ADM Mesa General

Gobernu honek zirko bihurtu du Mahai Orokorra

Administrazioa 2023/02/22

Joan den ostiralean, otsailak 17, egindako azken Mahai Orokorrean Nafarroako Gobernuaren ordezkariek –Javier Remírez lehendakariordea buru zela– izugarrizko errespetu falta erakutsi zuten langileekiko. Gezurretan aritu ziren, informazioa ezkutatu zuten, argudio ziniko, inkoherente eta klasistak eman zituzten, eta ez zieten inolako erantzunik eman duela astebete egindako greba eta mobilizazio jendetsuak eragin zituzten aldarrikapenei. Kolektibo batzuei (medikuei eta poliziei) dirua banatzera mugatu ziren, eta Administrazioko gainerako langileak alde batera utzi eta zigortu zituzten, aurten erosahalmenaren ia % 4 galduko baitute, berriz ere.

Aurten, langile guztientzat % 2,5eko soldata-igoera izanen delako iragarpenarekin hasi zen bilera. Igoera hori Nafarroako KPIaren igoeraren ( % 6,4) oso azpitik dago eta erosteko ahalmena galtzen jarraitzera kondenatzen gaitu. LABek ez du onartuko gure ordainsariek debaluatzen jarraitzea, eta gogorarazi nahi dugu azken 13 urteetan ia 20 hileko soldataren baliokidea galdu dugula.

Gure soldatak gutxienez KPIa adina igotzea ezinezkoa dela argudiatzeko, ohi bezala, Madrildik ezarritako mugetan oinarritu ziren. Hala ere, handik gutxira, igoera handiak iragarri zituzten bi kolektiborentzat: medikuentzat eta polizientzat. Antza denez, Madrilen ez dago horrelako mugarik borondate politikoa badago. Aurten, guztira, 25 milioi euro bideratuko dira foruzainentzat eta 20 eta 25 milioi euro bitarte medikuentzat. Kontrara, plantilla osatzen dugun 29.000 langilerentzat 60 milioi euro izanen dira (langile kopuru horretan goiko bi kolektiboak ere sartzen dira).

Bileraren zati handi bat SMN sindikatuaren eta Gobernuaren arteko akordioak hartu zuen. Carlos Artundo Osasuneko zuzendari nagusiak esandako guztia zentzugabekeria bat izan zen. Gezurretan aritu zen hasieratik bukaera arte, eta erakutsi zigun ez duela inolako sinesgarritasunik. Akordioaren neurrietako batzuk azaldu zituen, baina ez zuen dokumentua aurkeztu. Ordu batzuk geroago, iragarri zizkigun neurriak jasotzen ez zituen dokumentu bat igorri zigun, eta ondoren jakin genuen benetako akordioa bestelakoa zela.

SMNrekin egindako akordioaren zati bat baino ez zuen ekarri Mahai Orokorrera, kostu ekonomikoari dagokiona, baina alde batera utzi zuen zatirik garrantzitsuena, hots, akordio horretan jaso diren beste gai batzuk, Gobernuaren eta SMNren arteko lan-mahai paritario batean garatuko direnak.

Azken batean, benetako akordioa ezkutatu digute eta osasun sistema publikoarentzat benetan garrantzitsuak diren gaien eztabaidatik kanpo uzten gaituzte.

Ez dugu onartuko Mahai Orokorra baztertzea eta plantillari zein gizarteari eragiten dieten garrantzi handiko gaiak alde biko mahaietan jorratzea. Ez dugu onartuko Gobernuak ordezkaritza sindikala mespretxatzea eta SMNrekin mahai bat antolatzea Nafarroako osasun sistema publikoa deseginen duten neurriei buruz eztabaidatzeko.

LABek azterketa zehatza eginen du benetan zer sinatu duten jakiten dugunean. Egia esan, mediku guztientzako hileko 400 euroko igoera ez da garrantzitsuena. Larriena da osasun sistema publikoa desegiteko eta osasun pribatua bultzatzeko estrategia bat aurrera eramaten ari direla nahita.

Foruzaingoaren lanaldiei, ordutegiei eta ordainsariei buruzko Erregelamenduari dagokionez, berriz ere iluntasuna nagusitu zen, Gobernuak ez baitzuen dokumentazio guztia aurkeztu.

Erregelamendu berrian, funtsean, ordainsarien igoerak jasotzen dira. Aurten, guztira, 25 milioi banatuko dira 1.116 polizien artean, hau da, batez beste 22.400 euroko diru-sarrera eginen diote polizia bakoitzari, 2018tik kobratu gabeko atzerakin gisa eta ordainsari-igoera gisa.

Erregelamenduan, gainera, beste ordainsari-igoera batzuk jasotzen dira, hala nola larunbatak eta abenduaren 24a eta 31 eta urtarrilaren 5a jaieguntzat hartzea 14:00etatik aurrera, edo aparteko orduen orduko prezioa igotzea. Igoera horiek diskriminazio-arrakala handia irekitzen dute gainerako langileekin alderatuta.

LABetik eskatzen dugu ezartzen diren neurriak plantilla osoarentzat izan daitezela, eta ez ditugu babestuko soldata-arrakala handitzen dutenak.

Langileen Estatutuaren testu bategina aldatzeko proposamenari dagokionez, Hezkuntza Departamentuak planteatu zuen bizitza osorako zuzendaritza-osagarria onartzea zenbait kasutarako, baina LAB ez dago batere ados horrekin.

Proposatutako beste aldaketa bat egun “kanosoak” aplikatzea izan zen, eta hori plantilla osoari aplikatuko zaio.

Orain eta etorkizunari begira, hauexek dira gure helburu nagusiak: behin-behinekotasunari amaiera ematea, langile guztien erosahalmena berreskuratzea eta zerbitzu publikoen kalitatea hobetzea.

El Gobierno convierte en un circo la Mesa General

Administrazioa 2023/02/22

La actitud de los representantes del Gobierno, encabezada por el vicepresidente Javier Remírez, en la última Mesa General celebrada el pasado viernes 17 fue de absoluta falta de respeto hacia la plantilla. En sus intervenciones mintieron, ocultaron información, expusieron argumentos cínicos, incoherentes y clasistas y no respondieron a ninguna de las reivindicaciones que motivaron las importantes movilizaciones y la reciente huelga en la Administración. Se limitaron a repartir dinero para algunos colectivos (personal médico y policías) ignorando y castigando al resto de los y las trabajadoras de la Administración que este año volverán a perder casi un 4%.

La sesión comenzó con el anuncio de la subida salarial del 2,5% para toda la plantilla, algo que está muy por debajo de la subida del IPC en Navarra (6,4%) y que nos condena a seguir perdiendo poder adquisitivo. Desde LAB no vamos a tolerar que se sigan devaluando nuestras retribuciones y recordamos que en los últimos 13 años hemos perdido el equivalente a casi 20 mensualidades de salario.

Como viene siendo habitual, se escudaron en las limitaciones impuestas desde Madrid para decir que es imposible aumentar los salarios hasta por lo menos el IPC. Sin embargo, poco después, anunciaron subidas muy importantes para dos colectivos concretos: personal médico y policías. Al parecer, esas limitaciones de Madrid no son tales si hay voluntad política. En total van a destinar este año 25 millones de euros para la Policía Foral, entre 20 y 25 millones para el personal facultativo y 60 para las 29.000 personas que componemos la plantilla, incluidos los dos colectivos anteriores.

El acuerdo entre el SMN y el Gobierno centró buena parte del debate. Todo lo que dijo el Director General de Salud, Carlos Artundo, fue un despropósito. Mintió de principio a fin, no tiene ninguna credibilidad. Expuso algunos de los términos del acuerdo pero no entregó el documento. Horas después hizo llegar un documento con medidas que no eran las que había anunciado y después conocimos que el verdadero acuerdo era otro.

Solo trajo a la Mesa General una parte del acuerdo con el SMN, la parte del coste económico, pero no se trajo la parte importante, la que trata de los temas que van recogidos en ese acuerdo y que se desarrollarán en una mesa de trabajo paritaria entre el Gobierno y el SMN.

En definitiva, se nos oculta el acuerdo real y se nos excluye del debate de los temas que realmente son importantes para la sanidad pública.

No vamos a tolerar que se excluya a la Mesa General y que se traten en mesas bilaterales temas de gran calado que afectan tanto a la plantilla como a la sociedad. No vamos a consentir que el Gobierno desprecie a la representación sindical y organice una mesa con el SMN en la que se va debatir sobre medidas que van a desmantelar la sanidad pública navarra.

Desde LAB haremos un análisis detallado cuando conozcamos de verdad qué es lo que han firmado. En realidad, el incremento de 400 euros mensuales para todo el personal facultativo no es lo más importante. Lo realmente grave es que se está llevando a cabo una estrategia deliberada para desmantelar la sanidad pública y favorecer la sanidad privada.

En el punto relativo al Reglamento de jornadas, horarios y retribuciones de la Policía Foral, de nuevo la transparencia brilló por su ausencia ya que el Gobierno ni siquiera presentó toda la documentación.

El contenido del nuevo Reglamento, fundamentalmente habla de aumento de las retribuciones. En total, este año, se van a repartir 25 millones entre los 1.116 efectivos, o sea, les van a ingresar una media de 22.400 euros a cada uno de los y las policías, en concepto de incrementos retributivos y atrasos no cobrados desde 2018.

En el Reglamento se recogen además una serie de incrementos retributivos, como por ejemplo la consideración de los sábados y de los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero como festivos a partir de las 14:00 horas o el aumento del precio por hora de las horas extras, que abren una brecha discriminatoria muy seria con el resto del personal.

Desde LAB exigimos que las medidas que se implanten, lo sean para el conjunto de la plantilla y no apoyaremos aquellas que abran brechas salariales.

En cuanto a la propuesta de modificación del TREP, el departamento de Educación planteó el complemento directivo de por vida en ciertos casos, algo en lo que LAB no está en absoluto de acuerdo.

Otra modificación planteada fue la aplicación de los días canosos, lo que será de aplicación a toda la plantilla.

Nuestros objetivos son y van a seguir siendo terminar con la temporalidad, recuperar el poder adquisitivo de toda la plantilla y la mejora calidad de los servicios públicos.