ADM Reforma estatuto

Langileen Estatutuaren aldaketa NAOn argitaratu da

Administrazioa 2023/04/18

Mahai Orokorrean adostutako lan hobekuntzak jasotzen dira bertan.

Mahai Orokorrean sindikatuen ordezkariekin negoziatutako Nafarroako Administrazio Publikoetako Langileen Estatutuaren aldaketa gaur argitaratu da Nafarroako Aldizkari Ofizialean. Aldaketa horretan, plantillako langile guztientzako hainbat lan hobekuntza jasotzen dira. LABek aldaketa horren alde bozkatu zuen, baina uste dugu Estatutuan aldaketa gehiago egin beharko liratekeela egungo beharretara egokitzeko.

Mahai Orokorrean negoziatu eta Nafarroako Parlamentuan onetsi ondoren, NAOn argitaratzearekin bukatzen da aldaketa horren tramitazioa. Aldaketak arlo hauetan du eragina: egun kanosoak, borondatezko eszedentziaren eskaera, gora egiteko txanda murriztua, lanpostuaren erreserba, barne-mugikortasuna, lanaldi partzialeko bi kontratu edo gehiago eduki ahal izatea aldi berean, lanaldia murrizteko gehieneko ehunekoa eta langile guztientzako lanbide-karrera.

Aldaketari buruzko informazio zehatza esteka honetan eta gaurko Aldizkari Ofizialean azter dezakezue.

Funtzio Publikoko Zuzendaritzatik jarraibide batzuk bidali dituzte departamentu guztietara, antzinatasunaren araberako opor egun gehigarriak eta norberaren aferetarako egun gehigarriak (egun kanosoak) aplikatzeko irizpideak berdinak izan daitezen toki guztietan. LABetik Nafarroako Gobernuari erreklamatzen diogu egun horiek eskatzeko prozedura arin bat ezar dezala eta langile guztiei azaldu diezaiela lehenbailehen eta argiro zein prozedura segitu beharko duten egun horiek eskatzeko.

Publicada en el BON la reforma del Estatuto

Administrazioa 2023/04/18

Recoge las mejoras laborales conseguidas en Mesa General.

Hoy aparece publicado en el BON la reforma del Estatuto de personal de las administraciones públicas de Navarra que fue negociada en la Mesa General con la representación sindical. En la misma, se recoge una serie de mejoras en las condiciones laborales de toda la plantilla que son de interés para todos los trabajadores y trabajadoras. LAB votó a favor de esta modificación, pero reclamamos que la revisión del Estatuto debe ser de más calado para adaptarlo a las necesidades actuales.

Con la publicación en el BON se culmina el trámite tras la negociación en Mesa General y la aprobación en el Parlamento de Navarra. Las modificaciones afectan a los llamados días canosos, la solicitud de excedencia voluntaria, el turno restringido de promoción, la reserva de plaza, la movilidad interna, la compatibilidad de dos o más contratos a tiempo parcial, el porcentaje máximo de reducción de jornada y la carrera profesional para todo el personal.

Esta información detallada puede consultarse en este enlace y en el BON de hoy.

Desde Función Pública se han remitido instrucciones a todos los departamentos para unificar criterios de aplicación sobre los días adicionales de vacaciones y de permiso por asuntos particulares por antigüedad: los conocidos como días canosos. Desde LAB, reclamamos al Gobierno de Navarra que informe rápida y adecuadamente al personal del procedimiento que se debe serguir para solicitar dichos días adicionales y que agilice el procedimiento.