IRAK 03 acuerdo

Aurrekontuen akordioa

Aurrerapausoak 0-3 Haur Hezkuntzan

Irakaskuntza 2021/11/09

EH Bilduren talde parlamentarioak eta Nafarroako Gobernuak egin berri duten aurrekontu-akordioaren aurrean, LAB 0-3k adierazi nahi du positiboki baloratzen dituela ematen diren aurrerapausoak. descargas de archivos.orig PDF Akordioa

Alde batetik, zikloaren doakotasuna bermatzen zaie 18.000 eurotik beherako errentak dituzten familiei; urrats garrantzitsua da, zalantzarik gabe, inor kanpoan utziko ez duen 0-3 inklusibo eta integratzailea lortzeko bidean.

Bestalde, konpromisoa dago zikloko langile guztien baldintzak nabarmen hobetzeko. Horretarako, legegintzaldi honetan, udal eskoletako profesionalen lan-baldintzak eta soldata Nafarroako Gobernukoekin parekatzeko bidea jorratuko da. LABek urteak daramatza sektorean oro har gertatzen den prekarietatea salatzen. Asko dira sindikatuak epaitegietan irabazitako demandak haur eskola askotan sistematikoki gertatzen diren abusu eta irregulartasun egoeren aurrean; hori guztia, sektorerako Nafarroako hitzarmen propiorik ez dagoelako. Akordio honekin ziklo osoa duintzeko eta erregularizatzeko oinarriak ezartzen dira.

Azkenik, ratioak jaisteko aurreikuspen bat ere jasotzen da, proposamen zehatzekin garatzea espero duguna. Ildo horretan, konpromisoa hartu dute 2022an araudia aldatzeko, eta, ondorioz, 0 eta 3 urte bitarteko haurrei arreta ematen dieten zentro guztietarako gutxieneko baldintzak ezartzeko.

Esan dugun bezala, LABek garrantzitsutzat jotzen ditu hartutako konpromisoak. Norabide onean doaz, zalantzarik gabe, baina ahaztu gabe bide luzea dagoela egiteko. Oraindik ere beharrezkotzat jotzen dugu haur eskola guztietarako esparru komun bat, Nafarroako Gobernuak horien guztien ardura har dezan, Haur Hezkuntzako bigarren zikloarekin egiten duen bezala.

Era berean, aurrerapausoak azpimarratzen ditugun bezala, ezin dugu kritikatu gabe utzi euskararen normalizazioaren arloan ez dela proposamenik jasotzen ziklo honetarako. LABek ez du etsiko familia guztien hizkuntza-eskubideak aitortuak izan arte.

Argi dago inplikatutako eragile guztien lanari esker 0-3 zikloaren duintasuna agenda politikoan dagoela. Elkarrekin lan egiten jarraituko dugu, adostutakoa bete dadin, lan-baldintzak hobetu daitezen eta eredu berri bat eraiki dadin.

Gure helburua da 0-3 zikloa hezitzailea, deszentralizatua, euskalduna, unibertsala eta doakoa izatea, 0-3 zikloaren sare publiko-komunitarioa sortzea, hezkuntza komunitatearen parte hartzearen garrantzia kontuan hartzen duena eta %100 finantzaketa publikoa izango duena, baita Nafarroako lan hitzarmen sektorial propioa adosteko negoziazio mahaia irekitzea ere. LABetik hori guztia lortzeko borrokan jarraituko dugu.

Acuerdo presupuestario

Avances en Educación Infantil 0-3

Irakaskuntza 2021/11/09

Ante el reciente acuerdo presupuestario entre el grupo parlamentario de EH Bildu y el Gobierno de Navarra, LAB 0-3 quiere manifestar que valora positivamente los avances que se dan en él en lo que respecta a la Educación Infantil 0-3. descargas de archivos.orig PDF Acuerdo

Por una parte, se garantiza la gratuidad del ciclo a las familias con rentas inferiores a 18.000€, que duda cabe que es un paso importante en el camino de lograr un 0-3 inclusivo e integrador que no deje fuera a nadie.

Por otra parte, hay un compromiso para mejorar de manera sustancial las condiciones laborales de todas las trabajadoras del ciclo, de manera que a lo largo de la legislatura se equiparen las condiciones y sueldo de las profesionales de las escuelas municipales a las del Gobierno de Navarra. LAB lleva años denunciando la precariedad que se da de manera generalizada en el sector. Son numerosas las demandas ganadas por el sindicato en los juzgados ante situaciones de abuso e irregularidades que se dan de forma sistemática en muchas escuelas infantiles, todo ello propiciado por la falta de un convenio sectorial propio para Nafarroa. Con este acuerdo se ponen las bases para la dignificación y regularización del ciclo en su conjunto.

Por último, también se recoge una previsión de rebaja de las ratios que esperemos se acabe desarrollando con propuestas concretas. En este sentido se comprometen a modificar en 2022 la normativa, de manera que se establezcan unas condiciones mínimas para todos los centros que presten atención a niñas/os de 0 a 3 años.

Como hemos dicho, LAB considera importantes los compromisos adquiridos. Sin duda van en el buen camino. Sin embargo, no cabe duda de que queda todavía mucho camino por recorrer. Seguimos considerando necesario un marco común para el conjunto de escuelas infantiles de manera que el Gobierno de Navarra se haga cargo de todas ellas, tal y como lo hace con el segundo ciclo de Educación Infantil.

Así mismo, al igual que remarcamos los avances, no podemos dejar de criticar que en materia de normalización del euskara para este ciclo no se recoge ninguna propuesta. LAB no va a cejar en su lucha para que los derechos lingüísticos de todas las familias sean reconocidos.

Es evidente que gracias al trabajo de todos los agentes implicados la dignificación del ciclo 0-3 está en la agenda política. Seguiremos trabajando codo con codo para que se cumpla lo acordado y para mejorar las condiciones laborales y construir un modelo nuevo.

Nuestro objetivo es conseguir un 0-3 educativo, descentralizado, euskaldún, universal y gratuito, crear una red público-comunitaria que tenga en cuenta la importancia de la participación de la comunidad educativa y con una financiación pública del 100%, así como abrir una mesa de negociación para acordar un convenio sectorial propio para Nafarroa. Desde LAB seguiremos luchando porque todo esto se haga realidad.