ADM estab COsas

Argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostuei eta Administrazioaren gainerako C mailakoei dagozkien egonkortze prozesuak

Administrazioa 2022/11/21

2022ko azaroaren 21eko 230. NAOn argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostu gehienak egonkortzeko deialdiak, bai eta Administrazioaren gainerako C mailako lanpostuak egonkortzekoak ere. Era berean, NUPeko deialdi bat ere bada.

Nafarroako Gobernuaren baitan lanpostuak egonkortzeko prozesuak aurrerapauso handia eman du astelehen honetan, izan ere, Nafarroako Aldizkari Ofizialak Osasunbideko lanpostuei dagozkien deialdiak eta Administrazioaren gainerakoan kokatzen diren C mailakoenak ere argitaratu baititu (esteka). Osasun arloko lanpostuei dagokienez, meritu- eta oposizio-lehiaketa bidezko prozesuen berri eman dute; C mailako lanpostuei dagokienez, aldiz, meritu-lehiaketak baino ez. Deialdi bakoitzerako eskaera bat aurkeztu beharko da, eta horiek burutzeko hamabost egun naturaleko epea (deialdia NAOn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita) izango dute interesa dutenek; hau da, datorren abenduaren 6a artekoa.

Hauek dira deialdietan jaso diren lanpostuak:

Osasunbidea

Funtzio Publikoa

NUP

  • Zerbitzu orokorrak

Hautaketa prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, ondoko ESTEKAN sakatuz eta “Enplegu publikoko deialdiak” atalean sartuz.

Publicados los concursos de estabilización relativos a las plazas de Osasunbidea y a las de nivel C del resto de la Administración

Administrazioa 2022/11/21

El BON n.º 230 de este 21 de noviembre de 2022 publica las convocatorias para estabilizar la gran mayoría de plazas de Osasunbidea, así como las plazas de nivel C correspondientes al resto de la Administración y una de la UPNA.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra ha dado un gran salto este lunes, ya que el BON publica los procesos de ingreso relativos a Osasunbidea y los que pertenecen a las plazas de nivel C del resto de la Administración (enlace). En cuanto a las plazas del Servicio Navarro de Salud se han puesto en marcha tanto concursos de méritos como concursos oposición; en lo que a las plazas de nivel C se refiere, en cambio, han sido publicados los concursos de méritos. La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 6 de diciembre.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Osasunbidea

Función Pública

UPNA

  • Servicios generales

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".