ADM carrera profesional

Lanbide garapena Administrazio langile guztiontzat

Administrazioa 2022/05/17

Elkarretaratzea egingo dugu 11: 30ean, Diputazioaren aurrean, Administrazioko langile guztiek karrera profesionalerako eskubidea izan dezaten eskatzeko.

Ez da ordu sindikalik eskatu.

Carrera profesional para todo el personal de la Administración

Administrazioa 2022/05/17

Concentración a las 11:30, frente a Diputación, para exigir el derecho a la carrera profesional para todo el personal de la Administración.

No se han pedido horas sindicales.