OSA NIVEL A

OHARRA:Egonkortze LEP-erako lehenengo deialdiak

Administrazioa 2017/08/25

Gaurko Nafarroako Aldizkari Ofizialean (abuztuak 25) argitara eman dira enplegua egonkortzeko LEPari dagozkion merezimendu-lehiaketen lehenengo deialdiak.
A mailako hainbat plaza betetzeko dira, lanpostu hauetakoak: arkitektoak, biologoak, farmazialariak, nekazaritzako ingeniariak, industria-ingeniariak, meatzeetako ingeniariak, ingeniariak (prebentzio diziplina: laneko segurtasuna eta industria-higienea), psikologiako lizentziadunak (prebentzio diziplina: ergonomia eta psikosoziologia aplikatua), laneko medikuntzako mediku espezialistak, psikologoak, psikologoak (prebentzio diziplina: ergonomia, psikosoziologia aplikatua eta laneko segurtasuna), soziologoak, administrazio publikoko teknikariak (arlo ekonomikoa), administrazio publikoko teknikariak (arlo juridikoa), administrazioko teknikariak, osasun kudeaketako teknikariak, artxiboetako goi mailako teknikariak, museoetako goi mailako teknikariak, antolaketako goi mailako teknikariak, goi mailako teknikari zaharberritzaileak, goi mailako tituludunak eta albaitariak.
Eskaerak aurkezteko epea irailaren 9an bukatuko da.

AVISO: primeras convocatorias de la OPE de estabilización

Administrazioa 2017/08/25

El BON de hoy, 25 de agosto, publica las primeras convocatorias por concurso de méritos de la OPE extraordinaria de estabilización. Se trata de plazas correspondientes a puestos de trabajo de nivel A.
Estos son los puestos que salen en esta convocatoria: Arquitecto/a, Biólogo/a, Farmacéutico/a, Ingeniero/a agrónomo./a, Ingeniero/a industrial, Ingeniero/a de minas, Ingeniero/a (Disciplina Preventiva: Seguridad en el Trabajo e Higiene Industrial), Licenciado/a en Psicología (Disciplina Preventiva: Ergonomía y Psicosociología Aplicada), Médico/a Especialista en Medicina del Trabajo, Psicólogo/a, Psicólogo/a (Disciplina Preventiva: Ergonomía, Psicosociología Aplicada y Seguridad en el Trabajo), Sociólogo/a, Técnico/a de Administración pública (rama económica), Técnico/a de Administración pública (rama jurídica), Técnico/a de Administración, Técnico/a de gestión sanitaria, Técnico/a superior de Archivos, Técnico/a superior de Museos, Técnico/a superior en Organización, Técnico/a superior, Restaurador/a, Titulado/a superior y Veterinario/a.
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 9 de septiembre.