OSA ADM Concurso oposicin

Osasunbidea. Oposizio-lehiaketa

Concurso-oposición. Osasunbidea

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Oposizio-lehiaketa. Onartutako behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/3/11

Erreklamazioak: 2023/03/10etik 2023/03/23ra.

Concurso-Oposición. Lista provisional admitidos/as. Varias categorías
Osasunbidea 2022/3/11

Reclamaciones: del 10/03/2023 al 23/03/2023.

Oposizio-lehiaketa. Onartutako behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/2/20

Administrariak.
Deialdirako esteka.
Ebazpena.
Zerbitzu orokorrak.
Deialdirako esteka.
Ebazpena.
Sist. Of. teknikoa Informatikariak.
Deialdirako esteka.
Ebazpena.
Lanbide-arriskuen prebentzioko teknikaria.
Deialdirako esteka.
Ebazpena.
Sukaldaria.
Deialdirako esteka.
Ebazpena.
Autopsietarako laguntzailea.
Deialdirako esteka.
Ebazpena.
Gidaria.
Deialdirako esteka.
Ebazpena.
Zerbitzu orokorren arduraduna.
Deialdirako esteka.
Ebazpena.
Mantentze-lanetako laguntzailea.
Deialdirako esteka.
Ebazpena.
Sarbide mugatuko zerbitzu orokorrak, adimen-gaitasunarekin.
Deialdirako esteka.
Ebazpena.
Erreklamazioak aurkezteko epea: otsailaren 21etik martxoaren 6ra.

Concurso-Oposición. Lista provisional admitidos/as. Varias categorías
Osasunbidea 2022/2/20

Administrativos/as.
Enlace a la convocatoria.
Resolución.
Servicios Generales.
Enlace a la convocatoria.
Resolución.
Of. técnico de sist. Informáticos.
Enlace a la convocatoria.
Resolución.
Tec. prevención de riesgos profesionales.
Enlace a la convocatoria.
Resolución.
Cocinero/a.
Enlace a la convocatoria.
Resolución.
Aux. de autopsias.
Enlace a la convocatoria.
Resolución.
Conductor/a.
Enlace a la convocatoria.
Resolución.
Encargado de servicios generales.
Enlace a la convocatoria.
Resolución.
Aux. mantenimiento.
Enlace a la convocatoria.
Resolución.
Servicios generales de acceso restringido con capacidad intelectual.
Enlace a la convocatoria.
Resolución.
Plazo de reclamaciones: del 21 de febrero al 6 de marzo.

Oposizio-lehiaketa. Erizaintza. Deialdia
Osasunbidea 2022/12/21

Buletinerako esteka.
Deialdirako esteka.
Epea: 2022/12/22tik 2023/01/05era.

Concurso-Oposición. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/21

Enlace al boletín.
Enlace a la convocatoria.
Plazo: del 22/12/2022 al 05/01/2023.

Concurso-Oposición. Medicina preventiva. Medicina del trabajo. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/19

Medicina Preventiva.
Enlace al BON.

Enlace a la convocatoria.
Medicina del trabajo.
Enlace al BON.
Enlace a la convocatoria.
Plazo de inscripción del 20/12/2022 al 03/01/2023.

Concurso-Oposición. Medicina preventiva. Medicina del trabajo. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/19

Medicina Preventiva.
Enlace al BON.

Enlace a la convocatoria.
Medicina del trabajo.
Enlace al BON.
Enlace a la convocatoria.
Plazo de inscripción del 20/12/2022 al 03/01/2023.

Argitaratu dituzte D mailako lanpostuei dagozkien egonkortze prozesuak.

Administrazioa 2022/11/28

2022ko azaroaren 28ko 236. NAOn argitaratu dituzte foru Administrazioko D mailako lanpostuak egonkortzeko oposizio-lehiaketak.

Nafarroako Gobernuaren baitan lanpostuak egonkortzeko prozesuak aurrera darrai eta astelehen honetan Nafarroako Aldizkari Ofizialak D mailako lanpostuei dagozkien deialdiak argitaratu ditu (esteka). Deialdi bakoitzerako eskaera bat aurkeztu beharko da, eta horiek burutzeko hamabost egun naturaleko epea (deialdia NAOn argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita) izango dute interesa dutenek; hau da, datorren abenduaren 13a artekoa.

Hauek dira deialdietan jaso diren lanpostuak:

Hautaketa prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, ondoko ESTEKAN sakatuz eta “Enplegu publikoko deialdiak” atalean sartuz.

Publicados los concursos de estabilización relativos las plazas de nivel D.

Administrazioa 2022/11/28

El BON nº 236 de este 28 de noviembre de 2022 publica las convocatorias de concurso-oposición para estabilizar los puestos de la Administración foral relativos al nivel D.

El proceso para estabilizar el empleo en el Gobierno de Navarra sigue adelante y este lunes el BON publica los concursos-oposición relativos a las plazas de nivel D (enlace). La presentación de solicitudes para participar en cada convocatoria deberá realizarse de manera independiente y las personas interesadas disponen de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra; es decir, hasta el próximo 13 de diciembre.

Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".

Argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostuei eta Administrazioaren gainerako C mailakoei dagozkien egonkortze prozesuak.
Osasunbidea 2022/11/21

2022ko azaroaren 21eko 230. NAOn argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostu gehienak egonkortzeko deialdiak, bai eta Administrazioaren gainerako C mailako lanpostuak egonkortzekoak ere. Era berean, NUPeko deialdi bat ere bada.
Izena emateko epea zabalik dago 2022/11/22tik 2022/12/07ra.

Osasunbidea

Funtzio Publikoa

Publicados los concursos de estabilización relativos a las plazas de Osasunbidea y a las de nivel C del resto de la Administración.
Osasunbidea 2022/11/21

El BON n.º 230 de este 21 de noviembre de 2022 publica las convocatorias para estabilizar la gran mayoría de plazas de Osasunbidea, así como las plazas de nivel C correspondientes al resto de la Administración y una de la UPNA.
Abierto el plazo de inscripción del 22/11/2022 al 07/12/2022.

Osasunbidea

Función Pública

Argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostuei eta Administrazioaren gainerako C mailakoei dagozkien egonkortze prozesuak.
Osasunbidea 2022/11/21

2022ko azaroaren 21eko 230. NAOn argitaratu dituzte Osasunbideko lanpostu gehienak egonkortzeko deialdiak, bai eta Administrazioaren gainerako C mailako lanpostuak egonkortzekoak ere. Era berean, NUPeko deialdi bat ere bada.
Izena emateko epea zabalik dago 2022/11/22tik 2022/12/07ra.

Osasunbidea

Funtzio Publikoa

Publicados los concursos de estabilización relativos a las plazas de Osasunbidea y a las de nivel C del resto de la Administración.
Osasunbidea 2022/11/21

El BON n.º 230 de este 21 de noviembre de 2022 publica las convocatorias para estabilizar la gran mayoría de plazas de Osasunbidea, así como las plazas de nivel C correspondientes al resto de la Administración y una de la UPNA.
Abierto el plazo de inscripción del 22/11/2022 al 07/12/2022.

Osasunbidea

Función Pública

Egonkortze-LEParen baitako A, B eta C mailetako lanpostu gehiagoren oposizio-lehiaketak argitaratu dira
Osasunbidea 2022/11/14

2022ko azaroaren 14ko 224. NAOn argitaratu dira Nafarroako Foru Administrazioko A, B eta C mailetako hainbat lanpostu oposizio-lehiaketa bidez (NOPLOIkoak salbu, zeinak mrezimendu lehiaketa bidez izango baitira) egonkortzeko deialdiak.

Egonkortze- LEPak aurrera darrai, eta astelehen honetan hautapen prozesu gehiago argitaratu dituzte (esteka), A, B eta C mailetako lanpostuak lortzeko oposizio-lehiaketak hain zuzen ere. Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak hamabost egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita; hau da, datorren azaroaren 30a baino lehen. Argitaratutako prozesuak lanpostu hauei dagozkie, besteak beste:

Hautaketa prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, ondoko ESTEKAN sakatuz eta “Enplegu publikoko deialdiak” atalean sartuz.

Publicados más concursos oposición de plazas de niveles A, B y C de la OPE de estabilización
Osasunbidea 2022/11/14

El BON n.º 224 de este 14 de noviembre de 2022 publica las convocatorias para estabilizar, mediante concurso oposición (a excepción de la del ISPLN, que serán mediante concurso de méritos), varias plazas de los niveles A, B y C de la Administración Foral de Navarra.

La OPE de estabilización sigue su curso y este lunes han sido publicados nuevos procesos de ingreso (enlace). Se trata de concursos oposición de plazas de los niveles A, B y C. La presentación de solicitudes de participación en cada convocatoria deberá realizarse en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, es decir, antes del próximo 30 de noviembre. Los procesos publicados corresponden a los siguientes puestos entre otros:

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, clicando sobre el siguiente ENLACE y accediendo al apartado de "Convocatorias de empleo público".