ADM medidas desescalada

Funtzio Publikoko prozesuek beren martxa berreskuratzen darraite

Administrazioa 2020/07/02

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusiak adierazi du Covid-19a dela kausa bertan behera geratu ziren prozesuak beren bideari berrekiten ari direla. Hona baieztatu duen azkena:

  • Haur-hezitzaileen oposizioa: uztailaren 2an izangai onartuek betebeharrak frogatzeko epea irekiko da.
  • Erdi mailako tituludunen oposizioa (laneko arriskuen prebentzioa): uztailaren 2an izangai onartuek betebeharrak frogatzeko eta lanpostuak aukeratzeko epea irekiko da.
  • Zerbitzu orokorretako langileen lekualdatze lehaiaketa: uztailaren 2an lehiakideek betebeharrak frogatzeko epea irekiko da.
  • Gidariak aldi baterako kontratatzeko deialdia: uztailaren 2an izangaien behin-behineko zerrenden aurkako erreklamazioak aurkezteko epea irekiko da.
  • 1. mailako ofizialen eta mantentze-lanetako ofizialen lehiaketa: lehiakideek lanpostuak aukeratzeko epea irekitzen duen ebazpena uztailaren 3an argitaratuko da.

Se siguen reanudando los procesos dependientes de Función Pública

Administrazioa 2020/07/02

La Dirección General de Función Pública ha informado de que los procesos suspendidos a causa de la Covid-19, continúan recuperando su andadura. He aquí lo más reciente:

  • Oposición de Educador Infantil: el día 2 de julio se abre el plazo para la acreditación de requisitos por las personas aspirantes aprobadas.
  • Oposición de TGM (Prevención Riesgos Laborales): el día 2 de julio se abre el plazo para la acreditación de requisitos y para la elección de las plazas de oposición por las personas aspirantes aprobadas.
  • Concurso Traslado Servicios Generales: el día 2 de julio se abre el plazo para la acreditación de requisitos por las personas concursantes.
  • Convocatoria Temporales Conductor: el día 2 de julio se abre el plazo para la presentación de reclamaciones a las listas provisionales por las personas aspirantes.
  • Concurso Traslado Oficial 1º y Oficial Mantenimiento: el día 3 de julio se publica la resolución por la que se abre el plazo para la elección de las plazas por las personas concursantes.