ADM SOS

112 telefonoa, kolapsatzeko zorian

Administrazioa 2021/12/28

Seigarren olatu honetan, Oinarrizko Osasun Laguntza gainditua dago eta, horren ondorioz, 112 larrialdietarako telefonoan milaka dei jasotzen ari dira azkeneko asteotan Covid-19a dela eta. Egunero-egunero gero eta dei gehiago jasotzen dira, lineak gainezka egiten ari dira, eta larriena dena, ehunka eta ehunka dei erantzun gabe gelditzen dira, egun batzuetan 1.000 inguru: sekulan ikusi gabeko egoera.

Jakina, jasaten ari garen deien saturazioak berekin dakar benetako larrialdien arreta atzeratzea: COVID kontsultengatik hainbeste dei izanik, premiazko deiak esperoan gelditzen dira eta batzuetan berandu erantzuten dira, eta benetako arriskua dago larrialdiren bat atenditu gabe gelditzeko eta hil edo biziko kasu larri batengatik egiten den dei bati ez erantzuteko. SOS Nafarroa 112 zentroa ez dago prestatua halako eskariari erantzuteko, eta ez da inolako errefortzu neurririk edo neurri alternatiborik hartu.

Baliabideak falta dira eta informazioa falta da

Osasunbidea ez da behar bezala prestatu, eta ez du ahalmenik gaur egun dagoen eskaerari erantzuteko; osasun eta administrazio langileak lanez gainezka daude; herritarrei ez zaie komunikazio edo mezu garbirik ematen, eta azkenean osasun zentroetako telefonoak kolapsatu egiten dira kontsulta edo hitzordu eske, edo jende-ilara luzeak sortzen dira Covid probak egiteko. Ez geunden seigarren olatu honetarako prestatuak, eta ez dute jakin nola erreakzionatu.

Eta gauza bera gertatzen da 112 telefonoan, hau da, larrialdietarako telefonoan. Izan ere, zerbitzu hori azken baliabidea bihurtu da bere osasun etxearekin edo koronabirusaren arretarako telefonoekin harremanetan jartzea lortzen ez duten milaka pertsonarentzat. Horren ondorioz, lineak Covid kontsulta-deiekin betetzen dira, eta, askotan, larrialdi kasuek itxaron behar izaten dute.

Badakit ez nukeela 112 telefonora deitu beharko, baina beste inork erantzuten ez duenez…”, horixe da egun hauetako deietan behin eta berriz entzuten den esaldia: ehunka dei horrela hasten dira. Herritarrek ez dute ez informaziorik ez jarraibide argirik olatu berri honen aurrean. Ez dakite nola jokatu kontaktu estuen, sintoma arinen eta emaitza positiboen aurrean. Birus-aldaera hau desberdina da. Seigarren olatua desberdina da. Askoz ere eragin handiagoa du, baina jarraibideak betikoak dira: deitu ezazu zure osasun etxera probak egiteko eta hitzordua eskatzeko. Baina, egiazki, badakigu ezinezkoa dela Oinarrizko Osasun Laguntzak halako eskaera handiari erantzutea.

Babes Zibileko eta Larrialdietako Zuzendaritza eta Barne Zuzendaritza Nagusia desagerturik

Seigarren olatua da jada, eta ez dute ezer ikasi. 112 telefonoan lehenengo olatuan baino bitarteko eta langile gutxiago daude. Langile-txandak minimoetan daude, ez dago errefortzuko langilerik, eta langileriaren arloan ez da inolako neurririk aurreikusi.

Eta bestelako neurririk ere ez da aurreikusi: ez dago telefono alternatiborik, ez arretarako beste puntu edo telefonorik, ez eta herritarrentzako informazio-mezu berririk ere. Deus ez. Egoera berri honi aurre egiteko arreta-protokolorik ez da prestatu, eta aurrekoak ez dira eguneratu; beraz, langileek ahal duten moduan erantzuten diete deiei, aurreko olatuetako protokoloekin eta jarraibideekin, eta, hala, jadanik gainezka dauden osasun etxeetara eta arreta-telefonoetara bideratzen dituzte dei horiek guztiak.

Honelako pandemia bat –eta, bereziki, honelako olatu bat eta honelako aldaera bat–, herritarren artean izaten ari den eraginari begiratuz gero, babes zibileko larrialdi bat ere bada, baina barne arazoetarako arduradunek ez dute ezer egiten. SOS Nafarroa 112 zentroak hilabete inguru darama saturazio-egoeran, baina ez da inolako neurririk hartu, eta ez dago ezer aurreikusita datozen asteetarako, ezpada langileei eskatzea aparteko orduak egiten jarrai dezatela. 112ko langileak (operadoreak, aretoko buruak, medikuak eta EUDak) muga-mugan ari dira lanean, eta hala jarraituko dute, baina horrekin ez da nahikoa.

Iaz, lehen olatuaren ondoren, Barne Zuzendaritzak iragarri zuen pandemia egoeretarako plan berezi bat lantzen ari zirela. Gaur den egunean, ez dakigu ezer plan horri buruz. Urtebete pasatuta, hasieran baino okerrago gaude. Non dira Babes Zibileko eta Larrialdietako Zuzendaritza eta Barne Zuzendaritza Nagusia?

112 telefonoa larrialdietarako da. Ongi erabili

SOS Nafarroa 112 Zerbitzuko langileek, gure arduradunek deus ere egiten ez dutenez, herritarrei eskatzen diegu 112 telefonoa eta larrialdietako zerbitzuak arduraz erabil ditzatela. Norbait larrialdi egoera batean baldin badago, edo kasuren bat presazkoa den edo ez zalantzan badago, ez izan zalantzarik 112 telefonora deitzeko, baina saia zaitezte 112 telefonoa erabiltzen benetan larriak diren kasuetan eta itxaron ezin duten egoeretan, lineak mugatuak baitira.

El 112 al borde del colapso

Administrazioa 2021/12/28

Con la Atención Primaria y los Centros de Salud desbordados por la sexta ola, en el teléfono de emergencias 112 se están recibiendo desde hace semanas miles de llamadas al día por el Covid, las líneas se saturan batiendo records de llamadas diarias y, lo más grave, se pierden cientos y cientos de llamadas que se quedan sin poder atender, algunos días cerca de 1.000, algo nunca visto.

Evidentemente la saturación de llamadas que estamos sufriendo supone retraso en la atención de las urgencias reales, las llamadas urgentes hacen cola entre el aluvión de llamadas por consultas sobre el COVID, en ocasiones se atiende tarde y hay riesgo real de no atender urgencias, de que una llamada por una urgencia vital no llegue a entrar siquiera. El centro SOS Navarra 112 no está preparado para dar salida a esta demanda, y tampoco se han tomado medidas de refuerzo o alternativas.

Faltan medios y falta información

Osasunbidea no se ha preparado y no hay capacidad para responder a la demanda, el personal sanitario y administrativo está desbordado, no hay una comunicación ni mensajes claros a la población, que acaba colapsando los teléfonos de los Centros de Salud para consultar o pedir cita, o haciendo largas colas para hacerse pruebas. No estábamos preparados para esta sexta ola y no se ha sabido reaccionar.

Y lo mismo ocurre en el 112, un teléfono para urgencias y emergencias que al final se convierte en el último recurso para miles de personas que no consiguen contactar con sus Centros de Salud ni con los teléfonos de atención al Coronavirus. Las líneas se saturan con llamadas de consulta Covid y las urgencias tienen que esperar.

Ya sé que no tendría que llamar al 112… pero nadie más contesta”, es la típica frase de estos días, cientos de llamadas empiezan así. La ciudadanía no tiene información ni pautas claras ante esta nueva ola, ante situaciones de contactos estrechos, síntomas leves, resultados positivos. Es una variante diferente, una sexta ola diferente con una repercusión mucho mayor, pero las indicaciones siguen siendo las de siempre: llamar para pedir cita, para hacer pruebas y comunicar con su Centro de Salud, cuando es materialmente imposible atender semejante nivel de demanda desde Atención Primaria.

Los grandes ausentes: Protección civil y Emergencias y Dirección General de Interior

Es la sexta ola y no se ha aprendido nada, en el 112 hay menos medios y personal aún que en la primera. Los turnos están en mínimos, no hay personal de refuerzo, no se ha previsto ningún tipo de medida en ese sentido.

No se han previsto otras medidas como teléfonos alternativos, otros puntos o teléfonos de atención, o mensajes informativos a la población. Nada. Ni siquiera se han elaborado o actualizado protocolos de atención ante esta situación, por lo que el personal atiende las llamadas como puede, con protocolos e instrucciones de olas anteriores, derivando a los mismos centros y teléfonos de Salud que ya están saturados.

Una pandemia como esta, y especialmente una ola y una variante como estas, con la afección que está teniendo entre la población, es también una emergencia de protección civil, pero los responsables de interior y su gestión brillan por su ausencia. A pesar de llevar cerca de un mes con el Centro SOS Navarra 112 en esta situación de saturación, no se ha tomado ninguna medida, y no hay nada previsto para las próximas semanas, excepto pedir al personal que siga haciendo horas extras. El personal del 112, operadoras, jefas de sala, médicos y DUES están trabajando al límite, y lo seguirán haciendo, pero con eso no basta.

El año pasado, tras la primera ola, Interior anunció que estaban trabajando en un plan especial para situaciones de pandemia… no se ha vuelto a saber nada, aquí no hay ningún plan. Un año después, estamos peor que al principio. La Dirección de Protección Civil y Emergencias y la Dirección General de Interior, ni están, ni se les espera.

112, teléfono de urgencias y emergencias. Utilízalo bien

Desde la plantilla de SOS Navarra 112, y ya que nuestros responsables no mueven un dedo, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para utilizar el teléfono 112 y los servicios de urgencias y emergencias con responsabilidad. Que nadie dude en llamar al 112 si tiene una urgencia, o incluso si duda si es urgente o no, pero que traten de preservar el teléfono 112 y sus líneas limitadas para las situaciones realmente urgentes que no pueden esperar.