OSA acoplamientos

Akoplamenduak

Acoplamientos

Egonkortzeko ezohiko LEPari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

N.O.U Akoplamendua

H.U.N. Acoplamiento

Akoplamenduak. Erizaintza N.O.U. eta LMA. Behin-behineko esleipena
Osasunbidea 2023/03/14

N.O.U.
Ebazpena.
Eranskina.
AP
Eranskina.

Erreklamazio-epea: martxoaren 14tik 20ra.

Erizaintzako N.O.U. Akoplamenduak. Lanpostu hutsen hautatzea
Osasunbidea 2023/02/26

Ebazpena.
Behin betiko zerrenda/emaitza posibleak.
Hasierako lanpostuak.
Hautatzeko epea: otsailak 27 - martxoak 7.

HUN akoplamenduak. EZLT. Behin betiko esleipena.
Osasunbidea 2023/02/01
Ebazpena.
Esleipen-zerrenda.
Sartze data: otsailak 21.

Erizaintza Akoplamendua N.O.U. Behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2023/01/20

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.

N.O.U. E.Z.L.T. Behin-behineko esleipena.
Osasunbidea 2023/1/20

Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.

N.O.U. E.Z.L.T. Behin betiko zerrenda eta lanpostuen hautaketa
Osasunbidea 2023/1/5

Ebazpena.
Behin betiko zerrenda.
Lanpostuak.
Bide telematikoz eskatzea.
Jarraibideak.
Epea: urtarrilaren 17ra arte.

N.O.U Behin betiko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/22

-Administrariak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.
-C mailako teknikariak.
Ebazpena.
E.T.E. esleipena
L.T.E. esleipena.
O.D.T.E esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.
-Fisioterapeutak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze data: otsailak 21.
- Zeladoreak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: Martxoak 7.
-Zerbitzu orokorrak.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze data: Martxoak 7.
-Osasun-kudeaketako teknikaria.
Ebazpena.
Esleipena.
Laneratze-data: otsailak 7.

Erizaintza Akoplamendua N.O.U. Deialdia
Osasunbidea 2022/12/16

Ebazpena.
Hasierako lanpostuak.
Prozedura.
Eskaera.

Epea: abenduaren 28ra arte.

N.O.U. Akoplamenduak. Behin-behineko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/12

Administrariak.
Ebazpena.

Behin-behineko esleipena.
Zerbitzu orokorrak.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Zeladorea.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Fisioterapeuta.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.
Emagina.
Ebazpena.

Behin-behineko esleipena.
Teknikariak (D.T.E O.D.T.E., L.T.E. eta E.T.E.).
Ebazpena.
O.D.T.E. Behin-behineko esleipena
L.T.E. Adjudicación provisional.
E.T.E. Adjudicación provisional.
Técnico de Gestión Sanitaria.
Ebazpena.
Behin-behineko esleipena.


NOU akoplamenduak: onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.
Osasunbidea 2022/11/23

Hautatzeko epea: abenduaren 5ra arte. 

 

NOU Akoplamendua: Administrazioko langileak. Behin betiko zerrendak eta lanpostu hutsak hautatzea.
Osasunbidea 2022/11/22

Bide telematikoz eskatzea.
Jarraibideak.
Hautatzeko epea: abenduaren 2ra arte.

NOU akoplamenduak: onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.
Osasunbidea 2022/11/23

Hautatzeko epea: abenduaren 2era arte.

Akoplamendua N.O.U. Onartuen behin-behineko zerrendak. B.F.E. Hematologia. Logopeda.

Osasunbidea 2022/11/21

Alegazioak: azaroaren 28ra arte.

Behin-behineko zerrenda O.K.T. eta Emagina
Osasunbidea 2022/11/10

Epea: azaroaren 17ra arte.

Akoplamendua N.O.U. B.F.E. Hematologia. Logopeda. Deialdia
Osasunbidea 2022/11/7

B.F.E Hematologia

Logopeda

Epea: azaroaren 16ra arte.

N.O.U akoplamendua. O.D.T.E akatsen zuzenketa
Osasunbidea 2022/11/3

Emaginak eta Kudeaketa Sanitarioko teknikaria akoplamendua. N.O.U. Deialdia
Osasunbidea 2022/10/27

N.O.U. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/14

Erreklamazioak: Urriakl 21 arte.

Deialdia
Osasunbidea 2022/09/27

NOUeko barne akoplamenduak, hainbat maila:
-Administraria.
Deialdia.
Eskaera.

Lanpostuako.
Procedimiento.
-Sukaldaria.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

-Zerbitzu Orokorrak.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Telefonista.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Zeladorea.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Osasun Mentaleko Erizain Espezialista
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Fisioterapeuta.
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

-E.Z.L.T
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.
-Teknikari espezialista
Deialdia.
Eskaera.
Procedimiento
-A.P.T.E. Lanpostuak.
-D.T.ELanpostuak.
-O.D.T.E Lanpostuak.

-L.T.E. Lanpostuak
-E.T.E.Lanpostuak.
-E.T.T.E. Lanpostuakstos.


-Terapeuta Okupazionala
Deialdia.
Eskaera.
Lanpostuak.
Prozedura.

Eskaeren eskaintza: URRIAK 6 arte barne.

Acoplamientos. Enfermería H.U.N y AP. Adjudicación provisional
Osasunbidea 2023/03/14

H.U.N
Resolución.
Anexo.
AP
Anexo.

Periodo de reclamación: Del 14 al 20 de marzo.

Acoplamientos HUN. Enfermería. Elección de vacantes
Osasunbidea 2023/02/26

Resolución.
Lista definitiva/posibles resultas.
Puestos iniciales.
Plazo de elección:27 febrero - 7 de marzo.

Acoplamientos HUN. TCAE. Adjudicación definitiva.
Osasunbidea 2023/02/01

Resolución.
Lista adjudicación.
Fecha de incorporación: 21 de febrero.

Acoplamiento H.U.N. Enfermería. Listas provisionales de admitidos/as.
Osasunbidea 2023/01/20

Resolución.
Lista provisional.

Acoplamiento H.U.N. T.C.A.E. Adjudicación provisional. 
Osasunbidea 2023/1/20

Resolución
Adjudicación Provisional

Acoplamiento H.U.N. T.C.A.E. Lista definitiva y elección de plazas
Osasunbidea 2023/1/5

Resolución
Lista definitiva.
Plazas.
Solicitud vía telemática.
Instrucciones.
Plazo: hasta el 17 de enero.

Acoplamiento H.U.N. Adjudicación definitiva. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/22

-Administrativos/as.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de febrero.
-Técnicos nivel C.
Resolución.
Adjudicación T.E.R.
Adjudicación T.E.L.
Adjudicación T.E.D.S.
Fecha de incorporación: 7 de febrero
-Fisioterapeutas.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 21 de febrero.
- Celadores.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de Marzo.
-Servicios Generales.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de marzo.
-Técnico de Gestión Sanitaria.
Resolución.
Adjudicación.
Fecha de incorporación: 7 de febrero.

Acoplamiento H.U.N. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/16

Resolución.
Plazas iniciales.
Procedimiento.
Solicitud.

Plazo: hasta el 28 de diciembre.

Acoplamientos H.U.N. Adjudicación provisional. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/12

Personal administrativo.
Resolución.

Adjudicación provisional.
Servicios Generales.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Celador/a.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Fisioterapeuta.
Resolución.
Adjudicación provisional.
Matrona.
Resolución.

Adjudicación provisional.
Técnicos (T.E.D., T.E.D.S., T.E.L. y T.E.R.).
Resolución.
T.E.D.S. Adjudicación provisional.
T.E.L. Adjudicación provisional.
T.E.R. Adjudicación provisional.
Técnico de Gestión Sanitaria.
Resolución.
Adjudicación provisional.

 

Acoplamientos HUN: listas definitivas de admitidos. Elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/23

Plazo de elección: hasta el 5 diciembre.

 

Acoplamiento H.U.N: Personal administrativo. Listas definitivas y elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/22

Solicitud vía telemática.
Instrucciones.
Plazo de elección: hasta el 2 diciembre.

Acoplamientos HUN: listas definitivas de admitidos. Elección de vacantes.

Osasunbidea 2022/11/23

Plazo de elección: hasta el 2 de diciembre.

Acoplamientos HUN. Listas provisionales de admitidos/as. F.E.A hematología. Logopeda.
Osasunbidea 2022/11/21

Alegaciones: hasta el 28 de noviembre.

Acoplamiento H.U.N. Lista provisional T.G.S y Matrona
Osasunbidea 2022/11/10

Plazo: hasta el 17 noviembre.

Acoplamiento H.U.N. F.E.A Hematología. Logopeda. Convocatoria
Osasunbidea 2022/11/7

F.E.A Hematología

Logopeda

Plazo: hasta el 16 de noviembre.

Acoplamiento HUN. Corrección errores T.E.D.S
Osasunbidea 2022/11/3

Acoplamiento Matronas y Técnico Gestión Sanitaria. Convocatoria
Osasunbidea 2022/10/27

H.U.N. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/14

Reclamaciones: hasta el 21 de octubre.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/09/27
Acoplamiento interno en el HUN de las siguientes categorías:
-Administrativo/a.
Convocatoria.
Solicitud.

Puestos.
Procedimiento.
-Cocinero/a.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Servicios Generales.
Convocatoria.

Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Telefonista.
Convocatoria.

Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Celador.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Enfermero Especialista Salud Mental.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Fisioterapeuta.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-T.C.A.E.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.
-Técnicos Especialistas

Convocatoria
Solicitud
Procedimiento
-Puestos T.E.A.P.
-Puestos T.E.D.
-Puestos T.E.D.S.

-Puestos T.E.L.
-Puestos T.E.R.
-Puestos T.E.R.T.
-Terapeuta Ocupacional.
Convocatoria.
Solicitud.
Puestos.
Procedimiento.

Presentación de solicitudes: 6 DE OCTUBRE inclusive.

Lizarra akoplamenduak. Hainbat maila

Lizarra. Erizaintzako akoplamenduak. Lanpostuen hautatzea
Osasunbidea 2022/02/23

65E/2023 EBAZPENA, otsailaren 20koa.
Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda.
Eskainitako lanpostuak.
Balizko erresultak.
Hautatzeko epea: otsailaren 28ra arte.

Lizarrako akoplamenduak. Erizaintza. Onartuen behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/01/11

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.

Akoplamenduak Lizarra. Onartuen behin-betiko zerrenda.
Lanpostu hutsen hautaketa

Osasunbidea 2022/11/08

Plazo: azaroaren 17ra arte.

Emagina deialdia
Osasunbidea 2022/11/3

Epea: azaroaren 14ra arte.

Lizarra. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/20

Osasunbidea 2022/10/04

Eskaerak urriaren 5etik 14ra aurkeztu daitezke, biak barne

Acoplamientos Estella. Varias categorias

Estella. Acoplamientos Enfermería. Elección de plazas.
Osasunbidea 2022/02/23

RESOLUCIÓN 65E/2023, de 20 de febrero.
Lista definitiva de admitidos y excluidos.
Puestos ofertados.
Posibles resultas.
Plazo de elección: hasta el 28 de febrero.

Acoplamientos Estella. Enfermería. Listado provisional admitidos/as
Osasunbidea 2022/01/11

Resolución.
Listado provisional.

Lista Definitiva de Admitidos. Elección de vacantes.
Osasunbidea 2022/11/08

Plazo: hasta el 17 de noviembre.

Matrona convocatoria
Osasunbidea 2022/11/3

Plazo: hasta el 14 de noviembre.

Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/20

Osasunbidea 2022/10/04

Las solicitudes se podrán presentar, del 5 al 14 de octubre, ambos inclusive.

Akoplamenduak Lehen mailako arreta. Hainbat maila

Akoplamenduak. Erizaintza N.O.U. Behin-behineko esleipena
Osasunbidea 2023/03/14

AP
Eranskina.

Erreklamazio-epea: martxoaren 14tik 20ra.

Lehen mailako arretako akoplamenduak. Erizaintzako behin-behineko zerrenda

Osasunbidea 2023/01/19

Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Erreklamazioak aurkezteko epea: otsailaren 3ra arte.

Akoplamenduak Lehen Mailako Arreta. Behin betiko esleipena.

Osasunbidea 2023/01/19

Ebazpena.

Lehen mailako arretako akoplamenduak. Erizaintza. Deialdia
Osasunbidea 2023/01/10

Ebazpena.
Hasierako lanpostuak.
Eskaera.
Inskripzio telematikoaren jarraibideak.
Epea: Urtarrilaren 11tik 19ra.

Akoplamenduak Lehen Mailako Arreta. Behin-behineko esleipena
Osasunbidea 2022/11/21

Akoplamendual Lehen mailako arreta. Onartuen behin betiko zerrendak. Lanpostu hutsen hautaketa.
Osasunbidea 2022/11/21

Eskaera Telematikoa.
Jarraibideak.
Eskaerak Azaroaren 21etik 30ra aurkeztu daitezke, biak barne.

Lehen mailako arreta akoplamenduak. Behin-behineko emaitza
Osasunbidea 2022/10/26

Epea: urriak 27tik azaroak 3ra (biak barne).

Deialdia
Osasunbidea 2022/10/04

Eskaerak urriaren 5etik 14ra aurkeztu daitezke, biak barne`.

Acoplamientos Atención Primaria. Varias categorías


Acoplamientos. Enfermería AP. Adjudicación provisional
Osasunbidea 2023/03/14

AP
Anexo.

Periodo de reclamación: Del 14 al 20 de marzo.

Acoplamientos Atención primaria. Lista provisional Enfermería

Osasunbidea 2023/01/19

Resolución.
Lista provisional.
Plazo de reclamaciones: hasta e 3 de febrero.

Acoplamientos Atención Primaria. Adjudicación definitiva
Osasunbidea 2023/01/19

Resolución.

Acoplamientos Atención Primaria. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2023/01/10

Resolución.
Plazas Iniciales.
Solicitud.
Instrucciones inscripción telemática.
Plazo: Del 11 al 19 de enero.

Acoplamientos Atención Primaria. Adjudicación provisional
Osasunbidea 2022/11/21

Acoplamiento Atención Primaria. Listados definitivos. Elección de vacantes
Osasunbidea 2022/11/21

Solicitud telemática.
Instrucciones.
Plazo de elección:del 21 al 30 de noviembre de 2022.

Acoplamientos Atención Primaria. Lista provisional
Osasunbidea 2022/10/26

Plazo: del 27 de octubre al 3 de noviembre (incluidos).

Convocatoria
Osasunbidea 2022/10/04

Las solicitudes se podrán presentar, del 5 al 14 de octubre, ambos inclusive.

Zerbitzu orokorrak Akoplamenduak

Zerbitzu Zentralen akoplamenduak. Erizaintza. Behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/01/12

Ebazpena.
Behin betiko zerrenda.
Erreklamatzeko epea: urtarrilaren 17ra arte.

Akoplamenduak Zerbitzu Zentralak. Lanpostu hutsen aukeratzea
Osasunbidea 2022/10/31

Ohar informatiboa.
Eskainitako lanpostuak eta ondorioak.
Ebazpena.
Epea: azaroaren 10era arte.

ZZ.OO. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/17

Osasunbidea 2022/09/28

Eskaeren eskaintza: URRIAK 7 arte barne.

Acoplamientos Servicios centrales

Acoplamientos Servicios Centrales. Enfermería. Lista provisional
Osasunbidea 2022/01/12

Resolución.
Lista definitiva.
Plazo reclamación: hasta el 17 de enero.

Acoplamientos Servicios Centrales. Elección de vacantes
Osasunbidea 2022/10/31

Nota informativa.
Plazas ofertadas y resultas.
Resolución.
Plazo: hasta el 10 de noviembre.

SS.CC. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/17

Osasunbidea 2022/09/28

Presentación de solicitudes: 7 DE OCTUBRE inclusive.

Osasun Mental akoplamenduak

Osasun mentaleko akoplamendua. Erizaintza. Onartuen behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/12/31
Eginbidea.
Ebazpena.
Lanpostuak.
Behin-behineko zerrenda.
Alegazioak: urtarrilaren 5era arte.

Osasun mentaleko akoplamendua. Erizaintza. Deialdia
Osasunbidea 2022/12/31
Ebazpena.
Jarraibideak.
Eskaera.
Hasierako lanpostuak.
Epea: abenduaren 28ra arte.

Osasun mentaleko akoplamendua. Behin betiko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/13
Terapeuta okupazionala.
E.Z.L.T.
Psikologo klinikoa.
B.F.E. Psikiatra.
Erizain espezialista.
Administraria.

Osasun mentaleko akoplamenduak. Lanpostuak hautatzeare emaitza
Osasunbidea 2022/11/23
Informazio-oharra.
Administrazioko langileen esleipena.
Erizain Espezialistaren esleipena.
Psikiatriako BFEen esleipena.
Psikologo klinikoaren esleipena.
EZLTren esleipena.
Terapeuta Okupazionalaren esleipena.

Alegazioak: azaroaren 30era arte.

Akoplamenduak. Behin betiko zerrenda eta lanpostuen aukeraketa
Osasunbidea 2022/10/11
Argibideak.
Ebazpena.
Lanpostu eta emaitzen zerrenda.

Epea: azaroaren 18ra arte.

OM. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/14
Behin-behineko emaitza hainbat maila.
Ebazpena.

Erreklamazioak: Urriakl 21 arte.

Deialdia
Osasunbidea 2022/09/28
Ebazpena.
Deialdia.
Eskaera.
Zerbitzu Orokorrak lanpostuak.
Administrariak lanpostuak.
Osasun Mentaleko Erizain Espezialistak lanpostuak.
Psikologo klinikoak lanpostuak.
Psikiatrak lanpostuak.
E.Z.L.T. lanpostuak.
Terapeuta Okupazionala lanpostuak.
Gizarte lana lanpostuak.

Eskaeren eskaintza: URRIAK 7 arte barne.

Acoplamientos Salud Mental

Acoplamiento Salud Mental. Enfermería. Lista provisional admitidos/as
Osasunbidea 2022/12/31
Diligencia.
Resolución.
Plazas.
Lista provisional.
Alegaciones: hasta el 5 enero.

Acoplamientos Salud Mental. Enfermería. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/19
Resolución.
Instrucciones.
Solicitud.
Plazas Iniciales.
Plazo: 28 de diciembre de 2022.

Acoplamiento Salud Mental. Adjudicación definitiva. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/13
Terapeuta ocupacional.
T.C.A.E.
Psicólogo/a Clínico/a.
F.E.A Psiquiatra.
Enfermera/o Especialista.
Administrativa/o.

Acoplamientos Salud mental. Resultado elección de plazas
Osasunbidea 2022/11/23
Nota informativa.
Adjudicación Personal Administrativo.
Adjudicación Enfermera Especialista.
Adjudicación F.E.A Psiquiatra.
Adjudicación Psicólogo/a Clínico/a.
Adjudicación T.C.A.E.
Adjudicación Terapeuta Ocupacional.

Alegaciones: hasta el 30 de noviembre.

Acoplamientos. Lista Definitiva y elección de plazas
Osasunbidea 2022/10/11
Instrucciones.
Resolución.
Lista de puestos y resultas.

Plazo:hasta el 18 noviembre.

SM. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as 
Osasunbidea 2022/10/14
Lista provisional varias categorías.
Resolución.

Reclamaciones: hasta el 21 de octubre.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/09/28
Resolución.
Convocatoria.
Solicitud.
Plazas Servicios Generales.
Plazas Administrativo/a.
Plazas Enfermero/a Especialista Salud Mental.
Plazas Psicólogo/a Clínico.
Plazas Psiquiatra.
Plazas T.C.A.E.
Plazas Terapeuta Ocupacional.
Plazas Trabajador/a Social.

Presentación de solicitudes: 7 DE OCTUBRE inclusive.

Tutera akoplamenduak

Tuterako akoplamenduak. Behin betiko esleipena. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/12/22

Ebazpena.
Behin betiko esleipena.
Lanean hasteko epea: 2023ko otsailaren 14a.

Akoplamenduak. Behin behineko emaitza: Administrariak, Fisioterapeutak, L.T.E, Zeladoreak. Medikuntzak: lehen mailako arreta, , L.Z.N, Larrialdiak.
Osasunbidea 2022/11/24

Alegazioa epeA: azaroaren 30era arte.

Behin-betiko zerrenda eta lanpostu hutsen hautaketa. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/11/11

Epea: azaroak 21 arte.

Tutera akoplamendua. Inkorporazioa
Osasunbidea 2022/11/03

Administrariak eta gainerako C teknikariak: 2023ko otsailaren 7a.
LMAko Medikuak, Pediatrak; Psikologoak eta Psikiatrak: 2023ko otsailaren 14an.
EZLT eta Fisioterapeutak: 2023ko otsailaren 21ean.
Zeladoreak eta Zerbitzu orokorrak: 2023ko Martxoak 7.

Emaginak akoplamendua.Tutera. Deialdia
Osasunbidea 2022/10/27
Ebazpena.
Eskaera.
Lanpostuak.
Aurkezpen epea: urriak 27tik azaroak 7ra

Tutera. Medikuntza. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/18
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Erreklamazioak: 2022ko urriaren 18tik urriaren 24ra (biak barne).

Tutera. Onartuen eta Ez-gaien behin-behineko zerrenda
Osasunbidea 2022/10/13
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Erreklamazioak: 2022ko urriaren 13tik urriaren 19ra (biak barne).
Erreklamazioen esteka.

Deialdia
Osasunbidea 2022/09/29
Ebazpena.
Osasun langileak ez direnen akoplamenduak.
Osasun langileen akoplamenduak.
Akoplamenduak eskaera.

Eskaeren eskaintza: URRIAK 7 arte barne.

Acoplamientos Tudela

Acoplamientos Tudela. Adjudicación definitiva. Varias categorías
Osasunbidea 2022/12/22

Resolución.
Adjudicación definitiva.
Incorporación: 14 de febrero del 2023.

Acoplamientos. Resultado provisional: Administrativo/a, Fisioterapeuta, T.E.L, Celadores. Médicos: EAP, SNU, Urgencias
Osasunbidea 2022/11/24

Plazo Alegaciones: Desde el 24 al 30 de Noviembre.

Lista definitiva y elección de vacantes. Varias categorías
Osasunbidea 2022/11/11

Plazo: Hasta el 21 de noviembre.

Acoplamiento Tudela. Incorporación
Osasunbidea 2022/11/03

Administrativos y resto técnicos C: 7 de febrero 2023.
Médicos EAP, Pediatras; Psicólogos y Psiquiatras: 14 de febrero 2023.
TCAES Y Fisioterapeutas: 21 de febrero 2023.
Celadores y SSGG: 7 de marzo 2023.

Acoplamiento Matronas. Tudela. Convocatoria
Osasunbidea 2022/10/27
Resolución.
Solicitud.
Plazas.
Plazo presentación: del 27 hasta el 7 de noviembre.

Tudela. Medicina. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as
Osasunbidea 2022/10/18
Resolución.
Lista provisional.
Reclamaciones: desde el 18 de octubre hasta el 24 de octubre de 2022 (ambos inclusive).

Tudela. Lista Provisional de Admitidos/as y Excluidos/as
Osasunbidea 2022/10/13
Resolución.
Lista provisional.
Reclamaciones: desde el 13 de octubre hasta el 19 de octubre de 2022 (ambos inclusive).
Enlace de Reclamaciones.

Convocatoria
Osasunbidea 2022/09/29
Resolución.
Acoplamientos personal no sanitario.
Acoplamiento personal sanitario.
Acoplamientos solicitud.

Presentación de solicitudes: 7 DE OCTUBRE inclusive.