OSA traslados

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

LEKUALDAKETAK

TRASLADOS

Erizaintza. Lekualdatzea merezimendu-lehiaketa bidez. Egonkortzea

Osasunbidea 2023/04/24

285E/2023 EBAZPENA, martxoaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita erizainen 509 lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia, Nafarroako Foru Komunitateko Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan aritzeko.

505 lanpostu Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan.
1 lanpostu Zerbitzu Zentraletan.
307 lanpostu Nafarroako Ospitale Unibertsitarioan.
115 lanpostu Oinarrizko Osasun Laguntzan.
30 lanpostu Lizarrako Osasun Barrutian.
40 lanpostu Tuterako Osasun Barrutian.
12 lanpostu Osasun Mentalean.
4 lanpostu Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan.

Deialdirako esteka.

Aurkezteko epea: apirilaren 25etik maiatzaren 4ra, biak barne.

Enfermería. Traslado por concurso de méritos. Estabilización

Osasunbidea 2023/04/24

RESOLUCIÓN 285E/2023, de 31 de marzo, del director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de 509 vacantes de enfermero/a para los organismos autónomos del Departamento de Salud de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

505 en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
1 en Servicios Centrales.
307 en el Hospital Universitario de Navarra.
115 en Atención Primaria.
30 en el Área de Salud de Estella.
40 en el Área de Salud de Tudela.
12 en Salud Mental.
4 en el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Enlace a la convocatoria.

Plazo de presentación: desde el 25 abril hasta el 4 mayo inclusive.

Lekualdatze-lehiaketa. C eta D deialdiak
Osasunbidea 2022/03/26

C mailako deialdia.
D mailako deialdia.
Izapideetarako esteka.
Izena emateko epea martxoaren 25etik apirilaren 3ra.

Concurso de traslados. Nivel C y nivel D
Osasunbidea 2022/03/26

Nivel C
Nivel D
Enlace a los trámites.
Plazo de inscripción del 25 de marzo al 3 de abril.

Lekualdatze-lehiaketa. A eta B deialdiak. Zeladoreen eta EZLTren behin-behineko zerrendak
Osasunbidea 2022/03/22

A mailako deialdia.
B mailako deialdia.
Plazo: del 17 al 27 de marzo.
Behin-behineko zerrendako zeladorea.
EZLTren behin-behineko zerrenda.
Zuzentzeko epea: 2023/03/22tik 2023/03/24ra.

Concurso traslados. Convocatoria A y B. Listas provisionales Celador y T.C.A.E
Osasunbidea 2022/03/22

Convocatoria Nivel A.
Convocatoria Nivel B.
Plazo: del 17 al 27 de marzo.
Celador/a lista provisional.
T.C.A.E lista provisional.
Plazo de subsanación: del 22/03/2023 a 24/03/2023.

Lekualdaketak. Zeladorea. E.Z.L.T. Inskripzioa
Osasunbidea 2022/03/08

Zeladorea.
Buletinerako esteka.
Deialdirako esteka.
E.Z.L.T
Buletinerako esteka.
Deialdirako esteka.

Izena emateko epea: 2023/03/08tik 2023/03/17ra.

Traslados. Celador/a. T.C.A.E. Inscripción
Osasunbidea 2022/03/08

Celador/a.
Enlace a boletín.
Enlace a la convocatoria.
T.C.A.E
Enlace a boletín.
Enlace a la convocatoria.

Plazo de inscripción del 08/03/2023 a 17/03/2023.

Lekualdaketak. Merezimendu-lehiaketa. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/02/13

Emagina.
B.F.E. Kardiologia, Traumatologia, Ospitaleko Farmazia, Psikiatria.
Osasun Mentaleko erizain espezialista.
Pediatra.
Familia eta Komunitate Medikuntza (E.A.P.-S.E.U.-S.N.U.- Laguntza).
Fisioterapeuta.
Larrialdietako mediku laguntzailea.
Psikologo klinikoa.
Teknikari espezialista.
Terapeuta okupazionala.
Izapideetarako esteka.
Epea: otsailaren 23ra arte.

Traslados. Concurso de méritos. Varias categorías
Osasunbidea 2022/02/13

Matrona.
F.E.A. Cardiología, Traumatología, Farmacia Hospitalaria Psiquiatría.
Enfermero Especialista de Salud Mental.
Pediatra.
Medicina Familiar y Comunitaria (E.A.P.-S.E.U.-S.N.U.-Apoyo).
Fisioterapeuta.
Médico Adjunto de Urgencias.
Psicólogo Clínico.
Técnico Especialista.
Terapeuta Ocupacional.
Enlace a los trámites.
Plazo: hasta el 23 de febrero.

Lekualdaketa. Laneko Erizain espezialista
Osasunbidea 2022/10/24

2179E/2022 EBAZPENA, urriaren 26koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita Laneko Erizaintzako erizain espezialisten lau lanpostu huts merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez betetzeko deialdia, Nafarroako Foru Komunitateko Osasun Departamentuko erakunde autonomoetan aritzeko.

Epea: azaroaren 24ra arte.

Traslado. Especialista en Enfermería del Trabajo
Osasunbidea 2022/11/14

RESOLUCIÓN 2179E/2022, de 26 de octubre, del director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueba la convocatoria para la provisión mediante traslado por concurso de méritos, de cuatro vacantes de enfermero especialista en Enfermería del Trabajo para los organismos autónomos del Departamento de Salud de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

Plazo: hasta el 24 de noviembre.

Fakultatibo Espezialista lekualdaketa. Hainbat maila Egonkortze LEP
Osasunbidea 2022/10/24

Gaurko Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urriaren 24koan, argitaratu dira enplegua egonkortzeko LEP bereziaren deialdi berriak. Oraingoan, Osasunbideko fakultatibo espezialisten 23 lanpostu hutsi dagozkio:

Digestio Aparatuko barrutiko fakultatibo espezialista, 4 lanpostu.
Hematologia eta Hemoterapiako barrutiko fakultatibo espezialista, 4 lanpostu.
Medikuntza Fisikoko eta Errehabilitazioko barrutiko fakultatibo espezialista, 2 lanpostu.
Barne Medikuntzako barrutiko fakultatibo espezialista, 13 lanpostu.
Deialdirako esteca.
Izen-ematea zabalik izanen da urriaren 25etik azaroaren 3a bitarte.

Traslado Facultativo Especialista. Varias especialidades
Osasunbidea 2022/10/24

En el BON de hoy, 24 de octubre, se publican nuevas convocatorias por concurso de traslados de la OPE extraordinaria de estabilización. Esta vez corresponden a un total de 23 plazas vacantes de Facultativo Especialista de Área de Osasunbidea:

4 plazas de Facultativo Especialista de Área en Aparato Digestivo.
4 plazas de Facultativo Especialista de Área en Hematología y Hemoterapia.
2 plazas de Facultativo Especialista de Área en Medicina Física y Rehabilitación.
13 plazas de Facultativo Especialista de Área en Medicina Interna.
Enlace a la convocatoria.
El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 25 de octubre hasta el 3 de noviembre.

Lekualdaketak. Osasun hezitzailea, Mediku espezialista, Logopeda, Osasun Hezitzailea
Osasunbidea 2022/10/10

Eskaerak aurkezteko epea: 2022-11-10etik 2022-10-20ra arte.

Educador/a sanitario/a, Facultativo especialista, Logopeda, Técnico en Farmacia
Osasunbidea 2022/10/10

Plazo de solicitud: Del 11-10-2022 al 20-10-2022.