ADM Concurso oposición

Argitaratu da egonkortzeko LEP bereziaren barruko A eta B mailetako lanpostu gehiagoren deialdia

Administrazioa 2022/11/08

2022ko azaroaren 07ko 219. NAOn argitaratu dira Nafarroako Foru Administrazioko A mailako hainbat lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiak eta NUPeko B mailako bi lanpostu merezimendu-lehiaketaren bidez betetzeko deialdiak.

Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak hamabost egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira, deialda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Hauek dira deialdietan jaso diren lanpostuak:

Nafarroako Gobernua

Hautaketa prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek telematikoki aurkeztu beharko dute eskabidea, Internet bitartez, https://www.navarra.es/eu/enplegu-publikoa helbidean, “Enplegu publikoko deialdiak”, deialdi bakoitzaren aipamenean sartuta.

NUP

Hautaketa prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek modu telematikoan aurkeztu eta formalizatu beharko dute eskaera, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren egoitza elektronikoaren bidez, helbide honetako “Hasi tramitea” botoian.

Publicada la convocatoria de más plazas de niveles A y B de la OPE de estabilización

Administrazioa 2022/11/08

El BON n.º 219 de este 07 de noviembre de 2022 publica las convocatorias de los concursos que regirán la estabilización de las plazas relativas a varios puestos de nivel A de la Administración Foral de Navarra, por concurso oposición, así como dos de nivel B pertenecientes a la UPNA, por concurso de méritos.

La presentación de solicitudes de participación en cada convocatoria deberá realizarse en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Los procesos publicados corresponden a los puestos de:

Gobierno de Navarra

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, a través de Internet, en la dirección https://www.navarra.es/es/empleo-publico "Convocatorias de empleo público", en la reseña correspondiente a cada convocatoria.

UPNA

Quienes deseen tomar parte en el presente proceso selectivo deberán presentar y formalizar adecuadamente su solicitud de forma telemática a través de la sede electrónica de la Universidad Pública de Navarra, en el botón "Iniciar trámite".