OSA osasunbideaSNS.orig

Egonkortzeko ezohiko LEOari  buruzko informazio guztia:     

Toda la información sobre la O.P.E extraordinaria de estabilización:    

Meritu lehiaketako deialdiak

Convocatorias de concurso de méritos

Merezimendu-lehiaketa. Behin-behineko emaitzak. Hainbat maila

Osasunbidea 2023/02/28

Concurso de méritos. Resultados provisionales. Varias categorías

Osasunbidea 2023/02/28

Merezimendu-lehiaketa. Behin-behineko emaitzak. Hainbat maila

Osasunbidea 2023/02/28

Alegazioak aurkezteko epea: martxoaren 6ra arte.

Concurso de méritos. Resultados provisionales.Varias categorías

Osasunbidea 2023/02/28

Plazo de alegaciones: hasta el 6 de marzo.

Merezimendu-lehiaketa. Onartuen behin betiko zerrenda. Hainbat maila

Osasunbidea 2023/02/20

B.F.E. Behin betiko zerrendak.
Eranskisa.
Ebazpena.

Concurso de méritos. Lista definitiva de admitidos/as. Varias categorías

Osasunbidea 2023/02/20

Listas definitivas F.E.A
Anexo.
Resolución.

Merezimendu-lehiaketa. Onartuen behin-behineko zerrenda. Hainbat maila

Osasunbidea 2023/01/25
Zeladorea
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Fisioterapeuta
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Erizaintza.
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Familiako medikuntza (L.M.A.E- L.Z.B- L.Z.N- Laguntza).
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Pediatría.
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
EZLT
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
L.T.E.
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
O.D.T.E
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
E.T.E
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
E.T.T.E
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Erdi-mailako teknikaria - Osasun-hezitzailea.
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
A.P.T.E
Ebazpena.
Behin-behineko zerrenda.
Deialdirako esteka.
Alegazioak aurkezteko epea: otsailaren 8ra arte.

Concurso de méritos. Lista provisional de admitidos/as. Varias categorías

Osasunbidea 2023/01/25
Celador
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Fisioterapeuta
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Enfermería.
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Medicina familia (E.A.P.- SEU- SNU- Apoyo).
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Pediatría.
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
TCAE
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
T.E.L
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
T.E.D.S
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
T.E.R
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
T.E.R.T.
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Técnico Grado Medio- Educador Sanitario.
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
T.E.A.P
Resolución.
Lista provisional.
Enlace a la convocatoria.
Plazo alegaciones: Hasta el 8 de febrero.

Merezimendu-lehiaketa. Onartuen behin-behineko zerrenda. Hainbat maila

Osasunbidea 2023/01/23

Informatika-sistemetako ofizial teknikoa.
Deialdirako esteka.
Zerbitzu orokorren arduraduna.
Deialdirako esteka.
Biltegiko laguntzailea. Gidaria.
Deialdirako esteka.
Administrariak.
Deialdirako esteka.
Sukaldaria.
Deialdirako esteka.
Zerbitzu orokorrak.
Deialdirako esteka.
Adimen-urritasuneko zerbitzu orokor mugatuak.
Deialdirako esteka.
Laborategiko teknikari laguntzailea.
Deialdirako esteka.
1. mailako ofiziala eta mantentze-lanetako ofiziala.
Deialdirako esteka.
Mantentze-lanetako laguntzailea.
Deialdirako esteka.
Gidaria.
Deialdirako esteka.
Hainbat ofiziotako langileak.
Deialdirako esteka.
Telefonista.
Deialdirako esteka.
Alegazioak aurkezteko epea: otsailaren 6ra arte.

Concurso de méritos. Lista provisional de admitidos/as. Varias categorías

Osasunbidea 2023/01/23

Oficial técnico de sistemas informáticos.
Enlace a la convocatoria.
Encargado de servicios generales.
Enlace a la convocatoria.
Ayudante de almacén. Conductor.
Enlace a la convocatoria.
Administrativos/as.
Enlace a la convocatoria.
Cocinero/a.
Enlace a la convocatoria.
Servicios generales.
Enlace a la convocatoria.
Servicios generales restringido de discapacidad intelectual.
Enlace a la convocatoria.
Auxiliar Técnico de laboratorio.
Enlace a la convocatoria.
Oficial de 1ª y oficial de mantenimiento.
Enlace a la convocatoria.
Auxiliar de mantenimiento.
Enlace a la convocatoria.
Conductor/a.
Enlace a la convocatoria.
Personal de oficios varios.
Enlace a la convocatoria.
Telefonista.
Enlace a la convocatoria.
Plazo alegaciones: hasta el 6 de febrero.

Merezimendu-lehiaketaren behin-behineko zerrenda. Hainbat maila
Osasunbidea 2023/1/16

Gizarte-langilea.
Osasun-kudeaketako teknikaria.
Laneko medikuntzako mediku espezialista.
Informatika-sistemen erdi-mailako teknikaria.
Erdi-mailako unibertsitateko tituluduna (Arriskuen prebentzioa).
Psikologoa.
Prebentzio-diziplina: ergonomia eta psikologia aplikatua.
Erreklamazioak aurkezteko epea: urtarrilaren 17tik 30era.

Merezimendu-lehiaketa. Erizaintza, Logopeda, Medikuntza Prebentiboa. Deialdia
Osasunbidea 2022/12/19

NAOrako esteka.
Erizaintza.
Deialdirako esteka.
Logopeda.
Deialdirako esteka.
Prebentzio-medikuntza.
Deialdirako esteka.

Izena emateko epea: 2022/12/2022 - 2023/01/03.

Lista provisional concurso de méritos. Varias categorías

Osasunbidea 2023/1/16

Trabajador/a social.
Técnico gestión sanitaria.
Médico Especialista medicina del trabajo.
Técnico grado medio de sistemas informáticos.
Titulado universitario grado medio (Prevención de riesgos).
Psicólogo/a.
Disciplina preventiva: ergonomía y psicología aplicada.
Plazo de reclamaciones: del 17 al 30 de enero.

Concurso de Méritos. Enfermería, Logopeda, Medicina Preventiva. Convocatoria
Osasunbidea 2022/12/19

Enlace al BON.
Enfermería.
Enlace a la convocatoria.
Logopeda.
Enlace a la convocatoria.
Medicina Preventiva.
Enlace a la convocatoria.

Plazo de inscripción del 20/12/2022 al 03/01/2023.

2632E/2022 EBAZPENA, azaroaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailek emana, zeinaren bidez deialdi batzuk onesten baitira, II. eranskinean zerrendatutako Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko lanpostuetan sartzeko, salbuespenezko merezimendu-lehiaketa bidez.

Izena emateko epea zabalik dago 2022/11/22tik 2022/12/07ra.

RESOLUCIÓN 2632E/2022, de 8 de noviembre, del director gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que se aprueban las convocatorias de ingreso, por el sistema excepcional de concurso de méritos, de los puestos de trabajo al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos relacionados en el anexo II.

Abierto el plazo de inscripción del 22/11/2022 al 07/12/2022.

Meritu lehiaketa. Medikua.PAGNA
Osasunbidea 2022/10/18

2517/2022 EBAZPENA, urriaren 3koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzurako medikuen bi lanpostu, gehienez ere, salbuespenez merezimendu-lehiaketa bidez betetzeko sarrera-prozeduraren deialdia, hori guztia enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko egonkortze-prozesuen esparruan.

Epea: urriak 18tik azaroak 1era.

Concurso de méritos. Médico. ANADP
Osasunbidea 2022/10/18

RESOLUCIÓN 2517/2022, de 3 de octubre, de la directora general de Función Pública, por la que en el marco de los procesos de estabilización para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se aprueba la convocatoria del procedimiento de ingreso, por el sistema excepcional de concurso de méritos, de un número máximo de dos plazas del puesto de trabajo de médico, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos.

Plazo: del 18 al 1 de noviembre.

Argitaratu da enplegua egonkortzeko LEP bereziaren barruan merezimendu-lehiaketa bidez beteko diren D mailako lanpostuen deialdia
Osasunbidea 2022/10/10

Gaurko Nafarroako Aldizkari Ofizialak, urriaren 10koak dakarren 2475/2022 Ebazpenean argitaratu dira enplegua egonkortzeko LEP bereziaren barruko D mailako lehenengo deialdiak, merezimendu-lehiaketa bidez bete behar diren lanpostuenak.

Publicada la convocatoria de plazas de nivel D de la OPE de estabilización por concurso de méritos
Osasunbidea 2022/10/10

En la Resolución 2475/2022 que recoge el BON de hoy, 10 de octubre, publica las primeras convocatorias por concurso de méritos de la OPE extraordinaria de estabilización de nivel D.

Hauek dira deialdian jaso diren lanpostuak:

Deialdi bakoitzean parte hartzeko eskaerak hamabost egun naturaleko epean aurkeztu beharko dira, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Hautapen prozesu hauetan parte hartu nahi dutenek telematika bidez aurkeztu beharko dute eskaera, Internet bitartez, https://www.navarra.es/eu/enplegu-publikoa helbidean, "Enplegu publikoko deialdiak", deialdi bakoitzaren aipamenean sartuta.

Estos son los puestos que salen en esta convocatoria:

La presentación de solicitudes de participación en cada convocatoria deberá realizarse en el plazo de quince días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

Quienes deseen tomar parte en los presentes procesos selectivos deberán presentar su solicitud de forma telemática, a través de Internet, en la dirección https://www.navarra.es/es/empleo-publico "Convocatorias de empleo público", en la reseña correspondiente a cada convocatoria.

Merezimendu-lehiaketa bidez egonkortzeko OPEko C mailako lanpostuak
Osasunbidea 2022/10/03

2474/2022 Ebazpenean

Plazas de nivel C de la OPE de estabilización por concurso de méritos
Osasunbidea 2022/10/03

Resolución 2474/2022

Hauek dira deialdian jaso diren lanpostuak:

Prozesu honetan parte hartzeko interesa duten pertsonek 15 egun naturaleko epea dute, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean zenbatzen hasita, euren eskaera aurkezteko; hau da, urriaren 18a arterainokoa.

Lanpostu bakoitzak bere prozesu propioa jarraituko du.

Estos son los puestos que salen en esta convocatoria:

Las personas interesadas en participar en este proceso tienen un plazo de quince días naturales a contar desde el día después de la publicación del anuncio para presentar la solicitud; es decir, hasta el martes 18 de octubre.

Cada puesto de trabajo seguirá su propio proceso selectivo.

Merezimendu lehiaketa B Maila. Hainbat maila
Osasunbidea 2022/09/26

2370/2022 EBAZPENA, irailaren 14koa

Concurso de méritos Nivel B. Varias categorías
Osasunbidea 2022/09/26

RESOLUCIÓN 2370/2022, de 14 de septiembre

Eskaerak aurkezteko epea urriaren 11an bukatuko da.

El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 11 de octubre.

Merezimendu Lehiaketako A mailarako deialdia
Osasunbidea 2022/08/25

1934/2022 EBAZPENA, uztailaren 26koa, Funtzio Publikoko Zuzendari Nagusiarena. Nukleo Administrazioak deitutako "A" mailari lotutako kategoriak.
EPEA: abuztuaren 26tik irailaren 9ra.
Prozeduren bilatzailea.

Convocatoria Concurso de Méritos Nivel A
Osasunbidea 2022/08/25


RESOLUCIÓN 1934/2022
,
de 26 de julio, de la directora general de Función Pública. Categorias relacionadas Nivel "A" convocadas por Administración Nucleo
PLAZO: del 26 de agosto al 9 de septiembre.
Buscador de trámites.

FARMACÉUTICO/A.
INGENIERO (DISCIPLINA PREVENTIVA: SEGURIDAD EN EL TRABAJO E HIGIENE INDUSTRIAL)
LICENCIADO EN PSICOLOGÍA (DISCIPLINA PREVENTIVA: ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA)
MEDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TRABAJO.
PSICÓLOGO/A.
PSICÓLOGO/A (DISCIPLINA PREVENTIVA: ERGONOMÍA, PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO).
TÉCNICO DE GESTIÓN SANITARIA.