OSA aux

Administrari Laguntzailea. Lanposturako beharrezkoa den titulazio ziurtagiria aurkezteko epea zabalik

Osasunbidea 2020/11/5

1655E/2020 EBAZPENA, urriaren 30ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak emana, hamar egun balioduneko epea irekitzen duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko administrari laguntzaile izateko 136 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian parte hartu nahi duten izangaiek tituluak aurkez ditzaten, jadanik Administrazioaren esku ez badaude, eta, orobat, administrari lanpostuetan aritzeko beharrezkoa den titulazioa ez, beste apalago bat frogatu duten izangaiek behar den titulazioa daukatela frogatu ahal izan dezaten (administrarien deialdi hori Funtzio Publikoko zuzendari nagusiaren maiatzaren 31ko 1490/2019 Ebazpenaren bidez onetsi zen).

Epea: 10 baliodun egun aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera. Azaroaren 6tik 17ra.

Auxiliar Administrativo. Abierto plazo para la acreditación de titulación necesaria para el puesto

Osasunbidea 2020/11/5

RESOLUCIÓN 1655E/2020, de 30 de octubre, del Director de Profesionales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la que abre un plazo de diez días hábiles para que los aspirantes participantes en la convocatoria para la provisión, mediante oposición, de 136 plazas del puesto de trabajo de Auxiliar Administrativo, al servicio de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus organismos autónomos (Resolución 1490/2019, de 31 de mayo, de la Directora General de Función Pública), cuya titulación no obre en poder de la Administración, puedan aportarla, así como para que los aspirantes puedan acreditar la posesión de titulación necesaria para el puesto de trabajo de Administrativo por haber acreditado titulación inferior.

Plazo: 10 días hábiles a partir del dia siguiente de la publicación en boletin. Del 6 al 17 noviembre.