publicado el concurso-oposición para estabilizar una plaza de logopeda al servicio de Función Pública.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos sigue adelante y este lunes el BON (enlace) publica los procesos de ingreso del personal EAE y pedagogo.

La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 27 de diciembre.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".

 

ADM.estabil UPNA ISPLN

Hezkuntza-laguntzako espezialista lanpostuak egonkortzeko prozedurak argitaratu dira

Administrazioa 2022/12/12

Guztira 110 lanpostu dira, horietatik 76 merezimendu-lehiaketara aterako dira eta 34 oposizio-lehiaketara. Funtzio Publikoaren zerbitzuko logopeda lanpostu bat egonkortzeko prozesua ere argitaratu da.

Nafarroako Gobernuan eta haren erakunde autonomoetan enplegua egonkortzeko prozesuak aurrera jarraitzen du eta astelehen honetan Nafarroako Aldizkari Ofizialean (esteka) HLE eta pedagogoen sarrera prozesuak argitaratu dira.

Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak modu independentean aurkeztu beharko dira, eta interesdunek hamabost egun natural dituzte, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; hau da, abenduaren 27ra arte.

Argitaratutako prozesuak lanpostu hauei dagozkie:

Hautapen prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek eskaera telematikoki aurkeztu beharko dute, ESTEKA honen gainean klik eginez eta "Enplegu publikorako deialdiak" atalean sartuz.

Publicados los procedimientos para estabilizar al personal especialista de apoyo educativo

Administrazioa 2022/12/12

Son en total 110 puestos, de los cuales 76 saldrán a concurso de méritos y 34 a concurso-oposición. También se ha publicado el concurso-oposición para estabilizar una plaza de logopeda al servicio de Función Pública.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos sigue adelante y este lunes el BON (enlace) publica los procesos de ingreso del personal EAE y pedagogo.

La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 27 de diciembre.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".

 

ADM.estabil UPNA ISPLN

Hezkuntza-laguntzako espezialista lanpostuak egonkortzeko prozedurak argitaratu dira

Administrazioa 2022/12/12

Guztira 110 lanpostu dira, horietatik 76 merezimendu-lehiaketara aterako dira eta 34 oposizio-lehiaketara. Funtzio Publikoaren zerbitzuko logopeda lanpostu bat egonkortzeko prozesua ere argitaratu da.

Nafarroako Gobernuan eta haren erakunde autonomoetan enplegua egonkortzeko prozesuak aurrera jarraitzen du eta astelehen honetan Nafarroako Aldizkari Ofizialean (esteka) HLE eta pedagogoen sarrera prozesuak argitaratu dira.

Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak modu independentean aurkeztu beharko dira, eta interesdunek hamabost egun natural dituzte, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; hau da, abenduaren 27ra arte.

Argitaratutako prozesuak lanpostu hauei dagozkie:

Hautapen prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek eskaera telematikoki aurkeztu beharko dute, ESTEKA honen gainean klik eginez eta "Enplegu publikorako deialdiak" atalean sartuz.

Publicados los procedimientos para estabilizar al personal especialista de apoyo educativo

Administrazioa 2022/12/12

Son en total 110 puestos, de los cuales 76 saldrán a concurso de méritos y 34 a concurso-oposición. También se ha publicado el concurso-oposición para estabilizar una plaza de logopeda al servicio de Función Pública.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos sigue adelante y este lunes el BON (enlace) publica los procesos de ingreso del personal EAE y pedagogo.

La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 27 de diciembre.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".

 

ADM.estabil UPNA ISPLN

Hezkuntza-laguntzako espezialista lanpostuak egonkortzeko prozedurak argitaratu dira

Administrazioa 2022/12/12

Guztira 110 lanpostu dira, horietatik 76 merezimendu-lehiaketara aterako dira eta 34 oposizio-lehiaketara. Funtzio Publikoaren zerbitzuko logopeda lanpostu bat egonkortzeko prozesua ere argitaratu da.

Nafarroako Gobernuan eta haren erakunde autonomoetan enplegua egonkortzeko prozesuak aurrera jarraitzen du eta astelehen honetan Nafarroako Aldizkari Ofizialean (esteka) HLE eta pedagogoen sarrera prozesuak argitaratu dira.

Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak modu independentean aurkeztu beharko dira, eta interesdunek hamabost egun natural dituzte, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; hau da, abenduaren 27ra arte.

Argitaratutako prozesuak lanpostu hauei dagozkie:

Hautapen prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek eskaera telematikoki aurkeztu beharko dute, ESTEKA honen gainean klik eginez eta "Enplegu publikorako deialdiak" atalean sartuz.

Publicados los procedimientos para estabilizar al personal especialista de apoyo educativo

Administrazioa 2022/12/12

Son en total 110 puestos, de los cuales 76 saldrán a concurso de méritos y 34 a concurso-oposición. También se ha publicado el concurso-oposición para estabilizar una plaza de logopeda al servicio de Función Pública.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra y sus organismos autónomos sigue adelante y este lunes el BON (enlace) publica los procesos de ingreso del personal EAE y pedagogo.

La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 27 de diciembre.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".